Rynek pokryć dachowych w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Free Sample Infographic

Industry Report

Rynek pokryć dachowych w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Raport jest wyczerpującym źródłem informacji o rynku pokryć dachowych w Polsce w podziale na: dachy spadziste i dachy płaskie.

Subscription: 12 months
Publication date: July 2019
Other versions: English
Sector: Building materials
Country: Poland

Need more information?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Co w środku

W raporcie zaprezentowane zostały wyniki kolejnej edycji autorskiego badania rynku pokryć dachowych w Polsce, w którym udział wzięły firmy zajmujące się montażem pokryć dachowych. Efektem badania jest m.in. diagnoza struktury rynku, stosowanych technologii, znajomości i oceny marek pokryć dachowych oraz najnowszych trendów materiałowych. Raport przedstawia aktualną wielkość i strukturę rynku pokryć dachowych i przedstawia perspektywy jego rozwoju do roku 2024.


Jakie informacje zawiera raport?

 • Wielkość i wartość rynku ogółem oraz jego głównych segmentów.
 • Analiza rynku pokryć dachowych ze względu na rodzaj dachu: dachy płaskie i dachy strome.
 • Segmentacja rynku ze względu na rodzaj pokryć dachowych: ceramiczne, cementowe, bitumiczne, z blachy oraz inne.
 • Analiza zastosowania pokryć dachowych według typu budynku: budownictwo mieszkaniowe i niemieszkaniowe.
 • Prognozy rozwoju rynku na lata 2019-2024.
 • Udziały rynkowe wiodących producentów akcesoriów dachowych (okna dachowe, rynny, itp.).
 • Analiza najważniejszych trendów produktowych.
 • Struktura rynku według głównych producentów w kategoriach: pokrycia dachowe ceramiczne i cementowe, metalowe i bitumiczne.
 • Informacje o zmianach w prawie, które mają wpływ na rynek pokryć dachowych w Polsce.
Dlaczego warto

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy.
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach.
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego.
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego w Polsce.
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia.
Kto kupuje

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Producenci i dystrybutorzy pokryć i akcesoriów dachowych
 • Producenci materiałów powiązanych z rynkiem pokryć dachowych (okna dachowe, rynny, mocowania, termoizolacje, farby zewnętrzne, blachy, kominy, membrany)
 • Zagraniczni producenci pokryć dachowych inwestujący bądź zamierzający zainwestować w Polsce
 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • Instytucje rządowe
 • Uczelnie, instytuty naukowe
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne

Dowiedz się więcej o raporcie

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie Rynek pokryć dachowych w Polsce 2019 zaloguj się na swoim koncie.

Jeśli nie jesteś naszym aktualnym klientem, prosimy o kontakt +48 12 340 51 30.

Login jako klient Wyślij @mail
Subscription: 12 months
Publication date: July 2019
Other versions: English
Sector: Building materials
Country: Poland

Need more information?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek pokryć dachowych w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Rynek pokryć dachowych w Polsce 2019

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - licence option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - licence option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - licence option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.