Rynek płatnej telewizji w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Free Sample

Industry Report

Rynek płatnej telewizji w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

3 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek płatnej telewizji w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Free Sample
Raport zajmuje się analizą popytu i podaży na rynku, prezentuje dostawców i ich udziały w rynku, pod względem liczby abonentów i generowanych przychodów, przychodów na klienta i sprzedawanych usług. Dokonano również analizy cen, polityki rabatowej operatorów i dostępnej oferty w zakresie kanałów i treści multimedialnych. Elementem analizy są szczegółowe prognozy rozwoju rynku w latach 2017-2012, w ujęciu ilościowym, wartościowym i z podziałem na poszczególnie technologie i segmenty rynku.
Subscription: 12 months
Publication date: May 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Telecommunications & Pay TV
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Kompleksowy raport dotyczący polskiego rynku płatnej telewizji. Analiza obejmuje swoim zakresem sprzedaż usług płatnej telewizji dla segmentu B2C (gospodarstwa domowe i użytkownicy indywidualni). W raporcie uwzględniono usługi dostarczane przez:

- platformy cyfrowe

- sieci telewizji kablowej

- operatorów IPTV

- operatorów VOD

Omówiono ponadto najnowsze trendy w zakresie usług OTT.

Raport zajmuje się analizą popytu i podaży na rynku, prezentuje dostawców i ich udziały w rynku, pod względem liczby abonentów i generowanych przychodów, przychodów na klienta i sprzedawanych usług. Dokonano również analizy cen, polityki rabatowej operatorów i dostępnej oferty w zakresie kanałów i treści multimedialnych. Elementem analizy są szczegółowe prognozy rozwoju rynku w latach 2017-2012, w ujęciu ilościowym, wartościowym i z podziałem na poszczególnie technologie i segmenty rynku.

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Wartość rynku usług płatnej telewizji w Polsce i jego segmentów w latach 2009-2016. Analiza i eksperckie wyjaśnienie kluczowych trendów i tendencji na rynku

 • Prognozy ilościowe i wartościowe dotyczące rozwoju rynku usług płatnej telewizji w latach 2017-2022, również w podziale na stosowane technologie

 • Analiza oferty i portfolio operatorów w zakresie usług płatnej telewizji, w tym cenniki, średnie przychody w przeliczeniu na klienta

 • Udziały wartościowe i ilościowe poszczególnych graczy rynkowych w rynku

 • Liczba abonentów usług płatnej telewizji w Polsce ogółem i w podziale na poszczególne technologie

 • Szacunek liczby usług (RGU) płatnej telewizji, całościowo i z rozbiciem na poszczególnych operatorów

 • Popularność korzystania z usług płatnej telewizji i nasycenie usługami w Polsce

 • Przegląd oferty VOD i OTT dostępnej na polskim rynku

 • Status i perspektywy rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T

 • Benchmarki i porównania międzynarodowe pozwalające na odniesienie sytuacji w Polsce do tendencji światowych i regionalnych.

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

Kadra kierownicza, działy marketingu, sprzedaży i rozwoju biznesu z następujących podmiotów:

 • Firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, a przede wszystkim rozwijające bądź chcące rozwijać usługi płatnej telewizji

 • Operatorzy telekomunikacyjni o różnych specjalizacjach i segmentach działalności

 • Sieci telewizji kablowej 

 • Lokalni dostawcy oferujący dostęp do internetu (ISP)

 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego

 • Firmy z sektora energetycznego

 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne

 • Izby handlowe, organizacje branżowe

 • Uczelnie, instytuty naukowe

 • Krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele).

 

Raport będzie użyteczny w trakcie realizacji takich projektów, jak:

 • Budowanie strategii i planowanie rozwoju na rynku płatnej telewizji

 • Prowadzenie działalności na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, przede wszystkim na rynku usług dla domu

 • Analiza treści dostępnej w krajowej ofercie dostawców usług telewizyjnych

 • Ocena zagrożeń i czynników mogących wpłynąć negatywnie na rynek płatnej telewizji w Polsce

 • Analiza konkurencji i potencjału wzrostu rynku usług płatnej telewizji w Polsce

 • Planowanie skutecznego zagospodarowania własnej bazy abonenckiej

 • Rozważanie aliansów i powiązań pomiędzy usługami telekomunikacyjnymi i innymi usługami oferowanymi na rynku masowym.

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Jedyna kompleksowa publikacja na rynku dedykowana usługom płatnej telewizji w Polsce – niezbędne kompendium i użyteczne narzędzie dla każdego uczestnika rynku, operatora OTT, sieci nadawczej i dostawcy treści.

 • Najbardziej aktualne, potwierdzone i spójne metodologicznie dane o rynku usług płatnej telewizji w Polsce i jego segmentach – konsekwencja wieloletnich relacji PMR z uczestnikami rynku, regulatorem rynku telekomunikacyjnego i organizacjami branżowymi.

 • Struktury rynku, rozbicia, dane historyczne pokazujące trendy, jak również szczegółowe prognozy rozwoju rynku na lata 2017-2022.

 • Analiza poziomu cen usług w poszczególnych segmentach rynku.

 • Najważniejsze wskaźniki (KPI) głównych graczy za lata 2009-2016, platformy cyfrowe (Cyfrowy Polsat, nc+), sieci TVK (UPC – Multimedia Polska, Vectra, Inea, Toya) operatorzy telekomunikacyjni (Orange, Netia) wraz z prezentacją najważniejszych wydarzeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

 


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Wartość rynku usług płatnej telewizji w Polsce i jego segmentów w latach 2009-2016. Analiza i eksperckie wyjaśnienie kluczowych trendów i tendencji na rynku

 • Prognozy ilościowe i wartościowe dotyczące rozwoju rynku usług płatnej telewizji w latach 2017-2022, również w podziale na stosowane technologie

 • Analiza oferty i portfolio operatorów w zakresie usług płatnej telewizji, w tym cenniki, średnie przychody w przeliczeniu na klienta

 • Udziały wartościowe i ilościowe poszczególnych graczy rynkowych w rynku

 • Liczba abonentów usług płatnej telewizji w Polsce ogółem i w podziale na poszczególne technologie

 • Szacunek liczby usług (RGU) płatnej telewizji, całościowo i z rozbiciem na poszczególnych operatorów

 • Popularność korzystania z usług płatnej telewizji i nasycenie usługami w Polsce

 • Przegląd oferty VOD i OTT dostępnej na polskim rynku

 • Status i perspektywy rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T

 • Benchmarki i porównania międzynarodowe pozwalające na odniesienie sytuacji w Polsce do tendencji światowych i regionalnych.

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, działy marketingu, sprzedaży i rozwoju biznesu z następujących podmiotów:

 • Firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, a przede wszystkim rozwijające bądź chcące rozwijać usługi płatnej telewizji

 • Operatorzy telekomunikacyjni o różnych specjalizacjach i segmentach działalności

 • Sieci telewizji kablowej 

 • Lokalni dostawcy oferujący dostęp do internetu (ISP)

 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego

 • Firmy z sektora energetycznego

 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne

 • Izby handlowe, organizacje branżowe

 • Uczelnie, instytuty naukowe

 • Krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele).

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Jedyna kompleksowa publikacja na rynku dedykowana usługom płatnej telewizji w Polsce – niezbędne kompendium i użyteczne narzędzie dla każdego uczestnika rynku, operatora OTT, sieci nadawczej i dostawcy treści.

 • Najbardziej aktualne, potwierdzone i spójne metodologicznie dane o rynku usług płatnej telewizji w Polsce i jego segmentach – konsekwencja wieloletnich relacji PMR z uczestnikami rynku, regulatorem rynku telekomunikacyjnego i organizacjami branżowymi.

 • Struktury rynku, rozbicia, dane historyczne pokazujące trendy, jak również szczegółowe prognozy rozwoju rynku na lata 2017-2022.

 • Analiza poziomu cen usług w poszczególnych segmentach rynku.

 • Najważniejsze wskaźniki (KPI) głównych graczy za lata 2009-2016, platformy cyfrowe (Cyfrowy Polsat, nc+), sieci TVK (UPC – Multimedia Polska, Vectra, Inea, Toya) operatorzy telekomunikacyjni (Orange, Netia) wraz z prezentacją najważniejszych wydarzeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: May 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Telecommunications & Pay TV
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek płatnej telewizji w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek płatnej telewizji w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process