Rynek płatnej telewizji w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Free Sample

Industry Report

Rynek płatnej telewizji w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

3 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek płatnej telewizji w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Free Sample
Raport zajmuje się analizą popytu i podaży na rynku, prezentuje dostawców i ich udziały w rynku, pod względem liczby abonentów i generowanych przychodów, przychodów na klienta i sprzedawanych usług. Dokonano również analizy cen, polityki rabatowej operatorów i dostępnej oferty w zakresie kanałów i treści multimedialnych. Elementem analizy są szczegółowe prognozy rozwoju rynku w latach 2017-2012, w ujęciu ilościowym, wartościowym i z podziałem na poszczególnie technologie i segmenty rynku.
Subscription: 12 months
Publication date: May 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Telecommunications & Pay TV
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Kompleksowy raport dotyczący polskiego rynku płatnej telewizji. Analiza obejmuje swoim zakresem sprzedaż usług płatnej telewizji dla segmentu B2C (gospodarstwa domowe i użytkownicy indywidualni). W raporcie uwzględniono usługi dostarczane przez:

- platformy cyfrowe

- sieci telewizji kablowej

- operatorów IPTV

- operatorów VOD

Omówiono ponadto najnowsze trendy w zakresie usług OTT.

Raport zajmuje się analizą popytu i podaży na rynku, prezentuje dostawców i ich udziały w rynku, pod względem liczby abonentów i generowanych przychodów, przychodów na klienta i sprzedawanych usług. Dokonano również analizy cen, polityki rabatowej operatorów i dostępnej oferty w zakresie kanałów i treści multimedialnych. Elementem analizy są szczegółowe prognozy rozwoju rynku w latach 2017-2012, w ujęciu ilościowym, wartościowym i z podziałem na poszczególnie technologie i segmenty rynku.

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Wartość rynku usług płatnej telewizji w Polsce i jego segmentów w latach 2009-2016. Analiza i eksperckie wyjaśnienie kluczowych trendów i tendencji na rynku

 • Prognozy ilościowe i wartościowe dotyczące rozwoju rynku usług płatnej telewizji w latach 2017-2022, również w podziale na stosowane technologie

 • Analiza oferty i portfolio operatorów w zakresie usług płatnej telewizji, w tym cenniki, średnie przychody w przeliczeniu na klienta

 • Udziały wartościowe i ilościowe poszczególnych graczy rynkowych w rynku

 • Liczba abonentów usług płatnej telewizji w Polsce ogółem i w podziale na poszczególne technologie

 • Szacunek liczby usług (RGU) płatnej telewizji, całościowo i z rozbiciem na poszczególnych operatorów

 • Popularność korzystania z usług płatnej telewizji i nasycenie usługami w Polsce

 • Przegląd oferty VOD i OTT dostępnej na polskim rynku

 • Status i perspektywy rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T

 • Benchmarki i porównania międzynarodowe pozwalające na odniesienie sytuacji w Polsce do tendencji światowych i regionalnych.

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

Kadra kierownicza, działy marketingu, sprzedaży i rozwoju biznesu z następujących podmiotów:

 • Firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, a przede wszystkim rozwijające bądź chcące rozwijać usługi płatnej telewizji

 • Operatorzy telekomunikacyjni o różnych specjalizacjach i segmentach działalności

 • Sieci telewizji kablowej 

 • Lokalni dostawcy oferujący dostęp do internetu (ISP)

 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego

 • Firmy z sektora energetycznego

 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne

 • Izby handlowe, organizacje branżowe

 • Uczelnie, instytuty naukowe

 • Krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele).

 

Raport będzie użyteczny w trakcie realizacji takich projektów, jak:

 • Budowanie strategii i planowanie rozwoju na rynku płatnej telewizji

 • Prowadzenie działalności na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, przede wszystkim na rynku usług dla domu

 • Analiza treści dostępnej w krajowej ofercie dostawców usług telewizyjnych

 • Ocena zagrożeń i czynników mogących wpłynąć negatywnie na rynek płatnej telewizji w Polsce

 • Analiza konkurencji i potencjału wzrostu rynku usług płatnej telewizji w Polsce

 • Planowanie skutecznego zagospodarowania własnej bazy abonenckiej

 • Rozważanie aliansów i powiązań pomiędzy usługami telekomunikacyjnymi i innymi usługami oferowanymi na rynku masowym.

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Jedyna kompleksowa publikacja na rynku dedykowana usługom płatnej telewizji w Polsce – niezbędne kompendium i użyteczne narzędzie dla każdego uczestnika rynku, operatora OTT, sieci nadawczej i dostawcy treści.

 • Najbardziej aktualne, potwierdzone i spójne metodologicznie dane o rynku usług płatnej telewizji w Polsce i jego segmentach – konsekwencja wieloletnich relacji PMR z uczestnikami rynku, regulatorem rynku telekomunikacyjnego i organizacjami branżowymi.

 • Struktury rynku, rozbicia, dane historyczne pokazujące trendy, jak również szczegółowe prognozy rozwoju rynku na lata 2017-2022.

 • Analiza poziomu cen usług w poszczególnych segmentach rynku.

 • Najważniejsze wskaźniki (KPI) głównych graczy za lata 2009-2016, platformy cyfrowe (Cyfrowy Polsat, nc+), sieci TVK (UPC – Multimedia Polska, Vectra, Inea, Toya) operatorzy telekomunikacyjni (Orange, Netia) wraz z prezentacją najważniejszych wydarzeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

 


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Wartość rynku usług płatnej telewizji w Polsce i jego segmentów w latach 2009-2016. Analiza i eksperckie wyjaśnienie kluczowych trendów i tendencji na rynku

 • Prognozy ilościowe i wartościowe dotyczące rozwoju rynku usług płatnej telewizji w latach 2017-2022, również w podziale na stosowane technologie

 • Analiza oferty i portfolio operatorów w zakresie usług płatnej telewizji, w tym cenniki, średnie przychody w przeliczeniu na klienta

 • Udziały wartościowe i ilościowe poszczególnych graczy rynkowych w rynku

 • Liczba abonentów usług płatnej telewizji w Polsce ogółem i w podziale na poszczególne technologie

 • Szacunek liczby usług (RGU) płatnej telewizji, całościowo i z rozbiciem na poszczególnych operatorów

 • Popularność korzystania z usług płatnej telewizji i nasycenie usługami w Polsce

 • Przegląd oferty VOD i OTT dostępnej na polskim rynku

 • Status i perspektywy rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T

 • Benchmarki i porównania międzynarodowe pozwalające na odniesienie sytuacji w Polsce do tendencji światowych i regionalnych.

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, działy marketingu, sprzedaży i rozwoju biznesu z następujących podmiotów:

 • Firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, a przede wszystkim rozwijające bądź chcące rozwijać usługi płatnej telewizji

 • Operatorzy telekomunikacyjni o różnych specjalizacjach i segmentach działalności

 • Sieci telewizji kablowej 

 • Lokalni dostawcy oferujący dostęp do internetu (ISP)

 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego

 • Firmy z sektora energetycznego

 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne

 • Izby handlowe, organizacje branżowe

 • Uczelnie, instytuty naukowe

 • Krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele).

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Jedyna kompleksowa publikacja na rynku dedykowana usługom płatnej telewizji w Polsce – niezbędne kompendium i użyteczne narzędzie dla każdego uczestnika rynku, operatora OTT, sieci nadawczej i dostawcy treści.

 • Najbardziej aktualne, potwierdzone i spójne metodologicznie dane o rynku usług płatnej telewizji w Polsce i jego segmentach – konsekwencja wieloletnich relacji PMR z uczestnikami rynku, regulatorem rynku telekomunikacyjnego i organizacjami branżowymi.

 • Struktury rynku, rozbicia, dane historyczne pokazujące trendy, jak również szczegółowe prognozy rozwoju rynku na lata 2017-2022.

 • Analiza poziomu cen usług w poszczególnych segmentach rynku.

 • Najważniejsze wskaźniki (KPI) głównych graczy za lata 2009-2016, platformy cyfrowe (Cyfrowy Polsat, nc+), sieci TVK (UPC – Multimedia Polska, Vectra, Inea, Toya) operatorzy telekomunikacyjni (Orange, Netia) wraz z prezentacją najważniejszych wydarzeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rynek płatnej telewizji
  • Wartość i dynamika rynku
  • Liczba abonentów i struktura rynku
  • Najważniejsze trendy i wydarzenia
  • Poziom cen na rynku płatnej telewizji
   • Cyfrowa telewizja satelitarna
   • Kablowa telewizja cyfrowa
   • IPTV
  • Usługi VOD
  • Rozwój telewizji naziemnej DVB-T
  • Kontent i oferta programowa
  • Prognozy rozwoju rynku płatnej telewizji w latach 2017-2022
   • Prognozy rozwoju rynku w ujęciu ilościowym i wartościowym
   • Czynniki wpływające na rynek i sytuacja w poszczególnych segmentach
   • Megatrendy, prognozy i porównania międzynarodowe
 • Struktura rynku płatnej telewizji
  • Rynek platform cyfrowych
   • Liczba abonentów
   • Wartość i dynamika rynku
   • Profile głównych graczy
  • Sieci telewizji kablowej
   • Liczba abonentów
   • Wartość i dynamika rynku
   • Analogowa telewizja kablowa
   • Cyfrowa telewizja kablowa
   • Profile głównych graczy
  • Rynek IPTV
   • Liczba abonentów
   • Profile głównych graczy
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

Graphs

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku płatnej telewizji w Polsce, 2010-2016
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według przychodów z poszczególnych rodzajów usług (mln zł, %), 2016
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według przychodów z poszczególnych rodzajów usług (mln zł, %), 2015
 • Dynamika rynku płatnej telewizji w Polsce według poszczególnych segmentów (%), 2010-2016
 • Liczba abonentów (mln) płatnej telewizji w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2010-2016
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów poszczególnych rodzajów usług (tys., %), 2016
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów poszczególnych rodzajów usług (tys., %), 2015
 • Odsetek gospodarstw domowych, które korzystają z usług płatnej telewizji w Polsce (%), 2017
 • Penetracja płatnej telewizji wśród gospodarstw domowych w Polsce (%), 2010-2016
 • Odsetek gospodarstw domowych korzystających z płatnej telewizji lub wyłącznie z telewizji naziemnej w standardzie DVB-T w Polsce (%), 2011-2016
 • Odsetek osób mających dostęp do oraz korzystających wyłącznie ze standardu DVB-T w Polsce (%), II kwartał 2012-IV kwartał 2016
 • Odsetek odbiorców naziemnej telewizji rozważających zakup abonamentu kablowego lub satelitarnego w Polsce (%), 2014, 2015, 2017
 • Odsetek klientów płatnej telewizji rozważających rezygnację z usługi TV w Polsce (%), 2014, 2015, 2017
 • Deklarowane powody rozważanej rezygnacji z oferty płatnej telewizji w Polsce (%), 2017
 • Deklarowane powody rozważanego zakupu usługi płatnej telewizji w Polsce (%), 2017
 • Średni dzienny czas poświęcany na oglądanie telewizji w Polsce (min.), 2011-2016
 • Średni dzienny czas poświęcony na oglądanie TV wśród polskich internautów (%), 2016
 • Sprzedaż (mln sztuk) i dynamika sprzedaży (%) telewizorów w Polsce, 2010-2016
 • Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w odbiorniki telewizyjne oraz komputery w Polsce (%), 2010-2015
 • Oglądanie treści wideo i telewizyjnych w przeciągu ostatniego miesiąca wśród internautów w Polsce, w podziale na wykorzystywane urządzenia (%), 2016
 • Urządzenia najczęściej wykorzystywane do oglądania treści wideo w gospodarstwie domowym w Polsce (%), 2016
 • Rodzaj treści wideo oglądanej przez internautów w Polsce, w podziale na wykorzystywane w tym celu urządzenia (%), 2016
 • Preferowane treści wideo oglądane przez internautów w Polsce na różnych urządzeniach (%), 2016
 • Korzystanie z innych ekranów podczas oglądania telewizji w Polsce (%), 2016
 • Deklarowane czynności wykonywane na drugim urządzeniu przez multiscreenersów w Polsce (%), 2016
 • Odsetek gospodarstw domowych, które korzystają z usług VOD w Polsce (%), 2017
 • Częstotliwość korzystania z serwisów VOD w Polsce (%), 2017
 • Rodzaje serwisów, z jakich korzystają użytkownicy VOD w Polsce (%), 2017
 • Najpopularniejsze modele płatności za dostęp do materiałów VOD w Polsce (%), 2015-2016
 • Liczba abonentów SVOD w Polsce (mln), 2015-2021
 • Najpopularniejsze serwisy internetowe zawierające treści wideo od użytkowników (UGC) w Polsce, według liczby realnych użytkowników (mln), kwiecień 2015 i październik 2016
 • Najpopularniejsze serwisy wideo w Polsce, według wypowiedzi respondentów (%), 2016
 • Modele biznesowe legalnie działających w Polsce serwisów VOD (%), 2015-2016
 • Liczba użytkowników Netfliksa (platforma PC) w Polsce (tys.), 2016
 • Odsetek telewidzów w Polsce, którzy słyszeli o uruchomieniu nowych kanałów w ramach MUX-8 (%), 2017
 • Odsetek odbiorców NTC w Polsce, którzy słyszeli o uruchomieniu nowych kanałów w ramach MUX-8 (%), 2017
 • Znajomość nowych stacji naziemnej telewizji cyfrowej w ofercie MUX-8 wśród wszystkich telewidzów oraz odbiorców NTC w Polsce (%), 2017
 • Preferencje polskich telewidzów w zakresie zawartości programowej stacji TVP na multipleksie MUX-8 (%), 2017
 • Ranking najpopularniejszych kategorii kanałów dostępnych wyłącznie w ramach oferty płatnej telewizji w Polsce, według średniej widowni (AMR, %), 2016
 • Ranking najpopularniejszych kategorii kanałów tematycznych wśród odbiorców telewizji kablowej w Polsce, według średniej widowni (AMR), I kwartał 2017
 • Kanały telewizyjne, za które klienci telewizji kablowej i satelitarnej w Polsce są skłonni płacić operatorowi (%), 2017
 • Gotowość do płacenia miesięcznie za jeden wybrany kanał wśród użytkowników internetu w Polsce (%), 2016
 • Gotowość do płacenia miesięcznie za jeden wybrany program wśród użytkowników internetu w Polsce (%), 2016
 • Najpopularniejsze kanały płatnej telewizji, do których telewidzowie chcieliby mieć dostęp w ramach modelu pojedynczego zakupu w Polsce (%), 2015-2016
 • Ranking stacji z ciekawą ofertą programową, które trudno znaleźć w sieci, według opinii internautów w Polsce (%), 2016
 • Ranking stacji z najciekawszą ofertą w sieci, według opinii internautów w Polsce (%), 2016
 • Liczba abonentów (mln) płatnej telewizji w Polsce i dynamika zmian (%), 2016-2022
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów w poszczególnych sektorach (mln), 2016-2022
 • Dynamika wzrostu liczby abonentów w poszczególnych sektorach rynku płatnej telewizji w Polsce (%), 2016-2022
 • Struktura rynku płatnej telewizji według liczby abonentów w sieciach operatorów kablowych w Polsce, z podziałem na telewizję analogową i cyfrową (mln), 2016-2022
 • Zmiana netto liczby abonentów płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce według technologii (tys.), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku płatnej telewizji w Polsce, 2016-2022
 • Struktura rynku płatnej telewizji w Polsce według wartości poszczególnych sektorów (mln zł), 2016-2022
 • Dynamika poszczególnych segmentów rynku płatnej telewizji w Polsce (%), 2016-2022
 • Struktura wartościowa rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce, z podziałem na telewizję analogową i cyfrową (mln zł), 2016-2022
 • Odsetek gospodarstw domowych korzystających z usług telewizyjnych w krajach Unii Europejskiej według technologii dostępowej (%), 2011, 2013, 2014, 2015
 • Liczba gospodarstw domowych subskrybujących usługi płatnej TV w Europie Wschodniej według technologii dostępu (mln), 2010, 2016, 2017, 2022
 • Dzienny czas oglądania linearnej TV wśród millenialsów w wybranych krajach Europy (min.), 2015-2016
 • Liczba klientów płatnej telewizji i SVOD na świecie (mln), 2010, 2016, 2021
 • Przychody serwisów SVOD i operatorów płatnej telewizji na świecie (mld $), 2010, 2016, 2021
 • Odsetek gospodarstw domowych korzystających z SVOD w wybranych krajach na świecie, (%) III kw. 2016
 • Udziały największych graczy w rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów (mln, %), 2016
 • Udziały największych graczy w rynku płatnej telewizji w Polsce według liczby abonentów (mln, %), 2015
 • Liczba abonentów (mln) satelitarnych platform telewizyjnych w Polsce i dynamika (%), 2010-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku satelitarnych platform telewizyjnych w Polsce, 2010-2016
 • Liczba abonentów (mln) płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce i dynamika zmian (%), 2010-2016
 • Zmiana netto liczby abonentów płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce, według technologii (tys.), 2010-2016
 • Struktura rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce według liczby abonentów odbierających sygnał w poszczególnych technologiach (%), 2010-2016
 • Struktura rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów telewizji kablowej w Polsce, według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2016
 • Struktura rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów telewizji kablowej w Polsce, według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce, 2010-2016
 • Struktura wartościowa rynku płatnej telewizji w sieciach operatorów kablowych w Polsce, z podziałem na telewizję analogową i cyfrową (%), 2010-2016
 • Liczba abonentów (mln) telewizji analogowej w sieciach kablowych w Polsce i dynamika zmian (%), 2010-2016
 • Struktura rynku telewizji analogowej w sieciach telewizji kablowej w Polsce według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2016
 • Struktura rynku telewizji analogowej w sieciach telewizji kablowej w Polsce według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku telewizji analogowej w sieciach kablowych w Polsce, 2010-2016
 • Liczba abonentów (mln) telewizji cyfrowej w sieciach kablowych i dynamika zmian (%), 2010-2016
 • Struktura rynku telewizji cyfrowej w sieciach kablowych w Polsce według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2016
 • Struktura rynku telewizji cyfrowej w sieciach kablowych w Polsce według liczby abonentów największych graczy (tys., %), 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku telewizji cyfrowej w sieciach operatorów kablowych w Polsce, 2010-2016
 • Liczba użytkowników IPTV w Polsce z podziałem na szczególnych dostawców (tys.), 2010-2016

Tables

 • Przegląd sytuacji na rynku płatnej telewizji w Polsce, 2013-2022
 • Osoby korzystające ze smart TV w ciągu ostatnich trzech miesięcy w Polsce (%), 2016
 • Analiza konkurencyjności rynku płatnej telewizji w Polsce
 • Porównanie abonamentowych ofert cyfrowej telewizji satelitarnej wśród największych graczy na rynku w Polsce, kwiecień 2017
 • Porównanie abonamentowych ofert cyfrowej telewizji kablowej wśród największych graczy na rynku w Polsce, kwiecień 2017
 • Porównanie wybranych pakietów z telewizją IPTV wśród największych graczy na rynku w Polsce, kwiecień 2017
 • Porównanie wybranych ofert VOD i OTT dostępnych w Polsce, marzec 2017
 • Ranking serwisów VOD w Polsce, wrzesień 2015 i wrzesień 2016
 • Średni czas korzystania z serwisów VOD przypadający na jednego użytkownika w Polsce (min.), wrzesień 2015 i wrzesień 2016
 • Zasięg i oferta programowa multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, kwiecień 2017
 • Oferta programowa ósmego multipleksu (MUX-8) naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, kwiecień 2017
 • Harmonogram uruchomień MUX-8, kwiecień 2017
 • Udział poszczególnych kategorii programowych w ofercie cyfrowej telewizji satelitarnej Grupy CPS w Polsce (%), z podziałem na poszczególne pakiety, kwiecień 2017
 • Udział poszczególnych kategorii programowych w ofercie cyfrowej telewizji satelitarnej nc+ w Polsce (%), z podziałem na poszczególne pakiety, kwiecień 2017
 • Udział poszczególnych kategorii programowych w ofercie cyfrowej telewizji kablowej UPC w Polsce (%), z podziałem na poszczególne pakiety, kwiecień 2017
 • Udział poszczególnych kategorii programowych w ofercie telewizji IPTV Orange w Polsce (%), z podziałem na poszczególne pakiety, kwiecień 2017
 • Ranking najpopularniejszych kanałów dostępnych wyłącznie w ramach oferty płatnej telewizji w Polsce, według średniej widowni minutowej (AMR), 2016
 • Ranking najpopularniejszych kanałów tematycznych dostępnych wyłącznie w ramach oferty płatnej telewizji w Polsce, według średniej widowni (AMR), I kwartał 2017
 • Ranking najpopularniejszych kanałów tematycznych wśród odbiorców telewizji kablowej w Polsce, według średniej widowni (AMR), I kwartał 2017
 • Ranking najpopularniejszych kanałów dostępnych w ramach naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, według średniej widowni (AMR), 2016
 • Czynniki wpływające na wartość rynku płatnej telewizji w Polsce, 2016-2022
 • Liczba abonentów usług płatnej telewizji na świecie według regionu (mln), 2010, 2016, 2022
 • Odsetek gospodarstw domowych korzystających z usług telewizyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej, według technologii dostępowej (%), 2015
 • Liczba abonentów (mln) usług telewizyjnych w Europie Zachodniej według technologii dostępowej, 2015, 2016, 2017 i 2022
 • Minimalne oraz średnie ceny podstawowych pakietów płatnej telewizji w krajach OECD ($), listopad 2016
 • Dzienny czas oglądania wideo na różnych urządzeniach w wybranych krajach na świecie (min.), 2017
 • Przychody z serwisów OTT w Europie Wschodniej według modelu (mln $), 2010, 2015, 2016, 2021
 • Przychody z serwisów OTT w Europie Zachodniej (mln $), 2010, 2015, 2016, 2021
 • Najwięksi operatorzy płatnej TV w Europie Wschodniej według liczby abonentów, 2015 i 2021
 • Liczba abonentów satelitarnych platform cyfrowych w Polsce (tys.), według największych dostawców, 2010-2016
 • Struktura rynku satelitarnych platform cyfrowych w Polsce według przychodów największych graczy (mln zł), 2010-2016
 • Grupa CPS: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • nc+: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • UPC Polska: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • Vectra: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • Multimedia Polska: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • INEA: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • TOYA: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • Porównanie ofert wybranych dostawców usługi IPTV dla mniejszych graczy w Polsce, kwiecień 2017
 • SGT: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • Orange Polska: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
 • Netia: kluczowe wskaźniki operacyjne w segmencie płatnej telewizji, 2010-2016
Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: May 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Telecommunications & Pay TV
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek płatnej telewizji w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek płatnej telewizji w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process