Rynek oprogramowania w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet

Industry Report

Rynek oprogramowania w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

1 700

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek oprogramowania w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet

Raport analizuje rynek oprogramowania IT w Polsce z podziałem na poszczególne grupy produktowe. Szczególną uwagę poświęcono dostawcom oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, w tym m.in. ERP, CRM i BI.

Subscription: 12 months
Publication date: September 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: ICT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Raport analizuje rynek oprogramowania IT w Polsce z podziałem na poszczególne grupy produktowe. Szczególną uwagę poświęcono dostawcom oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, w tym m.in. ERP, CRM i BI. Udziały w rynku i analizę oferty poszczególnych graczy, najważniejszych wydarzeń i umów, uzupełniono prognozami rozwoju rynku na lata 2017-2022 oraz prezentacją wyników badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli największych firm IT w Polsce w części poświęconej rynkowi oprogramowania.

Raport prezentuje dane bieżące, trendy (2005-2016) i prognozy wielkości sprzedaży na rynku oprogramowania w Polsce z podziałem na poszczególne typy rozwiązań, systemów i aplikacji, jak również w podziale na model dostarczania (chmura vs. klasyczne instalacje) oraz z uwzględnieniem udziałów czołowych dostawców działających w poszczególnych segmentach rynku.

Raport uwzględnia wyniki najnowszych badań PMR, przeprowadzonych w I poł. 2017 r. na próbie 300 dużych przedsiębiorstw oraz 600 MŚP. Przedmiotem badań było m.in. badanie nasycenia różnymi typami oprogramowania biznesowego, plany w zakresie wykorzystania aplikacji biznesowych, modelu on-premise i chmury.


Jakie informacje zawiera raport ?

 

 • Wartość i dynamika polskiego rynku oprogramowania IT w latach 2005-2016
   
 • Prognozy rozwoju rynku oprogramowania w latach 2017 do 2022
   
 • Analiza kluczowych segmentów rynku: oprogramowanie biznesowe (ERP, CRM, BI), oprogramowanie biurowe, antywirusowe
   
 • Oprogramowanie najczęściej używane w małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstwach w Polsce
   
 • Liderzy polskiego rynku oprogramowania IT lista 50 największych dostawców oprogramowania w kraju według przychodów
   
 • Szczegółowe profile 15 największych dostawców, uwzględniające obok wyników finansowych również najważniejsze wydarzenia, umowy i portfolio oferowanych rozwiązań.
   
 • Udziały poszczególnych graczy w rynku
   
 • Poziom nasycenia rynku. Wykorzystanie poszczególnych rodzajów oprogramowania, takich jak: ERP, CRM, BI, SCM, CMS, SFA, CAD, bazy danych, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie antywirusowe, kadrowo-płacowe (KP), finansowo-księgowe (FK) i do zarządzania przepływem dokumentów w dużych przedsiębiorstwach w Polsce, jak również w MŚP.
   
 • Wyniki badań PMR (duże firmy i MŚP) w podziale na najważniejsze sektory gospodarki (handel i dystrybucja, przemysł, FMCG, usługi, transport i logistyka, utlitites, finanse i ubezpieczenia, usługi)
   
 • Hosting i model zdalny dostępu do aplikacji a wdrożenia „on premise” poszczególnych typów oprogramowania
   
 • Okres użytkowania aplikacji i systemów danego typu, liczba modułów, liczba użytkowników
   
 • Trendy wpływające na dalszy rozwój rynku oprogramowania w tym rozwój rozwiązań chmurowych (SaaS)
   
 • Obecne poziomy wydatków na projekty IT i prognozy dotyczące przyszłych inwestycji.
   
 • Osobna część poświęcona polskiemu rynkowi gier. 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

 • Dyrektorzy i menedżerowie z działów sprzedaży, marketingu, strategii i rozwoju biznesu firm IT sprzedających gotowe oprogramowanie i aplikacje.
   
 • Firmy tworzące oprogramowanie na zamówienie
   
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu i infrastruktury IT szukający partnerów mogących wdrażać rozwiązania na rynku B2B
   
 • Operatorzy centrów danych i dostawcy usług cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS)
   
 • Inwestorzy rozważający wejście na polski rynek usług IT
   
 • Instytucje finansowe i rządowe, stowarzyszenia i organizacje branżowe zaangażowane w sektor IT
   
 • Konsultanci, analitycy i badacze polskiego rynku IT.

Dlaczego warto kupić ten raport?

 

Raport będzie użyteczny w trakcie realizacji takich projektów, jak:
 

 • Prowadzenie działalności na rynku oprogramowania w Polsce, w tym przede wszystkim na rynku rozwiązań dla przedsiębiorstw i instytucji
   
 • Szukanie możliwości wzbogacenia portfolio o nowe produkty i/lub inne modele dostarczania oferowanych aplikacji (ocena poziomu adopcji modelu usługowego vs. modelu on-premise w polskich firmach)
   
 • Analiza konkurencji i potencjału rynku oprogramowania w Polsce w kontekście ew. inwestycji, fuzji i przejęć.
   
 • Identyfikowanie obszarów mogących zapewnić dodatkowe przychody dla dostawcy oprogramowania
   
 • Budowanie strategii działania na rynku aplikacji biznesowych.
   
 • Przygotowanie biznes planu i realna ocena możliwego zaangażowania w sprzedaż aplikacji i partnerstwa z producentami oprogramowania w ramach prowadzonej działalności na rynku IT i data center.

 

Kluczowe atuty raportu to:
 

 • Wszystkie najważniejsze segmenty rynku oprogramowania przeanalizowane w jednej, spójnej metodologicznie publikacji.
   
 • Nacisk na segment B2B i aplikacje biznesowe.
   
 • Osobna analiza dynamicznie rosnącego rynku gier wraz z prognozami rozwoju w kolejnych latach.
   
 • Ponad 15 lat doświadczenia zespołu analitycznego PMR w analizach rynku IT w Polsce i w regionie środkowo-europejskim.
   
 • Metoda analizy rynku uwzględniająca zarówno stronę podażową (dostawcy), jak i popytową (odbiorcy).
   
 • Badania prowadzone cyklicznie przez PMR na dużych firmach (250 i więcej pracowników) oraz w sektorze MŚP (10-249 pracowników). Weryfikacja bieżących założeń, poziomów penetracji i budżetów IT firm w kraju.
   
 • Możliwość porównań i uchwycenia zmian trendów poprzez porównanie tegorocznych badań z edycjami z lat 2010-2016.
   
 • Modele prognostyczne na lata 2017-2022 uwzględniające założenia odnośnie pozostałych segmentów rynku IT w kraju, jak również otoczenie makroekonomiczne – spójny obraz całości (nie w oderwaniu od szerszej perspektywy). 
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rynek oprogramowania
  • Wartość i dynamika rynku oprogramowania
   • Struktura rynku oprogramowania
   • Główne trendy i wydarzenia na rynku oprogramowania
   • Główni gracze na rynku oprogramowania
  • Prognozy rozwoju rynku oprogramowania w latach 2017-2022
   • Prognozy rozwoju rynku i struktura w ujęciu wartościowym
   • Czynniki wpływające na rynek i sytuacja w poszczególnych segmentach
 • Wartość i dynamika rynku oprogramowania
  • Struktura rynku oprogramowania
  • Główne trendy i wydarzenia na rynku oprogramowania
  • Główni gracze na rynku oprogramowania
 • Struktura rynku oprogramowania
 • Główne trendy i wydarzenia na rynku oprogramowania
 • Główni gracze na rynku oprogramowania
 • Prognozy rozwoju rynku oprogramowania w latach 2017-2022
  • Prognozy rozwoju rynku i struktura w ujęciu wartościowym
  • Czynniki wpływające na rynek i sytuacja w poszczególnych segmentach
 • Prognozy rozwoju rynku i struktura w ujęciu wartościowym
 • Czynniki wpływające na rynek i sytuacja w poszczególnych segmentach
 • Rynek oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)
  • Główne trendy i wydarzenia na rynku ERP
  • Rynek oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w segmencie MŚP
  • Główni gracze na rynku ERP
   • Główni gracze na rynku ERP dla MŚP
  • Prognozy rozwoju rynku ERP w latach 2017-2022
 • Główne trendy i wydarzenia na rynku ERP
 • Rynek oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w segmencie MŚP
 • Główni gracze na rynku ERP
  • Główni gracze na rynku ERP dla MŚP
 • Główni gracze na rynku ERP dla MŚP
 • Prognozy rozwoju rynku ERP w latach 2017-2022
 • Rynek oprogramowania analitycznego (BI)
  • Główne trendy i wydarzenia na rynku BI
  • Główni gracze na rynku BI
  • Prognozy rozwoju rynku BI w latach 2017-2022
 • Główne trendy i wydarzenia na rynku BI
 • Główni gracze na rynku BI
 • Prognozy rozwoju rynku BI w latach 2017-2022
 • Rynek oprogramowania do utrzymywania relacji z klientami (CRM)
  • Główne trendy i wydarzenia na rynku CRM
  • Główni gracze na rynku CRM
  • Prognozy rozwoju rynku CRM w latach 2017-2022
 • Główne trendy i wydarzenia na rynku CRM
 • Główni gracze na rynku CRM
 • Prognozy rozwoju rynku CRM w latach 2017-2022
 • Dodatek: rynek gamingowy
  • Wartość i dynamika rynku gier komputerowych
  • Główne trendy i wydarzenia na rynku gamingowym
  • Główni gracze na rynku gier wideo
 • Wartość i dynamika rynku gier komputerowych
 • Główne trendy i wydarzenia na rynku gamingowym
 • Główni gracze na rynku gier wideo
 • Profile czołowych dostawców oprogramowania w Polsce
  • Asseco Business Solutions
  • Asseco Poland
  • Atos Polska
  • CD Projekt
  • Comarch
  • IBM
  • InsERT
  • Macrologic
  • Microsoft
  • Oracle
  • SAS Institute
 • Asseco Business Solutions
 • Asseco Poland
 • Atos Polska
 • CD Projekt
 • Comarch
 • IBM
 • InsERT
 • Macrologic
 • Microsoft
 • Oracle
 • SAS Institute
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

List of tables

 • Wykorzystanie poszczególnych typów oprogramowania w postaci niezależnego systemu i modułu systemu ERP w Polsce z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa (%), II kw. 2017
 • Przegląd sytuacji na rynku oprogramowania w Polsce, 2013-2022
 • Kwoty przeznaczone na wydatki związane z zakupem oprogramowania i licencji w 2016 r. w sektorze dużych przedsiębiorstw oraz w sektorze MŚP w Polsce (tys. zł), II kw. 2017
 • Typy oprogramowania w postaci niezależnej aplikacji wykorzystywane w Polsce z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa (%), II kw. 2017
 • Typy oprogramowania wykorzystywane w przedsiębiorstwach w Polsce z podziałem na formę instalacji (%), II kw. 2017
 • Popularność poszczególnych programów antywirusowych w Polsce z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa (%), II kw. 2017
 • Typy oprogramowania wykorzystywane w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce z podziałem na formę instalacji (%), II kw. 2017
 • Typy oprogramowania wykorzystywane w sektorze MŚP w Polsce z podziałem na formę instalacji (%), II kw. 2017
 • Analiza konkurencyjności rynku oprogramowania w Polsce, 2017
 • Największe firmy działające na rynku oprogramowania w Polsce, według szacunkowych przychodów ze sprzedaży oprogramowania (mln zł), 2009-2016
 • Udział systemów operacyjnych w Polsce na podstawie odsłon stron internetowych (%), I kw. 2016-II kw. 2017
 • Popularność przeglądarek internetowych w Polsce (%), I kw. 2016-II kw. 2017
 • Wartość poszczególnych segmentów rynku oprogramowania w Polsce (mln zł), 2016-2022
 • Dynamika wartościowa poszczególnych segmentów rynku oprogramowania w Polsce (%), 2016-2022
 • Udział poszczególnych segmentów w wartości rynku oprogramowania w Polsce (%), 2016-2022
 • Czynniki wpływające na wartość rynku oprogramowania w Polsce, 2016-2022
 • Liczba użytkowników oprogramowania ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce, II kw. 2017
 • Liczba użytkowników z mobilnym dostępem do oprogramowania ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce, II kw. 2017
 • Liczba użytkowników oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce, II kw. 2017
 • Liczba użytkowników z mobilnym dostępem do oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce, II kw. 2017
 • Czołowi dostawcy działający na rynku oprogramowania ERP w Polsce, według przychodów (mln zł), 2015-2016
 • Wybrane systemy ERP dostępne na polskim rynku, lipiec 2017
 • Opinie menedżerów dotyczące dostępu do informacji w polskich firmach (%), 2016
 • Liczba użytkowników oprogramowania BI w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce, II kw. 2017
 • Liczba użytkowników oprogramowania BI w sektorze średnich przedsiębiorstw w Polsce, II kw. 2017
 • Czołowi dostawcy działający na rynku oprogramowania BI w Polsce, według przychodów (mln zł), 2015-2016
 • Moduły BI w wybranych systemach ERP/CRM dostępnych w Polsce, lipiec 2017
 • Wybrane samodzielne systemy BI dostępne w Polsce, lipiec 2017
 • Liczba użytkowników oprogramowania CRM w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce, II kw. 2017
 • Liczba użytkowników oprogramowania CRM w sektorze MŚP w Polsce, II kw. 2017
 • Liczba użytkowników z mobilnym dostępem do oprogramowania CRM w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce, II kw. 2017
 • Liczba użytkowników z mobilnym dostępem do oprogramowania CRM w sektorze MŚP w Polsce, II kw. 2017
 • Czołowe firmy na rynku oprogramowania CRM w Polsce, według przychodów ze sprzedaży (mln zł), 2015-2016
 • Moduły CRM w wybranych systemach ERP dostępnych w Polsce, lipiec 2017
 • Wybrane samodzielne systemy CRM dostępne w Polsce, lipiec 2017
 • Częstotliwość grania w gry wśród internautów w Polsce, z podziałem na gatunek gry (%), 2016
 • Motywacje internautów w Polsce do grania w gry wideo na poszczególnych platformach lub urządzeniach końcowych, z podziałem na gatunek gry (%), 2016
 • Najpopularniejsze polskie gry za granicą, 2016
 • Ranking najlepiej sprzedających się gier w sieci Saturn w Polsce, wrzesień 2015-sierpień 2016
 • Główni producenci gier w Polsce oraz ich przychody ze sprzedaży i dystrybucji gier (mln zł), 2011-2016
 • Wybrane najpopularniejsze gry wyprodukowane w Polsce, 2004-2018
 • Asseco Business Solutions: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe, 2011-2016
 • Asseco Poland: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe, 2011-2016
 • Zakres usług tworzenia oprogramowania na zamówienie oferowanych przez Asseco Poland w Polsce, 2017
 • Atos Polska: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe, 2012-2016
 • CD Projekt: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe, 2011-2016
 • Comarch: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe, 2011-2016
 • Zakres usług tworzenia oprogramowania na zamówienie oferowanych przez Comarch w Polsce, 2017
 • IBM: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe, 2011-2016
 • InsERT: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe, 2011-2016
 • Macrologic: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe, 2011-2016
 • Microsoft: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe, 2011-2016
 • Oracle: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe, 2011-2016
 • Zakres usług tworzenia oprogramowania na zamówienie oferowanych przez Oracle w Polsce, 2017
 • SAS Institute: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe, 2011-2016


List of graphs

 

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania w Polsce, 2006-2016
 • Dynamika rynku oprogramowania w Polsce w podziale na oprogramowanie biznesowe i dla klientów indywidualnych oraz pozostałe rozwiązania systemowe (%), 2006-2016
 • Udział kategorii wydatków w działach IT w polskich firmach (%), II kw. 2017
 • Struktura rynku oprogramowania w Polsce, według wartości poszczególnych segmentów (mln zł, %), 2016
 • Dynamika rynku oprogramowania w Polsce w modelu SaaS oraz ogółem (%), 2009-2016
 • Typy oprogramowania w postaci niezależnej aplikacji lub modułu w ramach systemu ERP wykorzystywane w Polsce z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa (%), II kw. 2017
 • Typy oprogramowania w postaci niezależnej aplikacji wykorzystywane w sektorze dużych przedsiębiorstw oraz w sektorze MŚP w Polsce (%), II kw. 2017
 • Popularność alternatywnych (innych niż MS Office) pakietów biurowych w sektorze dużych przedsiębiorstw oraz w sektorze MŚP w Polsce (%), II kw. 2017
 • Udział najpopularniejszych wersji pakietu Microsoft Office w sektorze dużych przedsiębiorstw oraz w sektorze MŚP w Polsce (%), II kw. 2017
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania w Polsce, 2016-2022
 • Dynamika rynku oprogramowania w Polsce w podziale na oprogramowanie biznesowe i dla klientów indywidualnych oraz pozostałe rozwiązania systemowe (%), 2016-2022
 • Dynamika rynku oprogramowania w Polsce w modelu SaaS oraz ogółem (%), 2016-2022
 • Odsetek dużych firm w Polsce planujących zakup nowego oprogramowania w latach 2017 i 2018 (%), II kw. 2017
 • Odsetek firm z segmentu MŚP w Polsce planujących zakup nowego oprogramowania w latach 2017 i 2018 (%), II kw. 2017
 • Planowane wdrożenie nowych modułów do posiadanego systemu ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw oraz w sektorze MŚP w Polsce w 2017 r. (%), II kw. 2017
 • Planowanie wdrożenia nowych modułów do oprogramowania CRM w sektorze dużych przedsiębiorstw oraz w sektorze MŚP w Polsce w 2017 r. (%), II kw. 2017
 • Planowane obszary inwestycji w IT w polskich firmach z sektora MŚP w najbliższych latach (%), 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) w Polsce, 2009-2016
 • Udział firm posiadających oprogramowanie ERP w Polsce z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa (%), II kw. 2017
 • Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), II kw. 2017
 • Sposób wdrażania oprogramowania klasy ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), I kw. 2015, I kw. 2016 i II kw. 2017
 • Udział firm korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej systemy ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), II kw. 2017
 • Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), II kw. 2017
 • Popularność oprogramowania ERP w Polsce według branż (%), II kw. 2017
 • Udział firm posiadających zdalny dostęp do oprogramowania ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), II kw. 2017
 • Typy oprogramowania w postaci niezależnej aplikacji wykorzystywane w sektorze MŚP w Polsce (%), II kw. 2017
 • Popularność poszczególnych programów antywirusowych w sektorze MŚP w Polsce (%), II kw. 2017
 • Udział firm posiadających zdalny dostęp do oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), II kw. 2017
 • Sposób wdrażania oprogramowania klasy ERP w sektorze średnich przedsiębiorstw w Polsce (%), II kw. 2017
 • Udział firm korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej systemy ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), II kw. 2017
 • Rok wdrożenia oprogramowania ERP (pierwszego modułu) w sektorze średnich przedsiębiorstw w Polsce (%), II kw. 2017
 • Popularność modułów posiadanego oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), II kw. 2017
 • Czołowi dostawcy działający na rynku oprogramowania ERP w Polsce, według przychodów ze sprzedaży licencji (mln zł, %), 2016
 • Udział sprzedaży licencji w przychodach z segmentu ERP ogółem u wybranych dostawców w Polsce (%), 2015-2016
 • Popularność wybranych dostawców oprogramowania ERP w sektorze dużych przedsiębiorstw w Polsce (%), II kw. 2017
 • Popularność wybranych dostawców oprogramowania ERP w sektorze MŚP w Polsce (%), II kw. 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce, 2016-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania analitycznego w Polsce, 2009-2016
 • Udział firm posiadających niezależne oprogramowanie BI w Polsce, z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa (%), II kw. 2017
 • Udział firm posiadających niezależne oprogramowanie BI lub moduł BI w ramach systemu ERP w Polsce, z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa (%), II kw. 2017
 • Udział firm posiadających oprogramowanie BI w Polsce, z podziałem na niezależne aplikacje i moduł BI w ramach systemu ERP (%), II kw. 2017
 • Wykorzystanie oprogramowania BI w postaci niezależnego systemu i modułu systemu ERP w Polsce, według branż (%), II kw. 2017
 • Sposób wdrażania oprogramowania klasy BI w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (%), II kw. 2017
 • Rok wdrożenia oprogramowania BI (pierwszego modułu) w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (%), II kw. 2017
 • Udział firm korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej systemy BI w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (%), II kw. 2017
 • Odsetek dużych firm w Polsce korzystających i planujących wykorzystanie nowych technologii (jako podstaw cyfrowej transformacji) z podziałem na poszczególne rozwiązania (%), 2016
 • Odsetek firm deklarujących wykorzystanie rozwiązań działających w systemie machine-to-machine (M2M) w Polsce (%), 2015-2016
 • Odsetek firm rozważających korzystanie z rozwiązań działających w systemie machine-to-machine (M2M) w Polsce (%), 2015-2016
 • Popularność modułów posiadanego oprogramowania BI w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (%), II kw. 2017
 • Czołowi dostawcy działający na rynku oprogramowania BI w Polsce, według przychodów ze sprzedaży licencji (mln zł, %), 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania analitycznego (BI) w Polsce, 2016-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania do utrzymywania relacji z klientami (CRM) w Polsce, 2009-2016
 • Udział firm posiadających niezależne oprogramowanie CRM w Polsce z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa (%), II kw. 2017
 • Udział firm posiadających niezależne oprogramowanie CRM lub moduł CRM w ramach systemu ERP w Polsce, z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa (%), II kw. 2017
 • Udział firm posiadających oprogramowanie CRM w Polsce, z podziałem na niezależne aplikacje i moduł BI w ramach systemu ERP (%), II kw. 2017
 • Udział firm korzystających z usług zewnętrznej firmy wdrażającej systemy CRM w sektorze dużych przedsiębiorstw oraz w sektorze MŚP w Polsce (%), II kw. 2017
 • Sposób wdrażania oprogramowania klasy CRM w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (%), II kw. 2017
 • Rok wdrożenia oprogramowania CRM (pierwszego modułu) w sektorze dużych przedsiębiorstw oraz w sektorze MŚP w Polsce (%), II kw. 2017
 • Popularność modułów posiadanego oprogramowania CRM w sektorze dużych przedsiębiorstw oraz MŚP w Polsce (%), II kw. 2017
 • Wykorzystanie oprogramowania CRM w postaci niezależnego systemu i modułu systemu ERP w Polsce, według branż (%), II kw. 2017
 • Udział firm posiadających zdalny dostęp do oprogramowania CRM w sektorze dużych przedsiębiorstw oraz MŚP w Polsce (%), II kw. 2017
 • Czołowe firmy na rynku oprogramowania CRM w Polsce, według przychodów ze sprzedaży licencji (mln zł, %), 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku oprogramowania do utrzymywania relacji z klientami (CRM) w Polsce, 2016-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku gier komputerowych i programów edukacyjnych w Polsce, 2009-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku gier komputerowych i programów edukacyjnych w Polsce, 2016-2022
 • Odsetek internautów grających w gry wideo w Polsce (%), 2014-2016
 • Odsetek internautów grających w gry wideo w Polsce, w podziale na wiek (%), 2014-2016
 • Odsetek internautów w Polsce grających w gry wideo, według platformy lub urządzenia końcowego (%), 2014-2016
 • Popularność poszczególnych platform sprzętowych, na które producenci gier wypuszczają swoje produkcje w Polsce (%), 2016
 • Ilościowy udział konsoli siódmej i ósmej generacji w sprzedaży konsol stacjonarnych w Polsce (%), 2014-2016
 • Sprzedaż ilościowa gier pudełkowych na konsole stacjonarne w Polsce, według gatunku gry (%), 2014-2015
 • Odsetek internautów w Polsce grających w gry wideo instalowane na komputerach PC lub konsolach z podziałem na sposób nabycia gry (%), 2016
 • Odsetek internautów w Polsce grających w gry wideo w wersji elektronicznej instalowane na komputerach PC lub konsolach, z podziałem na sposób nabycia gry (%), 2016
 • Odsetek internautów w Polsce grających w gry wideo na urządzeniach mobilnych z podziałem na sposób nabycia gry (%), 2016
 • Popularność gier w modelu free-to-play wśród internautów w Polsce (%), 2016
 • Odsetek internautów w Polsce kupujących dodatki do gier, według platformy lub urządzenia końcowego (%), 2016
 • Najbardziej dochodowe modele biznesowe w zakresie dystrybucji gier wideo stosowane przez deweloperów w Polsce (%), 2015-2016
 • Odsetek internautów w Polsce kupujących gry wideo, według urządzenia końcowego (%), 2016
 • Najpopularniejsze kategorie gier wśród internautów grających w gry mobilne lub przeglądarkowe w Polsce (%), 2016
 • Najpopularniejsze kategorie gier wśród internautów grających w gry instalowane na komputerach PC w Polsce (%), 2016
 • Najpopularniejsze kategorie gier wśród internautów grających w gry na konsolach w Polsce (%), 2016
 • Wartość światowego rynku gier (mld $) i roczna dynamika zmian (%), 2015-2020
 • Główne źródła zasobów finansowych deweloperów gier wideo w Polsce (%), 2016
 • Struktura przychodów Asseco Business Solutions, w podziale na poszczególne segmenty operacyjne (mln zł, %), 2016
 • Struktura przychodów Asseco Business Solutions ze sprzedaży produktów i usług IT, w podziale na poszczególne sektory odbiorców (mln zł, %), 2016
 • Wartościowa struktura oferty produktowo-usługowej Asseco Poland (mln zł, %), 2016
 • Struktura przychodów Asseco Poland ze sprzedaży oprogramowania, w podziale na oprogramowanie własne i na zamówienie (%), 2014-2016
 • Struktura przychodów Asseco Poland ze sprzedaży produktów i usług IT, w podziale na poszczególne sektory odbiorców (mln zł, %), 2016
 • Struktura przychodów Atos Polska ze sprzedaży oprogramowania, w podziale na poszczególne segmenty (%), 2014-2016
 • Struktura przychodów Comarch ze sprzedaży oprogramowania, w podziale na oprogramowanie własne i na zamówienie (%), 2014-2016
 • Wartościowa struktura oferty produktowo-usługowej Comarch (mln zł, %), 2014-2016
 • Struktura przychodów Comarch ze sprzedaży oprogramowania biznesowego (ERP, CRM, BI), w podziale na poszczególne segmenty (%), 2014-2016
 • Struktura przychodów IBM ze sprzedaży oprogramowania, w podziale na poszczególne segmenty (%), 2015-2016
 • Łączna liczba klientów oraz skumulowana liczba sprzedanych licencji oprogramowania InsERT dla segmentu MŚP w Polsce (tys.), 2009-2016
 • Struktura przychodów InsERT ze sprzedaży oprogramowania w podziale na oprogramowanie własne i na zamówienie (%), 2015-2016
 • Struktura przychodów InsERT ze sprzedaży oprogramowania w podziale na poszczególne segmenty (%), 2014-2016
 • Struktura przychodów InsERT ze sprzedaży produktów i usług IT, w podziale na poszczególne sektory gospodarki (mln zł, %), 2016
 • Struktura przychodów Macrologic ze sprzedaży oprogramowania, w podziale na poszczególne segmenty (%), 2014-2016
 • Udział sprzedaży licencji własnych i sprzedaży usług w całkowitych przychodach Macrologic osiąganych w segmencie ERP (%), 2014-2016
 • Struktura przychodów Macrologic z udzielenia licencji na oprogramowanie własne w podziale na poszczególne branże (%), 2014-2016
 • Struktura przychodów Macrologic ze sprzedaży produktów i usług IT, w podziale na poszczególne sektory gospodarki (mln zł, %), 2016
 • Struktura przychodów Microsoft ze sprzedaży oprogramowania, w podziale na poszczególne segmenty (%), 2015-2016
 • Struktura przychodów Oracle ze sprzedaży oprogramowania, w podziale na oprogramowanie własne i na zamówienie (%), 2014-2016
 • Struktura przychodów Oracle ze sprzedaży oprogramowania, w podziale na poszczególne segmenty (%), 2014-2016
 • Struktura przychodów Oracle ze sprzedaży produktów i usług IT, w podziale na poszczególne sektory gospodarki (mln zł, %), 2016
 • Struktura przychodów SAS Institute ze sprzedaży produktów i usług IT, w podziale na poszczególne sektory gospodarki (mln zł, %), 2016

 

Infografika

Infografika

Product details

Price:

1 700

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: September 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: ICT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process