Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

1 800

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Analiza jest poświęcona rynkowi mobilnego internetu oraz innym usługom dodanym i pozagłosowym.  W przypadku mobilnego internetu raport prezentuje wartość i dynamikę rynku, dostawców i ich udziały w rynku, pod względem liczby abonentów i generowanych przychodów.

Subscription: 12 months
Publication date: June 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: IT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Analiza jest poświęcona rynkowi mobilnego internetu oraz innym usługom dodanym i pozagłosowym.  W przypadku mobilnego internetu raport prezentuje wartość i dynamikę rynku (dane za lata 2009-2016 oraz niezależne prognozy PMR dla okresu 2017-2022), dostawców i ich udziały w rynku, pod względem liczby abonentów i generowanych przychodów. Dokonano również analizy cen, polityki rabatowej operatorów i dostępnej oferty, zarówno w modelu pre-paid, jak i post-paid. Omówiono rozwój sieci mobilnych, w tym sieci LTE w kraju.

W raporcie przedstawiono profile dostawców mobilnego internetu, mobilnych usług dodanych, strukturę poziomą i prognozy rozwoju rynku z podziałem na główne segmenty, w tym m.in. obsługa płatności przez SMS, gry mobilne, interaktywność w mediach, marketing mobilny, muzyka mobilna i aplikacje.

Ponadto szczegółowo przeanalizowany został rejestr numerów o podwyższonej płatności prowadzony przez regulatora. Synteza danych pokazuje udziały poszczególnych operatorów i dostawców treści, przekrój cenowy, zastosowanie numerów typu premium i trendy w tym zakresie. 

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Wartość i dynamika rynku mobilnego internetu

 • Liczba abonentów mobilnego internetu w Polsce ogółem i w podziale na post-paid i pre-paid; penetracja usługami w telefonie i dedykowanymi kartami do transmisji danych; sprzedaż smartfonów

 • Udziały ilościowe poszczególnych graczy w rynku mobilnego internetu w Polsce; liczba kart SIM w sieciach MVNO

 • Identyfikacja najważniejszych trendów globalnych i porównanie rynku polskiego do innych krajów

 • Poziom cen mobilnego internetu i oferta operatorów

 • Struktura rynku VAS według poszczególnych segmentów (mikropłatności, interaktywność w mediach, gry, aplikacje, muzyka, marketing mobilny)

 • Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku VAS

 • Udział poszczególnych dostawców w rynku numerów typu premium.

 • Unikalne opracowanie na temat rynku mobilnego internetu i VAS

 • Szacunki PMR dotyczące podziału rynku mobilnego internetu według: dostawców, modelu świadczenia usługi, urządzenia końcowego

 • Szacunki PMR pokazujące poziomą strukturę rynku usług dodanych

 • Analiza rejestru numerów typu premium dokonana przez PMR, jak również analiza trendów historycznych w tym segmencie rynku

 • Profile dostawców działających na rynku mobilnego internetu i VAS

 • Prognozy dotyczące rynku VAS ogółem i z podziałem na kluczowe segmenty.
   

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

Kadra kierownicza, działy marketingu oraz działy rozwoju biznesu z poniższych podmiotów:

 

 • Firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, a przede wszystkim rozwijające bądź chcące rozwijać usługi mobilnego internetu i usługi typu VAS

 • Operatorzy telekomunikacyjni, bez względu na specjalizację i segment działalności

 • Sieci telewizji kablowej i lokalni ISP

 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego

 • Dostawcy treści 

 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne

 • Uczelnie, instytuty naukowe

 • Izby handlowe, organizacje branżowe

 • Banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego

 • Krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 
 

Mobilny internet to jeden z nielicznych, nadal rosnących segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce:
 

 • W ostatnich pięciu latach liczba abonentów mobilnego internetu korzystających z dedykowanych rozwiązań wzrosła o ok. 4 mln, podczas gdy w tym samym czasie wzrost liczby abonentów stacjonarnych usług dostępowych wyniósł ok. 1 mln

 • Na wzrost popularności i znaczenia mobilnego internetu wpływa pozytywnie stale rosnąca penetracja smartfonów

 • Inwestycje operatorów w rozwój sieci LTE opierają się na założeniach, że mobilny internet będzie nadal zyskiwał na znaczeniu, a konsumenci będą potrzebować coraz lepszych parametrów usługi przy niezmienionych cenach

 • Operatorzy mobilni zainwestowali w czasie ostatniej aukcji ponad 9 mld zł w częstotliwości pokryciowe w paśmie 800 MHz oraz pojemnościowe w paśmie 2,6 GHz – głównie z myślą o rozwoju mobilnej transmisji danych

 • Trendy globalne również wskazują na strategiczne znaczenie mobilnej transmisji danych – według najnowszych prognoz Cisco, opublikowanych w I kwartale 2016 roku, ilość przesłanych danych w sieciach mobilnych w najbliższych pięciu latach będzie rosła dwukrotnie szybciej niż ruch IP w sieciach stacjonarnych, osiągając 30,6 EB na miesiąc w roku 2020, w porównaniu do 3,7 EB na miesiąc w roku 2015

 • Usługi dodane to obok mobilnego internetu jeden ze sposobów operatorów na uzyskiwanie dodatkowych przychodów w sytuacji, gdy wpływy z połączeń spadają.

 

Raport będzie użyteczny w trakcie realizacji takich projektów, jak:

 

 • Prowadzenie działalności na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, w tym przede wszystkim na rynku usług telefonii komórkowej

 • Szukanie możliwości wzbogacenia portfolio usług o mobilny internet

 • Analiza konkurencji i potencjału rynku mobilnego internetu w Polsce

 • Identyfikowanie obszarów mogących zapewnić dodatkowe przychody operatorowi telefonii komórkowej lub dzięki współpracy z siecią telefonii komórkowej

 • Budowanie strategii działania i zaangażowania na rynku VAS.

Jakie informacje zawiera raport ?

 • Wartość i dynamika rynku mobilnego internetu

 • Liczba abonentów mobilnego internetu w Polsce ogółem i w podziale na post-paid i pre-paid; penetracja usługami w telefonie i dedykowanymi kartami do transmisji danych; sprzedaż smartfonów

 • Udziały ilościowe poszczególnych graczy w rynku mobilnego internetu w Polsce; liczba kart SIM w sieciach MVNO

 • Identyfikacja najważniejszych trendów globalnych i porównanie rynku polskiego do innych krajów

 • Poziom cen mobilnego internetu i oferta operatorów

 • Struktura rynku VAS według poszczególnych segmentów (mikropłatności, interaktywność w mediach, gry, aplikacje, muzyka, marketing mobilny)

 • Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku VAS

 • Udział poszczególnych dostawców w rynku numerów typu premium.

 • Unikalne opracowanie na temat rynku mobilnego internetu i VAS

 • Szacunki PMR dotyczące podziału rynku mobilnego internetu według: dostawców, modelu świadczenia usługi, urządzenia końcowego

 • Szacunki PMR pokazujące poziomą strukturę rynku usług dodanych

 • Analiza rejestru numerów typu premium dokonana przez PMR, jak również analiza trendów historycznych w tym segmencie rynku

 • Profile dostawców działających na rynku mobilnego internetu i VAS

 • Prognozy dotyczące rynku VAS ogółem i z podziałem na kluczowe segmenty.

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, działy marketingu oraz działy rozwoju biznesu z poniższych podmiotów:

 • Firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, a przede wszystkim rozwijające bądź chcące rozwijać usługi mobilnego internetu i usługi typu VAS

 • Operatorzy telekomunikacyjni, bez względu na specjalizację i segment działalności

 • Sieci telewizji kablowej i lokalni ISP

 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego

 • Dostawcy treści 

 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne

 • Uczelnie, instytuty naukowe

 • Izby handlowe, organizacje branżowe

 • Banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego

 • Krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).

Dlaczego warto kupić ten raport?

Mobilny internet to jeden z nielicznych, nadal rosnących segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce:

 • W ostatnich pięciu latach liczba abonentów mobilnego internetu korzystających z dedykowanych rozwiązań wzrosła o ok. 4 mln, podczas gdy w tym samym czasie wzrost liczby abonentów stacjonarnych usług dostępowych wyniósł ok. 1 mln

 • Na wzrost popularności i znaczenia mobilnego internetu wpływa pozytywnie stale rosnąca penetracja smartfonów

 • Inwestycje operatorów w rozwój sieci LTE opierają się na założeniach, że mobilny internet będzie nadal zyskiwał na znaczeniu, a konsumenci będą potrzebować coraz lepszych parametrów usługi przy niezmienionych cenach

 • Operatorzy mobilni zainwestowali w czasie ostatniej aukcji ponad 9 mld zł w częstotliwości pokryciowe w paśmie 800 MHz oraz pojemnościowe w paśmie 2,6 GHz – głównie z myślą o rozwoju mobilnej transmisji danych

 • Trendy globalne również wskazują na strategiczne znaczenie mobilnej transmisji danych – według najnowszych prognoz Cisco, opublikowanych w I kwartale 2016 roku, ilość przesłanych danych w sieciach mobilnych w najbliższych pięciu latach będzie rosła dwukrotnie szybciej niż ruch IP w sieciach stacjonarnych, osiągając 30,6 EB na miesiąc w roku 2020, w porównaniu do 3,7 EB na miesiąc w roku 2015

 • Usługi dodane to obok mobilnego internetu jeden ze sposobów operatorów na uzyskiwanie dodatkowych przychodów w sytuacji, gdy wpływy z połączeń spadają.

 

Raport będzie użyteczny w trakcie realizacji takich projektów, jak:

 

 • Prowadzenie działalności na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, w tym przede wszystkim na rynku usług telefonii komórkowej

 • Szukanie możliwości wzbogacenia portfolio usług o mobilny internet

 • Analiza konkurencji i potencjału rynku mobilnego internetu w Polsce

 • Identyfikowanie obszarów mogących zapewnić dodatkowe przychody operatorowi telefonii komórkowej lub dzięki współpracy z siecią telefonii komórkowej

 • Budowanie strategii działania i zaangażowania na rynku VAS.
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rynek mobilnego internetu
  • Liczba abonentów
  • Wartość i dynamika rynku
  • Poziom cen na rynku mobilnego internetu
   • Internet mobilny w modelu abonamentowym
   • Internet mobilny w modelu na kartę
   • Internet mobilny w ofertach operatorów MVNO
  • Rozwój sieci LTE w Polsce
  • Profile dostawców na rynku mobilnego internetu
   • Grupa Cyfrowego Polsatu (Grupa CPS)
   • Orange Polska
   • P4
   • T-Mobile Polska
  • Prognozy rozwoju rynku mobilnego internetu w latach 2017-2022
   • Prognozy rozwoju rynku w ujęciu ilościowym i wartościowym
   • Czynniki wpływające na rynek i sytuacja w poszczególnych segmentach
   • Megatrendy, prognozy i porównania międzynarodowe
 • Liczba abonentów
 • Wartość i dynamika rynku
 • Poziom cen na rynku mobilnego internetu
  • Internet mobilny w modelu abonamentowym
  • Internet mobilny w modelu na kartę
  • Internet mobilny w ofertach operatorów MVNO
 • Internet mobilny w modelu abonamentowym
 • Internet mobilny w modelu na kartę
 • Internet mobilny w ofertach operatorów MVNO
 • Rozwój sieci LTE w Polsce
 • Profile dostawców na rynku mobilnego internetu
  • Grupa Cyfrowego Polsatu (Grupa CPS)
  • Orange Polska
  • P4
  • T-Mobile Polska
 • Grupa Cyfrowego Polsatu (Grupa CPS)
 • Orange Polska
 • P4
 • T-Mobile Polska
 • Prognozy rozwoju rynku mobilnego internetu w latach 2017-2022
  • Prognozy rozwoju rynku w ujęciu ilościowym i wartościowym
  • Czynniki wpływające na rynek i sytuacja w poszczególnych segmentach
  • Megatrendy, prognozy i porównania międzynarodowe
 • Prognozy rozwoju rynku w ujęciu ilościowym i wartościowym
 • Czynniki wpływające na rynek i sytuacja w poszczególnych segmentach
 • Megatrendy, prognozy i porównania międzynarodowe
 • Rynek mobilnych usług dodanych (VAS)
  • Wartość i dynamika rynku
  • Rejestr numerów o podwyższonej opłacie
   • Rejestr numerów o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii komórkowej
  • Struktura pozioma rynku
   • Obsługa płatności przez SMS premium
   • Interaktywność w mediach
   • Marketing mobilny
   • Gry mobilne
   • Muzyka mobilna
   • Aplikacje
   • Pozostałe segmenty rynku mobilnych usług dodanych (VAS)
  • Prognozy rozwoju rynku mobilnych usług dodanych (VAS)
 • Wartość i dynamika rynku
 • Rejestr numerów o podwyższonej opłacie
  • Rejestr numerów o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii komórkowej
 • Rejestr numerów o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii komórkowej
 • Struktura pozioma rynku
  • Obsługa płatności przez SMS premium
  • Interaktywność w mediach
  • Marketing mobilny
  • Gry mobilne
  • Muzyka mobilna
  • Aplikacje
  • Pozostałe segmenty rynku mobilnych usług dodanych (VAS)
 • Obsługa płatności przez SMS premium
 • Interaktywność w mediach
 • Marketing mobilny
 • Gry mobilne
 • Muzyka mobilna
 • Aplikacje
 • Pozostałe segmenty rynku mobilnych usług dodanych (VAS)
 • Prognozy rozwoju rynku mobilnych usług dodanych (VAS)
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

List of tables

 • Analiza konkurencyjności rynku mobilnego internetu w Polsce
 • Analiza konkurencyjności rynku mobilnych usług dodanych (VAS) w Polsce
 • Przegląd sytuacji na rynku internetu mobilnego i usług dodanych (VAS) w Polsce, 2013-2022
 • Liczba abonentów korzystających z mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce, z podziałem na poszczególnych operatorów (tys.), 2009-2016
 • Porównanie abonamentowych ofert internetu mobilnego z dodatkiem modemu lub routera wśród największych graczy na rynku w Polsce, maj 2017
 • Porównanie abonamentowych ofert internetu mobilnego bez dodatku urządzenia wśród największych graczy na rynku w Polsce, maj 2017
 • Porównanie ofert internetu mobilnego na kartę wśród największych graczy na rynku w Polsce, według rodzaju startera, maj 2017
 • Porównanie ofert internetu mobilnego na kartę wśród największych graczy na rynku w Polsce, według kwoty doładowania, maj 2017
 • Porównanie ofert internetu mobilnego dostępnego w ramach dedykowanych pakietów danych na komórkę wśród wybranych operatorów wirtualnych w Polsce, maj 2017
 • Przydział częstotliwości do świadczenia usług telefonii komórkowej w Polsce, według zasobów poszczególnych operatorów, 2017
 • Ostateczna aranżacja częstotliwości z pasma 800 i 2 600 MHz w Polsce według sumarycznej wartości opłat (mln zł) za dokonanie rezerwacji częstotliwości na rzecz poszczególnych operatorów, czerwiec 2016
 • Liczba pozwoleń radiowych dla stacji bazowych (GSM, UMTS, LTE oraz CDMA) wydanych dla poszczególnych operatorów telefonii komórkowej w Polsce, I kw. 2017
 • Dostępność technologii LTE-Advanced w ofertach operatorów komórkowych w Polsce, maj 2017
 • Dostępność technologii VoLTE i VoWiFi w ofertach operatorów komórkowych w Polsce, maj 2017
 • Ranking dostawców najszybszego internetu mobilnego LTE w Polsce, według prędkości pobierania danych (Mbit/s), I kw. 2017
 • Ranking dostawców najszybszego internetu mobilnego LTE w Polsce, według prędkości pobierania danych (Mbit/s), 2016
 • Grupa CPS: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie mobilnej transmisji danych, 2009-2016
 • Liczba aktywnych stacji bazowych obsługiwanych przez Grupę CPS w Polsce (tys.) z podziałem na poszczególne technologie usług, 2015-2016
 • Orange Polska: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie mobilnej transmisji danych, 2009-2016
 • P4: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie mobilnej transmisji danych, 2009-2016
 • Liczba aktywnych stacji bazowych obsługiwanych przez P4 w Polsce (tys.), z podziałem na poszczególne technologie usług, 2015-2016
 • T-Mobile: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie mobilnej transmisji danych, 2009-2016
 • Liczba aktywnych stacji bazowych obsługiwanych przez T-Mobile w paśmie 800, 1 800 oraz 2 600 MHz w Polsce (tys.), 2015-2016
 • Czynniki wpływające na wartość rynku internetu mobilnego w Polsce, 2016-2022
 • Globalny ruch danych w sieciach mobilnych według urządzenia końcowego (tys. TB/mies.), 2016-2021
 • Średnia prędkość połączeń internetowych w sieciach mobilnych na świecie według regionu (Mbit/s), 2016-2021
 • Liczba połączeń mobilnych w technologii 4G na świecie według regionu (mld), 2016 i 2021
 • Globalny ruch danych w sieciach mobilnych według kategorii aplikacji mobilnych (tys. TB/mies.), 2016-2021
 • Liczba użytkowników szerokopasmowego mobilnego internetu w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii oraz na Węgrzech i Słowacji (mln), lipiec 2014, lipiec 2015 i lipiec 2016
 • Penetracja usługami szerokopasmowego mobilnego internetu w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii oraz na Węgrzech i Słowacji (%), 2009-I poł. 2016
 • Odsetek użytkowników internetu deklarujących, że korzystają z niego z poziomu telefonu komórkowego w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii oraz na Węgrzech i Słowacji (%), 2009-2016
 • Średnie minimalne ceny planów taryfowych dla dedykowanego internetu mobilnego w tablecie z pakietem danych 250 i 500 MB oraz 1, 2, 5 i 10 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (€/PPP/mies.), luty 2016
 • Średni minimalny koszt 1 GB danych w ramach planów taryfowych dla dedykowanego internetu mobilnego w tablecie z pakietem danych 250 i 500 MB oraz 1, 2, 5 i 10 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (€/PPP/mies.), luty 2016
 • Roczna dynamika zmian dla miesięcznych średnich minimalnych cen planów taryfowych dla dedykowanego internetu mobilnego w tablecie z pakietem danych 250 i 500 MB oraz 1, 2 i 5 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (%), luty 2016
 • Średnie minimalne ceny planów taryfowych dla dedykowanego internetu mobilnego w laptopie z pakietem danych 500 MB oraz 1, 2, 5, 10 i 20 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (€/PPP/mies.), luty 2016
 • Średni minimalny koszt 1 GB danych w ramach planów taryfowych dla dedykowanego internetu mobilnego w laptopie z pakietem danych 250 i 500 MB oraz 1, 2, 5 i 10 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (€/PPP/mies.), luty 2016
 • Roczna dynamika zmian dla miesięcznych średnich minimalnych cen planów taryfowych dla dedykowanego internetu mobilnego w laptopie z pakietem danych 500 MB oraz 1, 2, 5 i 10 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (%), luty 2016
 • Średnie minimalne ceny planów taryfowych głos + transmisja danych zawierających pakiet danych 100 i 500 MB oraz 1, 2 i 4 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (€/PPP/mies.), luty 2016
 • Średni minimalny koszt 1 GB danych w ramach planów taryfowych głos + transmisja danych zawierających pakiet danych 100 i 500 MB oraz 1, 2 i 4 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (€/PPP/mies.), luty 2016
 • Roczna dynamika zmian dla miesięcznych średnich minimalnych cen planów taryfowych głos + transmisja danych zawierających pakiet danych 100 i 500 MB oraz 1 i 2 GB w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji (%), luty 2016
 • Wartość poszczególnych segmentów rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce (mln zł), 2009-2016
 • Roczna dynamika zmian wartości poszczególnych segmentów rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce (%), 2009-2016
 • Zestawienie największych dostawców usług o podwyższonej opłacie oraz obsługujących ich operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, marzec 2017
 • Najpopularniejsze formy płatności mobilnych wśród internautów w Polsce z podziałem na kategorie wiekowe (%), 2016
 • Wysokość prowizji należnej partnerowi wybranych firm świadczących usługi SMS premium w Polsce, według poszczególnych numerów (%), maj 2017
 • Przykładowe rodzaje kampanii marketingu mobilnego typu push i pull w Polsce, 2017
 • Porównanie ofert wybranych największych serwisów streamingowych działających na polskim rynku, kwiecień 2017
 • Porównanie ofert serwisów muzycznych z możliwością pobierania utworów MP3 dostępnych w ofercie operatorów komórkowych w Polsce, kwiecień 2017
 • Najpopularniejsze aplikacje mobilne na Androida i iOS w Polsce, luty 2017
 • Porównanie usługi direct billing dostępnej w ofercie głównych operatorów komórkowych w Polsce, kwiecień 2017
 • Zestawienie współpracujących ze sobą operatorów telefonii komórkowej i producentów rozwiązań nawigacyjnych w Polsce, kwiecień 2017
 • Zestawienie pakietów usług lokalizacyjnych dedykowanych klientom indywidualnym dostępnych w ofertach operatorów komórkowych w Polsce, kwiecień 2017
 • Porównanie ofert operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w segmencie elektronicznych książek, prasy i audiobooków, kwiecień 2017
 • Oferta usług telewizji na urządzeniach przenośnych dostępnych w portfolio Grupy CPS, Orange, T-Mobile i P4 w Polsce, kwiecień 2017
 • Dostępność usługi płatności zbliżeniowych w ofertach operatorów komórkowych w Polsce, kwiecień 2017
 • Wybrane funkcjonalności dostępne w ofertach T-Mobile Usługi Bankowe, Plus Banku oraz Orange Finanse w bankowości mobilnej i internetowej w Polsce, kwiecień 2017
 • Liczba klientów (tys.) T-Mobile Usługi Bankowe oraz Orange Finanse w Polsce, II kw. 2014-IV kw. 2016
 • Liczba klientów (tys.) T-Mobile Usługi Bankowe oraz Plus Banku korzystających z bankowości mobilnej w Polsce, II kw. 2014-IV kw. 2016
 • Wartość poszczególnych segmentów rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce (mln zł), 2016-2022
 • Roczna dynamika zmian wartości poszczególnych segmentów rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce (%), 2016-2022
 • Struktura rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce (%), według poszczególnych segmentów, 2016-2022


List of graphs

 

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w Polsce, 2009-2016
 • Wartość rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w Polsce (mln zł), w podziale na poszczególne segmenty, 2009-2016
 • Roczna dynamika zmian wartości poszczególnych segmentów rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w Polsce (%), 2009-2016
 • Udział segmentu mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w przychodach operatorów telefonii komórkowej w Polsce (%), 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w Polsce, 2016-2022
 • Wartość rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w Polsce (mln zł), w podziale na poszczególne segmenty, 2016-2022
 • Roczna dynamika zmian wartości poszczególnych segmentów rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w Polsce (%), 2016-2022
 • Udział segmentu mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w przychodach operatorów telefonii komórkowej w Polsce (%), 2016-2022
 • Liczba użytkowników (mln) korzystających z mobilnego internetu w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Penetracja usługami mobilnego internetu w Polsce (%), 2009-2016
 • Liczba użytkowników (mln) korzystających z mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce i dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Liczba użytkowników (mln) korzystających z mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce, z wykluczeniem użytkowników kart Aero2, oraz dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Udział segmentu pre-paid i post-paid w całkowitej liczbie kart SIM dedykowanych do mobilnego internetu w Polsce (%), 2009-2016
 • Liczba abonentów mobilnego internetu w sieciach operatorów MVNO w Polsce (tys.), 2014-2016
 • Liczba użytkowników (mln) korzystających z mobilnego internetu przez komórkę w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Odsetek gospodarstw domowych, które korzystają z usług dostępu do internetu w Polsce z podziałem na dostęp mobilny i stacjonarny (%), 2017
 • Częstotliwość korzystania z internetu mobilnego w telefonie komórkowym w gospodarstwach domowych w Polsce (%), 2017
 • Liczba użytkowników (mln) aktywnie korzystających z mobilnego internetu przez komórkę w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2010-2016
 • Sprzedaż smartfonów w Polsce (mln sztuk), 2009-2016
 • Liczba użytkowników (mln) i poziom penetracji smartfonami w Polsce (%), 2011-2016
 • Całkowity ruch mobilnej transmisji danych w sieciach komórkowych Grupy CPS, Orange, P4 i T-Mobile Polsce (mln GB) oraz dynamika zmian (%), 2009-2016
 • Struktura całkowitego ruchu mobilnej transmisji danych w sieciach komórkowych w Polsce (mln GB, %), według poszczególnych graczy, 2016
 • Udział segmentu mobilnego internetu w przychodach operatorów telefonii komórkowej w Polsce (%), 2009-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku internetu mobilnego w Polsce, 2009-2016
 • Wartość rynku internetu mobilnego w Polsce, według urządzenia końcowego (mln zł), 2009-2016
 • Roczna dynamika zmian wartości rynku internetu mobilnego w Polsce, według urządzenia końcowego (%), 2009-2016
 • Udział segmentu pre-paid i post-paid w całkowitej wartości rynku dedykowanego dostępu do mobilnego internetu w Polsce (%), 2009-2016
 • Struktura wartości rynku internetu mobilnego w Polsce, według urządzenia końcowego (%), 2009-2016
 • Struktura wartości rynku internetu mobilnego w Polsce (mln zł, %), według przychodów poszczególnych graczy, 2016
 • Struktura wartości rynku internetu mobilnego w Polsce (mln zł, %), według przychodów poszczególnych graczy, 2015
 • Procentowy stan rozdysponowania częstotliwości w pasmach 800, 900, 1 800, 2 100 MHz i 2 600 MHz po wydaniu decyzji rezerwacyjnych z 2016 r. w pasmach 800 oraz 2 600 MHz w Polsce (%), II poł. 2016
 • Procentowy stan rozdysponowania częstotliwości w pasmach 800, 900, 1 800, 2 100 MHz i 2 600 MHz przed wydaniem decyzji rezerwacyjnych z 2016 r. w pasmach 800 oraz 2 600 MHz w Polsce (%), I poł. 2016
 • Wolumen zużycia danych przez klientów Grupy CPS (mln GB), I kw. 2011-I kw. 2016
 • Całkowity ruch mobilnej transmisji danych w sieci Grupy CPS w Polsce (mln GB) oraz dynamika zmian (%), 2014-2016
 • Odsetek użytkowników smartfonów w ogólnej liczbie klientów usług głosowych Grupy CPS w Polsce, 2012-2016
 • Wskaźnik pokrycia populacji siecią komórkową Orange w technologii 3G i 4G/LTE w Polsce (%), I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Wskaźnik penetracji dla smartfonów wśród klientów sieci Orange w Polsce (%), I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Całkowity ruch mobilnej transmisji danych w sieci Orange w Polsce (mln GB), I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Średnia miesięczna konsumpcja mobilnego transferu danych w sieci Orange w Polsce przypadająca na jednego użytkownika post-paid (GB), według urządzenia końcowego, I kw. 2014-IV kw. 2016
 • Liczba oraz przyrost netto mobilnych klientów Orange korzystających z sieci 4G/LTE (mln), III kw. 2014-IV kw. 2016
 • Udział technologii 4G/LTE w całkowitym ruchu mobilnej transmisji danych w sieci Orange w Polsce (%), II kw. 2015-IV kw. 2016
 • ARPU z usług mobilnego internetu w sieci Orange w Polsce (zł), I kw. 2015-IV kw. 2016
 • Wskaźnik pokrycia siecią komórkową P4 populacji i obszaru Polski w technologii 2G, 3G, 4G LTE i 4G LTE Ultra (%), grudzień 2016
 • Liczba użytkowników korzystających z mobilnego internetu z poziomu telefonów komórkowych oraz w ramach dedykowanego dostępu w sieci P4 w Polsce (mln), 2014-2016
 • Całkowity ruch mobilnej transmisji danych w sieci P4 w Polsce (mln GB), 2014-2016
 • Średnia miesięczna konsumpcja mobilnego transferu danych w sieci P4 w Polsce przypadająca na jednego użytkownika (GB), w podziale na segment post-paid i pre-paid, I poł. 2015-2016
 • Udział P4 w obsłudze mobilnego ruchu danych generowanego przez jego użytkowników w Polsce (%), z podziałem na ruch ogólny oraz generowany przez smartfony, 2012-2016
 • Przychody P4 (mln zł) od indywidualnych klientów detalicznych korzystających z dedykowanej usługi mobilnego internetu w Polsce i dynamika (%, r/r), 2013-2016
 • Struktura przychodów P4 od indywidualnych klientów detalicznych korzystających z dedykowanej usługi mobilnego internetu w Polsce (%), z podziałem na segment post-paid i pre-paid, 2013-2016
 • Struktura przychodów P4 od indywidualnych klientów detalicznych w Polsce z podziałem na typy usług (%), 2013 – I-III kw. 2016
 • Całkowity ruch mobilnej transmisji danych (mln GB) w sieci T-Mobile w Polsce i dynamika (%, r/r), 2014-2016
 • Liczba użytkowników (mln) korzystających z mobilnego internetu w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2016-2022
 • Penetracja usługami mobilnego internetu w Polsce (%), 2016-2022
 • Liczba użytkowników (mln) korzystających z mobilnego internetu przez komórkę w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2016-2022
 • Liczba użytkowników (mln) korzystających z mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce oraz dynamika zmian (%), 2016-2022
 • Udział segmentu pre-paid i post-paid w całkowitej liczbie kart SIM dedykowanych dla mobilnego internetu w Polsce (%), 2016-2022
 • Liczba użytkowników (mln) korzystających z mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce, z wykluczeniem użytkowników kart Aero2, oraz dynamika zmian (%), 2016-2022
 • Całkowity ruch mobilnej transmisji danych (mln GB) w sieciach komórkowych Grupy CPS, Orange, P4 i T-Mobile Polsce i dynamika (%, r/r), 2016-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku internetu mobilnego w Polsce, 2016-2022
 • Wartość rynku internetu mobilnego w Polsce, według urządzenia końcowego (mln zł), 2016-2022
 • Roczna dynamika zmian wartości rynku internetu mobilnego w Polsce, według urządzenia końcowego (%), 2016-2022
 • Struktura wartości rynku internetu mobilnego w Polsce, według urządzenia końcowego (%), 2016-2022
 • Udział segmentu pre-paid i post-paid w całkowitych przychodach operatorów komórkowych z usług dedykowanego dostępu do mobilnego internetu w Polsce (%), 2016-2022
 • Globalny ruch danych w sieciach mobilnych (EB/mies.) oraz dynamika (%, r/r), 2016-2021
 • Średnia prędkość połączeń internetowych w sieciach mobilnych na świecie (Mbit/s), 2016-2021
 • Liczba połączeń M2M na świecie (mld) i dynamika (%, r/r), 2016-2021
 • Liczba urządzeń wearables na świecie (mln) i dynamika (%, r/r), 2016-2021
 • Globalna liczba urządzeń wearables wyposażonych w interfejsy do komunikacji z sieciami komórkowymi (mln), 2016 i 2021
 • Liczba publicznych hotspotów WiFi na świecie (mln) i dynamika (%, r/r), 2016-2021
 • Struktura ruchu danych generowanego przez urządzenia mobilne na świecie, z podziałem na sieci komórkowe oraz sieci WiFi i femtokomórki (%), 2016 i 2021
 • Liczba użytkowników internetu mobilnego w technologii LTE na świecie (mld) i dynamika (%, r/r), 2012-2016
 • Struktura przychodów na rynku telekomunikacyjnym w Unii Europejskiej (%), 2013-2017
 • Pokrycie siecią 4G (LTE) gospodarstw domowych w Unii Europejskiej, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii oraz na Węgrzech i Słowacji (%), I poł. 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce, 2009-2016
 • Struktura rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce (%), według poszczególnych segmentów, 2016
 • Struktura rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce (%), według poszczególnych segmentów, 2015
 • Udział poszczególnych rodzajów numerów o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii stacjonarnej i komórkowej w Polsce (%), marzec 2017
 • Struktura rynku usług dodanych (VAS) w telefonii stacjonarnej i komórkowej w Polsce pod względem liczby numerów obsługiwanych przez głównych graczy (%), marzec 2017
 • Udział poszczególnych rodzajów i zakresu usług opartych na numerach o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii stacjonarnej i komórkowej w Polsce (%), marzec 2017
 • Udział poszczególnych rodzajów numerów o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii komórkowej w Polsce (%), marzec 2017
 • Struktura rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce pod względem liczby numerów obsługiwanych przez głównych graczy (%), marzec 2017
 • Udział poszczególnych rodzajów i zakresu usług opartych na numerach o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii komórkowej w Polsce (%), marzec 2017
 • Udziały największych dostawców treści usług o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii komórkowej w Polsce pod względem liczby obsługiwanych numerów (%), marzec 2017
 • Udziały numerów o podwyższonej opłacie w sieciach telefonii komórkowej w Polsce pod względem stawki brutto pobieranej za minutę połączenia/SMS/MMS/zdarzenie (zł, %), marzec 2017
 • Średnia wysokość prowizji z wybranych numerów SMS premium dla podmiotów zlecających usługę według poszczególnych grup numerów w Polsce (%), maj 2017
 • Najpopularniejsze formy płatności mobilnych wśród internautów w Polsce (%), 2016
 • Użytkownicy usługi direct billing w Polsce z podziałem na grupy wiekowe (%), 2016
 • Motywacje korzystania z usługi direct billing przez internautów w Polsce (%), 2016
 • Struktura aktywnych użytkowników platformy SerwerSMS.pl w Polsce (%), II kw. 2016
 • Cele wykorzystania SMS premium deklarowane przez internautów w Polsce (%), 2015
 • Udział poszczególnych rodzajów i zakresu usług opartych na numerach SMS premium rate w sieciach telefonii komórkowej w Polsce (%), marzec 2017
 • Odsetek internautów wyrażających chęć otrzymywania powiadomień marketingowych o promocjach w sklepach i punktach usługowych za pomocą SMS-ów w Polsce (%), 2014-2015
 • Najbardziej atrakcyjne typy promocji, o których internauci chcieliby być informowani za pośrednictwem wiadomości SMS w Polsce (%), 2015
 • Ocena przydatności powiadomień SMS otrzymywanych od instytucji publicznych przez internautów w Polsce (%), 2014-2015
 • Stosunek polskich użytkowników urządzeń mobilnych do wyświetlanych na nich reklam wideo (%), 2016
 • Wartość światowego rynku gier dedykowanych na urządzenia mobilne (mld $) i roczna dynamika zmian (%), 2015-2020
 • Struktura wartości rynku gier wideo w Polsce z podziałem na poszczególne typy gier (%), 2016
 • Struktura wartości rynku gier wideo w Polsce z podziałem na poszczególne typy gier (%), 2019
 • Popularność poszczególnych platform sprzętowych, na które producenci gier wypuszczają swoje produkcje w Polsce (%), 2016
 • Odsetek internautów w Polsce grających w gry wideo według platformy lub urządzenia końcowego (%), 2014-2016
 • Częstotliwość grania w gry mobilne wśród internautów w Polsce (%), 2016
 • Motywacje wśród internautów w Polsce do grania w gry na urządzeniach mobilnych (%), 2016
 • Najpopularniejsze kategorie gier dostępnych na platformy mobilne wśród internautów w Polsce (%), 2016
 • Odsetek internautów w Polsce kupujących gry wideo według urządzenia końcowego (%), 2016
 • Odsetek internautów w Polsce grających w gry wideo na urządzeniach mobilnych z podziałem na sposób nabycia gry (%), 2016
 • Najbardziej dochodowe modele biznesowe w zakresie dystrybucji gier wideo w Polsce (%), 2015- 2016
 • Popularność gier w modelu free-to-play wśród internautów w Polsce (%), 2016
 • Odsetek internautów w Polsce kupujących dodatki do gier według platformy lub urządzenia końcowego (%), 2016
 • Wartość rynku muzyki cyfrowej w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Struktura rynku muzyki cyfrowej według udziałów sprzedaży głównych formatów w Polsce (%), I poł. 2015-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów ze sprzedaży e-Muzyka, 2009-2016
 • Udział poszczególnych produktów w obrotach e-Muzyka (%), 2010-2016
 • Najczęściej kupowane treści i usługi cyfrowe w Polsce (%), 2016
 • Najpopularniejsze aplikacje nawigacyjne w Polsce według kategorii wiekowych (%), 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku e-booków w Polsce, 2010-2016
 • Staż korzystania z e-booków wśród użytkowników tej formy czytelnictwa w Polsce (%), 2016
 • Częstotliwość korzystania z e-booków wśród użytkowników tej formy czytelnictwa w Polsce pod względem rocznej liczby przeczytanych tytułów (%), 2016
 • Sposoby pozyskiwania e-booków i audiobooków w Polsce (%), 2016
 • Najpopularniejsze formy korzystania z audiobooka w Polsce (%), 2016
 • Opinie użytkowników e-booków na temat tego, ile powinny kosztować tego typu wydawnictwa w Polsce (%), 2016
 • Liczba klientów (tys.) Plus Banku korzystających z bankowości internetowej w Polsce, IV kw. 2015-IV kw. 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług dodanych (VAS) w telefonii komórkowej w Polsce, 2016-2022

 

Infografika

Infografika

Product details

Price:

1 800

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: June 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: IT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process