Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

1 800

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Analiza jest poświęcona rynkowi mobilnego internetu oraz innym usługom dodanym i pozagłosowym.  W przypadku mobilnego internetu raport prezentuje wartość i dynamikę rynku, dostawców i ich udziały w rynku, pod względem liczby abonentów i generowanych przychodów.

Subscription: 12 months
Publication date: June 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: IT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Analiza jest poświęcona rynkowi mobilnego internetu oraz innym usługom dodanym i pozagłosowym.  W przypadku mobilnego internetu raport prezentuje wartość i dynamikę rynku (dane za lata 2009-2016 oraz niezależne prognozy PMR dla okresu 2017-2022), dostawców i ich udziały w rynku, pod względem liczby abonentów i generowanych przychodów. Dokonano również analizy cen, polityki rabatowej operatorów i dostępnej oferty, zarówno w modelu pre-paid, jak i post-paid. Omówiono rozwój sieci mobilnych, w tym sieci LTE w kraju.

W raporcie przedstawiono profile dostawców mobilnego internetu, mobilnych usług dodanych, strukturę poziomą i prognozy rozwoju rynku z podziałem na główne segmenty, w tym m.in. obsługa płatności przez SMS, gry mobilne, interaktywność w mediach, marketing mobilny, muzyka mobilna i aplikacje.

Ponadto szczegółowo przeanalizowany został rejestr numerów o podwyższonej płatności prowadzony przez regulatora. Synteza danych pokazuje udziały poszczególnych operatorów i dostawców treści, przekrój cenowy, zastosowanie numerów typu premium i trendy w tym zakresie. 

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Wartość i dynamika rynku mobilnego internetu

 • Liczba abonentów mobilnego internetu w Polsce ogółem i w podziale na post-paid i pre-paid; penetracja usługami w telefonie i dedykowanymi kartami do transmisji danych; sprzedaż smartfonów

 • Udziały ilościowe poszczególnych graczy w rynku mobilnego internetu w Polsce; liczba kart SIM w sieciach MVNO

 • Identyfikacja najważniejszych trendów globalnych i porównanie rynku polskiego do innych krajów

 • Poziom cen mobilnego internetu i oferta operatorów

 • Struktura rynku VAS według poszczególnych segmentów (mikropłatności, interaktywność w mediach, gry, aplikacje, muzyka, marketing mobilny)

 • Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku VAS

 • Udział poszczególnych dostawców w rynku numerów typu premium.

 • Unikalne opracowanie na temat rynku mobilnego internetu i VAS

 • Szacunki PMR dotyczące podziału rynku mobilnego internetu według: dostawców, modelu świadczenia usługi, urządzenia końcowego

 • Szacunki PMR pokazujące poziomą strukturę rynku usług dodanych

 • Analiza rejestru numerów typu premium dokonana przez PMR, jak również analiza trendów historycznych w tym segmencie rynku

 • Profile dostawców działających na rynku mobilnego internetu i VAS

 • Prognozy dotyczące rynku VAS ogółem i z podziałem na kluczowe segmenty.
   

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

Kadra kierownicza, działy marketingu oraz działy rozwoju biznesu z poniższych podmiotów:

 

 • Firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, a przede wszystkim rozwijające bądź chcące rozwijać usługi mobilnego internetu i usługi typu VAS

 • Operatorzy telekomunikacyjni, bez względu na specjalizację i segment działalności

 • Sieci telewizji kablowej i lokalni ISP

 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego

 • Dostawcy treści 

 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne

 • Uczelnie, instytuty naukowe

 • Izby handlowe, organizacje branżowe

 • Banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego

 • Krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 
 

Mobilny internet to jeden z nielicznych, nadal rosnących segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce:
 

 • W ostatnich pięciu latach liczba abonentów mobilnego internetu korzystających z dedykowanych rozwiązań wzrosła o ok. 4 mln, podczas gdy w tym samym czasie wzrost liczby abonentów stacjonarnych usług dostępowych wyniósł ok. 1 mln

 • Na wzrost popularności i znaczenia mobilnego internetu wpływa pozytywnie stale rosnąca penetracja smartfonów

 • Inwestycje operatorów w rozwój sieci LTE opierają się na założeniach, że mobilny internet będzie nadal zyskiwał na znaczeniu, a konsumenci będą potrzebować coraz lepszych parametrów usługi przy niezmienionych cenach

 • Operatorzy mobilni zainwestowali w czasie ostatniej aukcji ponad 9 mld zł w częstotliwości pokryciowe w paśmie 800 MHz oraz pojemnościowe w paśmie 2,6 GHz – głównie z myślą o rozwoju mobilnej transmisji danych

 • Trendy globalne również wskazują na strategiczne znaczenie mobilnej transmisji danych – według najnowszych prognoz Cisco, opublikowanych w I kwartale 2016 roku, ilość przesłanych danych w sieciach mobilnych w najbliższych pięciu latach będzie rosła dwukrotnie szybciej niż ruch IP w sieciach stacjonarnych, osiągając 30,6 EB na miesiąc w roku 2020, w porównaniu do 3,7 EB na miesiąc w roku 2015

 • Usługi dodane to obok mobilnego internetu jeden ze sposobów operatorów na uzyskiwanie dodatkowych przychodów w sytuacji, gdy wpływy z połączeń spadają.

 

Raport będzie użyteczny w trakcie realizacji takich projektów, jak:

 

 • Prowadzenie działalności na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, w tym przede wszystkim na rynku usług telefonii komórkowej

 • Szukanie możliwości wzbogacenia portfolio usług o mobilny internet

 • Analiza konkurencji i potencjału rynku mobilnego internetu w Polsce

 • Identyfikowanie obszarów mogących zapewnić dodatkowe przychody operatorowi telefonii komórkowej lub dzięki współpracy z siecią telefonii komórkowej

 • Budowanie strategii działania i zaangażowania na rynku VAS.

Jakie informacje zawiera raport ?

 • Wartość i dynamika rynku mobilnego internetu

 • Liczba abonentów mobilnego internetu w Polsce ogółem i w podziale na post-paid i pre-paid; penetracja usługami w telefonie i dedykowanymi kartami do transmisji danych; sprzedaż smartfonów

 • Udziały ilościowe poszczególnych graczy w rynku mobilnego internetu w Polsce; liczba kart SIM w sieciach MVNO

 • Identyfikacja najważniejszych trendów globalnych i porównanie rynku polskiego do innych krajów

 • Poziom cen mobilnego internetu i oferta operatorów

 • Struktura rynku VAS według poszczególnych segmentów (mikropłatności, interaktywność w mediach, gry, aplikacje, muzyka, marketing mobilny)

 • Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku VAS

 • Udział poszczególnych dostawców w rynku numerów typu premium.

 • Unikalne opracowanie na temat rynku mobilnego internetu i VAS

 • Szacunki PMR dotyczące podziału rynku mobilnego internetu według: dostawców, modelu świadczenia usługi, urządzenia końcowego

 • Szacunki PMR pokazujące poziomą strukturę rynku usług dodanych

 • Analiza rejestru numerów typu premium dokonana przez PMR, jak również analiza trendów historycznych w tym segmencie rynku

 • Profile dostawców działających na rynku mobilnego internetu i VAS

 • Prognozy dotyczące rynku VAS ogółem i z podziałem na kluczowe segmenty.

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, działy marketingu oraz działy rozwoju biznesu z poniższych podmiotów:

 • Firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, a przede wszystkim rozwijające bądź chcące rozwijać usługi mobilnego internetu i usługi typu VAS

 • Operatorzy telekomunikacyjni, bez względu na specjalizację i segment działalności

 • Sieci telewizji kablowej i lokalni ISP

 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego

 • Dostawcy treści 

 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne

 • Uczelnie, instytuty naukowe

 • Izby handlowe, organizacje branżowe

 • Banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego

 • Krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).

Dlaczego warto kupić ten raport?

Mobilny internet to jeden z nielicznych, nadal rosnących segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce:

 • W ostatnich pięciu latach liczba abonentów mobilnego internetu korzystających z dedykowanych rozwiązań wzrosła o ok. 4 mln, podczas gdy w tym samym czasie wzrost liczby abonentów stacjonarnych usług dostępowych wyniósł ok. 1 mln

 • Na wzrost popularności i znaczenia mobilnego internetu wpływa pozytywnie stale rosnąca penetracja smartfonów

 • Inwestycje operatorów w rozwój sieci LTE opierają się na założeniach, że mobilny internet będzie nadal zyskiwał na znaczeniu, a konsumenci będą potrzebować coraz lepszych parametrów usługi przy niezmienionych cenach

 • Operatorzy mobilni zainwestowali w czasie ostatniej aukcji ponad 9 mld zł w częstotliwości pokryciowe w paśmie 800 MHz oraz pojemnościowe w paśmie 2,6 GHz – głównie z myślą o rozwoju mobilnej transmisji danych

 • Trendy globalne również wskazują na strategiczne znaczenie mobilnej transmisji danych – według najnowszych prognoz Cisco, opublikowanych w I kwartale 2016 roku, ilość przesłanych danych w sieciach mobilnych w najbliższych pięciu latach będzie rosła dwukrotnie szybciej niż ruch IP w sieciach stacjonarnych, osiągając 30,6 EB na miesiąc w roku 2020, w porównaniu do 3,7 EB na miesiąc w roku 2015

 • Usługi dodane to obok mobilnego internetu jeden ze sposobów operatorów na uzyskiwanie dodatkowych przychodów w sytuacji, gdy wpływy z połączeń spadają.

 

Raport będzie użyteczny w trakcie realizacji takich projektów, jak:

 

 • Prowadzenie działalności na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, w tym przede wszystkim na rynku usług telefonii komórkowej

 • Szukanie możliwości wzbogacenia portfolio usług o mobilny internet

 • Analiza konkurencji i potencjału rynku mobilnego internetu w Polsce

 • Identyfikowanie obszarów mogących zapewnić dodatkowe przychody operatorowi telefonii komórkowej lub dzięki współpracy z siecią telefonii komórkowej

 • Budowanie strategii działania i zaangażowania na rynku VAS.
Infografika

Infografika

Product details

Price:

1 800

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: June 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: IT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process