Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek IT w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

This product is also available in English

Rynek IT w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: IT
Zakres: Poland

Strategiczna analiza rynku IT w Polsce, zawierająca kluczowe komponenty rynku, dynamikę i wartość rynku oraz jego głównych segmentów (bankowość, finanse i ubezpieczenia, telekomunikacja, IT i media, przemysł i budownictwo, handel, utilities, transport i logistyka), a także prognozy na lata 2020-2025. Dane liczbowe uzupełniono obszernym komentarzem eksperckim i prezentacją założeń dokonywanych szacunków i prognoz. Raport zawiera listę 250 największych pod względem przychodów firm IT działających na polskim rynku, kluczowe grupy kapitałowe, analizę transakcji fuzji i przejęć oraz giełdowych debiutów. Jednym z elementów raportu jest kompleksowe  badanie kadry zarządzającej 100 największych firm IT w Polsce, które PMR realizuje od 16 lat.  Wszystkie dane zaktualizowano o wpływ koronawirusa na rynek!

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość i struktura polskiego sektora IT w latach 2009-2019
 • Prognozy rozwoju rynku IT w latach 2020-2025, z podziałem na segmenty;
  • sprzęt,
  • oprogramowanie,
  • usługi, ze szczegółowym komentarzem analitycznym
 • Struktura wydatków na IT,
 • Kluczowe trendy i zamówienia w poszczególnych sektorach gospodarki (finanse, telekomunikacja IT & media, handel, przemysł, utilities, transport i logistyka),
 • Charakterystyka typów odbiorców (MŚP, duże przedsiębiorstwa, odbiorcy indywidualni, administracja publiczna i samorządowa)
 • Lista największych firmy IT – lista 250 największych dostawców IT w kraju według przychodów
 • Wyniki dedykowanego badania przeprowadzonego wśród menedżerów ponad 100 największych firm IT w Polsce,
 • Wpływ epidemii COVID-19 na rynek IT w Polsce. Czynnikiem zupełnie nowym dla rynku, nie uwzględnianym wcześniej w ocenie sytuacji i prognozach jest bez wątpienia pandemia koronawirusa. Pracując nad bieżącą edycją raportu, uwzględniliśmy tę zmianę. Przede wszystkim przeprowadziliśmy wywiady z menedżerami wyższego szczebla i zarządem uczestników rynku po to, by ustalić jak oceniają całą sytuację z perspektywy prowadzonej przez siebie działalności.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • To jedyna publikacja ukazująca koniunkturę oraz prognozy dla rynku IT w Polsce
 • Analizuje strukturę wydatków IT
 • Przedstawia profil konkurencji i potencjał rynku IT w Polsce
 • Profiluje potencjalnych odbiorców
 • Stanowi narzędzie do budowania strategii działania i zaangażowania na rynku IT
 • Raport uwzględnia wpływ pandemii na rynek
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Z raportu skorzysta kadra kierownicza i specjaliści z obszaru marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju biznesu z poniższych kategorii firm:

 • Firmy informatyczne działające w Polsce lub planujące swoją działalność na tym rynku
 • Firmy sprzedające gotowe oprogramowanie i tworzące oprogramowanie na zamówienie
 • Dostawcy usług IT, firmy wyspecjalizowane w outsourcingu IT, usługach zarządzanych, dostawcy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się utrzymaniem i integracją systemów informatycznych
 • Dostawcy i dystrybutorzy sprzętu IT dla wszystkich sektorów polskiej gospodarki
 • Firmy oferujące szkolenia z zakresu IT
 • Potencjalni inwestorzy na polskim rynku IT
 • Stowarzyszenia i organizacje branżowe promujące polski sektor IT.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Inne wersje: English
Sektor: IT
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Zaloguj się Zamów próbki

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.