Rynek IT w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Industry Report

Rynek IT w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

3 200

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek IT w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Strategiczna analiza rynku IT w Polsce, zawierająca kluczowe komponenty rynku, dane historyczne za lata 2005-2016, dynamikę i wartość rynku oraz jego głównych segmentów, a także prognozy na lata 2017-2022. Dane liczbowe uzupełniono obszernym komentarzem eksperckim i prezentacją założeń dokonywanych szacunków i prognoz.

Subscription: 12 months
Publication date: August 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: ICT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Strategiczna analiza rynku IT w Polsce, zawierająca kluczowe komponenty rynku, dane historyczne za lata 2005-2016, dynamikę i wartość rynku oraz jego głównych segmentów, a także prognozy na lata 2017-2022. Dane liczbowe uzupełniono obszernym komentarzem eksperckim i prezentacją założeń dokonywanych szacunków i prognoz. Struktura rynku obejmuje wydatki na IT (dane historyczne i prognozy)z rozbiciem na poszczególne sektory gospodarki (bankowość, finanse i ubezpieczenia, telekomunikacja, IT i media, przemysł i budownictwo, handel, utilities, transport i logistyka), użytkowników indywidualnych i sektor publiczny, a także w podziale na duże, średnie i małe przedsiębiorstwa.

Raport zawiera listę 250 największych pod względem przychodów firm IT działających na polskim rynku, kluczowe grupy kapitałowe, analizę transakcji fuzji i przejęć oraz giełdowych debiutów. Szczegółowo omówiono też rynku pracy i poziom wynagrodzeń pracowników sektora IT w Polsce.

Jednym z elementów raportu jest kompleksowe, cykliczne badanie kadry zarządzającej 100 największych firm IT w Polsce, które PMR realizuje od 15 lat.Podstawowym celem badania jest pozyskanie informacji, które pozwolą na ocena obecnej i przyszłej kondycji rynku IT oraz oszacowanie perspektyw rozwoju z uwzględnieniem kierunków i najbardziej perspektywicznych obszarów. Tradycyjnym dla tego projektu zagadnieniem jest próba wskazania kluczowych barier hamujących rozwój branży oraz czynników wspierających tenże rozwój.


Jakie informacje zawiera raport ?

 

 • Wartość i struktura polskiego sektora IT w latach 2005-2016
   
 • Prognozy rozwoju rynku IT w latach 2017-2022, z podziałem na segmenty (sprzęt, oprogramowanie, usługi), ze szczegółowym komentarzem analitycznym i prezentacją aktualnych założeń makroekonomicznych.
   
 • Struktura wydatków na IT, kluczowe trendy i zamówienia w poszczególnych sektorach gospodarki (finanse, telekomunikacja IT & media, handel, przemysł, utilities, transport i logistyka), typach odbiorców (MŚP, duże przedsiębiorstwa, odbiorcy indywidualni, administracja publiczna i samorządowa)
   
 • Statystyki dotyczące zatrudnienia oraz wysokości płac w sektorze IT z podziałem na grupy zatrudnienia, stanowiska i specjalizację
   
 • Największe firmy IT – lista 250 największych dostawców IT w kraju według przychodów
   
 • Raport zawiera wyniki dedykowanego badania przeprowadzonego wśród menedżerów ponad 100 największych firm IT w Polsce. Zebrane opinie odnoszą się do obecnej i przyszłej sytuacji w branży IT w Polsce. Szczególnie cenną informacją pozyskaną w badaniu są osobiste opinie ekspertów IT zatrudnionych w największych polskich firmach, które nierzadko wykraczają poza standardowy zakres pytań. Wypowiedzi przedstawicieli czołowych firm IT w kraju merytorycznie raport o opinie praktyków mających wieloletnie doświadczenie w pracy w branży IT.

Kto skorzysta z tej analizy?

Z raportu skorzysta kadra kierownicza i specjaliści z obszaru marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju biznesu z poniższych kategorii firm:

 • Firmy informatyczne działające w Polsce lub planujące swoją działalność na tym rynku
   
 • Firmy sprzedające gotowe oprogramowanie i tworzące oprogramowanie na zamówienie
   
 • Dostawcy usług IT, firmy wyspecjalizowane w outsourcingu IT, usługach zarządzanych, dostawcy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT
   
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się utrzymaniem i integracją systemów informatycznych
   
 • Dostawcy i dystrybutorzy sprzętu IT dla wszystkich sektorów polskiej gospodarki
   
 • Firmy oferujące szkolenia z zakresu IT
   
 • Potencjalni inwestorzy na polskim rynku IT
   
 • Stowarzyszenia i organizacje branżowe promujące polski sektor IT.

Dlaczego warto kupić ten raport?

Chcesz osiągać lepsze rezultaty w branży IT? Przeczytaj raport o rynku IT w Polsce:

 • Planując strategię rozwoju na polskim rynku IT
   
 • Opracowując plany wydatków i budżety na kolejne okresy rozliczeniowe
   
 • Przygotowując plany operacyjne dla działów sprzedaży i marketingu
   
 • Tworząc portfolio produktów lub usług IT 
   
 • Zakładając nowy podmiot działający w branży IT 
   
 • Poszukując nowych możliwości biznesowych 
   
 • Sporządzając raporty dla zarządu lub akcjonariuszy
   
 • Podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące rynku IT w Polsce.
Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 200

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: August 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: ICT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - licence option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - licence option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - licence option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process