Rynek IT w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Industry Report

Rynek IT w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

3 200

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek IT w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Strategiczna analiza rynku IT w Polsce, zawierająca kluczowe komponenty rynku, dane historyczne za lata 2005-2016, dynamikę i wartość rynku oraz jego głównych segmentów, a także prognozy na lata 2017-2022. Dane liczbowe uzupełniono obszernym komentarzem eksperckim i prezentacją założeń dokonywanych szacunków i prognoz.

Subscription: 12 months
Publication date: August 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: ICT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Strategiczna analiza rynku IT w Polsce, zawierająca kluczowe komponenty rynku, dane historyczne za lata 2005-2016, dynamikę i wartość rynku oraz jego głównych segmentów, a także prognozy na lata 2017-2022. Dane liczbowe uzupełniono obszernym komentarzem eksperckim i prezentacją założeń dokonywanych szacunków i prognoz. Struktura rynku obejmuje wydatki na IT (dane historyczne i prognozy)z rozbiciem na poszczególne sektory gospodarki (bankowość, finanse i ubezpieczenia, telekomunikacja, IT i media, przemysł i budownictwo, handel, utilities, transport i logistyka), użytkowników indywidualnych i sektor publiczny, a także w podziale na duże, średnie i małe przedsiębiorstwa.

Raport zawiera listę 250 największych pod względem przychodów firm IT działających na polskim rynku, kluczowe grupy kapitałowe, analizę transakcji fuzji i przejęć oraz giełdowych debiutów. Szczegółowo omówiono też rynku pracy i poziom wynagrodzeń pracowników sektora IT w Polsce.

Jednym z elementów raportu jest kompleksowe, cykliczne badanie kadry zarządzającej 100 największych firm IT w Polsce, które PMR realizuje od 15 lat.Podstawowym celem badania jest pozyskanie informacji, które pozwolą na ocena obecnej i przyszłej kondycji rynku IT oraz oszacowanie perspektyw rozwoju z uwzględnieniem kierunków i najbardziej perspektywicznych obszarów. Tradycyjnym dla tego projektu zagadnieniem jest próba wskazania kluczowych barier hamujących rozwój branży oraz czynników wspierających tenże rozwój.


Jakie informacje zawiera raport ?

 

 • Wartość i struktura polskiego sektora IT w latach 2005-2016
   
 • Prognozy rozwoju rynku IT w latach 2017-2022, z podziałem na segmenty (sprzęt, oprogramowanie, usługi), ze szczegółowym komentarzem analitycznym i prezentacją aktualnych założeń makroekonomicznych.
   
 • Struktura wydatków na IT, kluczowe trendy i zamówienia w poszczególnych sektorach gospodarki (finanse, telekomunikacja IT & media, handel, przemysł, utilities, transport i logistyka), typach odbiorców (MŚP, duże przedsiębiorstwa, odbiorcy indywidualni, administracja publiczna i samorządowa)
   
 • Statystyki dotyczące zatrudnienia oraz wysokości płac w sektorze IT z podziałem na grupy zatrudnienia, stanowiska i specjalizację
   
 • Największe firmy IT – lista 250 największych dostawców IT w kraju według przychodów
   
 • Raport zawiera wyniki dedykowanego badania przeprowadzonego wśród menedżerów ponad 100 największych firm IT w Polsce. Zebrane opinie odnoszą się do obecnej i przyszłej sytuacji w branży IT w Polsce. Szczególnie cenną informacją pozyskaną w badaniu są osobiste opinie ekspertów IT zatrudnionych w największych polskich firmach, które nierzadko wykraczają poza standardowy zakres pytań. Wypowiedzi przedstawicieli czołowych firm IT w kraju merytorycznie raport o opinie praktyków mających wieloletnie doświadczenie w pracy w branży IT.

Kto skorzysta z tej analizy?

Z raportu skorzysta kadra kierownicza i specjaliści z obszaru marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju biznesu z poniższych kategorii firm:

 • Firmy informatyczne działające w Polsce lub planujące swoją działalność na tym rynku
   
 • Firmy sprzedające gotowe oprogramowanie i tworzące oprogramowanie na zamówienie
   
 • Dostawcy usług IT, firmy wyspecjalizowane w outsourcingu IT, usługach zarządzanych, dostawcy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT
   
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się utrzymaniem i integracją systemów informatycznych
   
 • Dostawcy i dystrybutorzy sprzętu IT dla wszystkich sektorów polskiej gospodarki
   
 • Firmy oferujące szkolenia z zakresu IT
   
 • Potencjalni inwestorzy na polskim rynku IT
   
 • Stowarzyszenia i organizacje branżowe promujące polski sektor IT.

Dlaczego warto kupić ten raport?

Chcesz osiągać lepsze rezultaty w branży IT? Przeczytaj raport o rynku IT w Polsce:

 • Planując strategię rozwoju na polskim rynku IT
   
 • Opracowując plany wydatków i budżety na kolejne okresy rozliczeniowe
   
 • Przygotowując plany operacyjne dla działów sprzedaży i marketingu
   
 • Tworząc portfolio produktów lub usług IT 
   
 • Zakładając nowy podmiot działający w branży IT 
   
 • Poszukując nowych możliwości biznesowych 
   
 • Sporządzając raporty dla zarządu lub akcjonariuszy
   
 • Podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące rynku IT w Polsce.
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Analiza sytuacji w polskim sektorze IT
  • Wartość i dynamika rynku IT
  • Bieżąca sytuacja i najważniejsze trendy na rynku
   • Bieżąca sytuacja na rynku
   • Najważniejsze trendy na rynku IT
   • Wydatki na IT w poszczególnych sektorach gospodarki
  • Struktura i główni gracze na rynku IT w Polsce
   • Fuzje i przejęcia
   • Debiuty giełdowe
   • Główni gracze
  • Rynek pracy i poziom wynagrodzeń pracowników sektora IT
  • Prognozy rozwoju rynku IT w Polsce na lata 2017-2022
   • Prognozy i założenia makroekonomiczne
   • Prognozy i założenia dla branży IT
 • Wartość i dynamika rynku IT
 • Bieżąca sytuacja i najważniejsze trendy na rynku
  • Bieżąca sytuacja na rynku
  • Najważniejsze trendy na rynku IT
  • Wydatki na IT w poszczególnych sektorach gospodarki
 • Bieżąca sytuacja na rynku
 • Najważniejsze trendy na rynku IT
 • Wydatki na IT w poszczególnych sektorach gospodarki
 • Struktura i główni gracze na rynku IT w Polsce
  • Fuzje i przejęcia
  • Debiuty giełdowe
  • Główni gracze
 • Fuzje i przejęcia
 • Debiuty giełdowe
 • Główni gracze
 • Rynek pracy i poziom wynagrodzeń pracowników sektora IT
 • Prognozy rozwoju rynku IT w Polsce na lata 2017-2022
  • Prognozy i założenia makroekonomiczne
  • Prognozy i założenia dla branży IT
 • Prognozy i założenia makroekonomiczne
 • Prognozy i założenia dla branży IT
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród największych polskich firm IT
  • Szanse rozwoju rynku IT w Polsce
  • Bariery rozwoju rynku IT w Polsce
  • Najważniejsze wydarzenia na rynku IT w 2016 r.
   • Opinie na temat cyfryzacji polskiej służby zdrowia
  • Dynamika rynku w latach 2017-2018
  • Perspektywy rozwoju poszczególnych segmentów rynku IT
  • Branże w największym stopniu inwestujące w IT w Polsce
  • Fuzje i przejęcia na rynku IT w Polsce i za granicą
  • Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm IT
   • Przychody w 2016 r. oraz prognoza na 2017 r.
  • Rynek IT w Polsce i sytuacja w firmie respondenta
   • Indeks koniunktury w branży IT w Polsce
  • Działalność największych polskich firm IT na rynkach zagranicznych
 • Szanse rozwoju rynku IT w Polsce
 • Bariery rozwoju rynku IT w Polsce
 • Najważniejsze wydarzenia na rynku IT w 2016 r.
  • Opinie na temat cyfryzacji polskiej służby zdrowia
 • Opinie na temat cyfryzacji polskiej służby zdrowia
 • Dynamika rynku w latach 2017-2018
 • Perspektywy rozwoju poszczególnych segmentów rynku IT
 • Branże w największym stopniu inwestujące w IT w Polsce
 • Fuzje i przejęcia na rynku IT w Polsce i za granicą
 • Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm IT
  • Przychody w 2016 r. oraz prognoza na 2017 r.
 • Przychody w 2016 r. oraz prognoza na 2017 r.
 • Rynek IT w Polsce i sytuacja w firmie respondenta
  • Indeks koniunktury w branży IT w Polsce
 • Indeks koniunktury w branży IT w Polsce
 • Działalność największych polskich firm IT na rynkach zagranicznych
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

List of tables

 • Liczba (tys.) aktywnych podmiotów gospodarczych odprowadzających składki na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, według liczby ubezpieczonych, 2012-2022
 • Przegląd sytuacji na rynku IT w Polsce, 2013-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku IT w Polsce z podziałem na sprzęt, oprogramowanie i usługi, 2016-2022
 • Źródła finansowania inwestycji w IT w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2017
 • Średnie wydatki roczne na IT per capita w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce (tys. zł), 2006-2016
 • Struktura wertykalna rynku IT w Polsce z podziałem na branże i sektory gospodarki (mld zł), 2006-2016
 • Udział wydatków na IT w poszczególnych branżach i sektorach gospodarki w wartości rynku IT w Polsce (%), 2006-2016
 • Dynamika wydatków na rynku IT w Polsce z podziałem na branże i sektory gospodarki (%), 2006-2016
 • Przychody wybranych dostawców rozwiązań IT dla sektora bankowo-finansowego w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Przychody wybranych dostawców rozwiązań IT dla sektora telekomunikacyjnego w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Przychody wybranych dostawców rozwiązań IT dla sektora handlu w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Przychody wybranych dostawców rozwiązań IT dla sektora przemysłowego i budowlanego w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Przychody wybranych dostawców rozwiązań IT dla sektora energetycznego w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Przychody wybranych dostawców rozwiązań IT dla sektora publicznego w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Przychody wybranych dostawców rozwiązań IT dla sektora MŚP w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Liczba podmiotów na rynku IT w Polsce w podziale na grupy zatrudnienia, III kw. 2015-II kw. 2017
 • Wybrane fuzje i przejęcia na polskim rynku IT oraz dokonywane przez polskie firmy z branży IT za granicą, 2010-I poł. 2017
 • Największe fuzje i przejęcia w światowej branży IT, 2010-sierpień 2017
 • Debiuty spółek z branży IT i e-commerce na GPW i NewConnect oraz wartość emisji (mln zł), 2010-sierpień 2017
 • Podmioty o największych skonsolidowanych przychodach działające na rynku IT w Polsce (mln zł), 2008-2016
 • 250 największych przedsiębiorstw na rynku IT w Polsce pod względem przychodów (mln zł), 2008-2016
 • Liczba pracowników działu IT w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce, 2016
 • 20 firm IT o największej liczbie pracowników i współpracowników w Polsce, 2009-2016
 • Wynagrodzenia brutto specjalistów w branży IT na różnych poziomach zatrudnienia w Polsce (zł), 2017
 • Wynagrodzenia brutto starszych programistów w Polsce (zł), 2017
 • Średnie zarobki brutto i rozpiętość wynagrodzeń na stanowiskach IT w Polsce (zł), marzec 2017
 • 20 wybranych stanowisk w branży IT w Polsce pod względem wysokości wynagrodzenia (zł), 2016
 • Wynagrodzenia brutto osób o różnym wykształceniu w branży IT w Polsce (zł), 2016
 • Wynagrodzenie brutto specjalistów IT w firmach o różnej wielkości w Polsce (zł), 2016
 • Porównanie wynagrodzenia brutto w branży IT w firmach w Polsce (zł), w zależności od pochodzenia kapitału firmy, 2016
 • Liczba ofert pracy w serwisie Pracuj.pl z podziałem na działy (tys.), 2012-2016
 • Wynagrodzenia pracowników IT w Polsce zatrudnionych w oparciu o kontrakt na wybranych stanowiskach (zł/godz.), dla osób mających 3-5 lat doświadczenia, 2016
 • 10 największych dostawców usług wynajmu pracowników IT w Polsce, według przychodów (mln zł), 2014-2016
 • Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto specjalistów IT w wybranych krajach CEE (€, zł), 2017
 • Wzrost PKB w Polsce (%), według prognoz PMR z 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 roku, 2012-2022
 • Dynamika realna kluczowych zmiennych objaśniających, wykorzystanych w modelu prognostycznym PMR (%), 2016, 2017 i 2022
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski: dane i prognozy, 2014-2022
 • Czynniki wpływające na wartość rynku IT w Polsce, 2016-2022
 • Priorytetowe działania z obszaru IT w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce, 2017-2018
 • Struktura wertykalna rynku IT w Polsce z podziałem na branże i sektory gospodarki (mld zł), 2016-2022
 • Dynamika wydatków na rynku IT w Polsce z podziałem na branże i sektory gospodarki (%), 2016-2022
 • Udział wydatków na IT w poszczególnych branżach i sektorach gospodarki w wartości rynku IT w Polsce (%), 2016-2022
 • Czynniki stymulujące rozwój branży IT – wybrane wypowiedzi respondentów
 • Bariery ograniczające rozwój branży IT – wybrane wypowiedzi respondentów
 • Najważniejsze wydarzenia na polskim rynku IT w ciągu ostatnich 12 miesięcy – wybrane wypowiedzi respondentów
 • Szacowana dynamika zmiany wartości polskiego rynku IT w 2017 r. w stosunku do 2016 r. (%), 2017
 • Szacowana wielkość zmian wartości polskiego rynku IT w 2018 r. (%), 2017
 • Perspektywy rozwoju w zakresie sprzętu, oprogramowania i usług IT w Polsce (%), 2017
 • Perspektywy rozwoju wybranych segmentów polskiego rynku IT (%), 2017
 • Perspektywy inwestycji w informatykę w wybranych branżach w Polsce (%), 2017-2018
 • Opinie respondentów na temat wpływu roku poprzedniego na sytuację ich firm (%), 2010-2017
 • Szacowana dynamika wydatków na IT w wybranych grupach klientów w Polsce (%), 2017
 • Dynamika przychodów firm IT w Polsce w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. (%), 2017
 • Dynamika przychodów firm IT w Polsce w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. (%), 2016
 • Średnie wartości odpowiedzi respondentów tworzące indeks koniunktury na rynku IT i dynamika zmian (%), 2016-2017
 • Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży w badanych firmach IT w Polsce (%), 2017


List of graphs

 

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku IT w Polsce, 2006-2016
 • Struktura rynku ICT w Polsce z podziałem na telekomunikację i IT (mld zł), 2006-2016
 • Dynamika rynku ICT, rynku telekomunikacyjnego i rynku IT w Polsce (%), 2006-2016
 • Stosunek wydatków na telekomunikację do wydatków na IT w Polsce (%), 2006-2016
 • Wartość indeksu WIG-Informatyka i WIG-20, 30 czerwca 2015-30 czerwca 2017
 • Zmiana rok do roku (%) indeksu WIG-Informatyka i WIG-20, 30 czerwca 2016-30 czerwca 2017
 • Kapitalizacja CD Projekt Red i spółek indeksu WIG-Informatyka (mld zł), 03.01.2017-30.06.2017
 • Dynamika rynku sprzętu, usług i oprogramowania w Polsce (%), 2006-2016
 • Udział sprzętu, usług i oprogramowania w wartości rynku IT w Polsce (%), 2006-2016
 • Udział usług telekomunikacyjnych, płatnej telewizji, usług IT, sprzętu telekomunikacyjnego, sprzętu IT i oprogramowania w całkowitej wartości rynku ICT w Polsce (%), 2006-2016
 • Udział usług telekomunikacyjnych, płatnej telewizji, usług IT, sprzętu telekomunikacyjnego, sprzętu IT i oprogramowania w całkowitej wartości rynku ICT w Polsce (%), 2006-2016
 • Główne bariery związane z inwestowaniem w IT w średnich i dużych firmach w Polsce (%), 2017
 • Szacunkowy udział sprzętu, oprogramowania i usług w budżetach IT polskich firm (%), 2017
 • Struktura rynku IT w Polsce z podziałem na wydatki dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, sektora publicznego i gospodarstw domowych (mld zł), 2006-2016
 • Udział wydatków dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, sektora publicznego i gospodarstw domowych w wartości rynku IT w Polsce (%), 2006-2016
 • Dynamika rynku IT w Polsce z podziałem na wydatki dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, sektora publicznego i gospodarstw domowych (%), 2006-2016
 • Liczba podmiotów na rynku IT w Polsce w podziale na dominujący obszar działalności (tys.), III kw. 2015-II kw. 2017
 • Udziały poszczególnych sektorów w transakcjach przejęć i fuzji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (%), pod względem liczby transakcji, 2016
 • Udziały poszczególnych sektorów w transakcjach przejęć i fuzji w Polsce (%), pod względem liczby transakcji, 2016
 • Zmiana liczby pracowników działu IT w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce, 2016
 • Najpopularniejsi pracodawcy na rynku IT w Polsce, według opinii specjalistów i menedżerów (%), 2016
 • Wynagrodzenia całkowite brutto w działach IT w wybranych branżach (zł), 2016
 • Mediana wynagrodzeń brutto na wybranych stanowiskach w branży IT w Polsce (zł), 2016
 • Mediana wynagrodzeń brutto pracowników IT w Polsce na różnych szczeblach zatrudnienia (zł), 2013-2016
 • Wynagrodzenia brutto w branży IT w wybranych miastach w Polsce (zł), 2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku IT w Polsce, 2016-2022
 • Wartość rynku IT w Polsce według segmentów rynku (mld zł), 2016-2022
 • Dynamika rynku sprzętu, usług i oprogramowania w Polsce (%), 2016-2022
 • Udział sprzętu, usług i oprogramowania w rynku IT w Polsce (%), 2016-2022
 • Struktura rynku IT w Polsce z podziałem na wydatki dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, sektora publicznego i gospodarstw domowych (mld zł), 2016-2022
 • Udział wydatków dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, sektora publicznego i gospodarstw domowych w wartości rynku IT w Polsce (%), 2016-2022
 • Dynamika rynku IT w Polsce z podziałem na wydatki dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, sektora publicznego i gospodarstw domowych (%), 2016-2022
 • Firmy, które rozstrzygnęły przetargi IT o łącznej największej wartości w Polsce (mln zł), II kw. 2017
 • Wartość (mld $) światowego rynku IT z podziałem na sprzęt, oprogramowanie i usługi IT, 2012-2018
 • Dynamika (%) światowego rynku IT z podziałem na sprzęt, oprogramowanie i usługi IT, 2012-2018
 • Stanowisko pracy zajmowane przez respondenta (%), 2017
 • Najważniejsze czynniki rozwoju rynku IT w Polsce w ciągu najbliższych lat (%), 2015-2017
 • Spodziewana poprawa w sektorze zamówień publicznych w Polsce (%), 2017
 • Największe bariery dla rozwoju rynku IT w Polsce (%), 2015-2017
 • Ocena rynku pracy w Polsce w zakresie pozyskania i zatrudnienia wykwalifikowanej kadry IT (%), 2015-2017
 • Najważniejsze wydarzenia na polskim rynku IT w ciągu ostatnich 12 miesięcy (%), 2017
 • Postrzeganie procesu cyfryzacji polskiej służby zdrowia (%), 2016-2017
 • Prognoza zmian wartości polskiego rynku IT w 2017 r. w stosunku do 2016 r. (%), 2017
 • Prognoza zmian wartości polskiego rynku IT w 2018 r. (%), 2017
 • Dynamika polskiego rynku IT w opinii badanych firm (%), 2010-2018
 • Dynamika średniego poziomu wynagrodzeń pracowników działu IT w firmie respondenta w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. (%), 2017
 • Prognoza średniej rocznej dynamiki w ciągu najbliższych dwóch lat w poszczególnych segmentach rynku IT w Polsce (%), 2010-2017
 • Odsetek respondentów przewidujących dynamiczny wzrost poszczególnych obszarów rynku IT w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat od przeprowadzenia badania (%), 2010-2017
 • Plany połączenia z innymi firmami informatycznymi lub przejęcia innych firm w Polsce i za granicą (%), 2017
 • Obszary działalności firm z segmentu IT w Polsce (%), 2016-2017
 • Główne trendy w obszarze dystrybucji sprzętu IT w Polsce (wg liczebności), 2017
 • Ocena zmiany poziomu przychodów w firmach IT w roku poprzednim w Polsce (%), 2009-2016
 • Ocena roku 2017 i jego wpływu na sytuację firm IT w Polsce (%), 2017
 • Przewidywana zmiana poziomu przychodów w firmach IT w Polsce w 2017 r. w odniesieniu do 2016 r. (%), 2017
 • Dynamika wzrostu przychodów w badanych firmach IT w Polsce (%), 2005-2017
 • Ocena obecnej sytuacji w branży IT w Polsce (%), 2015-2017
 • Prognoza sytuacji w branży IT w Polsce na kolejne 12 miesięcy (%), 2015-2017
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy respondenta (%), 2015-2017
 • Ocena sytuacji finansowej firmy respondenta w porównaniu do roku poprzedzającego badanie (%), 2015-2017
 • Szacowana ocena sytuacji finansowej firmy respondenta na koniec roku, w którym odbyło się badanie, w porównaniu do końca roku poprzedzającego (%), 2015-2017
 • Plany inwestycyjne w firmie respondenta na kolejne 12 miesięcy (%), 2015-2017
 • Zdolność badanych firm IT w Polsce do regulowania bieżących zobowiązań finansowych (%), 2015-2017
 • Indeks koniunktury na rynku IT w Polsce, 2012-2017
 • Udział firm IT w Polsce eksportujących sprzęt, oprogramowanie lub usługi IT (%), 2015-2017

 

Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 200

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: August 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: ICT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process