Industry Report

Rynek HVAC w Polsce 2022

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027

This product is also available in English

Rynek HVAC w Polsce 2022

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Construction
Zakres: Poland

Publikacja jest rzetelnym opisem polskiego rynku HVAC wraz z podziałem na poszczególne segmenty – ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Przedstawia aktualną wartość i strukturę segmentów (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) i analizuje perspektywy rozwoju w najbliższych latach aż do 2027 r. Raport zawiera również ocenę marek, obejmującą rozwiązania HVAC najczęściej wykorzystywane na rynku polskim oraz wskaźnik ekonomiczny przygotowany na potrzeby publikacji, pomocny w ocenie sytuacji rynkowej.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Opis bieżącej sytuacji na polskim rynku HVAC (wartość, rozmiar, dynamika)
 • Analiza strukturalna poszczególnych segmentów i podsegmentów rynku
 • Kształtowanie się cen i główne trendy obserwowane obecnie na rynku
 • Preferencje konsumentów i wykonawców w zakresie produktów HVAC
 • Ocena wiodących marek produktów HVAC dostępnych w Polsce
 • Wskaźnik koniunktury przygotowany specjalnie dla polskiego sektora HVAC
 • Analiza głównych kanałów dystrybucji rozwiązań HVAC w Polsce
 • Preferencje wykonawców w zakresie innowacyjnych rozwiązań HVAC
 • Prognozy dalszego rozwoju rynku do 2027 r.
 • Kryteria wyboru produktów HVAC przez wykonawców
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Unikalne wyniki badania przeprowadzonego na próbie 300 firm instalacyjnych specjalizujących się z ogrzewaniu, wentylacji bądź klimatyzacji (po 100 firm na kategorię)
 • Wskaże najbardziej perspektywiczne segmenty runku
 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego w Polsce
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, inwestycji oraz zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • producenci z branży HVAC obecni i wchodzący na rynek,
 • producenci i dystrybutorzy rozwiązań HVAC w Polsce,
 • producenci i dystrybutorzy produktów związanych z rynkiem HVAC i akcesoriów w Polsce,
 • firmy instalacyjne działające w poszczególnych segmentach rynku HVAC,
 • inwestorzy, analitycy, banki i inni profesjonaliści z sektora.
Spis Treści
 • Streszczenie raportu Wartość rynku HVAC w Polsce w latach 2017-2027 – prognoza PMR Firmy działające na rynku HVAC w Polsce Struktura rodzajowa rynku HVAC w Polsce Prognoza rozwoju rynku HVAC w Polsce Główne trendy rynkowe i kluczowe czynniki wpływające na rynek HVAC w Polsce Problemy logistyczne związane z obsługą importu urządzeń i podzespołów w obliczu zwiększonego popytu Wzrosty cen urządzeń HVAC – inflacja rynkowa Zmiany struktury rynku na skutek trendu dekarbonizacji i odchodzenia od gazu ziemnego Programy wspierające rynek HVAC Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego Ogólne perspektywy makroekonomiczne Fundusze unijne – Wieloletnie Ramy Finansowe oraz Krajowy Plan Odbudowy Wpływ wojny w Ukrainie na rynek HVAC w Polsce Podstawowe dane nt. poszczególnych segmentów rynku HVAC w Polsce Rynek ogrzewania Rynek wentylacji Rynek klimatyzacji
 • Wartość rynku HVAC w Polsce w latach 2017-2027 – prognoza PMR
Wykresy i Tabele
 • Estymacja liczby zamontowanych urządzeń na rynku HVAC w Polsce (tys. sztuk) 2021*
 • Budynki niemieszkalne przekazane do użytku w 2021 r. (liczba oraz powierzchnia w mln m2)

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Construction
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.