Rynek HoReCa w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek HoReCa w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Rynek HoReCa w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: HoReCa
Zakres: Poland

Wyjątkowa, 11 edycja flagowego raportu PMR jest kompleksowym obrazem rynku HoReCa z poziomu zarówno klienta, jak i firm gastronomicznych. Raport nie tylko obejmuje dane dotyczące jego wartości, najważniejszych segmentów oraz udziałów rynkowych kluczowych graczy, ale zawiera także analizę najważniejszych trendów zarówno całego rynku gastronomicznego, jak i jego najważniejszych segmentów.

Unikalne badanie na grupie 1 000 respondentów wspierające i weryfikujące najważniejsze trendy rynkowe.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość rynku wraz z unikalną prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR, w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego.
 • Scenariusze rozwoju rynku gastronomicznego do 2024 r., szacujące wpływ poszczególnych czynników na jego prognozowaną wartość, przygotowane we współpracy z zespołem ekonometryków.
 • Wartość sprzedaży poszczególnych segmentów Ho, Re i Ca jak i poszczególnych podsegmentów, takich jak bary szybkiej obsługi, pizzerie, restauracje, kawiarnie oraz bary alkoholowe w latach 2015-2024.
 • Podział segmentów Re na handel sieciowy i nie sieciowy, według wartości sprzedaży i liczby placówek z prognozą do 2024 r.
 • Profil konsumenta wraz z jego segmentacją, opracowany w oparciu o badanie przeprowadzone przez PMR na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.
 • Najważniejsze trendy na rynku wraz z prognozami ich rozwoju.
 • Komentarz ekspercki, objaśniający prezentowane dane: przyczyny, skutki, pozostałe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku HoReCa w Polsce.
 • Opis procesów konsolidacyjnych na rynku gastronomicznym w Polsce.
 • Analiza najważniejszych grup asortymentowych, w tym miejsca ich zakupu przez firmy gastronomiczne, w podziale na główne segmenty rynku.
 • Analiza kosztów działalności i wydatków na produkty spożywcze firm gastronomicznych.
 • Ranking największych sieci, firm cateringowych i grup hotelowych na rynku HoReCa w Polsce, według przychodów czy liczby posiadanych placówek.
 • Analiza sytuacji makroekonomicznej w Polsce wraz z przewidywaniami na lata 2019-2024 oraz prognozą najważniejszych wskaźników ekonomicznych do 2024 roku.
 • Wartość rynku.
 • Przychody sieci.
 • Wartość segmentów i podsegmentów.
 • Liczba punktów głównych sieci.
 • Łączny udział największych graczy.
 • Segmenty ujęte w raporcie: Ho (gastronomia hotelowa), Re (segment restauracyjny) i Ca (catering) jak i poszczególnych podsegmentów, takich jak bary szybkiej obsługi, pizzerie, restauracje, kawiarnie oraz bary alkoholowe.
 • Opis najnowszych i najważniejszych trendów występujących na rynku.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Raport zawiera całościowy obraz sytuacji na polskim rynku HoReCa, a także wszystkich jego segmentach, pozwalający na ocenę sytuacji oraz możliwości jakie na nim występują.
 • Obejmuje autorskie 5-letnie prognozy rynku i segmentów, oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych, które pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy, jak i strategię sprzedaży.
 • Uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących wraz z oszacowanym ich wpływem na wartość rynku, a także analizą alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2024 r .
 • W raporcie znajduje się unikalny profil konsumenta, na podstawie badania na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów, wspierający i weryfikujący najważniejsze trendy rynkowe.
 • Stanowi szczegółową analizę wybranych grup asortymentowych.
 • Zawiera unikalne spojrzenie na rynek z poziomu firm gastronomicznych, dający obraz ich sytuacji oraz wydatków.
 • Raport to kompleksowa analiza największych sieci gastronomicznych, pokazująca obraz całego rynku i konkurencji na niej występującej.
 • Ułatwia analizę środowiska konkurencyjnego i największych graczy, a także ocenę szans inwestycji w nowy segment oraz wybór oryginalnej oferty.
 • Raport powstał na podstawie spójnej metodologii PMR, zapewniającej porównywalność danych pomiędzy poszczególnymi raportami.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Analiza została przygotowana, by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji, takich jak:

 • Sieci gastronomiczne
 • Firmy zarządzające franczyzami
 • Sieci hotelowe oraz firmy cateringowe
 • Hurtownie artykułów spożywczych
 • Dostawcy produktów spożywczych oraz usług i rozwiązań dla gastronomii
 • Producenci opakowań
 • Stowarzyszenia i organizacje branżowe
 • Firmy planujące wejście na rynek gastronomiczny w Polsce
 • Banki oraz fundusze inwestycyjne
 • Firmy zainteresowane poszerzeniem asortymentu o gastronomię
 • Firmy współpracujące z sieciami jako zarządzający galeriami handlowymi, firmy marketingowe
 • Firmy chcące poznać profil polskiego konsumenta (firmy badawcze, consultingowe, agencje reklamowe)
 • Kadra menedżerska sieci handlowych.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: HoReCa
Zakres: Poland

Rynek HoReCa w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.