Rynek HoReCa w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Free Sample

Industry Report

Rynek HoReCa w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

4 100

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek HoReCa w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Free Sample
Wyjątkowa, 9 edycja flagowego raportu PMR jest kompleksowym obrazem rynku HoReCa z poziomu zarówno klienta jak i firm gastronomicznych. Raport nie tylko obejmuje dane dotyczące jego wartości, najważniejszych segmentów oraz udziałów rynkowych kluczowych graczy, ale zawiera także analizę najważniejszych trendów zarówno całego rynku gastronomicznego, jaki i jego najważniejszych segmentów. Trendy oprócz specyficznych obejmują także analizę wpływu ostatnich zmian i ekspansji graczy, planowanych zmian prawnych, w tym zakazu handlu w niedzielę i programu Rodzina 500+. Analiza trendów pozwoli nie tylko na ocenę, jaki wpływ ma dane zjawisko na rynek obecnie, ale także jak sytuacja kształtować się w perspektywie pięciu lat. Czytelnicy będą mieli dostęp do kilkudziesięciu prognozowanych wskaźników oraz obszernych analiz i komentarzy eksperckich, które powstały nie tylko na podstawie obserwacji polskiego rynku, ale także oceny sytuacji i trendów na innych rynkach Europy i Świata. Warto zaznaczyć, że raport jest wsparty przez reprezentatywne badanie na 1000 konsumentów w Polsce, a także na 600 firmach gastronomicznych.
Subscription: 12 months
Publication date: April 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: HoReCa
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Description

Description

Wyjątkowa, 9 edycja flagowego raportu PMR jest kompleksowym obrazem rynku HoReCa z poziomu zarówno klienta jak i firm gastronomicznych. Raport nie tylko obejmuje dane dotyczące jego wartości, najważniejszych segmentów oraz udziałów rynkowych kluczowych graczy, ale zawiera także analizę najważniejszych trendów zarówno całego rynku gastronomicznego, jaki i jego najważniejszych segmentów. Trendy oprócz specyficznych obejmują także analizę wpływu ostatnich zmian i ekspansji graczy, planowanych zmian prawnych, w tym zakazu handlu w niedzielę i programu Rodzina 500+. Analiza trendów pozwoli nie tylko na ocenę, jaki wpływ ma dane zjawisko na rynek obecnie, ale także jak sytuacja kształtować się w perspektywie pięciu lat. Czytelnicy będą mieli dostęp do kilkudziesięciu prognozowanych wskaźników oraz obszernych analiz i komentarzy eksperckich, które powstały nie tylko na podstawie obserwacji polskiego rynku, ale także oceny sytuacji i trendów na innych rynkach Europy i Świata. Warto zaznaczyć, że raport jest wsparty przez reprezentatywne badanie na 1000 konsumentów w Polsce, a także na 600 firmach gastronomicznych. Raport zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie  szczególnie pomocne dla Analityków. Update raportu to plik Excel zawierający aktualizację najważniejszych danych, jak i zakładkę ‘Kluczowe wnioski’ zawierającą ekspercki komentarz na temat zaobserwowanych zmian.Dodatkowo do tego raportu możecie Państwo zakupić streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie.

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Wartość rynku wraz z unikalną prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego
 • Scenariusze rozwoju rynku gastronomicznego do 2022 r. szacujące wpływ poszczególnych czynników na jego prognozowaną wartość przygotowane we współpracy z zespołem ekonometryków
 • Wartość sprzedaży poszczególnych segmentów Ho, Re i Ca jak i poszczególnych podsegmentów takich jak bary szybkiej obsługi, pizzerie, restauracje, kawiarnie oraz bary alkoholowe w latach 2013-2022
 • Podział segmentów Re na handel sieciowy i nie sieciowy według wartości sprzedaży i liczby placówek z prognozą do 2022 r.
 • Profil konsumenta wraz z jego segmentacja opracowany w oparciu o badanie przeprowadzone przez PMR na początku 2017 r. na reprezentatywnej próbie 1 000 dorosłych mieszkańców Polski
 • Najważniejsze trendy na rynku wraz z prognozami ich rozwoju
 • Komentarz ekspercki objaśniający prezentowane dane: przyczyny, skutki, pozostałe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku HoReCa w Polsce
 • Opis procesów konsolidacyjnych na rynku gastronomicznym w Polsce
 • Analiza najważniejszych grup asortymentowych w tym miejsca ich zakupu przez firmy gastronomiczne w podziale na główne segmenty rynku
 • Analiza kosztów działalności i wydatków na produkty spożywcze firm gastronomicznych
 • Ranking największych sieci, firm cateringowych i grup hotelowych na rynku HoReCa w Polsce według przychodów, czy liczby posiadanych placówek
 • Analiza sytuacji makroekonomicznej w Polsce wraz z przewidywaniami na lata 2017-2022 oraz prognozą najważniejszych wskaźników ekonomicznych do 2022 roku
 • Wartość rynku
 • Przychody sieci
 • Wartość segmentów i podsegmentów
 • Liczba punktów głównych sieci
 • Łączny udział największych graczy
 • Segmenty ujęte w raporcie: Ho (gastronoia hotelowa), Re (segment restauracyjny) i Ca (catering) jak i poszczególnych podsegmentów takich jak bary szybkiej obsługi, pizzerie, restauracje, kawiarnie oraz bary alkoholowe
 • Opis najnowszych i najważniejszych trendów występujących na rynku

 

 Kto skorzysta z tej analizy?

 

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • Sieci gastronomiczne
 • Firmy zarządzające franczyzami
 • Sieci hotelowe oraz firmy cateringowe
 • Hurtownie artykułów spożywczych
 • Dostawcy produktów spożywczych oraz usług i rozwiązań dla gastronomii
 • Producenci opakowań
 • Stowarzyszenia i organizacje branżowe
 • Firmy planujące wejście na rynek gastronomiczny w Polsce
 • Banki oraz fundusze inwestycyjne
 • Firmy zainteresowane poszerzeniem asortymentu o gastronomię
 • Firmy współpracujące z sieciami jak zarządzający galeriami handlowymi, firmy marketingowe
 • Firmy chcące poznać profil polskiego konsumenta (firmy badawcze, consultingowe, agencje reklamowe).
 • Kadra menedżerska sieci handlowych

 

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Całościowy obraz sytuacji na polskim rynku HoReCa, a także wszystkich jego segmentach pozwalający na ocenę sytuacji oraz możliwości, jakie na nim występują
 • Autorskie 5-letnie prognozy rynku i segmentów, oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy, jak i strategię sprzedaży
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących wraz z oszacowanym ich wpływem na wartość rynku, a także analizą alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2022 r .
 • Unikalny profil konsumenta na podstawie badania na reprezentatywnej grupie 1 000 respondentów wspierający i weryfikujący najważniejsze trendy rynkowe
 • Szczegółowa analiza wybranych grup asortymentowych
 • Unikalne spojrzenie na rynek z poziomu firm gastronomicznych dający obraz ich sytuacji oraz wydatków
 • Kompleksowa analiza największych sieci gastronomicznych pokazująca obraz całego rynku i konkurencji na niej występującej
 • Analiza środowiska konkurencyjnego i największych graczy umożliwi ocenę szans inwestycji w nowy segment oraz wybór oryginalnej oferty
 • To już 9-ta edycja raportu PMR o rynku HoReCa
 • Raport powstał na podstawie spójnej metodologii PMR zapewniającej porównywalność danych pomiędzy poszczególnymi raportami

 


What is the content of the report?

 • Wartość rynku wraz z unikalną prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego
 • Scenariusze rozwoju rynku gastronomicznego do 2022 r. szacujące wpływ poszczególnych czynników na jego prognozowaną wartość przygotowane we współpracy z zespołem ekonometryków
 • Wartość sprzedaży poszczególnych segmentów Ho, Re i Ca jak i poszczególnych podsegmentów takich jak bary szybkiej obsługi, pizzerie, restauracje, kawiarnie oraz bary alkoholowe w latach 2013-2022
 • Podział segmentów Re na handel sieciowy i nie sieciowy według wartości sprzedaży i liczby placówek z prognozą do 2022 r.
 • Profil konsumenta wraz z jego segmentacja opracowany w oparciu o badanie przeprowadzone przez PMR na początku 2017 r. na reprezentatywnej próbie 1 000 dorosłych mieszkańców Polski
 • Najważniejsze trendy na rynku wraz z prognozami ich rozwoju
 • Komentarz ekspercki objaśniający prezentowane dane: przyczyny, skutki, pozostałe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku HoReCa w Polsce
 • Opis procesów konsolidacyjnych na rynku gastronomicznym w Polsce
 • Analiza najważniejszych grup asortymentowych w tym miejsca ich zakupu przez firmy gastronomiczne w podziale na główne segmenty rynku
 • Analiza kosztów działalności i wydatków na produkty spożywcze firm gastronomicznych
 • Ranking największych sieci, firm cateringowych i grup hotelowych na rynku HoReCa w Polsce według przychodów, czy liczby posiadanych placówek
 • Analiza sytuacji makroekonomicznej w Polsce wraz z przewidywaniami na lata 2017-2022 oraz prognozą najważniejszych wskaźników ekonomicznych do 2022 roku
 • Wartość rynku
 • Przychody sieci
 • Wartość segmentów i podsegmentów
 • Liczba punktów głównych sieci
 • Łączny udział największych graczy
 • Segmenty ujęte w raporcie: Ho (gastronoia hotelowa), Re (segment restauracyjny) i Ca (catering) jak i poszczególnych podsegmentów takich jak bary szybkiej obsługi, pizzerie, restauracje, kawiarnie oraz bary alkoholowe
 • Opis najnowszych i najważniejszych trendów występujących na rynku

Who benefits from the analysis?

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • Sieci gastronomiczne
 • Firmy zarządzające franczyzami
 • Sieci hotelowe oraz firmy cateringowe
 • Hurtownie artykułów spożywczych
 • Dostawcy produktów spożywczych oraz usług i rozwiązań dla gastronomii
 • Producenci opakowań
 • Stowarzyszenia i organizacje branżowe
 • Firmy planujące wejście na rynek gastronomiczny w Polsce
 • Banki oraz fundusze inwestycyjne
 • Firmy zainteresowane poszerzeniem asortymentu o gastronomię
 • Firmy współpracujące z sieciami jak zarządzający galeriami handlowymi, firmy marketingowe
 • Firmy chcące poznać profil polskiego konsumenta (firmy badawcze, consultingowe, agencje reklamowe).
 • Kadra menedżerska sieci handlowych

Why to buy the report?

 • Całościowy obraz sytuacji na polskim rynku HoReCa, a także wszystkich jego segmentach pozwalający na ocenę sytuacji oraz możliwości, jakie na nim występują
 • Autorskie 5-letnie prognozy rynku i segmentów, oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy, jak i strategię sprzedaży
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących wraz z oszacowanym ich wpływem na wartość rynku, a także analizą alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2022 r .
 • Unikalny profil konsumenta na podstawie badania na reprezentatywnej grupie 1 000 respondentów wspierający i weryfikujący najważniejsze trendy rynkowe
 • Szczegółowa analiza wybranych grup asortymentowych
 • Unikalne spojrzenie na rynek z poziomu firm gastronomicznych dający obraz ich sytuacji oraz wydatków
 • Kompleksowa analiza największych sieci gastronomicznych pokazująca obraz całego rynku i konkurencji na niej występującej
 • Analiza środowiska konkurencyjnego i największych graczy umożliwi ocenę szans inwestycji w nowy segment oraz wybór oryginalnej oferty
 • To już 9-ta edycja raportu PMR o rynku HoReCa
 • Raport powstał na podstawie spójnej metodologii PMR zapewniającej porównywalność danych pomiędzy poszczególnymi raportami
Table of Contents

Table of Contents

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie    
 • Sytuacja makroekonomiczna Polski
  • Ocena roku 2016
  • Prognozy na 2017 rok
  • Perspektywa średniookresowa: 2018-2022
 • Wartość i rozwój rynku HoReCa w Polsce
  • Scenariusze rozwoju sytuacji na rynku
 • Trendy na rynku HoReCa
  • Dobre długoterminowe prognozy wzrostu rynku
  • Trendy światowe w polskiej gastronomii
  • Turystyka krajowa i zagraniczna
  • Program Rodzina 500+
  • Ewentualne wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę
  • Korzystający vs. niekorzystający z gastronomii
  • Wysoki potencjał tradycyjnych lokali gastronomicznych
  • Rosnące znaczenie posiłków z dowozem i na wynos
  • Punkty styku HoReCa z kanałem i modelem convenience
  • Klasyczne zestawy wciąż najpopularniejsze, choć rośnie odsetek osób próbujących nowych dań
  • Nowe centra handlowe i biznesowe
  • Wysokie koszty działalności
 • Charakterystyka osób korzystających z oferty lokali gastronomicznych
 • Talerz Polaka
  • Ilość posiłków spożywanych przez Polaków oraz ich charakter
  • Diety
  • Jedzenie w domu, w pracy i poza domem
  • Wybierane i preferowane kuchnie
  • Samodzielne przygotowywanie posiłków
  • Popularne dodatki w ramach klasycznych zestawów obiadowych oraz napoje pite do posiłków
  • Poszukiwanie informacji o lokalach gastronomicznych
  • Korzystanie z opcji typu „pyszne.pl”
  • Czego brakuje na rynku gastronomicznym?
 • Obraz rynku gastronomicznego w świetle badania B2B
  • Przedmiot badania
   • Metodologia badania
   • Uwagi odnośnie kwalifikacji lokali według definicji przyjętej przez PMR
   • Respondent
  • Charakterystyka placówek gastronomicznych w Polsce
   • Struktura, okres działania, lokalizacja i udogodnienia dla klientów w placówkach gastronomicznych
   • Oferta, klienci, model obsługi klienta, pozwolenia na alkohol oraz wartość i liczba paragonów
  • Wielkość i zmiana sprzedaży w placówkach gastronomicznych oraz ocena sytuacji na całym rynku
  • Koszty prowadzonej działalności
 • Segmenty rynku HoReCa – analiza biznesowa
  • Ho – rynek gastronomii hotelowej
   • Baza i rynek hotelowy
   • Charakterystyka rynku gastronomii hotelowej
   • Wartość i rozwój rynku gastronomii hotelowej
   • Specyficzne trendy rynku gastronomii hotelowej
   • Największe grupy hotelowe
  • Re – rynek restauracyjny
   • Wartość i rozwój rynku restauracyjnego
   • Specyficzne trendy na rynku restauracyjnym
   • Segmenty
   • Wiodący gracze
  • Rynek restauracyjny (Re) – analiza segmentu restauracji
   • Wartość i rozwój rynku restauracji
   • Podsegmenty
   • Specyfika rynku restauracji – trendy
   • Wiodący gracze
  • Rynek restauracyjny (Re) – analiza segmentu pizzerii
   • Wartość i rozwój rynku pizzerii
   • Podsegmenty
   • Specyfika rynku pizzerii – trendy
   • Wiodący gracze
  • Rynek restauracyjny (Re) – analiza segmentu barów szybkiej obsługi
   • Wartość i rozwój rynku barów szybkiej obsługi
   • Podsegmenty
   • Specyfika rynku barów szybkiej obsługi – trendy
   • Wiodący gracze
  • Rynek restauracyjny (Re) – analiza segmentu kawiarni
   • Wartość i rozwój rynku kawiarni
   • Podsegmenty
   • Specyfika rynku kawiarni – trendy
   • Wiodący gracze
  • Rynek restauracyjny (Re) – analiza segmentu barów alkoholowych
   • Wartość i rozwój rynku barów alkoholowych
   • Liczba lokali i średni obrót
   • Specyfika rynku barów alkoholowych – trendy
   • Wiodący gracze
  • Ca – rynek cateringu
   • Ogólna charakterystyka cateringu
   • Wartość i rozwój rynku cateringu
   • Specyficzne trendy na rynku cateringu
   • Największe firmy cateringowe
 • Najwięksi gracze na całym rynku gastronomicznym
 • Profile wybranych, wiodących graczy na rynku gastronomicznym
  • McDonald’s
  • AmRest
  • Accor/Orbis
  • Telepizza
  • Da Grasso
  • Sfinks
  • Sodexo
  • Lodziarnie Firmowe Grycan
  • Costa Coffee
  • Hilton Worldwide
  • ISS Facility Services
  • DO&CO Poland
  • Eurest Poland
  • North Food Polska
  • Groupe du Louvre
  • Grupa Aspen
  • Hotele Gołębiewski 
  • Gusto Dominium
  • Mex Polska
 • Analiza dostaw do gastronomii
  • Źródła zaopatrzenia – wyniki badania
   • Źródła zaopatrzenia – piwo
   • Źródła zaopatrzenia – wino
   • Źródła zaopatrzenia – pozostałe alkohole, w tym wysokoprocentowe
   • Źródła zaopatrzenia – wody mineralne
   • Źródła zaopatrzenia – soki
   • Źródła zaopatrzenia – napoje gazowane
   • Źródła zaopatrzenia – napoje energetyczne i izotoniczne
   • Źródła zaopatrzenia – kawa
   • Źródła zaopatrzenia – herbata
   • Źródła zaopatrzenia – nabiał
   • Źródła zaopatrzenia – świeże mięso, wędliny i ryby
   • Źródła zaopatrzenia – świeże owoce i warzywa
   • Źródła zaopatrzenia – mrożone frytki
   • Źródła zaopatrzenia – pozostałe mrożone produkty spożywcze
   • Źródła zaopatrzenia – pozostałe produkty spożywcze, takie jak produkty sypkie, tłuszcze, oleje, sosy, przyprawy itp.
   • Źródła zaopatrzenia – pieczywo
  • Trendy na rynku dostaw
   • Koniunktura na rynku
   • Rosnąca konkurencja na rynku dostawców oraz wzrost poziomu oferty i usług
   • Zakaz handlu w niedzielę – wpływ na rynek dostawców
   • Hurtownie stawiają na rynek HoReCa
   • Dostawcy w wybranych segmentach – nowoczesne kawiarnie
  • Profil idealnego dostawcy
  • Najwięksi dostawcy na rynku
Graphs and Tables

Graphs and Tables

Graphs

 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku gastronomicznego (HoReCa) w Polsce, 2013-2022
 • Prognozowany wzrost wartości rynku gastronomicznego (HoReCa) w Polsce w scenariuszach optymistycznym i pesymistycznym (%), 2017-2022
 • Udział wydatków na konsumpcję w hotelach i restauracjach w budżetach domowych w wybranych krajach (%), 2015
 • Sposób zamawiania posiłków na dowóz lub na wynos w Polsce (%), luty 2017
 • Rodzaje diety stosowanej w Polsce (%), luty 2017
 • Wybierane i preferowane rodzaje kuchni w Polsce (%), luty 2017
 • Samodzielne przyrządzanie i gotowanie posiłków w Polsce (%), luty 2017
 • Dodatki wybierane do klasycznych zestawów obiadowych w Polsce (%), luty 2017
 • Rodzaje napojów pitych razem z posiłkiem w Polsce (%), luty 2017
 • Źródła informacji o lokalach gastronomicznych w Polsce (%), luty 2017
 • Stanowisko pracy respondenta z lokalu gastronomicznego w Polsce (%), styczeń 2017
 • Struktura lokali gastronomicznych w Polsce (%), 2013-2017
 • Klasyfikacja hotelu w Polsce (%), 2013-2017
 • Przynależność do sieci gastronomicznej w Polsce (%), 2013-2017
 • Udziały lokali gastronomicznych przynależących do sieci w Polsce (%), styczeń 2017
 • Subiektywna ocena standardu lokalu gastronomicznego w Polsce (%), 2015-2017
 • Zaobserwowana różnica w sprzedaży w lokalu gastronomicznym w Polsce w zależności od pory roku, ze względu na rok badania (%), 2013-2017
 • Zaobserwowana różnica w sprzedaży w lokalu gastronomicznym w Polsce w zależności od pory roku, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Udział lokali gastronomicznych w Polsce oferujących dowóz potraw do klienta (%), 2013-2017
 • Odsetek lokali gastronomicznych w Polsce oferujących dowóz potraw do klienta, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Udział lokali gastronomicznych w Polsce oferujących programy lojalnościowe klientom, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2017-2017
 • Udział lokali gastronomicznych w Polsce oferujących programy lojalnościowe klientom, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Udział lokali gastronomicznych w Polsce, w których klienci mogą korzystać ze zniżek oferowanych przez serwisy zakupów grupowych (%), 2015-2017
 • Udział lokali gastronomicznych w Polsce, w których klienci mogą korzystać ze zniżek oferowanych przez serwisy zakupów grupowych, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Ocena poziomu sprzedaży w badanej placówce gastronomicznej w Polsce w minionym roku w porównaniu z rokiem wcześniejszym, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2013-2017
 • Zaobserwowana zmiana ilości sprzedawanego alkoholu w badanym lokalu gastronomicznym w Polsce w minionym roku, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2014-2017
 • Prognozy dotyczące sprzedaży w placówce gastronomicznej w Polsce w obecnym roku w porównaniu do minionego, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2013-2017
 • Ocena sytuacji na rynku gastronomicznym w Polsce w ubiegłym roku w porównaniu z rokiem wcześniejszym, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2013-2017
 • Przewidywanie dotyczące sytuacji na rynku gastronomicznym w Polsce w roku bieżącym w porównaniu do roku wcześniejszego, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2013-2017
 • Przewidywania dotyczące sytuacji na rynku gastronomicznym w Polsce w kolejnym roku następującym po badaniu, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2013-2017
 • Wartościowe udziały segmentów Ho, Re i Ca w rynku HoReCa w Polsce (%), 2016
 • Dynamika rynku HoReCa w Polsce w podziale na segmenty (%), 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku hotelowego w Polsce, 2013-2022
 • Liczba hoteli w Polsce i dynamika zmian (%, r/r), 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku gastronomii hotelowej (Ho) w Polsce, 2013-2022
 • Prognozowany wzrost wartości rynku gastronomii hotelowej w Polsce w scenariuszach optymistycznym i pesymistycznym (%), 2017-2022
 • Liczba punktów gastronomicznych w hotelach w Polsce, 2013-2022
 • Struktura punktów gastronomicznych w hotelach w Polsce (%), 2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku restauracyjnego (Re) w Polsce, 2013-2022
 • Prognozowany wzrost wartości rynku restauracyjnego w Polsce w scenariuszach optymistycznym i pesymistycznym (%), 2017-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku restauracji w Polsce, 2013-2022
 • Wartość rynku restauracji sieciowych w Polsce w podziale na segmenty fast casual, casual dining i fine dining (%), 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku pizzerii w Polsce, 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku barów szybkiej obsługi w Polsce, 2013-2022
 • Liczba stacji benzynowych w Polsce, 2013-2017
 • Szacunkowe udziały największych sieci barów szybkiej obsługi w Polsce pod względem sprzedaży (mln zł, %), 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku kawiarni w Polsce, 2013-2022
 • Sieci kawiarni w Polsce, według oferty i liczby placówek (%), 2016
 • Szacunkowe udziały największych sieci kawiarni w Polsce pod względem sprzedaży (mln zł, %), 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku barów alkoholowych w Polsce, 2013-2022
 • Liczba barów alkoholowych w Polsce, 2013-2022
 • Średni obrót na jeden bar alkoholowy w Polsce (mln zł), 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) całego rynku cateringu (Ca) w Polsce, 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku cateringu z wyłączeniem części wspólnej z Ho i Re w Polsce, 2013-2022
 • Prognozowany wzrost wartości całego rynku cateringu w Polsce w scenariuszach optymistycznym i pesymistycznym (%), 2017-2022
 • Liczba firm cateringowych w Polsce, 2013-2016
 • Struktura firm cateringowych w zależności od wielkości zatrudnienia w Polsce (liczba zatrudnionych, %), IV kw. 2016
 • Miejsce zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w piwo w Polsce (%), styczeń 2017
 • Źródło zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w piwo w Polsce (%), styczeń 2017
 • Miejsce zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w wino w Polsce (%), styczeń 2017
 • Źródło zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w wino w Polsce (%), styczeń 2017
 • Miejsce zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w Polsce w pozostałe alkohole, w tym wysokoprocentowe (%), styczeń 2017
 • Źródło zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w Polsce w pozostałe alkoholowe, w tym wysokoprocentowe (%), styczeń 2017
 • Miejsce zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w wody mineralne w Polsce (%), styczeń 2017
 • Źródło zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w wody mineralne w Polsce (%), styczeń 2017
 • Miejsce zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w soki w Polsce (%), styczeń 2017
 • Źródło zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w soki w Polsce (%), styczeń 2017
 • Miejsce zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w napoje gazowane w Polsce (%), styczeń 2017
 • Źródło zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w napoje gazowane w Polsce (%), styczeń 2017
 • Miejsce zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w Polsce w napoje energetyczne i izotoniczne (%), styczeń 2017
 • Źródło zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w Polsce w napoje energetyczne i izotoniczne (%), styczeń 2017
 • Miejsce zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w kawę w Polsce (%), styczeń 2017
 • Źródło zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w kawę w Polsce (%), styczeń 2017
 • Miejsce zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w herbatę w Polsce (%), styczeń 2017
 • Źródło zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w herbatę w Polsce (%), styczeń 2017
 • Miejsce zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w Polsce w świeże produkty spożywcze – nabiał (%), styczeń 2017
 • Źródło zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w Polsce w świeże produkty spożywcze – nabiał (%), styczeń 2017
 • Miejsce zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w Polsce w świeże produkty spożywcze – mięso, wędliny, ryby (%), styczeń 2017
 • Źródło zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w Polsce w świeże produkty spożywcze – mięso, wędliny, ryby (%), styczeń 2017
 • Miejsce zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w Polsce w świeże produkty spożywcze – owoce i warzywa (%), styczeń 2017
 • Źródło zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w Polsce w świeże produkty spożywcze – owoce i warzywa (%), styczeń 2017
 • Miejsce zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w mrożone frytki w Polsce (%), styczeń 2017
 • Źródło zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w mrożone frytki w Polsce (%), styczeń 2017
 • Miejsce zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w Polsce w pozostałe mrożone produkty spożywcze (%), styczeń 2017
 • Źródło zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w Polsce w pozostałe mrożone produkty spożywcze (%), styczeń 2017
 • Miejsce zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w Polsce w pozostałe produkty spożywcze, takie jak produkty sypkie, tłuszcze, oleje, sosy, przyprawy (%), styczeń 2017
 • Źródło zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w Polsce w pozostałe produkty spożywcze, takie jak produkty sypkie, tłuszcze, oleje, sosy, przyprawy (%), styczeń 2017
 • Miejsce zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w pieczywo w Polsce (%), styczeń 2017
 • Źródło zaopatrzenia lokalu gastronomicznego w pieczywo w Polsce (%), styczeń 2017
 • Udział form płatności za produkty spożywcze w lokalu gastronomicznym w Polsce, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2013-2017

Tables

 • Wybrane statystyki dotyczące rynku HoReCa w Polsce, 2014-2018
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski: dane i prognozy na lata 2013-2022
 • Przegląd sytuacji na rynku HoReCa w Polsce, 2013-2022
 • Czynniki ekonomiczne wpływające na wzrost rynku HoReCa w Polsce, 2016-2022
 • Analiza konkurencyjności rynku HoReCa w Polsce
 • Wpływ poszczególnych trendów na wartość rynku HoReCa w Polsce, 2013-2022
 • Powody niekorzystania z oferty gastronomii poza domem w Polsce (%), luty 2017
 • Postawy wobec jedzenia poza domem w Polsce (%), luty 2017
 • Postawy wobec jedzenia poza domem a informacje demograficzno-społeczne w Polsce (%), luty 2017
 • Odwiedzanie miejsc w sektorze tradycyjnych lokali gastronomicznych w Polsce (%), luty 2017
 • Posiłki zamawiane na dowóz lub na wynos w podziale na miejsce spożycia w Polsce (%), luty 2017
 • Częstość korzystania z miejsc do zamawiania posiłków na wynos lub na dowóz w Polsce (%), luty 2017
 • Rodzaje posiłków zamawianych na wynos lub na dowóz oraz ich stosunek do ogólnie spożywanych posiłków w Polsce, luty 2017
 • Charakterystyka osób korzystających z kanałów convenience w Polsce (%), luty 2017
 • Misje convenience a tradycyjna gastronomia w Polsce (%), luty 2017
 • Postawy wobec misji „to go” oraz korzystanie z kanałów convenience w Polsce (%), luty 2017
 • Posiłki spożywane „poza domem” oraz ich stosunek do ogólnie spożywanych posiłków w Polsce, luty 2017
 • Bariery w prowadzeniu bieżącej działalności w sektorze zakwaterowania i gastronomii w Polsce (%), marzec 2015, marzec 2016 i marzec 2017
 • Demograficzno-społeczna charakterystyka osób korzystających z sektora HoReCa w Polsce (%), luty 2017
 • Ilość posiłków oraz jedzenie między posiłkami a podstawowe charakterystyki badanych w Polsce (%), luty 2017
 • Ilość posiłków oraz jedzenie między posiłkami a dieta i posiłki w domu w Polsce (%), luty 2017
 • Rodzaje posiłków i ich kolejność w Polsce, luty 2017
 • Produkty spożywane „między posiłkami” w Polsce (%), luty 2017
 • Statystyki dotyczące osób na diecie w Polsce (%), luty 2017
 • Miejsca spożywania głównych posiłków w ciągu dnia w Polsce (%), luty 2017
 • Miejsca spożywania głównych posiłków w Polsce i ich częstość (%), luty 2017
 • Lojalność w stosunku do dodatków wybieranych do klasycznych zestawów obiadowych w Polsce (%), luty 2017
 • Miejsce częstszego spożycia określonych dodatków do zestawów obiadowych w Polsce (%), luty 2017
 • Lojalność w stosunku do napojów wybieranych do posiłków w Polsce (%), luty 2017
 • Miejsce częstszego spożycia określonych napojów jako dodatków do posiłku w Polsce (%), luty 2017
 • Charakterystyka korzystających z rozwiązań mobilnych i internetowych do zamawiania posiłków na dowóz w Polsce (%), luty 2017
 • Korzystanie z rozwiązań mobilnych i internetowych do zamawiania posiłków na dowóz w Polsce (%), luty 2017
 • Typy lokali brakujących na rynku gastronomicznym w Polsce (%), luty 2017
 • Rodzaje brakujących dań w ofercie istniejących lokali gastronomicznych w Polsce (%), luty 2017
 • Ciekawe lub interesujące dania, które ostatnio spożywali badani w Polsce (%), luty 2017
 • Sposób kategoryzowania badanych lokali gastronomicznych w Polsce, styczeń 2017
 • Liczba zrealizowanych wywiadów w danej warstwie wśród placówek gastronomicznych w Polsce, styczeń 2017
 • Różnice między klasyfikacją lokali gastronomicznych w Polsce przez respondentów a klasyfikacją PMR (%), styczeń 2017
 • Oferta gastronomiczna hotelu w Polsce (%), 2013-2017
 • Forma oferowanych posiłków w lokalach gastronomicznych w Polsce (%), 2013-2017
 • Okres, w jakim lokal gastronomiczny jest obecny na rynku w Polsce, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2013-2017
 • Okres, w jakim lokal gastronomiczny jest obecny na rynku w Polsce, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Typ miejscowości w Polsce, w której znajduje się lokal gastronomiczny, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2013-2017
 • Typ miejscowości w Polsce, w której znajduje się lokal gastronomiczny, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Lokalizacja punktu gastronomicznego w miejscowości w Polsce, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2013-2017
 • Lokalizacja punktu gastronomicznego w miejscowości w Polsce, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Udogodnienia dla klientów lokalu gastronomicznego w Polsce, w podziale na jego typ (%), styczeń 2017
 • Rodzaje sztućców wykorzystywanych w lokalu gastronomicznym w Polsce, w podziale na jego typ (%), styczeń 2017
 • Wartość i liczba paragonów, liczba miejsc i zatrudnienie w lokalu gastronomicznym w Polsce, 2014-2017
 • Rodzaj kuchni serwowanej w lokalu gastronomicznym w Polsce (%), 2014-2017
 • Podział klientów odwiedzających lokale gastronomiczne w Polsce, ze względu na wiek i typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Podział klientów odwiedzających lokale gastronomiczne w Polsce, ze względu na typ klienta i lokalu (%), styczeń 2017
 • Model obsługi klienta w lokalu gastronomicznym w Polsce, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2013-2017
 • Model obsługi klienta w lokalu gastronomicznym Polsce, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Akceptowane formy płatności w badanych lokalach gastronomicznych w Polsce, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2013-2017
 • Akceptowane formy płatności w badanych lokalach gastronomicznych w Polsce, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Odsetek lokali gastronomicznych w Polsce posiadających licencje na sprzedaż alkoholu, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2013-2017
 • Odsetek lokali gastronomicznych w Polsce posiadających licencje na sprzedaż alkoholu, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Przychody lokali z działalności gastronomicznej w Polsce, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2013-2017
 • Średnie roczne przychody placówek gastronomicznych w Polsce, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Ocena poziomu sprzedaży w badanej placówce gastronomicznej w Polsce w minionym roku w porównaniu z rokiem wcześniejszym, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Zmiany w ilości sprzedawanego alkoholu w badanym lokalu gastronomicznym w Polsce w minionym roku (%), styczeń 2017
 • Prognozy dotyczące sprzedaży w placówce gastronomicznej w Polsce w obecnym roku w porównaniu do minionego, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Ocena sytuacji na rynku gastronomicznym w Polsce w ubiegłym roku w porównaniu z rokiem wcześniejszym, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Przewidywanie dotyczące sytuacji na rynku gastronomicznym w Polsce w roku bieżącym w porównaniu do roku ubiegłego, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Najważniejsze powody przewidywanego polepszenia sytuacji w branży gastronomicznej w Polsce w roku bieżącym, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2013-2017
 • Najważniejsze powody przewidywanego pogorszenia sytuacji w branży gastronomicznej w Polsce w roku bieżącym, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), styczeń 2013-2017
 • Przewidywania dotyczące sytuacji na rynku gastronomicznym w Polsce w kolejnym roku następującym po badaniu, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Największe bariery w prowadzeniu i rozwoju działalności gastronomicznej w Polsce, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2014-2016
 • Rodzaje placówek gastronomicznych w Polsce mające w opinii badanych najlepsze perspektywy rozwoju w ciągu kolejnych 2-3 lat, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2014-2017
 • Średnia miesięczna wartość kosztów prowadzenia działalności gastronomicznej w Polsce (zł), według typu placówki, 2014-2017
 • Udział kategorii produktowych w kosztach zakupu produktów spożywczych oraz szacowana średnia miesięczna kwota wydawana na zakup produktów z danej kategorii w lokalach gastronomicznych w Polsce, styczeń 2017
 • Wartość rynku HoReCa w Polsce w podziale na segmenty (mln zł), 2013-2022
 • Liczba placówek gastronomicznych w Polsce w podziale na segmenty Ho i Re, 2013-2022
 • Przegląd sytuacji na rynku gastronomii hotelowej w Polsce, 2013-2022
 • Czynniki ekonomiczne wpływające na wzrost rynku gastronomii hotelowej w Polsce, 2016-2022
 • Analiza konkurencyjności rynku gastronomii hotelowej w Polsce
 • Korzystanie z gastronomii hotelowej w Polsce (%), luty 2017
 • Spędzanie okresu świątecznego w hotelach w Polsce (%), luty 2017
 • Największe sieci hotelowe w Polsce, 2016
 • Liczba pokoi największych grup hotelowych w Polsce, 2013-2017
 • Wartość sprzedaży usług gastronomicznych w największych grupach hotelowych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Dynamika sprzedaży usług gastronomicznych w największych grupach hotelowych w Polsce (%), 2013-2017
 • Udział sprzedaży usług gastronomicznych w największych grupach hotelowych w rynku Ho w Polsce (%), 2013-2017
 • Przegląd sytuacji na rynku restauracyjnym w Polsce, 2013-2022
 • Czynniki ekonomiczne wpływające na wzrost rynku restauracyjnego w Polsce, 2016-2022
 • Analiza konkurencyjności rynku restauracyjnego w Polsce
 • Istotne czynniki decydujące o wyborze lokalu gastronomicznego w Polsce, luty 2017
 • Zmiana wartości rynku restauracyjnego w Polsce w podziale na segmenty (%), 2013-2022
 • Wartość rynku restauracyjnego w Polsce w podziale na segmenty (mln zł), 2013-2022
 • Udział segmentów w rynku restauracyjnym pod względem wartości sprzedaży w Polsce (%), 2013-2022
 • Udział segmentów w rynku restauracyjnym pod względem liczby placówek w Polsce (%), 2013-2022
 • Roczna sprzedaż na placówkę w poszczególnych segmentach rynku restauracyjnego w Polsce (mln zł), 2013-2022
 • Liczba placówek na rynku restauracyjnym w Polsce, w podziale na segmenty, 2013-2022
 • Placówki na rynku restauracyjnym w Polsce, w podziale na sieciowe i niesieciowe, 2013-2022
 • Wartość rynku restauracyjnego w Polsce, w podziale na placówki sieciowe i niesieciowe (mln zł), 2013-2022
 • Udział sprzedaży placówek sieciowych w wartości poszczególnych segmentów rynku restauracyjnego w Polsce (%), 2013-2022
 • 26 wybranych sieci gastronomicznych w Polsce pod względem szacowanej wartości sprzedaży (mln zł), 2015-2017
 • Największe sieci gastronomiczne w Polsce pod względem liczby placówek, 2015-2017
 • Wybrani operatorzy sieci gastronomicznych pod względem wartości sprzedaży w Polsce (mln zł), 2015-2017
 • Wartość rynku restauracji w Polsce w podziale na placówki sieciowe i niezależne (mln zł), 2013-2022
 • Liczba restauracji w Polsce w podziale na sieciowe i niezależne, 2013-2022
 • Dynamika sprzedaży restauracji sieciowych i niezależnych w Polsce (%), 2013-2022
 • Średni obrót na jedną restaurację w podziale na sieciowe i niezależne w Polsce (mln zł), 2013-2022
 • Analiza konkurencyjności rynku restauracji w Polsce
 • Statystyki cenowe dla klasycznego zestawu obiadowego w Polsce (zł), luty 2017
 • Podział sieci restauracji w zależności od rodzaju serwowanej kuchni i liczby placówek w Polsce, 2016
 • Największe sieci restauracji w Polsce, pod względem liczby lokali, 2015-2017
 • Wartość rynku pizzerii w Polsce w podziale na placówki sieciowe i niezależne (mln zł), 2013-2022
 • Liczba pizzerii w Polsce w podziale na sieciowe i niezależne, 2013-2022
 • Dynamika sprzedaży pizzerii sieciowych i niezależnych w Polsce (%), 2013-2022
 • Średni obrót na jedną pizzerię w podziale na sieciowe i niezależne w Polsce (mln zł), 2013-2022
 • Analiza konkurencyjności rynku pizzerii w Polsce
 • Statystyki cenowe dla dużej pizzy w Polsce (zł), luty 2017
 • Ocena wybranych innowacji w segmencie pizzy w Polsce (%), luty 2017
 •  Największe sieci pizzerii w Polsce pod względem liczby lokali, 2015-2017
 • Największe sieci pizzerii pod względem sprzedaży w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Wartość rynku barów szybkiej obsługi w Polsce w podziale na placówki sieciowe, niezależne i na stacjach paliw (mln zł), 2013-2022
 • Liczba barów szybkiej obsługi w Polsce w podziale na sieciowe, niezależne i na stacjach paliw, 2013-2022
 • Dynamika sprzedaży barów szybkiej obsługi w Polsce: sieciowych, niezależnych i na stacjach paliw (%), 2013-2022
 • Średni obrót na jeden bar szybkiej obsługi w podziale na bary sieciowe, niezależne i na stacjach paliw w Polsce (mln zł), 2013-2022
 • Analiza konkurencyjności rynku barów szybkiej obsługi w Polsce
 • Statystyki cenowe dla kanapki (z serem lub serem i szynką) w Polsce (zł), luty 2017
 • Największe sieci gastronomiczne stacji paliw w Polsce, pod względem liczby placówek, 2013-2016
 • Największe sieci barów szybkiej obsługi oferujące typowe dania fast food w Polsce, pod względem liczby placówek, 2015-2017
 • Największe sieci barów szybkiej obsługi oferujące zdrową żywność w Polsce, pod względem liczby placówek, 2015-2017
 • Największe sieci barów szybkiej obsługi oferujące dania orientalne w Polsce, pod względem liczby placówek, 2015-2017
 • Największe sieci barów szybkiej obsługi oferujące jedzenie na wagę w Polsce, pod względem liczby placówek, 2015-2017
 • Największe sieci barów szybkiej obsługi oferujące lody, gofry i napoje w Polsce, pod względem liczby placówek, 2015-2017
 • Największe sieci barów szybkiej obsługi w Polsce pod względem liczby placówek, 2015-2017
 • Wartość rynku kawiarni w Polsce w podziale na placówki sieciowe i niezależne (mln zł), 2013-2022
 • Liczba kawiarni w Polsce w podziale na sieciowe i niezależne, 2013-2022
 • Dynamika sprzedaży kawiarni sieciowych i niezależnych w Polsce (%), 2013-2022
 • Średni obrót na jedną kawiarnię w podziale na kawiarnie sieciowe i niezależne w Polsce (mln zł), 2013-2022
 • Analiza konkurencyjności rynku kawiarni w Polsce
 • Statystyki cenowe dla dużej kawy w Polsce (zł), luty 2017
 • Zwyczaje związane z piciem kawy poza domem w Polsce (%), luty 2017
 • Sieci lodziarnio-kawiarni w Polsce, według liczby placówek, 2015-2017
 • Sieci pijalni czekolady w Polsce, według liczby placówek, 2015-2017
 • Największe sieci kawiarni w Polsce pod względem liczby placówek, 2015-2017
 • Analiza konkurencyjności rynku barów alkoholowych w Polsce
 • Statystyki cenowe dla dużego piwa w Polsce (zł), luty 2017
 • Zwyczaje związane z piciem piwa poza domem w Polsce (%), luty 2017
 • Największe sieci pubów/klubów pod względem liczby lokali w Polsce, 2015-2017
 • Klasyfikacja cateringu w Polsce ze względu na formę współpracy
 • Przegląd sytuacji na rynku cateringu w Polsce, 2013-2022
 • Czynniki ekonomiczne wpływające na wzrost rynku cateringu w Polsce, 2016-2022
 • Analiza konkurencyjności rynku cateringu w Polsce
 • Przychody wiodących firmy cateringowych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Dynamika przychodów generowanych przez wiodące firmy cateringowe w Polsce (%), 2013-2017
 • Udział sprzedaży wiodących firm cateringowych w rynku Ca w Polsce (%), 2013-2017
 • Top 30 największych graczy na rynku HoReCa w Polsce, 2016
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek McDonald’s w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek AmRest w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż całkowita oraz usług gastronomicznych (mln zł), liczba hoteli i pokoi Accor/Orbis w Polsce, 2013-2017
 • Liczba hoteli działających w obrębie poszczególnych marek Orbis w Polsce, 2016
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek sieci Telepizza w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek sieci Da Grasso w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek Sfinks w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż usług cateringowych Sodexo w Polsce (mln ), 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek sieci Grycan Lody od Pokoleń w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek Costa Coffee w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż całkowita oraz usług gastronomicznych (mln zł), liczba hoteli i pokoi Hilton w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż usług cateringowych ISS Facility Services w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż usług cateringowych DO&CO Poland w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż usług cateringowych Eurest w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek North Fish Polska, 2013-2017
 • Sprzedaż całkowita oraz usług gastronomicznych (mln zł), liczba hoteli i pokoi Groupe du Louvre w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż usług cateringowych Aspen w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż całkowita oraz usług gastronomicznych (mln zł), liczba hoteli i pokoi Hotele Gołębiewski w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek sieci Gusto Dominium w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek Mex Polska w Polsce, 2013-2017
 • Udział lokali gastronomicznych w Polsce kupujących poszczególne kategorie produktowe (%), 2014-2017
 • Profil lokali gastronomicznych w Polsce zaopatrujących się w piwo, styczeń 2017
 • Profil lokali gastronomicznych w Polsce zaopatrujących się w wino, styczeń 2017
 • Profil lokali gastronomicznych w Polsce zaopatrujących się w pozostałe alkohole, w tym wysokoprocentowe, styczeń 2017
 • Profil lokali gastronomicznych w Polsce zaopatrujących się w wody mineralne, styczeń 2017
 • Profil lokali gastronomicznych w Polsce zaopatrujących się w soki, styczeń 2017
 • Profil lokali gastronomicznych w Polsce zaopatrujących się w napoje gazowane, styczeń 2017
 • Profil lokali gastronomicznych w Polsce zaopatrujących się w napoje energetyczne i izotoniczne, styczeń 2017
 • Profil lokali gastronomicznych w Polsce zaopatrujących się w kawę, styczeń 2017
 • Profil lokali gastronomicznych w Polsce zaopatrujących się w herbatę, styczeń 2017
 • Profil lokali gastronomicznych w Polsce zaopatrujących się w nabiał, styczeń 2017
 • Profil lokali gastronomicznych w Polsce zaopatrujących się w świeże mięso, wędliny i ryby, styczeń 2017
 • Profil lokali gastronomicznych w Polsce zaopatrujących się w świeże owoce i warzywa, styczeń 2017
 • Profil lokali gastronomicznych w Polsce zaopatrujących się w mrożone frytki, styczeń 2017
 • Profil lokali gastronomicznych w Polsce zaopatrujących się w pozostałe mrożone produkty spożywcze, styczeń 2017
 • Profil lokali gastronomicznych w Polsce zaopatrujących się w pozostałe produkty spożywcze, takie jak produkty sypkie, tłuszcze, oleje, sosy, przyprawy, styczeń 2017
 • Profil lokali gastronomicznych w Polsce zaopatrujących się w pieczywo, styczeń 2017
 • Najważniejsze kryterium wyboru dostawcy lokalu gastronomicznego w Polsce (%), luty 2016 i styczeń 2017
 • Udział form płatności za produkty spożywcze w lokalu gastronomicznym w Polsce, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Sposób dostarczania towaru do lokalu gastronomicznego w Polsce, ze względu na rok przeprowadzenia badania (%), 2013-2017
 • Sposób dostarczania towaru do lokalu gastronomicznego w Polsce, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Udział największych kanałów handlowych wśród dostawców dla punktów gastronomicznych w Polsce, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Udział największych sieci handlowych wśród dostawców dla punktów gastronomicznych w Polsce, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
 • Udział największych dostawców produktów spożywczych i napojów wśród dostawców dla punktów gastronomicznych w Polsce, ze względu na typ lokalu (%), styczeń 2017
Infographic

Infographic

Product details

Price:

4 100

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: HoReCa
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek HoReCa w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek HoReCa w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Clients' Testimonials

I often make use of PMR’s data because they are a valuable source of information about the retail market in Central Europe. The news briefings help me keep abreast of the fast-changing market landscape, and the in-depth, forward-looking analyses are very helpful in strategy planning.

Commercial and Market Insight Manager

Tesco Polska Sp z o.o.

We have been using the reports and statistics provided by PMR for many years, as these are extremely valuable sources of knowledge about the European Retail markets. News let you keep an eye on dynamic changes, databases regularly provide insight, and reports and analyzes help you strategically plan your company's activities.

 

Managing Director

Swarovski Poland Sp. z o.o.,

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process