Rynek gastronomiczny w punktach niegastronomicznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek gastronomiczny w punktach niegastronomicznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

2 600

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek gastronomiczny w punktach niegastronomicznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet Free Sample

Zwiększające się tempo życia Polaków, a także skłonność do jedzenia poza domem sprawia, że nie tylko typowe formaty gastronomiczne na rynku HoReCa zwiększają sprzedaż, ale także rośnie sprzedaż produktów gastronomicznych w innych miejscach. Popularnego hot-doga, kawę, kanapkę czy pączka można kupić na stacji benzynowej, sklepie spożywczym, zwłaszcza typu convenience, a także w mniejszych sklepach typu piekarnia, kiosk, czy także w strefach gastronomicznych sklepów jak IKEA. Zwłaszcza w tych miejscach gdzie gastronomia jest jedynie uzupełnieniem oferty można nabyć typowe produkty do szybkiej konsumpcji, a liczba takich punktów rośnie z roku na rok.

Subscription: 12 months
Publication date: December 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Retail & FMCG
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Wartość rynku wraz z unikalną prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego
 • Analiza aktualnej sytuacji makroekonomicznej Polski
 • Wartość sprzedaży produktów gastronomicznych w poszczególnych kanałach dystrybucji (w szczególności na stacjach paliw, w sklepach convenience, czy w piekarnio-cukierniach w latach 2014-2023)
 • Alternatywne scenariusze rozwoju rynku do 2023 r. szacujące wpływ poszczególnych czynników na jego prognozowaną wartość, przygotowane we współpracy z zespołem ekonometryków
 • Komentarz ekspercki objaśniający prezentowane dane: przyczyny, skutki, pozostałe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku w Polsce
 • Analiza głównych trendów występujących na rynku
 • Wyniki dedykowanej serii badań dotyczących konsumpcji produktów typu convenience ze szczególnym uwzględnieniem hot-dogów, kawy, kanapek oraz słodkich wyrobów piekarniczych (jak pączek, drożdżówka); w tym badanie popularności, częstotliwości i miejsc zakupu takich produktów, a także analiza współkupowania, analiza postaw konsumenckich, zwyczaje zakupowe, czy analiza przedziałów cenowych
 • Ranking największych detalistów na rynku w Polsce według szacowanych przychodów z gastronomii, liczby posiadanych placówek wraz z opisem planów ekspansji.

Kto skorzysta z tej analizy?

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • Sieci stacji paliw
 • Spożywcze sieci handlowe, zwłaszcza prowadzące sklepy w formacie convenience
 • Sieci piekarni i cukierni
 • Producenci spożywczy
 • Producenci opakowań
 • Organizacje handlowe
 • Firmy chcące poznać profil polskiego konsumenta (firmy badawcze, consultingowe, analityczne, agencje reklamowe, banki, inwestorzy).

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Przegląd sytuacji na polskim rynku gastronomicznym w punktach niegastronomicznych w Polsce
 • Autorskie 5-letnie prognozy rynku i kanałów, oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy oraz strategię sprzedaży
 • Szczegółowa analiza wybranych grup asortymentowych jak hot-dogi, kawa, kanapki oraz słodkie wyroby piekarnicze - na podstawie szczegółowych badań na próbach zarówno reprezentatywnych, jak i celowych
 • Kompleksowa analiza strategii największych sieci niegastronomicznych w kwestii asortymentu gastronomiczneg,o pokazująca obraz całego rynku i konkurencji na nim występującej
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów, a także analizą alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2023 r.
 • Analiza środowiska konkurencyjnego i największych graczy umożliwi ocenę szans inwestycji w nowy segment oraz wybór oryginalnej oferty
 • Raport powstał na podstawie spójnej metodologii PMR zapewniającej porównywalność danych pomiędzy poszczególnymi raportami.
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
  • Główne wnioski z badań
 • Sytuacja makroekonomiczna Polski
  • Podsumowanie roku 2017
  • Prognozy na rok 2018
  • Perspektywa średniookresowa na lata 2019-2023
 • Wartość i rozwój rynku gastronomicznego w punktach niegastronomicznych w Polsce
  • Scenariusze rozwoju sytuacji na rynku
 • Mała gastronomia popularniejsza od dużej
 • Trendy rynkowe
  • Mała gastronomia popularniejsza od dużej
  • Pączki i słodkie pieczywo tradycyjnym substytutem kanapki
  • Świeżo wyciskane soki
  • Zmiany w asortymencie produktów convenience
  • Postawy konsumenckie odnośnie produktów convenience
  • Światowe trendy convenience
  • Turyści krajowi i zagraniczni w Polsce
  • Zakaz handlu w niedzielę
 • Charakterystyka wybranych segmentów produktowych
  • Kawa
   • Wybrane zwyczaje zakupowe
   • Problemy identyfikowane podczas zakupu produktu
   • Identyfikacja optymalnej i wygórowanej ceny za gotową kawę dostępną na wynos
   • Czynniki istotne podczas kupowania gotowej kawy dostępnej na wynos
   • Rodzaje kawy, które konsumenci chętnie by spróbowali
  • Hot-dogi
   • Wybrane zwyczaje zakupowe
   • Problemy identyfikowane podczas zakupu produktu
   • Identyfikacja optymalnej i wygórowanej ceny za hot-doga kupionego na stacji benzynowej
   • Czynniki istotne podczas kupowania hot-doga
   • Rodzaje hot-dogów, które konsumenci chętnie by spróbowali
  • Kanapki
   • Wybrane zwyczaje zakupowe
   • Problemy identyfikowane podczas zakupu produktu
   • Identyfikacja optymalnej i wygórowanej ceny za gotową kanapkę z szynką lub serem
   • Czynniki istotne podczas kupowania gotowej kanapki
   • Rodzaje kanapek, które konsumenci chętnie by spróbowali
  • Słodkie wyroby piekarnicze (pączki, drożdżówki itp.)
   • Wybrane zwyczaje zakupowe
   • Problemy identyfikowane podczas zakupu produktu
   • Identyfikacja optymalnej i wygórowanej ceny za pączka z dżemem lub konfiturą w sieciowej piekarni czy cukierni
   • Czynniki istotne podczas kupowania słodkich wyrobów piekarniczych
   • Rodzaje słodkich wyrobów piekarniczych, które konsumenci chętnie by spróbowali
  • Kanały dystrybucji
   • Stacje paliw
   • Piekarnio-cukiernie
   • Sklepy convenience
   • Pozostałe
 • Najwięksi detaliści
  • Profile największych detalistów
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

List of tables

 • Wybrane statystyki dotyczące rynku gastronomicznego w punktach niegastronomicznych w Polsce, 2015-2019
 • Porównanie wniosków z badań przeprowadzonych w Polsce dotyczących gotowej kawy, hot-doga, kanapki oraz słodkich wyrobów piekarniczych, październik 2017
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski: dane i prognozy na lata 2014-2023
 • Przegląd sytuacji na rynku gastronomicznym w punktach niegastronomicznych w Polsce, 2014-2023
 • Czynniki wzrostu rynku gastronomicznym w punktach niegastronomicznych w Polsce, 2017-2023
 • Analiza konkurencyjności rynku gastronomicznego w punktach niegastronomicznych w Polsce
 • Demograficzno-społeczna charakterystyka osób korzystających z wybranych produktów gastronomicznych w Polsce (%), październik 2017
 • Demograficzno-społeczna charakterystyka osób korzystających z sektora HoReCa w Polsce (%), luty 2017
 • Powody zakupu wybranych kategorii produktów convenience przez respondentów w Polsce (%), październik 2017
 • Postawy konsumentów wobec produktów typu convenience w Polsce (%), październik 2017
 • Odsetek respondentów kupujących wybrane produkty gastronomiczne w Polsce (%), październik 2017
 • Kupowanie wybranych produktów gastronomicznych w połączeniu z innym produktem z tej samej grupy produktów w Polsce, październik 2017
 • Wybrane postawy konsumentów gotowej kawy dostępnej na wynos  Polsce (%), październik 2017
 • Preferencje cenowe przy zakupie dużej gotowej kawy dostępnej na wynos w Polsce (zł), październik 2017
 • Wybrane postawy konsumentów hot-dogów w Polsce (%), październik 2017
 • Preferencje cenowe przy zakupie klasycznego hot-doga na stacji benzynowej w Polsce (zł), październik 2017
 • Wybrane postawy konsumentów kanapek w Polsce (%), październik 2017
 • Preferencje cenowe przy zakupie gotowej kanapki z szynką i/lub serem w Polsce (zł), październik 2017
 • Wybrane postawy konsumentów słodkich wyrobów piekarniczych w Polsce (%), październik 2017
 • Preferencje cenowe przy zakupie pączka z dżemem lub konfiturą w sieciowej cukierni czy piekarni w Polsce (zł), październik 2017
 • Średnia ilość kupowanych wybranych gastronomicznych kategorii produktowych w podziale na miejsce zakupu w Polsce (szt.), październik 2017
 • Częstość zakupów wybranych gastronomicznych kategorii produktowych w podziale na miejsce zakupu w Polsce (%), październik 2017
 • Charakterystyka poszczególnych kanałów sprzedaży dokonana przez konsumentów w Polsce (%), październik 2017
 • Wartość rynku gastronomicznego w punktach niegastronomicznych w Polsce, według kanałów dystrybucji (mln zł), 2014-2023
 • Dynamika wzrostu kanałów dystrybucji rynku gastronomicznego w punktach niegastronomicznych w Polsce (%), 2014-2023
 • Udziały poszczególnych kanałów dystrybucji rynku gastronomicznego w punktach niegastronomicznych w Polsce (%), 2014-2023
 • Ogólne informacje na temat największych firm operujących stacjami benzynowymi w Polsce, 2017
 • Udziały pięciu największych firm operujących stacjami benzynowymi w Polsce (%), 2014-2018
 • Całkowite przychody ze sprzedaży pięciu największych koncernów paliwowych w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Szacowane przychody ze sprzedaży produktów gastronomicznych pięciu największych sieci stacji benzynowych w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Dynamika sprzedaży gastronomicznej pięciu największych sieci stacji benzynowych w Polsce (%), 2014-2018
 • Liczba stacji benzynowych oraz punktów gastronomicznych pięciu największych sieci stacji paliw w Polsce, listopad 2017
 • Całkowite przychody ze sprzedaży wybranych firm operujących sieciami piekarni i cukierni w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Liczba punktów piekarniczo-ciastkarskich w Polsce, 2014-2018
 • Liczba placówek wybranych sieci piekarni i cukierni w Polsce, listopad 2017
 • Ogólne informacje na temat największych firm operujących sieciami convenience w Polsce, 2017
 • Udziały największych firm operujących sieciami convenience w Polsce (%), 2014-2018
 • Szacowane całkowite przychody ze sprzedaży największych firm operujących sieciami convenience w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Szacowane przychody ze sprzedaży produktów gastronomicznych największych firm operujących sieciami convenience w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Dynamika sprzedaży gastronomicznej największych firm operujących sieciami convenience w Polsce (%), 2014-2018
 • Liczba sklepów wybranych sieci convenience z ofertą gastronomiczną w Polsce, listopad 2017
 • Ogólne informacje na temat 10 największych firm operujących sieciami niegastronomicznymi z ofertą gastronomiczną w pozostałych kanałach dystrybucji w Polsce, 2017
 • Udziały 10 największych firm operujących sieciami niegastronomicznymi z ofertą gastronomiczną w pozostałych kanałach dystrybucji w Polsce (%), 2014-2018
 • Całkowite przychody ze sprzedaży 10 największych firm operujących sieciami niegastronomicznymi z ofertą gastronomiczną w pozostałych kanałach dystrybucji w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Szacowane przychody ze sprzedaży produktów gastronomicznych 10 największych firm operujących sieciami niegastronomicznymi z ofertą gastronomiczną w pozostałych kanałach dystrybucji w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Dynamika sprzedaży gastronomicznej 10 największych firm operujących sieciami niegastronomicznymi z ofertą gastronomiczną w pozostałych kanałach dystrybucji w Polsce (%), 2014-2018
 • Liczba sklepów wybranych sieci spożywczych z ofertą gastronomiczną w pozostałych kanałach dystrybucji w Polsce, listopad 2017
 • Liczba sklepów, punktów wybranych sieci niespożywczych, kiosków, sieci garmażeryjnych z ofertą gastronomiczną w pozostałych kanałach dystrybucji w Polsce, listopad 2017
 • Ogólne informacje na temat 10 największych firm operujących sieciami niegastronomicznymi z ofertą gastronomiczną w Polsce, 2017
 • Udziały rynkowe 10 największych firm operujących sieciami niegastronomicznymi z ofertą gastronomiczną w Polsce (%), 2014-2018
 • Całkowite przychody ze sprzedaży 10 największych firm operujących sieciami niegastronomicznymi z ofertą gastronomiczną w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Szacowane przychody ze sprzedaży produktów gastronomicznych 10 największych firm operujących sieciami niegastronomicznymi z ofertą gastronomiczną w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Dynamika sprzedaży gastronomicznej 10 największych firm operujących sieciami niegastronomicznymi z ofertą gastronomiczną w Polsce (%), 2014-2018
 • Liczba punktów gastronomicznych wybranych sieci niegastronomicznych w Polsce, listopad 2017
 • Kluczowe informacje na temat gastronomii na stacjach paliw PKN Orlen w Polsce, 2014-2018
 • Kluczowe informacje na temat gastronomii w sieci Biedronka w Polsce, 2014-2018
 • Kluczowe informacje o gastronomii w sieciach Żabka i Freshmarket w Polsce, 2014-2018
 • Kluczowe informacje na temat gastronomii w sieciach abc, Groszek oraz innych sieciach zarządzanych przez Eurocash w Polsce, 2014-2018
 • Kluczowe informacje na temat gastronomii w sieciach Lidl i Kaufland w Polsce, 2014-2018
 • Kluczowe informacje na temat gastronomii na stacjach paliw BP w Polsce, 2014-2018
 • Kluczowe informacje na temat gastronomii na stacjach paliw Lotos w Polsce, 2014-2018
 • Kluczowe informacje na temat gastronomii na stacjach paliw Shell w Polsce, 2014-2018
 • Kluczowe informacje na temat gastronomii w sieciach Tesco w Polsce, 2014-2018
 • Kluczowe informacje na temat gastronomii w sieci IKEA w Polsce, 2014-2018


List of graphs

 

 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku gastronomicznego w punktach niegastronomicznych w Polsce, 2014-2023
 • Prognozowany wzrost wartości rynku gastronomicznego w punktach niegastronomicznych w Polsce w scenariuszach optymistycznym i pesymistycznym (%), 2018-2023
 • Popularność wybranych kategorii produktów convenience w Polsce (%), październik 2017
 • Miejsce konsumpcji zakupionej kawy dostępnej na wynos w Polsce (%), październik 2017
 • Problemy napotykane podczas zakupu gotowej kawy dostępnej na wynos w Polsce (%), październik 2017
 • Rodzaje kawy na wynos, jakie respondent chciałby spróbować w Polsce (%), październik 2017
 • Skłonność respondentów w Polsce do zakupu hot-doga w zestawie (%), październik 2017
 • Miejsce konsumpcji zakupionego hot-doga w Polsce (%), październik 2017
 • Problemy napotykane podczas zakupu hot-dogów w Polsce (%), październik 2017
 • Czynniki ważne przy zakupie hot-doga w Polsce (%), październik 2017
 • Rodziaje hot-dogów, jakie respondent chciałby spróbować w Polsce (%), październik 2017
 • Skłonność respondentów w Polsce do zakupu kanapki w zestawie (%), październik 2017
 • Miejsce konsumpcji zakupionej kanapki w Polsce (%), październik 2017
 • Problemy napotykane podczas zakupu kanapek w Polsce (%), październik 2017
 • Czynniki ważne przy zakupie kanapki w Polsce (%), październik 2017
 • Rodzaje kanapek na wynos, jakie respondent chciałby spróbować w Polsce (%), październik 2017
 • Skłonność respondentów w Polsce do zakupu słodkich wyrobów piekarniczych w zestawie (%), październik 2017
 • Miejsce konsumpcji zakupionych słodkich wyrobów piekarniczych w Polsce (%), październik 2017
 • Problemy napotykane podczas zakupu słodkich wyrobów piekarniczych w Polsce (%), październik 2017
 • Czynniki ważne przy zakupie słodkich wyrobów piekarniczych w Polsce (%), październik 2017
 • Rodzaje słodkich wyrobów piekarniczych, jakie respondent chciałby spróbować w Polsce (%), październik 2017
 • Miejsca zakupu gotowej do spożycia kawy wśród Polaków (%), październik 2017
 • Miejsca zakupu hot-dogów wśród Polaków (%), październik 2017
 • Miejsca zakupu kanapek wśród Polaków (%), październik 2017
 • Miejsca zakupu słodkich wyrobów piekarniczych wśród Polaków (%), październik 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży produktów i usług gastronomicznych w kanale stacji benzynowych w Polsce, 2014-2023
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży produktów i usług gastronomicznych w kanale piekarnio-cukierni w Polsce, 2014-2023
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży produktów i usług gastronomicznych w kanale convenience w Polsce, 2014-2023
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży produktów i usług gastronomicznych w pozostałych kanałach dystrybucji punktów niegastronomicznych w Polsce, 2014-2023
 • Czynniki ważne przy zakupie gotowej kawy dostępnej na wynos w Polsce (%), październik 2017

 

Infografika

Infografika

Product details

Price:

2 600

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: December 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Retail & FMCG
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek gastronomiczny w punktach niegastronomicznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Rynek gastronomiczny w punktach niegastronomicznych w Polsce 2018

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process