Rynek chemii budowlanej w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Free Sample

Industry Report

Rynek chemii budowlanej w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Kompleksowa analiza sytuacji na rynku chemii budowlanej, zarówno całej branży jak i jej pięciu podstawowych segmentów: zapraw murarskich, klejów do glazury, systemów ociepleń, tynków grubowarstwowych oraz wylewek podłogowych, wraz z prognozami rozwoju sytuacji do 2024 roku.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2019
Other versions: English
Sector: Building materials
Country: Poland

Need more information?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Co w środku

Opracowanie przedstawia zarówno unikalne badanie wśród 500 małych i średnich firm remontowo-budowlanych, regularnie stosujących analizowane produkty, jak i szczegółowe wyliczenia wielkości i wartości rynku wraz z autorskimi prognozami do 2024 roku. W raporcie można znaleźć także takie dane jak struktura rynku w różnorodnych konfiguracjach, udziały rynkowe głównych graczy, najnowsze trendy materiałowe oraz ewolucja poszczególnych kanałów dystrybucji.


Jakie informacje zawiera raport?

 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród 500 małych i średnich firm remontowo-budowlanych stosujących produkty chemii budowlanej w pracach murarskich, glazurniczych, tynkarskich oraz podczas wykonywania podkładów podłogowych i przy instalacji systemów ociepleń.
 • Kalkulacja wielkości i wartości rynku, zarówno ogółem jak i dla segmentów: zapraw murarskich, klejów do glazury, systemów ociepleń, tynków grubowarstwowych oraz wylewek podłogowych.
 • Skalkulowany na podstawie badania Indeks Koniunktury Budowlanej PMR dla rynku chemii budowlanej.
 • Ranking popularności oraz ocena głównych marek − Atlas, Baumit, Henkel, Sopro, Knauf, Kreisel, Mapei, Weber, Tytan – wśród firm remontowo-budowlanych w Polsce.
 • Kluczowe trendy na rynku produkcji i dystrybucji chemii budowlanej oparte o wywiady pogłębione z głównymi graczami rynkowymi.
 • Opracowane na podstawie przeprowadzonego badania udziały rynkowe wiodących marek w poszczególnych kategoriach produktowych.
 • Szczegółowe profile wiodących producentów chemii budowlanej wraz z analizą danych finansowych.
 • Struktura poszczególnych segmentów chemii budowlanej w rozbiciu na typ robót (nowe budynki i remonty), typ budynku, typ materiału oraz kanały dystrybucji.
Dlaczego warto

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Całościowy obraz rynku chemii budowlanej oraz jego głównych segmentów jak zaprawy murarskie, kleje do glazury, systemy ociepleń, tynki grubowarstwowe oraz wylewki podłogowe.
 • Unikalne prognozy dla rynku i analizowanych segmentów do 2024 roku oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych
 • Możliwość dokonania analizy danych historycznych, a także trendów, jakie z nich płyną
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących a także analizą alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2024 r.
 • Analiza największych graczy
 • Unikatowe badanie firm remontowo-budowlanych jak i pogłębione wywiady wśród graczy.
 • Szczegółowa analiza sytuacji makroekonomicznej, ze szczególną analizą perspektywy średniookresowej
 • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, zarówno dla branży ogółem jak i osobno dla pięciu segmentów rynku, pozwala ocenić nastroje na rynku wykonawczym oraz stanowi doskonały wskaźnik wyprzedzający dla rynku chemii budowlanej
 • Ocena wiodących marek na rynku w takich wymiarach jak: ocena wizerunku głównych marek, niezawodność produktów, elastyczność cenowa czy dostępność produktów
Kto kupuje

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Producenci klejów do płytek ceramicznych
 • Producenci zapraw murarskich
 • Producenci ściennych materiałów konstrukcyjnych
 • Producenci wylewek podłogowych
 • Producenci zapraw tynkarskich
 • Dostawcy surowców do produkcji chemii budowlanej
 • Dostawcy dodatków chemicznych do produkcji chemii budowlanej
 • Producenci płytek ceramicznych i innych okładzin
 • Producenci systemów ociepleń, w tym producenci materiałów termoizolacyjnych
 • Instytucje finansowe
 • Inwestorzy komercyjni
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze.

Dowiedz się więcej o raporcie

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie Rynek chemii budowlanej w Polsce 2019 zaloguj się na swoim koncie.

Jeśli nie jesteś naszym aktualnym klientem, prosimy o kontakt +48 12 340 51 30.

Login jako klient Wyślij @mail
Subscription: 12 months
Publication date: April 2019
Other versions: English
Sector: Building materials
Country: Poland

Need more information?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek chemii budowlanej w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Rynek chemii budowlanej w Polsce 2019

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - licence option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - licence option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - licence option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.