Rynek chemii budowlanej w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek chemii budowlanej w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Product details

Price:

2 500

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek chemii budowlanej w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

View Leaflet Free Sample

Kompleksowa analiza sytuacji na rynku chemii budowlanej, zarówno całej branży jak i jej pięciu podstawowych segmentów: zapraw murarskich, klejów do glazury, systemów ociepleń, tynków grubowarstwowych oraz wylewek podłogowych, wraz z prognozami rozwoju sytuacji do 2024 roku.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2019
Other versions: English
Sector: Building materials
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Opracowanie przedstawia zarówno unikalne badanie wśród 500 małych i średnich firm remontowo-budowlanych, regularnie stosujących analizowane produkty, jak i szczegółowe wyliczenia wielkości i wartości rynku wraz z autorskimi prognozami do 2024 roku. W raporcie można znaleźć także takie dane jak struktura rynku w różnorodnych konfiguracjach, udziały rynkowe głównych graczy, najnowsze trendy materiałowe oraz ewolucja poszczególnych kanałów dystrybucji.


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród 500 małych i średnich firm remontowo-budowlanych stosujących produkty chemii budowlanej w pracach murarskich, glazurniczych, tynkarskich oraz podczas wykonywania podkładów podłogowych i przy instalacji systemów ociepleń.
 • Kalkulacja wielkości i wartości rynku, zarówno ogółem jak i dla segmentów: zapraw murarskich, klejów do glazury, systemów ociepleń, tynków grubowarstwowych oraz wylewek podłogowych.
 • Skalkulowany na podstawie badania Indeks Koniunktury Budowlanej PMR dla rynku chemii budowlanej.
 • Ranking popularności oraz ocena głównych marek − Atlas, Baumit, Henkel, Sopro, Knauf, Kreisel, Mapei, Weber, Tytan – wśród firm remontowo-budowlanych w Polsce.
 • Kluczowe trendy na rynku produkcji i dystrybucji chemii budowlanej oparte o wywiady pogłębione z głównymi graczami rynkowymi.
 • Opracowane na podstawie przeprowadzonego badania udziały rynkowe wiodących marek w poszczególnych kategoriach produktowych.
 • Szczegółowe profile wiodących producentów chemii budowlanej wraz z analizą danych finansowych.
 • Struktura poszczególnych segmentów chemii budowlanej w rozbiciu na typ robót (nowe budynki i remonty), typ budynku, typ materiału oraz kanały dystrybucji.

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Producenci klejów do płytek ceramicznych
 • Producenci zapraw murarskich
 • Producenci ściennych materiałów konstrukcyjnych
 • Producenci wylewek podłogowych
 • Producenci zapraw tynkarskich
 • Dostawcy surowców do produkcji chemii budowlanej
 • Dostawcy dodatków chemicznych do produkcji chemii budowlanej
 • Producenci płytek ceramicznych i innych okładzin
 • Producenci systemów ociepleń, w tym producenci materiałów termoizolacyjnych
 • Instytucje finansowe
 • Inwestorzy komercyjni
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze.

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Całościowy obraz rynku chemii budowlanej oraz jego głównych segmentów jak zaprawy murarskie, kleje do glazury, systemy ociepleń, tynki grubowarstwowe oraz wylewki podłogowe.
 • Unikalne prognozy dla rynku i analizowanych segmentów do 2024 roku oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych
 • Możliwość dokonania analizy danych historycznych, a także trendów, jakie z nich płyną
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących a także analizą alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2024 r.
 • Analiza największych graczy
 • Unikatowe badanie firm remontowo-budowlanych jak i pogłębione wywiady wśród graczy.
 • Szczegółowa analiza sytuacji makroekonomicznej, ze szczególną analizą perspektywy średniookresowej
 • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, zarówno dla branży ogółem jak i osobno dla pięciu segmentów rynku, pozwala ocenić nastroje na rynku wykonawczym oraz stanowi doskonały wskaźnik wyprzedzający dla rynku chemii budowlanej
 • Ocena wiodących marek na rynku w takich wymiarach jak: ocena wizerunku głównych marek, niezawodność produktów, elastyczność cenowa czy dostępność produktów
Infografika

Infografika

Product details

Price:

2 500

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2019
Other versions: English
Sector: Building materials
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek chemii budowlanej w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Rynek chemii budowlanej w Polsce 2019

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - licence option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - licence option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - licence option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process