Rynek chemii budowlanej w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek chemii budowlanej w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

2 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek chemii budowlanej w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample
Dokument stanowi szczegółową analizę danych charakteryzujących obecną oraz oczekiwaną w przyszłości sytuację na rynku chemii budowlanej, zarówno całej branży jak i jej pięciu podstawowych segmentów: zapraw murarskich, klejów do glazury, systemów ociepleń, tynków grubowarstwowych oraz wylewek podłogowych.
Subscription: 12 months
Publication date: February 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Building materials
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Description

Description

Dokument stanowi szczegółową analizę danych charakteryzujących obecną oraz oczekiwaną w przyszłości sytuację na rynku chemii budowlanej, zarówno całej branży jak i jej pięciu podstawowych segmentów: zapraw murarskich, klejów do glazury, systemów ociepleń, tynków grubowarstwowych oraz wylewek podłogowych. Kluczowe dane o poszczególnych segmentach rynku to: wielkość i wartość rynku wraz z autorskimi 5-letnimi prognozami, struktura rynku w różnorodnych konfiguracjach, udziały rynkowe głównych graczy, najnowsze trendy materiałowe oraz ewolucja poszczególnych kanałów dystrybucji. Raport ułatwia budowanie strategii sprzedażowej i marketingowej, pomaga przy pozycjonowaniu marki oraz zawiera informacje potrzebne do rozwoju produktów.

Raport w znaczącym stopniu bazuje na realizowanym corocznie już od 2012 r. unikalnym badaniu wśród 500 małych i średnich firm remontowo-budowlanych, regularnie stosujących analizowane w raporcie produkty chemii budowlanej. Dodatkowo, raport opiera się także na wywiadach pogłębionych z kluczowymi producentami chemii budowlanej w Polsce.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród 500 małych i średnich firm remontowo-budowlanych stosujących produkty chemii budowlanej w pracach murarskich, glazurniczych, tynkarskich oraz podczas wykonywania podkładów podłogowych i przy instalacji systemów ociepleń
   
 • Skalkulowany na podstawie badania Indeks Koniunktury Budowlanej PMR dla rynku chemii budowlanej
   
 • Ranking popularności oraz ocena głównych marek − Atlas, Baumit, Henkel, Sopro, Knauf, Kreisel, Mapei, Weber, Tytan – wśród firm remontowo-budowlanych w Polsce
   
 • Prezentacja trendów rynkowych na przestrzeni lat – począwszy od pierwszej edycji badania z 2012 roku
   
 • Kalkulacja wielkości i wartości rynku, zarówno ogółem jak i dla pięciu analizowanych segmentów
   
 • Kluczowe trendy na rynku produkcji i dystrybucji chemii budowlanej oparte o wywiady pogłębione z głównymi graczami rynkowymi
   
 • Opracowane na podstawie przeprowadzonego badania udziały rynkowe wiodących marek w poszczególnych kategoriach produktowych
   
 • Szczegółowe profile wiodących producentów chemii budowlanej wraz z analizą danych finansowych
   
 • Struktura poszczególnych segmentów chemii budowlanej w rozbiciu na typ robót (nowe budynki i remonty), typ budynku, typ materiału oraz kanały dystrybucji.

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

 • Producenci klejów do płytek ceramicznych
   
 • Producenci zapraw murarskich
   
 • Producenci ściennych materiałów konstrukcyjnych
   
 • Producenci wylewek podłogowych
   
 • Producenci zapraw tynkarskich
   
 • Dostawcy surowców do produkcji chemii budowlanej
   
 • Dostawcy dodatków chemicznych do produkcji chemii budowlanej
   
 • Producenci płytek ceramicznych i innych okładzin
   
 • Producenci systemów ociepleń, w tym producenci materiałów termoizolacyjnych
   
 • Instytucje finansowe
   
 • Inwestorzy komercyjni
   
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze.

 

Dlaczego warto kupić ten raport?

 

 • Autorskie prognozy (aż do roku 2022) oraz wywiady z kadrą menadżerską na temat potencjału rozwoju tego rynku pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy, jak i strategię sprzedaży
   
 • Prognozy przygotowane przez doświadczony zespół ekspertów oraz ekonometryków PMR są ważnym źródłem danych w procesie budżetowania i ustalania celów sprzedażowych
   
 • Raport zawiera szczegółową analizę sytuacji makroekonomicznej, ze szczególną analizą perspektywy średniookresowej
   
 • Opracowywany corocznie na podstawie badania Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, zarówno dla branży ogółem jak i osobno dla pięciu segmentów rynku, pozwala ocenić nastroje na rynku wykonawczym oraz stanowi doskonały wskaźnik wyprzedzający dla rynku chemii budowlanej
   
 • Raport zawiera kompleksowy i porównywalny na przestrzeni lat system monitoringu oceny wiodących marek na rynku w takich wymiarach jak: ocena wizerunku głównych marek, niezawodność produktów, elastyczność cenowa czy dostępność produktów
   
 • Dane PMR to niezastąpiona pomoc przy opracowywaniu strategii sprzedaży, strategii marketingowej bądź pozycjonowaniu marki
   
 • Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy
   
 • Badania PMR pozwalają na precyzyjne szacowanie udziału rynkowego danej firmy
   
 • Raport zawiera czwartą edycję autorskiego badania przeprowadzonego przez PMR, pozwalającego na wnioskowanie o najważniejszych trendach w rynku chemii budowlanej.

 

 


What is the content of the report?

 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród 500 małych i średnich firm remontowo-budowlanych stosujących produkty chemii budowlanej w pracach murarskich, glazurniczych, tynkarskich oraz podczas wykonywania podkładów podłogowych i przy instalacji systemów ociepleń
   
 • Skalkulowany na podstawie badania Indeks Koniunktury Budowlanej PMR dla rynku chemii budowlanej
   
 • Ranking popularności oraz ocena głównych marek − Atlas, Baumit, Henkel, Sopro, Knauf, Kreisel, Mapei, Weber, Tytan – wśród firm remontowo-budowlanych w Polsce
   
 • Prezentacja trendów rynkowych na przestrzeni lat – począwszy od pierwszej edycji badania z 2012 roku
   
 • Kalkulacja wielkości i wartości rynku, zarówno ogółem jak i dla pięciu analizowanych segmentów
   
 • Kluczowe trendy na rynku produkcji i dystrybucji chemii budowlanej oparte o wywiady pogłębione z głównymi graczami rynkowymi
   
 • Opracowane na podstawie przeprowadzonego badania udziały rynkowe wiodących marek w poszczególnych kategoriach produktowych
   
 • Szczegółowe profile wiodących producentów chemii budowlanej wraz z analizą danych finansowych
   
 • Struktura poszczególnych segmentów chemii budowlanej w rozbiciu na typ robót (nowe budynki i remonty), typ budynku, typ materiału oraz kanały

Who benefits from the analysis?

 • Producenci klejów do płytek ceramicznych
   
 • Producenci zapraw murarskich
   
 • Producenci ściennych materiałów konstrukcyjnych
   
 • Producenci wylewek podłogowych
   
 • Producenci zapraw tynkarskich
   
 • Dostawcy surowców do produkcji chemii budowlanej
   
 • Dostawcy dodatków chemicznych do produkcji chemii budowlanej
   
 • Producenci płytek ceramicznych i innych okładzin
   
 • Producenci systemów ociepleń, w tym producenci materiałów termoizolacyjnych
   
 • Instytucje finansowe
   
 • Inwestorzy komercyjni
   
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze.

Why to buy the report?

 • Autorskie prognozy (aż do roku 2022) oraz wywiady z kadrą menadżerską na temat potencjału rozwoju tego rynku pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy, jak i strategię sprzedaży
   
 • Prognozy przygotowane przez doświadczony zespół ekspertów oraz ekonometryków PMR są ważnym źródłem danych w procesie budżetowania i ustalania celów sprzedażowych
   
 • Raport zawiera szczegółową analizę sytuacji makroekonomicznej, ze szczególną analizą perspektywy średniookresowej
   
 • Opracowywany corocznie na podstawie badania Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, zarówno dla branży ogółem jak i osobno dla pięciu segmentów rynku, pozwala ocenić nastroje na rynku wykonawczym oraz stanowi doskonały wskaźnik wyprzedzający dla rynku chemii budowlanej
   
 • Raport zawiera kompleksowy i porównywalny na przestrzeni lat system monitoringu oceny wiodących marek na rynku w takich wymiarach jak: ocena wizerunku głównych marek, niezawodność produktów, elastyczność cenowa czy dostępność produktów
   
 • Dane PMR to niezastąpiona pomoc przy opracowywaniu strategii sprzedaży, strategii marketingowej bądź pozycjonowaniu marki
   
 • Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy
   
 • Badania PMR pozwalają na precyzyjne szacowanie udziału rynkowego danej firmy
   
 • Raport zawiera czwartą edycję autorskiego badania przeprowadzonego przez PMR, pozwalającego na wnioskowanie o najważniejszych trendach w rynku chemii budowlanej.
Table of Contents

Table of Contents

 • Metodologia

 • Streszczenie menedżerskie

 • Kleje do płytek ceramicznych i innych okładzin
  • Struktura rynku
  • Trendy zakupowe
  • Główne marki produktowe
  • Wielkość i wartość rynku oraz prognozy
    
 • Zaprawy murarskie
  • Struktura rynku
  • Trendy zakupowe
  • Główne marki produktowe
  • Wielkość i wartość rynku oraz prognozy
    
 • Systemy ociepleń
  • Struktura rynku
  • Trendy zakupowe
  • Główne marki produktowe
  • Wielkość i wartość rynku oraz prognozy
    
 • Wylewki podłogowe
  • Struktura rynku
  • Trendy zakupowe
  • Główne marki produktowe
  • Wielkość i wartość rynku oraz prognozy
    
 • Tynki tradycyjne grubowarstwowe
  • Struktura rynku
  • Trendy zakupowe
  • Główne marki produktowe
  • Wielkość i wartość rynku oraz prognozy
    
 • Przekrojowa analiza badania według grup produktowych
  • Struktura rynku
  • Trendy zakupowe
  • Wielkość i wartość rynku
    
 • Prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Prognozy makroekonomiczne
   • Rok 2016
   • Perspektywa średniookresowa: 2017-2022
  • Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego
  • Prognozy dla budownictwa niemieszkaniowego
  • Prognozy dla rynku fabrycznie wytworzonej chemii budowlanej
  • Indeks koniunktury w branży chemii budowlanej
    
 • Otoczenie konkurencyjne rynku chemii budowlanej
  • Ocena wizerunku głównych dziewięciu marek produktowych
   • Elastyczność cenowa produktów
   • Niezawodność produktów
   • Dbałość o klienta
   • Ogólny ranking marek
  • Spontaniczna znajomość głównych marek produktowych
Graphs and Tables

Graphs and Tables

List of tables

 • Udział typów prac w firmach zajmujących się chemią budowlaną w Polsce (%), 2014-2016
 • Indeks Koniunktury Budowlanej dla firm w branży chemii budowlanej w Polsce, 2013-2016
 • Poziom zatrudnienia w badanych firmach specjalizujących się w klejeniu płytek w Polsce (%), 2016
 • Główni zleceniodawcy w badanych firmach specjalizujących się w klejeniu płytek w Polsce (%), 2016
 • Poziom zatrudnienia w badanych firmach specjalizujących się w robotach murarskich w Polsce (%), 2016
 • Główni zleceniodawcy w badanych firmach specjalizujących się w robotach murarskich w Polsce (%), 2016
 • Poziom zatrudnienia w badanych firmach specjalizujących się w wykonywaniu systemów ociepleń w Polsce (%), 2016
 • Główni zleceniodawcy w badanych firmach specjalizujących się w wykonywaniu systemów ociepleń w Polsce (%), 2016
 • Poziom zatrudnienia w badanych firmach specjalizujących się w wykonywaniu wylewek i podkładów podłogowych w Polsce (%), 2016
 • Główni zleceniodawcy w badanych firmach specjalizujących się w wykonywaniu wylewek i podkładów podłogowych w Polsce (%), 2016
 • Poziom zatrudnienia w badanych firmach specjalizujących się w kładzeniu tynków grubowarstwowych w Polsce (%), 2016
 • Główni zleceniodawcy w badanych firmach specjalizujących się w kładzeniu tynków grubowarstwowych i podkładów podłogowych w Polsce (%), 2016
 • Udział gotowych zapraw tynkarskich oraz zapraw wytwarzanych na budowie w Polsce, według wielkości przedsiębiorstwa (%), 2016
 • Udział zleceń dotyczących prac budowlano-remontowych w Polsce, według metrażu powierzchni (%), 2016
 • Wartość typowego zlecenia dotyczącego prac budowlano-remontowych w Polsce (%), 2016
 • Udział rodzajów budynków w zużyciu materiałów chemii budowlanej w Polsce (%), 2016
 • Przychody z działalności firm budowlano-wykończeniowych w 2015 r. w Polsce (%), 2016
 • Najczęstsze miejsca zakupu chemii budowlanej w Polsce (%), 2016
 • Istotność poszczególnych czynników przy wyborze produktów chemii budowlanej w Polsce, 2016
 • Struktura rynku fabrycznie wytwarzanej chemii budowlanej w Polsce (tys. ton i mln zł), 2015-2016
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski: dane i prognozy na lata 2012-2021
 • Indeks Koniunktury Budowlanej dla firm w branży chemii budowlanej w Polsce, 2013-2016
 • Podstawowe dane finansowe firmy Alpol Gips Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Atlas Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Basf Polska Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Baumit Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Bolix SA, 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Bostik Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Caparol Polska Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Cemex Polska Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Dolina Nidy Sp. z o.o., 2009-2013 i 2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Farby Kabe Polska Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Greinplast Sp. z o.o., 2009-2014
 • Podstawowe dane finansowe firmy Henkel Polska Operations Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Izolbet Sp. z o.o., 2014-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Kerakoll Polska Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Mapei Polska Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy P.W. Fast Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Quick-Mix Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Selena SA, 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Sopro Polska Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Sto Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Termo Organika Sp. z o.o., 2010-2015
 • Podstawowe dane finansowe firmy Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych Piotrowice II Sp. z o.o., 2010-2015


List of graphs

 

 • Poziom zatrudnienia w badanych firmach w Polsce (%), 2016
 • Główni zleceniodawcy badanych firm w Polsce (%), 2016
 • Wielkość rynku fabrycznie wytworzonej chemii budowlanej w Polsce (tys. ton) i zmiana (%, r/r), 2010-2022
 • Średnia liczba zleceń dotyczących przyklejania płytek w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział zleceń dotyczących przyklejania płytek w podziale na metraż powierzchni w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział zleceń dotyczących przyklejania płytek w podziale na metraż powierzchni w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Wartość typowego zlecenia dotyczącego przyklejania płytek w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział metrażu przyklejanych płytek w podziale na nowe i istniejące budynki w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział metrażu przyklejanych płytek w podziale na nowe i istniejące budynki w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział typów budynków w metrażu przyklejanych płytek w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział typów budynków w metrażu przyklejanych płytek w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział używanych zapraw klejących w metrażu przyklejanych płytek w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział używanych zapraw klejących w metrażu przyklejanych płytek w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział metrażu przyklejanych płytek w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział metrażu przyklejanych płytek w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Średnie zużycie klejów na realizację 1 m² zlecenia w Polsce (kg), 2014-2016
 • Udział gotowych zapraw klejących producentów chemii budowlanej oraz zapraw wytwarzanych na budowie w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział gotowych zapraw klejących producentów chemii budowlanej oraz zapraw wytwarzanych na budowie w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Powody samodzielnego wytwarzania zapraw klejących na budowie w Polsce (liczba odpowiedzi), 2016
 • Udział fug cementowych i gotowych mas akrylowych stosowanych do spoinowania w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział powierzchni płytek, przy których stosuje się podkłady samopoziomujące w Polsce (%), 2014-2016
 • Główne miejsca zaopatrywania się w zaprawy klejące w Polsce (%), 2014-2016
 • Główne miejsca zaopatrywania się w zaprawy klejące w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Najpopularniejsze w Polsce sieci marketów budowlanych, w których nabywane są zaprawy klejące (%), 2016
 • Istotność poszczególnych czynników przy wyborze zaprawy klejącej do płytek w Polsce, 2014-2016
 • Istotność poszczególnych czynników przy wyborze zaprawy klejącej do płytek w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych, 2016
 • Liczba marek klejów do płytek wykorzystywanych przez badane firmy w Polsce (%), 2016
 • Liczba marek klejów do płytek wykorzystywanych przez badane firmy w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Marki klejów do płytek wykorzystywane w Polsce (%), 2015-2016
 • Udział klejów do płytek poszczególnych marek według metrażu robót w Polsce (%), 2015-2016
 • Producenci kompleksowych systemów najczęściej stosowanych przy przyklejaniu płytek w Polsce (%), 2015-2016
 • Marki płytek ceramicznych najczęściej przyklejanych w Polsce (%), 2015-2016
 • Liczba marek fug wykorzystywanych przez badane firmy w Polsce (%), 2015-2016
 • Marki fug wykorzystywanych w Polsce (%), 2015-2016
 • Udział fug poszczególnych marek według metrażu robót w Polsce (%), 2015-2016
 • Deklarowane marki cementu wykorzystywane przy wytwarzaniu zapraw własnej roboty w Polsce (%), 2016
 • Wielkość rynku cementowych zapraw klejących do płytek w Polsce (tys. ton) i zmiana (%, r/r), 2010-2022
 • Średnia liczba zleceń dotyczących robót murarskich w Polsce (%), 2014-2016
 • Średnia liczba zleceń dotyczących robót murarskich w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział zleceń dotyczących robót murarskich w podziale na metraż powierzchni w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział zleceń dotyczących robót murarskich w podziale na metraż powierzchni w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Wartość typowego zlecenia dotyczącego robót murarskich w Polsce (%), 2014-2016
 • Wartość typowego zlecenia dotyczącego robót murarskich w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział metrażu wznoszonych ścian w podziale na nowe i istniejące budynki w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział metrażu wznoszonych ścian w podziale na nowe i istniejące budynki w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział typów budynków w metrażu wznoszonych ścian w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział typów budynków w metrażu wznoszonych ścian w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział zapraw murarskich w metrażu wznoszonych ścian w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział zapraw murarskich w metrażu wznoszonych ścian w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział materiałów ściennych w metrażu wznoszonych ścian w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział materiałów ściennych w metrażu wznoszonych ścian w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział gotowych zapraw murarskich oraz zapraw wytwarzanych na budowie w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział gotowych zapraw murarskich oraz zapraw wytwarzanych na budowie w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Powody samodzielnego wytwarzania zaprawy murarskiej na budowie w Polsce (%), 2014-2016
 • Miejsca zakupu zapraw murarskich w Polsce (%), 2014-2016
 • Miejsca zakupu zapraw murarskich w Polsce (%), według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych, 2016
 • Najpopularniejsze w Polsce sieci marketów budowlanych, w których nabywane są zaprawy murarskie (liczba odpowiedzi), 2016
 • Istotność poszczególnych czynników przy wyborze zaprawy murarskiej w Polsce, 2014-2016
 • Istotność poszczególnych czynników przy wyborze zaprawy murarskiej w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych, 2016
 • Liczba marek zapraw murarskich wykorzystywanych przez badane firmy w Polsce (%), 2015-2016
 • Liczba marek zapraw murarskich wykorzystywanych przez badane firmy w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Marki zapraw murarskich wykorzystywane w Polsce (%), 2015-2016
 • Marki zapraw murarskich wykorzystywanych w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział zapraw murarskich poszczególnych producentów według metrażu robót w Polsce (%), 2015-2016
 • Udział zapraw murarskich poszczególnych producentów według metrażu robót w Polsce (%), według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych, 2016
 • Liczba marek cementu wykorzystywanych przez badane firmy podczas wytwarzania zapraw w Polsce (%), 2015-2016
 • Marki cementu stosowane przy wytwarzaniu zapraw własnej roboty w Polsce (%), 2014-2016
 • Liczba marek materiałów ściennych wykorzystywanych przez badane firmy w Polsce (%), 2015-2016
 • Liczba marek materiałów ściennych wykorzystywanych przez badane firmy w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Marki materiałów ściennych najczęściej stosowane w Polsce (%), 2015-2016
 • Marki materiałów ściennych najczęściej stosowane w Polsce (%), według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych, 2016
 • Wielkość rynku fabrycznie przygotowanych zapraw murarskich w Polsce (tys. ton) i zmiana (%, r/r), 2010-2022
 • Struktura rynku fabrycznie przygotowanych zapraw murarskich w Polsce (tys. ton), 2012-2016
 • Struktura rynku fabrycznie przygotowanych zapraw murarskich w Polsce (mln zł), 2012-2016
 • Średnia liczba zleceń dotyczących montowania systemów ociepleń w Polsce (%), 2014-2016
 • Średnia liczba zleceń dotyczących montowania systemów ociepleń w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział zleceń dotyczących montowania systemów ociepleń w podziale na metraż powierzchni w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział zleceń dotyczących montowania systemów ociepleń w podziale na metraż powierzchni w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Wartość typowego zlecenia dotyczącego montażu systemów ociepleń w Polsce (%), 2014-2016
 • Wartość typowego zlecenia dotyczącego montażu systemów ociepleń w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział metrażu wykonywanych ociepleń w podziale na nowe i istniejące budynki w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział metrażu wykonywanych ociepleń w podziale na nowe i istniejące budynki w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział typów budynków w metrażu wykonywanych ociepleń w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział typów budynków w metrażu wykonywanych ociepleń w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział rodzajów ociepleń w metrażu wykonywanych ociepleń w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział rodzajów ociepleń w metrażu wykonywanych ociepleń w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział rodzajów tynków cienkowarstwowych w metrażu wykonywanych ociepleń w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział rodzajów tynków cienkowarstwowych w metrażu wykonywanych ociepleń w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział granulacji tynków stosowanych w systemach ociepleń według metrażu robót w Polsce (%), 2015-2016
 • Udział granulacji tynków stosowanych w systemach ociepleń według metrażu robót w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział typów klejów do styropianu stosowanych w systemach ociepleń według metrażu robót w Polsce (%), 2015-2016
 • Udział typów klejów do styropianu stosowanych w systemach ociepleń według metrażu robót w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Miejsca zaopatrywania się w systemy ociepleń w Polsce (%), 2014-2016
 • Miejsca zaopatrywania się w systemy ociepleń w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Najpopularniejsze sieci marketów budowlanych w Polsce, w których nabywane są systemy ociepleń (liczba odpowiedzi), 2016
 • Istotność poszczególnych czynników przy wyborze systemu ocieplenia w Polsce, 2014-2016
 • Istotność poszczególnych czynników przy wyborze systemu ocieplenia w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych, 2016
 • Liczba marek systemów ociepleń wykorzystywanych przez badane firmy w Polsce (%), 2015-2016
 • Liczba marek systemów ociepleń wykorzystywanych przez badane firmy w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Marki systemów ociepleń wykorzystywane w Polsce (%), 2015-2016
 • Marki systemów ociepleń wykorzystywane w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział produktów poszczególnych marek systemów ociepleń według metrażu robót w Polsce (%), 2015-2016
 • Udział produktów poszczególnych marek systemów ociepleń według metrażu robót w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Liczba marek styropianów wykorzystywanych przez badane firmy w Polsce (%), 2016
 • Liczba marek styropianów wykorzystywanych przez badane firmy w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Najczęściej stosowane marki styropianu montowanego w ramach systemów ociepleń w Polsce (%), 2015-2016
 • Udział marek styropianu montowanego w ramach systemów ociepleń w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Liczba marek wełny mineralnej wykorzystywanych przez badane firmy w Polsce (%), 2016
 • Najczęściej stosowane marki wełny mineralnej montowanej w ramach systemów ociepleń w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział marek wełny mineralnej montowanej w ramach systemów ociepleń w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Wielkość rynku systemów ociepleń w Polsce (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2010-2022
 • Struktura rynku systemów ociepleń w Polsce (mln m²), 2012-2016
 • Struktura rynku tynków cienkowarstwowych w Polsce (tys. ton), 2012-2016
 • Struktura rynku tynków cienkowarstwowych w Polsce (mln zł), 2012-2016
 • Średnia liczba zleceń dotyczących wykonywania wylewek i podkładów podłogowych w Polsce (%), 2014-2016
 • Średnia liczba zleceń dotyczących wykonywania wylewek i podkładów podłogowych w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział zleceń dotyczących wykonywania wylewek i podkładów podłogowych w podziale na metraż powierzchni w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział zleceń dotyczących wykonywania wylewek i podkładów podłogowych w podziale na metraż powierzchni w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział zleceń dotyczących wykonywania wylewek i podkładów podłogowych w podziale na metraż powierzchni w Polsce, według dominującego segmentu budownictwa (%), 2016
 • Wartość typowego zlecenia dotyczącego wykonywania wylewek i podkładów podłogowych w Polsce (%), 2014-2016
 • Wartość typowego zlecenia dotyczącego wykonywania wylewek i podkładów podłogowych w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Wartość typowego zlecenia dotyczącego wykonywania wylewek i podkładów podłogowych w Polsce, według dominującego segmentu budownictwa (%), 2016
 • Udział metrażu wykonywanych wylewek w podziale na nowe i istniejące budynki w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział metrażu wykonywanych wylewek w podziale na nowe i istniejące budynki w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział metrażu wykonywanych wylewek w podziale na nowe i istniejące budynki w Polsce, według dominującego segmentu budownictwa (%), 2016
 • Udział metrażu wykonywanych wylewek w podziale na nowe i istniejące budynki w Polsce, według wielkości przedsiębiorstwa (%), 2016
 • Udział poszczególnych budynków w metrażu wykonywanych wylewek w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział poszczególnych budynków w metrażu wykonywanych wylewek w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział rodzajów wykonywanych wylewek w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział rodzajów wykonywanych wylewek w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział rodzajów wykonywanych wylewek w Polsce, według dominującego segmentu budownictwa (%), 2016
 • Udział wylewek wykonywanych ręcznie i maszynowo w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział wylewek wykonywanych ręcznie i maszynowo w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział wylewek wykonywanych ręcznie i maszynowo w Polsce, według dominującego segmentu budownictwa (%), 2016
 • Udział wylewek wykonywanych ręcznie i maszynowo w Polsce, według wielkości przedsiębiorstwa (%), 2016
 • Udział wylewek producenckich oraz wylewek wytwarzanych na budowie w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział wylewek producenckich oraz wylewek wytwarzanych na budowie w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział wylewek producenckich oraz wylewek wytwarzanych na budowie w Polsce, według dominującego segmentu budownictwa (%), 2016
 • Udział rodzajów wylewek wykonywanych na budowie w Polsce (%), 2014-2016
 • Powody samodzielnego wytwarzania wylewek na budowie w Polsce (%), 2014-2016
 • Miejsca zaopatrywania się w wylewki podłogowe w Polsce (%), 2014-2016
 • Miejsca zaopatrywania się w wylewki podłogowe w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Miejsca zaopatrywania się w wylewki podłogowe w Polsce, według dominującego segmentu budownictwa (%), 2016
 • Najpopularniejsze sieci marketów budowlanych w Polsce, w których nabywane są wylewki podłogowe (liczba odpowiedzi), 2016
 • Istotność poszczególnych czynników przy wyborze wylewki w Polsce, 2014-2016
 • Istotność poszczególnych czynników przy wyborze wylewki w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych, 2016
 • Istotność poszczególnych czynników przy wyborze wylewki w Polsce, według dominującego segmentu budownictwa, 2016
 • Liczba marek cementowych podkładów podłogowych wykorzystywanych przez badane firmy w Polsce (%), 2015-2016
 • Liczba marek cementowych podkładów podłogowych wykorzystywanych przez badane firmy w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Marki cementowych podkładów podłogowych wykorzystywane w Polsce (%), 2015-2016
 • Marki cementowych podkładów podłogowych wykorzystywane w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Marki cementowych podkładów podłogowych wykorzystywane w Polsce, według dominującego segmentu budownictwa (%), 2016
 • Udział poszczególnych marek cementowych podkładów podłogowych według metrażu robót w Polsce (%), 2015-2016
 • Udział poszczególnych marek cementowych podkładów podłogowych według metrażu robót w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział poszczególnych marek cementowych podkładów podłogowych według metrażu robót w Polsce, według dominującego segmentu budownictwa (%), 2016
 • Liczba marek anhydrytowych wylewek podłogowych wykorzystywanych przez badane firmy w Polsce (%), 2015-2016
 • Marki anhydrytowych wylewek podłogowych wykorzystywane w Polsce (%), 2015-2016
 • Udział poszczególnych marek anhydrytowych podkładów podłogowych według metrażu robót w Polsce (%), 2015-2016
 • Liczba marek cementu stosowanego przy wytwarzaniu zapraw przez badane firmy w Polsce (%), 2016
 • Udział marek cementu stosowanego przy wytwarzaniu zapraw własnej roboty w Polsce (%), 2015-2016
 • Wielkość rynku wylewek podłogowych w Polsce (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2010-2022
 • Struktura rynku fabrycznie przygotowanych wylewek podłogowych w Polsce (tys. ton), 2012-2016
 • Struktura rynku fabrycznie przygotowanych wylewek podłogowych w Polsce (mln zł), 2012-2016
 • Średnia liczba zleceń dotyczących wykonywania tynków tradycyjnych grubowarstwowych w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział zleceń dotyczących wykonywania tynków tradycyjnych grubowarstwowych w podziale na metraż powierzchni w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział zleceń dotyczących wykonywania tynków tradycyjnych grubowarstwowych w podziale na metraż powierzchni w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział zleceń dotyczących wykonywania tynków tradycyjnych grubowarstwowych w podziale na metraż powierzchni w Polsce, według dominującego segmentu budownictwa (%), 2016
 • Wartość typowego zlecenia dotyczącego wykonywania tynków tradycyjnych grubowarstwowych w Polsce (%), 2014-2016
 • Wartość typowego zlecenia dotyczącego wykonywania tynków tradycyjnych grubowarstwowych w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział metrażu wykonywanych tynków w podziale na nowe i istniejące budynki w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział metrażu wykonywanych tynków w podziale na nowe i istniejące budynki w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział metrażu wykonywanych tynków w podziale na nowe i istniejące budynki w Polsce, według dominującego segmentu budownictwa (%), 2016
 • Udział poszczególnych budynków w metrażu wykonywanych tynków w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział poszczególnych budynków w metrażu wykonywanych tynków w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział poszczególnych budynków w metrażu wykonywanych tynków w Polsce, według dominującego segmentu budownictwa (%), 2016
 • Udział metrażu wykańczanego poszczególnymi typami tynków w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział metrażu wykańczanego poszczególnymi typami tynków w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział tynków wykonywanych ręcznie i maszynowo w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział tynków wykonywanych ręcznie i maszynowo w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział tynków wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział tynków wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Średnia grubość poszczególnych tynków (w centymetrach) w Polsce, 2014-2016
 • Udział gotowych zapraw tynkarskich oraz zapraw wytwarzanych na budowie w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział gotowych zapraw tynkarskich oraz zapraw wytwarzanych na budowie w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Powody samodzielnego wytwarzania zapraw tynkarskich na budowie w Polsce (%), 2014-2016
 • Miejsca zaopatrywania się w tynki grubowarstwowe w Polsce (%), 2014-2016
 • Miejsca zaopatrywania się w tynki grubowarstwowe w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Najpopularniejsze sieci marketów budowlanych, w których nabywane są tynki grubowarstwowe w Polsce (liczba odpowiedzi), 2016
 • Istotność poszczególnych czynników przy wyborze zaprawy tynkarskiej w Polsce, 2014-2016
 • Istotność poszczególnych czynników przy wyborze zaprawy tynkarskiej w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych, 2016
 • Liczba marek tynków grubowarstwowych cementowo-wapiennych stosowanych przez badane firmy w Polsce (%), 2016
 • Liczba marek tynków grubowarstwowych cementowo-wapiennych stosowanych przez badane firmy w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Marki tynków grubowarstwowych cementowo-wapiennych wykorzystywane w Polsce (%), 2015-2016
 • Marki tynków grubowarstwowych cementowo-wapiennych wykorzystywane w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział poszczególnych marek tynków cementowo-wapiennych według metrażu robót w Polsce (%), 2015-2016
 • Udział poszczególnych marek tynków cementowo-wapiennych według metrażu robót w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Marki cementu stosowanego przy wytwarzaniu zapraw tynkarskich własnej roboty w Polsce (%), 2014-2016
 • Liczba marek tynków grubowarstwowych gipsowych stosowanych przez badane firmy w Polsce (%), 2016
 • Liczba marek tynków grubowarstwowych gipsowych stosowanych przez badane firmy w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Marki tynków grubowarstwowych gipsowych wykorzystywane w Polsce (%), 2015-2016
 • Marki tynków grubowarstwowych gipsowych wykorzystywane w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Udział poszczególnych marek tynków grubowarstwowych gipsowych według metrażu robót w Polsce (%), 2015-2016
 • Udział poszczególnych marek tynków grubowarstwowych gipsowych według metrażu robót w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Wielkość rynku tynków grubowarstwowych w Polsce (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2010-2022
 • Struktura rynku fabrycznie przygotowanych tynków grubowarstwowych w Polsce (tys. ton), 2012-2016
 • Struktura rynku fabrycznie przygotowanych tynków grubowarstwowych w Polsce (mln zł), 2012-2016
 • Stosowanie chemii budowlanej w podziale na wyroby producenckie i własnej roboty w Polsce (%), 2016
 • Przeciętna liczba zleceń realizowanych przez firmy budowlano-remontowe w Polsce, 2014-2016
 • Zużycie chemii budowlanej w podziale na nowe i istniejące budynki w Polsce (%), 2016
 • Powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2010-2022
 • Powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce (mln m²), według typu budynku, 2010-2022
 • Mieszkania oddane do użytku w Polsce (tys.) i dynamika (%, r/r), 2010-2021
 • Powierzchnia budynków niemieszkaniowych oddanych do użytkowania w Polsce (mln m²) i zmiana (%, r/r), 2010-2022
 • Wielkość rynku fabrycznie wytworzonej chemii budowlanej w Polsce (tys. ton) i zmiana (%, r/r), 2010-2022
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy budowalnej w Polsce (%), 2014-2016
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy budowalnej w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej firmy budowalnej w Polsce, według wielkości przedsiębiorstwa (%), 2016
 • Prognoza przyszłej sytuacji finansowej firmy budowlanej Polsce (%), 2014-2016
 • Ogólna klasyfikacja producentów chemii budowlanej w Polsce (wg 5 kryteriów), 2016
 • Ocena adekwatności ceny produktów do ich jakości w Polsce, 2013-2016
 • Produkty godne polecenia na rynku chemii budowalnej w Polsce, 2013-2016
 • Ocena respondentów, czy producent chemii budowlanej w Polsce dba o dobre relacje z klientem, 2013-2016
 • Łatwa dostępność produktów poszczególnych producentów chemii budowlanej w Polsce, 2016
 • Ocena respondentów, czy produkty producenta chemii budowlanej w Polsce są lepsze od konkurencji, 2016
 • Udział firm, które korzystały ze szkoleń organizowanych przez producentów chemii budowlanej w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział firm, które korzystały ze szkoleń organizowanych przez producentów chemii budowlanej w Polsce, według wielkości przedsiębiorstwa (%), 2016
 • Popularność szkoleń producentów chemii budowlanej w Polsce (%), 2016
 • Udział firm, które uczestniczą w programach lojalnościowych oferowanych przez producentów chemii budowlanej w Polsce (%), 2014-2016
 • Udział firm, które uczestniczą w programach lojalnościowych oferowanych przez producentów chemii budowlanej w Polsce, według wielkości przedsiębiorstwa (%), 2016
 • Popularność programów lojalnościowych producentów chemii budowlanej w Polsce (%), 2016
 • Prognoza przyszłej sytuacji finansowej firmy budowlanej Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Prognoza przyszłej sytuacji finansowej firmy budowlanej Polsce, według wielkości przedsiębiorstwa (%), 2016
 • Ocena obecnej wartości zamówień firm budowalnych w Polsce (%), 2014-2016
 • Ocena obecnej wartości zamówień firm budowalnych w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Ocena obecnej wartości zamówień firm budowalnych w Polsce, według wielkości przedsiębiorstwa (%), 2016
 • Przewidywania dotyczące wartości zamówień w firmach budowlanych w kolejnym roku w Polsce (%), 2014-2016
 • Przewidywania dotyczące wartości zamówień w firmach budowlanych w kolejnym roku w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Przewidywania dotyczące wartości zamówień w firmach budowlanych w kolejnym roku w Polsce, według wielkości przedsiębiorstwa (%), 2016
 • Zmiana liczby pracowników w firmach budowlanych w Polsce w bieżącym roku w porównaniu do poprzedniego (%), 2014-2016
 • Zmiana liczby pracowników w firmach budowlanych w Polsce w bieżącym roku w porównaniu do poprzedniego, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Zmiana liczby pracowników w firmach budowlanych w Polsce w bieżącym roku w porównaniu do poprzedniego, według wielkości przedsiębiorstwa (%), 2016
 • Przewidywania dotyczące zmiany liczby pracowników w firmach budowlanych w przyszłym roku w Polsce (%), 2014-2016
 • Przewidywania dotyczące zmiany liczby pracowników w firmach budowlanych w przyszłym roku w Polsce, według głównych zleceniodawców prac remontowo-budowlanych (%), 2016
 • Przewidywania dotyczące zmiany liczby pracowników w firmach budowlanych w przyszłym roku w Polsce, według wielkości przedsiębiorstwa (%), 2016

 

Infographic

Infographic

Product details

Price:

2 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: February 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Building materials
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek chemii budowlanej w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek chemii budowlanej w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process