Rynek centrów danych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Free Sample

Industry Report

Rynek centrów danych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

4 000

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek centrów danych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Free Sample
W raporcie przeanalizowano rynek centrów przetwarzania danych w Polsce, przede wszystkim w oparciu o bezpośredni audyt przeprowadzony w ponad 20 czołowych centrach danych w Polsce. W raporcie poza szczegółowymi profilami 30 największych, komercyjnych dostawców usług – stanowiącymi centralną część raportu – można znaleźć omówienie najważniejszych trendów na rynku i typów usług oferowanych przez operatorów. Raport pokazuje skalę inwestycji dokonane przez dostawców usług w latach 2006-2016, jak również plany modernizacji i budowy nowych obiektów w latach 2017-2022.
Subscription: 12 months
Publication date: April 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Data centre
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

W raporcie przeanalizowano rynek centrów przetwarzania danych w Polsce, przede wszystkim w oparciu o bezpośredni audyt przeprowadzony w ponad 20 czołowych centrach danych w Polsce. W raporcie poza szczegółowymi profilami 30 największych, komercyjnych dostawców usług – stanowiącymi centralną część raportu – można znaleźć omówienie najważniejszych trendów na rynku i typów usług oferowanych przez operatorów. Raport pokazuje skalę inwestycji dokonane przez dostawców usług w latach 2006-2016, jak również plany modernizacji i budowy nowych obiektów w latach 2017-2022. Zanalizowany został szczegółowo poziom cen i zmiany w tym zakresie w latach 2012-2016, popyt na usługi i profil klientów korzystających z usług świadczonych w centrach przetwarzania danych w Polsce. W raporcie zaprezentowano prognozy rozwoju rynku w krótkim (1-2 lata) i średnim (3-4 lata) i długim terminie (5-6 lat). Osobna część została poświęcona możliwym scenariuszom zmian cen energii dla odbiorców przemysłowych w Polsce (główny komponent kosztowy funkcjonowania centrów danych) w zależności od przyjętych założeń makroekonomicznych i regulacyjnych. Dodatkowo do tego raportu możecie Państwo zakupić streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, jak i plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

Poznaj rynek centrów danych działających w Polsce oraz perspektywy rozwoju sektora:

 

 • Kompleksowe omówienie działalności dostawców posiadających komercyjne centra danych w Polsce, trendów, wydarzeń i zmian rynkowych.

 • Szczegółowe profile ok. 30 dostawców świadczących usługi data centrowe w Polsce, zawierające m.in. szczegółowe dane i parametry techniczne obiektów, PUE, poziomów redundancji poszczególnych elementów infrastruktury i klimatyzacji 
 • Informacje o  usługach kolokacji, hostingu, chmury, zapewnienia ciągłości biznesowej i disaster recovery dostępnych dla przedsiębiorstw na polskim rynku centrów danych

 • Analiza poszczególnych dostawców usług data centrowych, ich mocnych i słabych stron oraz planów rozwoju

 • Ocena skali inwestycji w parkach technologicznych

 • Możliwości techniczne i dostępna powierzchnia użytkowa (brutto i netto) w wiodących polskich centrach danych

 • Poziomy cen w komercyjnych centrach danych dla poszczególnych usług, takich jak kolokacja (zarówno ceny w przeliczeniu na szafę rack, jak i ceny mniejszych instalacji od 1U), hosting serwerów wirtualnych (VPS) i dedykowanych

 • Portfolio klientów usług centrów danych poszczególnych dostawców, podział na branże, firmy i instytucje wykorzystujące komercyjne centra danych w Polsce

 • Prognozy rozwoju rynku centrów danych w Polsce w latach 2017-2022, ocena popytu z podziałem na branże i wielkość przedsiębiorstw

 • Inwestycje w nowe obiekty i modernizacje istniejących centrów danych w kolejnych latach

 • Prognozy zmian cen energii  w Polsce w latach 2017-2022

 • Omówienie najważniejszych trendów, prognoz światowych i regionalnych, będących benchmarkiem i punktem odniesienia dla rynku polskiego i dających możliwość dokonywania porównań.

 

Zbierając informacje i potwierdzając dane na potrzeby raportu oraz w celu lepszego zrozumienia sytuacji na rynku centrów przetwarzania danych w Polsce, odbyliśmy wizytacje on-site w sumie w ponad 20 czołowych centrach przetwarzania danych (CPD) w kraju zlokalizowanych w Katowicach, Krakowie (i Skawinie k. Krakowa), Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Wśród obiektów objętych wizytacją były następujące centra przetwarzania danych: 3S, ATMAN, Beyond.pl, Comarch, Data Techno Park, Euro-Centrum, Exea, GTS, HP Polska, IBM Polska, Inea, Linxdatacenter, Netia, Onet, Orange Polska, Polcom, T-Mobile Polska, Talex, Equinix Telecity, Thinx Poland, Wasko (COIG). Na miejscu mieliśmy możliwość przeprowadzenia bezpośrednich wywiadów pogłębionych z dyrektorami technicznymi, dyrektorami marketingu i zarządem firm oferujących usługi w ramach CPD.

Ponadto odbyliśmy rozmowy z innymi dostawcami obecnymi na polskim rynku CPD, m.in. BCC, CK ZETO, Hector, MNI Telecom, Sprint, Technopark Pomerania. Odwiedziliśmy również kilkanaście mniejszych serwerowni i kontaktowaliśmy się z kilkudziesięcioma innymi dostawcami, udostępniającymi przestrzeń pod kolokację i hosting w Polsce.

Dzięki wizytacjom i rozmowom uzyskaliśmy bardziej obiektywny obraz rynku, faktycznego stanu infrastruktury w centrach przetwarzania danych w Polsce i lepiej poznaliśmy plany rozwoju dostawców w kolejnych latach.

 

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

Raport jest opracowany przede wszystkim dla:

 

 • Kadry zarządzającej i dyrektorów sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu pracujących w firmach prowadzących centra danych

 • Dyrektorów IT i działów technicznych, a także wyższego kierownictwa przedsiębiorstw rozważających korzystanie z usług komercyjnych centrów danych w Polsce

 • Dostawców usług przetwarzania danych już działających na polskim rynku

 • Przedstawicieli parków technologicznych

 • Operatorów centrów danych rozważających wejście na rynek polski

 • Dostawców oprogramowania i narzędzi używanych do konfiguracji środowisk przetwarzania danych w chmurze i wirtualnych

 • Dostawców infrastruktury i rozwiązań wykorzystywanych w centrach danych, w tym w szczególności systemów zasilania, UPS, systemów klimatyzacji, serwerów

 • Firm telekomunikacyjnych i dostawców urządzeń sieciowych

 • Dystrybutorów produktów i usług ICT

 • Dużych biur nieruchomości

 • Konsultantów biznesowych, analityków i badaczy

 • Globalnych instytucji finansowych działających w Polsce.

 

Dlaczego warto kupić ten raport?

 

 • Raport opracowany w głównej mierze dzięki bezpośrednim spotkaniom i wizytacji ponad 20 największych komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, zlokalizowanych w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu

 • jeszcze nikt nie zbierał danych o rynku data center w Polsce w taki sposób – jest to absolutnie unikalne i zapewnia odpowiedni poziom porównania i rzeczywistej oceny

 • ogromnym atutem jest to, że mieliśmy możliwość przekonać się, jak naprawdę funkcjonują te obiekty, co się w nich faktycznie znajduje, jakie usługi są świadczone i kto korzysta z zewnętrznych centrów danych

 • najbardziej aktualne, potwierdzone i spójne metodologicznie dane o rynku data center w Polsce – znów konsekwencja bezpośrednich wywiadów on-site i kontaktu face-to-face, m.in. z dyrektorami technicznymi wyżej wspomnianych największych centrów danych

 • w raporcie obok prognoz rozwoju rynku, przeprowadzono symulacje zmian cen energii dla odbiorców przemysłowych w Polsce w kolejnych latach z wykorzystaniem modelu matematycznego, uwzględniającego wpływ czynników makroekonomicznych i regulacyjnych.

Jakie informacje zawiera raport ?

Poznaj rynek centrów danych działających w Polsce oraz perspektywy rozwoju sektora:

 • Kompleksowe omówienie działalności dostawców posiadających komercyjne centra danych w Polsce, trendów, wydarzeń i zmian rynkowych.

 • Szczegółowe profile ok. 30 dostawców świadczących usługi data centrowe w Polsce, zawierające m.in. szczegółowe dane i parametry techniczne obiektów, PUE, poziomów redundancji poszczególnych elementów infrastruktury i klimatyzacji 
 • Informacje o  usługach kolokacji, hostingu, chmury, zapewnienia ciągłości biznesowej i disaster recovery dostępnych dla przedsiębiorstw na polskim rynku centrów danych

 • Analiza poszczególnych dostawców usług data centrowych, ich mocnych i słabych stron oraz planów rozwoju

 • Ocena skali inwestycji w parkach technologicznych

 • Możliwości techniczne i dostępna powierzchnia użytkowa (brutto i netto) w wiodących polskich centrach danych

 • Poziomy cen w komercyjnych centrach danych dla poszczególnych usług, takich jak kolokacja (zarówno ceny w przeliczeniu na szafę rack, jak i ceny mniejszych instalacji od 1U), hosting serwerów wirtualnych (VPS) i dedykowanych

 • Portfolio klientów usług centrów danych poszczególnych dostawców, podział na branże, firmy i instytucje wykorzystujące komercyjne centra danych w Polsce

 • Prognozy rozwoju rynku centrów danych w Polsce w latach 2017-2022, ocena popytu z podziałem na branże i wielkość przedsiębiorstw

 • Inwestycje w nowe obiekty i modernizacje istniejących centrów danych w kolejnych latach

 • Prognozy zmian cen energii  w Polsce w latach 2017-2022

 • Omówienie najważniejszych trendów, prognoz światowych i regionalnych, będących benchmarkiem i punktem odniesienia dla rynku polskiego i dających możliwość dokonywania porównań.

 

Zbierając informacje i potwierdzając dane na potrzeby raportu oraz w celu lepszego zrozumienia sytuacji na rynku centrów przetwarzania danych w Polsce, odbyliśmy wizytacje on-site w sumie w ponad 20 czołowych centrach przetwarzania danych (CPD) w kraju zlokalizowanych w Katowicach, Krakowie (i Skawinie k. Krakowa), Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Wśród obiektów objętych wizytacją były następujące centra przetwarzania danych: 3S, ATMAN, Beyond.pl, Comarch, Data Techno Park, Euro-Centrum, Exea, GTS, HP Polska, IBM Polska, Inea, Linxdatacenter, Netia, Onet, Orange Polska, Polcom, T-Mobile Polska, Talex, Equinix Telecity, Thinx Poland, Wasko (COIG). Na miejscu mieliśmy możliwość przeprowadzenia bezpośrednich wywiadów pogłębionych z dyrektorami technicznymi, dyrektorami marketingu i zarządem firm oferujących usługi w ramach CPD.

Ponadto odbyliśmy rozmowy z innymi dostawcami obecnymi na polskim rynku CPD, m.in. BCC, CK ZETO, Hector, MNI Telecom, Sprint, Technopark Pomerania. Odwiedziliśmy również kilkanaście mniejszych serwerowni i kontaktowaliśmy się z kilkudziesięcioma innymi dostawcami, udostępniającymi przestrzeń pod kolokację i hosting w Polsce.

Dzięki wizytacjom i rozmowom uzyskaliśmy bardziej obiektywny obraz rynku, faktycznego stanu infrastruktury w centrach przetwarzania danych w Polsce i lepiej poznaliśmy plany rozwoju dostawców w kolejnych latach.

Kto skorzysta z tej analizy?

Raport jest opracowany przede wszystkim dla:

 • Kadry zarządzającej i dyrektorów sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu pracujących w firmach prowadzących centra danych

 • Dyrektorów IT i działów technicznych, a także wyższego kierownictwa przedsiębiorstw rozważających korzystanie z usług komercyjnych centrów danych w Polsce

 • Dostawców usług przetwarzania danych już działających na polskim rynku

 • Przedstawicieli parków technologicznych

 • Operatorów centrów danych rozważających wejście na rynek polski

 • Dostawców oprogramowania i narzędzi używanych do konfiguracji środowisk przetwarzania danych w chmurze i wirtualnych

 • Dostawców infrastruktury i rozwiązań wykorzystywanych w centrach danych, w tym w szczególności systemów zasilania, UPS, systemów klimatyzacji, serwerów

 • Firm telekomunikacyjnych i dostawców urządzeń sieciowych

 • Dystrybutorów produktów i usług ICT

 • Dużych biur nieruchomości

 • Konsultantów biznesowych, analityków i badaczy

 • Globalnych instytucji finansowych działających w Polsce.

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Raport opracowany w głównej mierze dzięki bezpośrednim spotkaniom i wizytacji ponad 20 największych komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, zlokalizowanych w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu

 • jeszcze nikt nie zbierał danych o rynku data center w Polsce w taki sposób – jest to absolutnie unikalne i zapewnia odpowiedni poziom porównania i rzeczywistej oceny

 • ogromnym atutem jest to, że mieliśmy możliwość przekonać się, jak naprawdę funkcjonują te obiekty, co się w nich faktycznie znajduje, jakie usługi są świadczone i kto korzysta z zewnętrznych centrów danych

 • najbardziej aktualne, potwierdzone i spójne metodologicznie dane o rynku data center w Polsce – znów konsekwencja bezpośrednich wywiadów on-site i kontaktu face-to-face, m.in. z dyrektorami technicznymi wyżej wspomnianych największych centrów danych

 • w raporcie obok prognoz rozwoju rynku, przeprowadzono symulacje zmian cen energii dla odbiorców przemysłowych w Polsce w kolejnych latach z wykorzystaniem modelu matematycznego, uwzględniającego wpływ czynników makroekonomicznych i regulacyjnych.
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Analiza rynku centrów przetwarzania danych
  • Wartość i dynamika rynku CPD
  • Wydarzenia, inwestycje i trendy na rynku CPD
   • Wydarzenia i inwestycje
   • Trendy
   • Podaż powierzchni serwerowej na rynku CPD
   • Przydział mocy i stopień zajęcia obiektów
   • Struktura geograficzna i wielkość CPD
  • Model biznesowy i typy usług oferowanych na rynku CPD
  • Ceny na rynku CPD i polityka rabatowa dostawców
   • Kolokacja
   • Serwery dedykowane i wirtualne
  • Wykorzystanie zasobów centrów danych – strona popytowa
  • Prognozy rozwoju rynku CPD w latach 2017-2022
   • Najważniejsze inwestycje na rynku CPD w latach 2017-2018
   • Prognozy rozwoju rynku w ujęciu ilościowym i wartościowym
   • Czynniki wzrostu i potencjał poszczególnych branż
   • Główne trendy i sytuacja na rynku CPD w skali globalnej
  • Dodatek: Rynek energii – wpływ na rynek CPD i scenariusze zmian cen
   • Prognoza cen energii dla odbiorców przemysłowych – model ekonometryczny 2016-2022
 • Struktura dostawców na rynku CPD
  • Podział rynku pod względem powierzchni w CPD
  • Grupy obiektów
  • Standardy Tier i parametry techniczne CPD
   • Trendy w zakresie optymalizacji kosztów
  • Dodatek 1: Projektowanie, budowa i utrzymanie CPD
  • Dodatek 2: Usługi rejestracji domen i małego hostingu
 • Profile największych graczy na rynku centrów przetwarzania danych
  • ATM
  • T-Mobile Polska
  • Polcom
  • Beyond.pl
  • Orange Polska/Integrated Solutions
  • IBM Polska
  • Equinix (Poland)
  • Talex
  • Netia
  • 3S
  • Cube.ITG (Data Techno Park)
  • Asseco Data Systems
  • DataSpace
  • Grupa Onet.pl
  • Kei.pl
  • Hector
  • Comarch
  • TARR Centrum Innowacyjności (Exea)
  • Wasko (HostingCenter i COIG)
  • HPE Polska
  • Exatel
  • Technopark Pomerania
  • Polkomtel (Grupa CPS)
  • Linx (Linxdatacenter Polska)
  • INEA
  • Main (EIP)
  • Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych
  • NASK SA
  • Sinersio Polska
  • Business Consulting Center (BCC)
  • Sprint
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

Graphs

 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług kolokacji w Polsce, 2008-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług w centrach przetwarzania danych w Polsce, 2008-2016
 • Wielkość (tys. m²) i dynamika (%) powierzchni netto pod usługi kolokacji i hostingu w centrach przetwarzania danych w Polsce, 2008-2016
 • Skumulowana powierzchnia brutto i netto obiektów oferujących komercyjne usługi kolokacji i hostingu w Polsce (tys. m²), 2008-2016
 • Powierzchnia brutto i netto obiektów oferujących komercyjne usługi kolokacji i hostingu w Polsce oddawana do użytkowania w danym roku (tys. m²), 2008-2016
 • Relacja powierzchni wynajętej do całkowitej powierzchni netto na rynku CPD w Polsce (%), 2012-2016
 • Liczba obiektów oferujących kolokację i hosting w Polsce, według powierzchni brutto i netto (m²), styczeń 2017
 • Udział różnej wielkości obiektów w całkowitej powierzchni netto pod komercyjne usługi kolokacji i hostingu w Polsce (%), styczeń 2017
 • Udział różnej wielkości obiektów w całkowitej powierzchni brutto pod komercyjne usługi kolokacji i hostingu w Polsce (%), styczeń 2017
 • Liczba obiektów oferujących usługi kolokacji i hostingu w Polsce z podziałem na poszczególne miasta (%), styczeń 2017
 • Udział Warszawy w podaży komercyjnej przestrzeni pod kolokację i hosting w Polsce (%), 2012-2016
 • Udział poszczególnych miast w podaży komercyjnej przestrzeni pod kolokację i hosting w Polsce (%), styczeń 2017
 • Struktura geograficzna 35 największych komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce (%), styczeń 2017
 • Udział poszczególnych miast w podaży powierzchni pod komercyjne usługi w 35 największych centrach przetwarzania danych w Polsce (m², %), styczeń 2017
 • Dostępność kluczowych rodzajów usług w największych centrach przetwarzania danych w Polsce (%), luty 2017
 • Średnie ceny transferu danych w Polsce (zł), całkowite i w przeliczeniu na 1 Mbit/s, luty 2017
 • Minimalna średnia cena serwera dedykowanego w Polsce (zł/miesiąc), 2013-2017
 • Ocena głównych korzyści wykorzystania komercyjnych centrów danych przez duże firmy w Polsce, 2016
 • Sposoby przechowywania systemów IT przez polskie średnie i duże przedsiębiorstwa (%), 2014-2016
 • Rozważanie współpracy z zewnętrznym ośrodkiem data center przez polskie średnie i duże przedsiębiorstwa (%), 2016
 • Czynniki decydujące o wyborze rozwiązania przechowywania systemów IT przez polskie średnie i duże przedsiębiorstwa (%), 2014-2016
 • Czynniki motywujące polskie średnie i duże przedsiębiorstwa do migracji danych do data center (%), 2014-2015
 • Czynniki powstrzymujące polskie średnie i duże przedsiębiorstwa przed migracją danych do data center (%), 2014-2016
 • Wielkość (tys. m²) i dynamika (%) powierzchni netto pod usługi kolokacji i hostingu w centrach przetwarzania danych w Polsce, 2016-2022
 • Powierzchnia brutto i netto obiektów oferujących komercyjne usługi kolokacji i hostingu w Polsce (tys. m²), 2016-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług kolokacji w Polsce, 2016-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług w centrach przetwarzania danych w Polsce, 2016-2022
 • Udziały dostawców w światowym rynku kolokacji pod względem przychodów (%), 2015
 • Udziały dostawców w światowym rynku kolokacji pod względem powierzchni kolokacyjnej (%), 2015
 • Podaż mocy serwerowej w CPD na kluczowych rynkach europejskich, 2013 – I-III kw. 2016 (MW)
 • Roczna sprzedaż netto mocy serwerowej w CPD na kluczowych rynkach europejskich (MW), 2013 – I-III kw. 2016
 • Struktura geograficzna światowego rynku kolokacji ze względu na powierzchnię kolokacyjną (%), IV kw. 2015
 • Ruch IP w centrach danych na świecie (ZB), 2015-2020
 • Udział tradycyjnych i wirtualnych centrów danych w realizacji procesów obsługiwanych przez centra danych ogółem, 2015-2020
 • Ruch IP w centrach danych ze względu na miejsce docelowe transmisji danych (%), 2015 i 2020
 • Średnioważone ceny za energię elektryczną w Polsce według notowań miesięcznych TGE z podziałem na stawkę bazową, w szczycie i poza szczytem (zł/MWh), 2015-2016
 • Przeciętne ceny energii elektrycznej w Polsce w zależności od rocznego zużycia (eurocent/1 kWh), 2009-2016
 • Przeciętne ceny energii elektrycznej w Polsce w zależności od rocznego zużycia: scenariusz bazowy (eurocent/1 kWh), 2016-2022
 • Przeciętne ceny energii elektrycznej w Polsce w zależności od rocznego zużycia: scenariusz pesymistyczny (eurocent/1 kWh), 2016-2022
 • Przeciętne ceny energii elektrycznej w Polsce w zależności od rocznego zużycia: scenariusz optymistyczny (eurocent/1 kWh), 2016-2022
 • Struktura rynku komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, według powierzchni netto posiadanych obiektów (%), 2016
 • Struktura rynku komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, według powierzchni brutto posiadanych obiektów (%), 2016
 • Odsetek 35 największych komercyjnych centrów przetwarzaniach danych w Polsce posiadających wybrane rozwiązania (%), luty 2017
 • Udział obiektów zbudowanych od podstaw i adaptacji istniejącej przestrzeni w 35 największych centrach przetwarzania danych w Polsce (%), luty 2017
 • Średnia i maksymalna możliwa gęstość zasilania na szafę (kW) w największych centrach przetwarzania danych w Polsce (%), 2015-2017
 • Minimalna wartość współczynnika PUE deklarowana w umowach w największych centrach przetwarzania danych w Polsce (%), 2013-2017
 • Porównanie kosztów inwestycji we własną serwerownię w Polsce z kolokacją w komercyjnym centrum danych (mln zł) dla MŚP i dużych firm w perspektywie 20 lat
 • Różnica w kosztach na korzyść kolokacji w komercyjnym centrum danych w Polsce w porównaniu do inwestycji we własną serwerownię (%) dla MŚP i dużych firm w perspektywie 20 lat
 • Liczba domen .pl (tys.) i dynamika zmian (%) w Polsce, 2008-2016
 • Udział partnerów NASK w obsłudze domen internetowych .pl w Polsce (%), IV kw. 2015
 • Udział partnerów NASK w obsłudze domen internetowych .pl w Polsce (%), IV kw. 2016
 • Największe firmy hostingowe w Polsce pod względem liczby klientów i ich udziały w rynku (%), 2015
 • Największe firmy hostingowe w Polsce, pod względem liczby domen zgromadzonych na serwerach DNS (tys.), marzec 2017
 • Łączna powierzchnia brutto i netto centrów danych w posiadaniu ATM w Polsce (m²), 2009-2016
 • Liczba klientów ATM w Polsce (tys.), I kw. 2011-III kw. 2016
 • Struktura przychodów ATM z usług świadczonych w centrach danych z podziałem na kluczowe sektory (%), 2016
 • Przychody (tys. zł) i dynamika przychodów (%) ATM z eksportu, I kw. 2014-III kw. 2016
 • Struktura przychodów Beyond.pl w segmencie usług CPD z podziałem na typy klientów (%), 2016
 • Struktura przychodów Beyond.pl w segmencie usług CPD z podziałem na branże (%), 2016
 • Equinix (Poland): przychody całkowite (mln zł), 2013-2016
 • Equinix (Poland): EBITDA i zysk netto (mln zł), 2013-2015
 • Talex: struktura przychodów według rodzaju działalności (tys. zł, %), I poł. 2016
 • Talex: struktura przychodów według sektorów gospodarki (%), I poł. 2016
 • Struktura przychodów 3S w segmencie usług CPD według sektorów gospodarki (%), 2016
 • Struktura przychodów 3S w segmencie usług CPD z podziałem na typy klientów (%), 2016
 • Struktura przychodów DataSpace w segmencie usług CPD według sektorów gospodarki (%), 2016
 • Struktura przychodów DataSpace w segmencie usług CPD z podziałem na typy klientów (%), 2016
 • Struktura przychodów Linx w segmencie usług CPD w Polsce z podziałem na branże (%), luty 2017
 • Struktura przychodów Sprint Data Center z podziałem na typy klientów (%), luty 2017

Tables

 • Struktura akcjonariatu ATM S.A. według udziału (%) w kapitale spółki i wartości rynkowej udziałów (mln zł), marzec 2017
 • Miesięczne ceny minimalne usług kolokacji 1U u wybranych dostawców w Polsce (zł), 2014-2017
 • Miesięczne ceny minimalne usług kolokacji pojedynczej szafy rack u wybranych dostawców w Polsce (zł), 2014-2017
 • Minimalne ceny serwerów dedykowanych 20 wybranych dostawców w Polsce (zł/miesiąc), 2016-2017
 • Ceny mocy obliczeniowych serwerów wirtualnych u wybranych dostawców w Polsce (zł), luty 2017
 • Minimalne ceny serwerów wirtualnych VPS u wybranych dostawców w Polsce (zł/miesiąc), 2014-2017
 • Sposoby przechowywania systemów IT przez polskie średnie i duże przedsiębiorstwa w wybranych miastach (%), 2016
 • Czynniki decydujące o wyborze konkretnego ośrodka data center przez polskie średnie i duże przedsiębiorstwa (%), 2016
 • Czynniki motywujące polskie średnie i duże przedsiębiorstwa do migracji danych do data center (%), 2016
 • Czynniki powstrzymujące polskie średnie i duże przedsiębiorstwa przed migracją danych do data center (%), 2016
 • Usługi dodatkowe wykorzystywane przez polskie średnie i duże przedsiębiorstwa (%), 2016
 • 10 najważniejszych projektów inwestycyjnych na rynku komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, 2017-2019
 • Wybrane fuzje i przejęcia w branży data center na świecie, 2010-2016
 • Udziały 35 czołowych dostawców w rynku centrów przetwarzania danych w Polsce (%), według posiadanej powierzchni netto pod komercyjne usługi kolokacji i hostingu (m²), 2016
 • Udziały 35 czołowych dostawców w rynku centrów przetwarzania danych w Polsce (%), według powierzchni brutto posiadanych obiektów (m²), 2016
 • Zakres wytycznych Uptime Institute i ANSI/TIA-942 w procesie certyfikacji centrów przetwarzania danych, 2016
 • Zagrożenia fizyczne mogące wystąpić w centrum przetwarzania danych wraz z ich wpływem na CPD oraz typy czujników używanych do monitorowania zagrożeń
 • Zestawienie wybranych umów powiązanych z budową i modernizacją centrów przetwarzania danych w Polsce zawartych przez Qumak SA, 2009-2016
 • Analiza symulacji kosztowej budowy centrum przetwarzania danych w Polsce, 2015
 • Analiza przepływu pieniężnego dla budowy data center w okresie 10 lat w Polsce, 2015
 • Ranking ccTLD z obszaru UE, 2016
 • Najpopularniejsze domeny internetowe zarejestrowane w NASK, 2017
 • Komercyjne powierzchnie kolokacyjne netto w centrach danych ATM w Polsce (m²), 2016
 • Centrum Danych ATMAN Warszawa-1 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Centrum Danych ATMAN Warszawa-2 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Centrum Danych ATMAN Katowice – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów w poszczególnych centrach danych ATM, luty 2017
 • ATM: wybrane jednostkowe dane finansowe (mln zł), 2012-III kw. 2016
 • Podstawowe parametry finansowe ATM w segmencie usług centrów danych (tys. zł), I-III kw. 2015 – I-III kw. 2016
 • Podstawowe parametry finansowe ATM w segmencie usług telekomunikacyjnych (tys. zł), I-III kw. 2015 – I-III kw. 2016
 • Wybrani klienci ATM w segmencie usług CDP z podziałem na kluczowe branże, III kw. 2016
 • Komercyjne powierzchnie kolokacyjne netto w centrach danych T-Mobile w Polsce (m²), 2016
 • T-Mobile – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych Piaseczno, luty 2017
 • T-Mobile – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych Szlachecka, luty 2017
 • T-Mobile – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych Piękna, luty 2017
 • T-Mobile – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych Annopol, luty 2017
 • Polcom Data Center Skawina – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Polcom Data Center Alwernia – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów Polcom Data Center w Skawinie i Alwerni, luty 2017
 • Zasoby biur zapasowych w usłudze disaster recovery office Polcom w Alwerni, Skawinie i Warszawie, styczeń 2017
 • Polcom: wybrane jednostkowe dane finansowe (mln zł), 2010-2015
 • Beyond.pl Data Center 1 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Beyond.pl Data Center 2 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Beyond.pl, luty 2017
 • Centrum Danych Orange Łódź Faza 0 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Centrum Danych Orange Łódź Faza 1 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Łódź Faza 0 i Faza 1 Orange Polska, luty 2017
 • IBM – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych w Błoniu, luty 2017
 • Centrum Danych Warsaw1 Equinix – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Warsaw1 i Warsaw2 Equinix, luty 2017
 • Centrum Danych Warsaw2 Equinix Telecity – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Talex: struktura przychodów według głównych odbiorców (tys. zł, %), I poł. 2016
 • Netia – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • 3S Data Center 1 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • 3S Data Center 2 – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów 3S Datacenter 1 i 2 w Katowicach, luty 2017
 • Euro-Centrum Data Center – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Powierzchnia CPD Asseco Data Systems w Polsce (m²), luty 2017
 • Asseco Data Systems – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych Łódź, luty 2017
 • DataSpace – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów centrum danych DataSpace, luty 2017
 • Grupa Onet.pl – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Comarch – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych w Krakowie DC-1, luty 2017
 • Comarch – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych w Krakowie DC-2, luty 2017
 • Exea Data Center – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów Exea Data Center, luty 2017
 • HP Polska – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Technopark Pomerania – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych F4, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Technopark-Pomerania, luty 2017
 • Plus Data Center – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów Plus Data Center, luty 2017
 • Linx – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych w Warszawie, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Linxdatacenter w Warszawie, luty 2017
 • Standardowy cennik usług Linxdatacenter w Polsce, luty 2017
 • INEA – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Sinersio – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
 • Poziom redundancji kluczowych elementów CPD Sinersio, luty 2017
 • BCC – podstawowe parametry centrów przetwarzania danych, marzec 2017
 • Sprint – podstawowe parametry centrum przetwarzania danych, luty 2017
Infografika

Infografika

Product details

Price:

4 000

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Data centre
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek centrów danych w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek centrów danych w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process