Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

2 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Raport daje kompleksowy ogląd rynku odzieży i obuwia sportowego, a także akcesoriów i sprzętu sportowego w Polsce. Zawiera wartości rynku i jego segmentów, które podane są wraz z prognozą dla pięcioletniego horyzontu czasowego, które przygotowane zostały w oparciu o dane makroekonomiczne (m.in. PKB, stopa inflacji, dochód rozporządzalny, dynamika konsumpcji prywatnej, wielkość populacji, kurs waluty lokalnej), dane historyczne dotyczące sprzedaży omawianego asortymentu w Polsce (pochodzące z oficjalnych danych statystycznych, raportów finansowych i badawczych oraz uzyskanych bezpośrednio od uczestników rynku) oraz o dane pochodzące z badania PMR. Prognozy opracowywane są w oparciu o sprawdzone, wieloczynnikowe modele ekonometryczne i przygotowywane przez wewnętrzny zespół ekonometryków PMR.

Subscription: 12 months
Publication date: October 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Retail
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Raport daje kompleksowy ogląd rynku odzieży i obuwia sportowego, a także akcesoriów i sprzętu sportowego w Polsce. Zawiera wartości rynku i jego segmentów, które podane są wraz z prognozą dla pięcioletniego horyzontu czasowego, które przygotowane zostały w oparciu o dane makroekonomiczne (m.in. PKB, stopa inflacji, dochód rozporządzalny, dynamika konsumpcji prywatnej, wielkość populacji, kurs waluty lokalnej), dane historyczne dotyczące sprzedaży omawianego asortymentu w Polsce (pochodzące z oficjalnych danych statystycznych, raportów finansowych i badawczych oraz uzyskanych bezpośrednio od uczestników rynku) oraz o dane pochodzące z badania PMR. Prognozy opracowywane są w oparciu o sprawdzone, wieloczynnikowe modele ekonometryczne i przygotowywane przez wewnętrzny zespół ekonometryków PMR. Na potrzeby raportu realizowane jest unikalne badanie konsumenckie na próbie celowej dorosłych mieszkańców Polski. Na jego podstawie opisywany jest profil polskiego konsumenta, jego koszyk zakupów odzieży i obuwia sportowego- oraz sprzętu i akcesoriów, miejsce zakupów oraz poziom wydatków.


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Wartość rynku wraz z unikalną prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR Market Experts w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego
 • Wartość sprzedaży odzieży sportowej i obuwia sportowego w poszczególnych kanałach dystrybucji z prognozą do 2022 r.
 • Wartość sprzedaży akcesoriów i sprzętu sportowego w poszczególnych kanałach dystrybucji z prognozą do 2022 r.
 • Komentarz ekspercki objaśniający prezentowane dane: przyczyny, skutki, pozostałe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku
 • Analiza udziału i perspektyw poszczególnych segmentów
 • Analiza aktualnej sytuacji makroekonomicznej Polski
 • Profil konsumenta opracowany w oparciu o badanie koszyka zakupów omawianych produktów przeprowadzonego dla PMR Market Experts w 2017 r. na próbie celowej dorosłych mieszkańców Polski
 • Wpływ wprowadzonych bądź proponowanych zmian legislacyjnych na handel detaliczny suplementami diety, artykułami sportowymi, odzieżą i obuwiem sportowym w Polsce
 • Ranking największych detalistów na omawianym rynku

Kto skorzysta z tej analizy?

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • Producenci artykułów sportowych
 • Dystrybutorzy odzieży, obuwia i sprzętu sportowego
 • Nowe firmy detaliczne na polskim rynku artykułów sportowych
 • Sieci odzieżowe i obuwnicze
 • Sieci sklepów wielkopowierzchniowych
 • Agencje rządowe, ambasady i grupy handlowe
 • Firmy consultingowe i agencje badawcze
 • Koordynatorzy inwestycji oraz specjaliści z zakresu finansów i pośrednictwa.

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Raport zawiera przegląd sytuacji na rynku opatrzony interdyscyplinarnymi komentarzami eksperckimi
 • 5-letnie, autorskie prognozy rynku i jego segmentów pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy, jak i strategię sprzedaży
 • Przedstawiony unikalny profil konsumenta na podstawie badania na celowej próbie wesprze i zweryfikuje najważniejsze trendy rynkowe
 • Publikacja, która powstała na podstawie spójnej metodologii PMR zapewni porównywalność danych pomiędzy poszczególnymi raportami
 • Analiza środowiska konkurencyjnego i największych graczy umożliwi ocenę szans inwestycji w nowy segment oraz wybór oryginalnej oferty
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Prognozy makroekonomiczne
 • Wartość rynku
  • Scenariusze rozwoju sytuacji na rynku
 • Scenariusze rozwoju sytuacji na rynku
 • Charakterystyka rynku
  • Najważniejsze czynniki wpływające na rynek
   • Wydatki konsumenckie na artykuły sportowe i aktywność fizyczną
   • Odsetek osób aktywnych fizycznie
   • Karty Multisport
   • Infrastruktura sportowa
   • Wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt sportowy
  • Trendy rynkowe
   • Moda na aktywny i zdrowy tryb życia
   • Ekspansja sieci sklepów sportowych
   • Specjalizacja mniejszych sklepów sportowych
   • Sprzedaż internetowa i omnichannel
   • Dyskonty spożywcze zwiększają ofertę artykułów sportowych
   • Innowacyjne produkty, aplikacje sportowe
   • Wzrost popularności dedykowanej żywności i suplementów diety
   • Popularność i wpływ blogów, vlogów
  • Charakterystyka konsumenta
   • Uprawianie sportu i aktywność fizyczna
   • Powody uprawiania sportu
   • Udział w zawodach sportowych
   • Zakupy artykułów sportowych
   • Zwyczaje zakupowe
   • Znajomość sieci sklepów sportowych
 • Najważniejsze czynniki wpływające na rynek
  • Wydatki konsumenckie na artykuły sportowe i aktywność fizyczną
  • Odsetek osób aktywnych fizycznie
  • Karty Multisport
  • Infrastruktura sportowa
  • Wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt sportowy
 • Wydatki konsumenckie na artykuły sportowe i aktywność fizyczną
 • Odsetek osób aktywnych fizycznie
 • Karty Multisport
 • Infrastruktura sportowa
 • Wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt sportowy
 • Trendy rynkowe
  • Moda na aktywny i zdrowy tryb życia
  • Ekspansja sieci sklepów sportowych
  • Specjalizacja mniejszych sklepów sportowych
  • Sprzedaż internetowa i omnichannel
  • Dyskonty spożywcze zwiększają ofertę artykułów sportowych
  • Innowacyjne produkty, aplikacje sportowe
  • Wzrost popularności dedykowanej żywności i suplementów diety
  • Popularność i wpływ blogów, vlogów
 • Moda na aktywny i zdrowy tryb życia
 • Ekspansja sieci sklepów sportowych
 • Specjalizacja mniejszych sklepów sportowych
 • Sprzedaż internetowa i omnichannel
 • Dyskonty spożywcze zwiększają ofertę artykułów sportowych
 • Innowacyjne produkty, aplikacje sportowe
 • Wzrost popularności dedykowanej żywności i suplementów diety
 • Popularność i wpływ blogów, vlogów
 • Charakterystyka konsumenta
  • Uprawianie sportu i aktywność fizyczna
  • Powody uprawiania sportu
  • Udział w zawodach sportowych
  • Zakupy artykułów sportowych
  • Zwyczaje zakupowe
  • Znajomość sieci sklepów sportowych
 • Uprawianie sportu i aktywność fizyczna
 • Powody uprawiania sportu
 • Udział w zawodach sportowych
 • Zakupy artykułów sportowych
 • Zwyczaje zakupowe
 • Znajomość sieci sklepów sportowych
 • Segmentacja rynku
  • Odzież sportowa
  • Obuwie sportowe
  • Sprzęt i akcesoria
  • Akceptacja cenowa dla wybranych artykułów
 • Odzież sportowa
 • Obuwie sportowe
 • Sprzęt i akcesoria
 • Akceptacja cenowa dla wybranych artykułów
 • Kanały dystrybucji
  • Infrastruktura handlowa
  • Sieci marketów sportowych
  • Sieci mniejszych sklepów sportowych
  • Pojedyncze sklepy sportowe
  • Internet
  • Sklepy spożywcze
  • Inne
 • Infrastruktura handlowa
 • Sieci marketów sportowych
 • Sieci mniejszych sklepów sportowych
 • Pojedyncze sklepy sportowe
 • Internet
 • Sklepy spożywcze
 • Inne
 • Największe firmy na rynku
 • Profile największych graczy
  • Decathlon
  • Marketing Investment Group
  • Martes Sport
  • OTCF
  • Go Sport
  • Intersport
  • Deichmann
  • CCC
  • Jeronimo Martins
  • Sportsdirect.com
 • Decathlon
 • Marketing Investment Group
 • Martes Sport
 • OTCF
 • Go Sport
 • Intersport
 • Deichmann
 • CCC
 • Jeronimo Martins
 • Sportsdirect.com
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

List of tables

 • Wybrane statystyki dotyczące rynku artykułów sportowych w Polsce, 2014-2018
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne: dane i prognozy na lata 2013-2022
 • Przegląd sytuacji na rynku artykułów sportowych w Polsce, 2013-2022
 • Czynniki wpływające na wzrost rynku artykułów sportowych w Polsce, 2016-2022
 • Analiza konkurencyjności rynku artykułów i odzieży sportowej w Polsce
 • Wpływ poszczególnych czynników na wartość rynku artykułów i odzieży sportowej w Polsce, 2013-2022
 • Sposoby finansowania aktywności sportowej w Polsce ogółem i w podziale na kategorie wiekowe (%), sierpień 2017
 • Zmiana aktywności fizycznej respondentów w przypadku, gdyby pracodawca przestał finansować karty sportowe (%), sierpień 2017
 • Liczba boisk, hal sportowych i gimnastycznych oraz krytych pływalni na 10 tys. mieszkańców w Polsce, 2013/2014
 • Wyposażenie gospodarstw domowych w Polsce w poszczególne artykuły sportowe (%), 2012 i 2016
 • Wpływ poszczególnych trendów na wartość rynku artykułów sportowych w Polsce, 2013-2022
 • Korzystanie z funkcjonalnych produktów spożywczych w Polsce (%), sierpień 2017
 • Sposoby i częstotliwość poszukiwania informacji na temat uprawiania sportu w Polsce (%), sierpień 2017
 • Częstotliwość uprawiania sportu w ostatnich 12 miesiącach w Polsce ogółem i według kategorii wiekowych (%), sierpień 2017
 • Rodzaje sportów i aktywności fizycznych uprawianych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce ogółem i w podziale na płeć (%), sierpień 2017
 • Sporty uprawiane w Polsce z największą częstotliwością (%), sierpień 2017
 • Sporty uprawiane w Polsce z najmniejszą częstotliwością (%), sierpień 2017
 • Sposoby i częstotliwość uprawiania sportu w Polsce (%), sierpień 2017
 • Powody uprawiania sportu w Polsce ogółem i według kategorii wiekowych (%), sierpień 2017
 • Odsetek kupujących sportową odzież, obuwie lub akcesoria w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce ogółem i w podziale na dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym (%), sierpień 2017
 • Odsetek kupujących sportową odzież, obuwie lub akcesoria w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce ogółem i w podziale na wielkość gospodarstwa domowego (%), sierpień 2017
 • Motywacje i zwyczaje konsumenckie towarzyszące zakupom sportowej odzieży, obuwia i akcesoriów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Znajomość sieci sklepów sportowych w Polsce (%), sierpień 2017
 • Częstość zakupów odzieży sportowej w Polsce ogółem i w podziale na dochód na osobę w gospodarstwie domowym (%), sierpień 2017
 • Częstość zakupów obuwia sportowego w Polsce ogółem i w według dochodu na osobę w gospodarstwie domowym (%), sierpień 2017
 • Częstość zakupów artykułów sportowych w Polsce ogółem i według dochodu na osobę w gospodarstwie domowym (%), sierpień 2017
 • Maksymalna kwota, jaką respondenci w Polsce są gotowi wydać na wybrane artykuły sportowe (%), sierpień 2017
 • Dynamika rynku artykułów sportowych w Polsce, w podziale na kanały dystrybucji (%), 2013-2022
 • Wartość rynku artykułów sportowych w Polsce, w podziale na kanały dystrybucji (mln zł), 2013-2022
 • Liczba podmiotów wpisanych do rejestru sądowego KRS z PKD 4764Z*, według grup zatrudnienia, 2013-I poł. 2017
 • Analiza konkurencyjności kanału sieci marketów sportowych w Polsce
 • Informacje o największych sieciach marketów sportowych na rynku sprzętu i odzieży sportowej w Polsce
 • Wartość sprzedaży największych graczy w kanale marketów sportowych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Dynamika sprzedaży największych graczy w kanale marketów sportowych w Polsce (%), 2013-2017
 • Udział największych graczy w kanale marketów sportowych w Polsce (%), 2013-2017
 • Udział największych sieci marketów sportowych w rynku sprzętu i odzieży sportowej w Polsce (%), 2013-2017
 • Liczba sklepów największych sieci marketów sportowych w Polsce, 2013-2017
 • Liczba sklepów w poszczególnych sieciach marketów sportowych według województw w Polsce, sierpień 2017
 • Analiza konkurencyjności kanału sieci mniejszych sklepów sportowych w Polsce
 • Informacje o wybranych sieciach mniejszych sklepów sportowych na rynku sprzętu i odzieży sportowej w Polsce
 • Szacunkowa wartość sprzedaży wybranych graczy w kanale sieci mniejszych sklepów sportowych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Dynamika sprzedaży wybranych graczy w kanale sieci mniejszych sklepów sportowych w Polsce (%), 2013-2017
 • Udział wybranych graczy w kanale sieci mniejszych sklepów sportowych w Polsce (%), 2013-2017
 • Udział wybranych sieci mniejszych sklepów sportowych w rynku sprzętu i odzieży sportowej w Polsce (%), 2013-2017
 • Liczba sklepów wybranych sieci mniejszych sklepów sportowych w Polsce, 2013-2017
 • Analiza konkurencyjności kanału pojedynczych sklepów sportowych w Polsce
 • Analiza konkurencyjności kanału internetowej sprzedaży sprzętu i odzieży sportowej w Polsce
 • Szacowana wartość sprzedaży wybranych sklepów internetowych oferujących artykuły sportowe w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży sprzętu i odzieży sportowej w hipermarketach i dyskontach w Polsce
 • Informacje o wybranych sieciach spożywczych z ofertą artykułów sportowych w Polsce
 • Szacunkowa wartość sprzedaży artykułów sportowych przez wybrane sieci spożywcze w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Dynamika sprzedaży artykułów sportowych przez wybrane sieci spożywcze w Polsce (%), 2013-2017
 • Udział wybranych graczy w kanale sklepów spożywczych w Polsce (%), 2013-2017
 • Udział wybranych sieci spożywczych w rynku sprzętu i odzieży sportowej w Polsce (%), 2013-2017
 • Liczba sklepów wybranych sieci spożywczych w Polsce, 2013-2017
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży sprzętu i odzieży sportowej w sklepach sieci odzieżowych i obuwniczych w Polsce
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży sprzętu i odzieży sportowej na bazarach i targowiskach w Polsce
 • Informacje o największych graczach na rynku sprzętu i odzieży sportowej w Polsce
 • Wybrane informacje o największych graczach na rynku sprzętu i odzieży sportowej w Polsce, 2016
 • Wartość sprzedaży największych graczy na rynku sprzętu i odzieży sportowej w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Dynamika sprzedaży największych graczy na rynku sprzętu i odzieży sportowej w Polsce (%), 2013-2017
 • Udział największych graczy w rynku sprzętu i odzieży sportowej w Polsce (%), 2013-2017
 • Liczba sklepów największych graczy na rynku sprzętu i odzieży sportowej w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż na sklep największych graczy na rynku sprzętu i odzieży sportowej w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Kluczowe informacje o firmie Decathlon w Polsce, 2013-2017
 • Kluczowe informacje o firmie Marketing Investment Group w Polsce, 2013-2017
 • Kluczowe informacje o firmie Martes Sport w Polsce, 2013-2017
 • Kluczowe informacje o firmie OTCF w Polsce, 2013-2017
 • Kluczowe informacje o firmie Go Sport w Polsce, 2013-2017
 • Kluczowe informacje o firmie Intersport w Polsce, 2013-2017
 • Kluczowe informacje o firmie Deichmann w Polsce, 2013-2017
 • Kluczowe informacje o firmie CCC w Polsce, 2013-2017
 • Kluczowe informacje o firmie Jeronimo Martins w Polsce, 2013-2017
 • Kluczowe informacje o firmie Sportsdirect.com w Polsce, 2013-2017


List of graphs

 

 • Podział respondentów ze względu na płeć (%), sierpień 2017
 • Podział respondentów ze względu na wykształcenie (%), sierpień 2017
 • Podział respondentów ze względu na kategorie wiekowe (%), sierpień 2017
 • Podział respondentów ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania (%), sierpień 2017
 • Podział respondentów ze względu na poziom miesięcznego dochodu netto przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym (%), sierpień 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku artykułów sportowych w Polsce, 2013-2022
 • Prognozowany wzrost wartości rynku handlu detalicznego artykułami sportowymi w Polsce w scenariuszach optymistycznym i pesymistycznym (%), 2017-2022
 • Wydatki miesięczne na uprawianie sportu w Polsce (%), sierpień 2017
 • Plany dotyczące większych wydatków na uprawianie sportu ogółem i w podziale na płeć (%), sierpień 2017
 • Najpopularniejsze aktywności fizyczne w Polsce (%), 2016
 • Liczba użytkowników kart Multisport w Polsce, 2004, 2013-2016
 • Korzystanie z aplikacji mobilnych wspomagających uprawianie sportu ogółem i według kategorii wiekowych w Polsce (%), sierpień 2017
 • Stosowanie specjalnych diet ogółem i według kategorii wiekowych w Polsce (%), sierpień 2017
 • Diety wspomagające aktywność sportową stosowane w Polsce (%), sierpień 2017
 • Rodzaje poszukiwanych w Polsce informacji na temat uprawiania sportu ogółem i w podziale na płeć (%), sierpień 2017
 • Udział w amatorskich zawodach i imprezach sportowych w Polsce ogółem i według kategorii wiekowych (%), sierpień 2017
 • Imprezy sportowe, w których biorą udział respondenci w Polsce, według dyscyplin (%), sierpień 2017
 • Cel zakupów sportowej odzieży, obuwia i akcesoriów w Polsce ogółem i w podziale na płeć (%), sierpień 2017
 • Wartościowe udziały segmentów rynku artykułów sportowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Dynamika rynku artykułów sportowych w Polsce, w podziale na segmenty (%), 2013-2022
 • Wartość rynku artykułów sportowych w Polsce, w podziale na segmenty (mln zł), 2013-2022
 • Nazwy sklepów, w których kupowana jest odzież sportowa w Polsce (%), sierpień 2017
 • Powody wyboru miejsca zakupu odzieży sportowej w Polsce (%), sierpień 2017
 • Roczne wydatki na odzież sportową w Polsce (%), sierpień 2017
 • Miejsca zakupów obuwia sportowego w Polsce (%), sierpień 2017
 • Nazwy sklepów, w których kupowane jest obuwie sportowe w Polsce (%), sierpień 2017
 • Powody wyboru miejsca zakupu obuwia sportowego w Polsce (%), sierpień 2017
 • Roczne wydatki na obuwie sportowe w Polsce (%), sierpień 2017
 • Miejsca zakupów odzieży sportowej w Polsce (%), sierpień 2017
 • Miejsca zakupów artykułów sportowych w Polsce (%), sierpień 2017
 • Nazwy sklepów, w których kupowane są artykuły sportowe w Polsce (%), sierpień 2017
 • Powody wyboru miejsca zakupu artykułów sportowych w Polsce (%), sierpień 2017
 • Maksymalna kwota, jaką respondenci w Polsce są gotowi wydać na rower (%), sierpień 2017
 • Odsetek osób posiadających artykuły sportowe poszczególnych typów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Wartościowe udziały kanałów dystrybucji w rynku artykułów sportowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Liczba sklepów w sieciach sportowych w Polsce, według województw, sierpień 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) kanału sieci marketów sportowych w Polsce, 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) kanału sieci mniejszych sklepów sportowych w Polsce, 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) kanału pojedynczych sklepów sportowych w Polsce, 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) kanału internetowej sprzedaży sprzętu i odzieży sportowej w Polsce, 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) kanału sprzedaży sprzętu i odzieży sportowej w hipermarketach i dyskontach w Polsce, 2013-2022
 • Liczba hipermarketów w Polsce, 2013-2018
 • Liczba dyskontów w Polsce, 2013-2018
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) pozostałych kanałów oferujących sprzedaż sprzętu i odzieży sportowej w Polsce, 2013-2022
 • Rodzaje zakupionych w Polsce artykułów sportowych ogółem i w podziale na płeć (%), sierpień 2017
 • Liczba sklepów wybranych sieci mniejszych sklepów sportowych w Polsce, sierpień 2017

 

Infografika

Infografika

Product details

Price:

2 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: October 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Retail
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process