Remonty i modernizacje budynków w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Remonty i modernizacje budynków w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

2 200

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Remonty i modernizacje budynków w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample
Remonty i modernizacje budynków to bardzo ważna część rynku nie tylko dla małych i średnich firm wykonawczych ale przede wszystkim dla producentów wszelkiego typu materiałów budowlanych, poczynając od materiałów konstrukcyjnych a kończąc na rozwiązaniach wykończeniowych. Jednym z czynników napędzających w najbliższych latach rynek remontowy będzie obserwowana w ostatnich latach presja na jak najniższą cenę realizacji, a także sygnalizowana przez branżę pogarszająca się jakość wielu grup materiałów budowlanych. W raporcie tym analitycy PMR, bazując m.in. na wcześniejszych badaniach poszczególnych typów materiałów budowlanych, przyjrzą się w których segmentach udział remontów i modernizacji jest największy i co na to wpływa. Na podstawie analizy danych statystycznych przygotowane zostaną także prognozy dla tej części budownictwa na najbliższe lata.
Subscription: 12 months
Publication date: October 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Non-residential construction
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Remonty i modernizacje budynków to bardzo ważna część rynku nie tylko dla małych i średnich firm wykonawczych ale przede wszystkim dla producentów wszelkiego typu materiałów budowlanych, poczynając od materiałów konstrukcyjnych a kończąc na rozwiązaniach wykończeniowych. Jednym z czynników napędzających w najbliższych latach rynek remontowy będzie obserwowana w ostatnich latach presja na jak najniższą cenę realizacji, a także sygnalizowana przez branżę pogarszająca się jakość wielu grup materiałów budowlanych.

 

W raporcie tym analitycy PMR, bazując m.in. na wcześniejszych badaniach poszczególnych typów materiałów budowlanych, przyjrzą się w których segmentach udział remontów i modernizacji jest największy i co na to wpływa. Na podstawie analizy danych statystycznych przygotowane zostaną także prognozy dla tej części budownictwa na najbliższe lata.

 

Jakie informacje zawiera raport PMR o rynku remontów i modernizacji?

 

 • Fakty o wartości rynku remontów i modernizacji w Polsce – zarówno ogółem jak i wg typów obiektów budowlanych
 • Analizy poszczególnych sektorów materiałów budowlanych i szacunek udziału prac remontowo-modernizacyjnych w każdej grupie produktowej
 • Ocena potencjału rozwoju rynku remontów i modernizacji
 • Prognozy dla branży remontowo-modernizacyjnej na lata 2016-2022
 • Analiza czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na branżę remontową
 • Porównanie - sektor remontowy i modernizacyjny: inwestorzy indywidualni vs sektor przedsiębiorstw
 • Wpływ inwestycji spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na prognozy dla remontów i modernizacji

 

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 • Producenci różnego typu materiałów budowlanych
 • Hurtownie budowlane
 • Markety budowlane DIY
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętów i akcesoriów budowlanych
 • Instytucje finansowe

 

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 • Raport wesprze analizę danych statystycznych charakteryzujących rynek remontowy i modernizacyjny
 • Raport pomoże zbudować strategię rynkową opartą o część modernizacyjną budownictwa
 • Produkt wesprze ocenę potencjału branży remontowo-modernizacyjnej
 • Pomoże w identyfikacji kluczowych czynników wpływających na branżę remontowo-modernizacyjną

 


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Fakty o wartości rynku remontów i modernizacji w Polsce – zarówno ogółem jak i wg typów obiektów budowlanych
 • Analizy poszczególnych sektorów materiałów budowlanych i szacunek udziału prac remontowo-modernizacyjnych w każdej grupie produktowej
 • Ocena potencjału rozwoju rynku remontów i modernizacji
 • Prognozy dla branży remontowo-modernizacyjnej na lata 2016-2022
 • Analiza czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na branżę remontową
 • Porównanie - sektor remontowy i modernizacyjny: inwestorzy indywidualni vs sektor przedsiębiorstw
 • Wpływ inwestycji spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na prognozy dla remontów i modernizacji

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Producenci różnego typu materiałów budowlanych
 • Hurtownie budowlane
 • Markety budowlane DIY
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętów i akcesoriów budowlanych
 • Instytucje finansowe

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Raport wesprze analizę danych statystycznych charakteryzujących rynek remontowy i modernizacyjny
 • Raport pomoże zbudować strategię rynkową opartą o część modernizacyjną budownictwa
 • Produkt wesprze ocenę potencjału branży remontowo-modernizacyjnej
 • Pomoże w identyfikacji kluczowych czynników wpływających na branżę remontowo-modernizacyjną
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rynek remontów i modernizacji w Polsce
  • Polski rynek remontów i modernizacji na tle krajów UE
  • Liczebność firm remontowo-budowlanych w Polsce
  • Prognozy makroekonomiczne
  • Zmiany prawne i działania rządowe wpływające na rynek remontów i modernizacji
   • Program rewitalizacji polskich miast
   • Nowy kodeks budowlany
   • Dyrektywa EPBD
   • Program poprawy jakości powietrza
   • Program termoizolacji budynków
  • Udziały poszczególnych grup materiałów budowlanych w sektorze remontów i modernizacji budynków mieszkaniowych
  • Prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Budynki mieszkaniowe
  • Remonty zasobów mieszkaniowych
  • Budynki jednorodzinne
  • Budynki wielomieszkaniowe
   • Aktywność remontowa zarządców budynków wielomieszkaniowych
   • Modernizacja mieszkań w technologii z wielkiej płyty
   • Największe projekty remontowe i modernizacyjne
  • Udziały poszczególnych grup materiałów budowlanych w sektorze remontów i modernizacji budynków mieszkaniowych
  • Prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Budynki niemieszkaniowe
  • Budynki użyteczności publicznej
   • Podstawowe statystyki
   • Największe projekty remontowe i modernizacyjne
  • Budynki handlowo-usługowe
   • Podstawowe statystyki
   • Największe projekty remontowe i modernizacyjne
  • Budynki biurowe
   • Podstawowe statystyki
   • Największe projekty remontowe i modernizacyjne
  • Budynki transportu i łączności
   • Podstawowe statystyki
   • Największe projekty remontowe i modernizacyjne
  • Budynki hotelowe
   • Podstawowe statystyki
   • Największe projekty remontowe i modernizacyjne
  • Budynki przemysłowo-magazynowe
   • Podstawowe statystyki
   • Największe projekty remontowe i modernizacyjne
  • Budynki gospodarstw rolnych
   • Podstawowe statystyki
  • Udziały poszczególnych grup materiałów budowlanych w sektorze remontów i modernizacji budynków mieszkaniowych
  • Prognozy rozwoju na lata 2017-2022
   • Podstawowe statystyki
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

Graphs

 • Udział robót o charakterze remontowym w sektorze budowlanym w wybranych krajach UE (%), 2015
 • Liczba firm budowlanych zarejestrowanych w Polsce (tys.), 2005-2016
 • Środki UE przeznaczone na rewitalizację w Polsce (mld zł), 2004-2020
 • Całkowite koszty termomodernizacji połowy powierzchni użytkowej budynków w Polsce, wariant optymalny (mld zł), 2016
 • Udział remontów i modernizacji budynków w zużyciu poszczególnych typów materiałów budowlanych w Polsce (%), 2016
 • Struktura rynku budownictwa kubaturowego według typu robót (%), 2011-2016 oraz 2017-2022
 • Zasoby mieszkaniowe w Polsce (mln szt.), 2007-2017
 • Podział osób remontujących mieszkanie lub dom w Polsce ze względu na uzyskane wykształcenie (%), 2016
 • Podział osób remontujących mieszkanie lub dom w Polsce ze względu na wielkość gospodarstwa domowego (%), 2016
 • Podział osób remontujących mieszkanie lub dom w Polsce ze względu na ich sytuację mieszkaniową (%), 2016
 • Najczęściej przeprowadzane typy prac remontowych w Polsce (%), 2016
 • Struktura osób remontujących domy jednorodzinne w Polsce ze względu na uzyskane wykształcenie (%), 2016
 • Struktura osób remontujących domy jednorodzinne w Polsce ze względu na dochód netto na jedną osobę (%), 2016
 • Struktura osób remontujących domy jednorodzinne w Polsce ze względu na wielkość miejsca zamieszkania (%), 2016
 • Struktura osób remontujących domy jednorodzinne w Polsce ze względu na to, kto wykonuje remont (%), 2016
 • Struktura osób remontujących domy jednorodzinne ze względu na przedmiot remontu w Polsce (%), 2016
 • Struktura osób remontujących domy jednorodzinne ze względu na najczęściej przeprowadzane typy prac remontowych w Polsce (%), 2016
 • Struktura osób remontujących domy jednorodzinne w Polsce ze względu na miejsce zakupu materiałów (%), 2016
 • Struktura osób remontujących mieszkania w Polsce ze względu na uzyskane wykształcenie (%), 2016
 • Struktura osób remontujących mieszkania w Polsce ze względu na dochód netto na jedną osobę (%), 2016
 • Struktura osób remontujących mieszkania w Polsce ze względu na wielkość miejsca zamieszkania (%), 2016
 • Struktura osób remontujących mieszkania w Polsce ze względu na to, kto wykonuje remont (%), 2016
 • Struktura osób remontujących mieszkania w Polsce ze względu na przedmiot remontu (%), 2016
 • Struktura osób remontujących mieszkania ze względu na najczęściej przeprowadzane typy prac remontowych w Polsce (%), 2016
 • Struktura osób remontujących mieszkania w Polsce ze względu na miejsce zakupu materiałów (%), 2016
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył oraz dynamika), 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, w podziale na główne typu robót, (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, wymiana instalacji, (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył oraz dynamika), 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce w podziale na formy własności, wymiana instalacji, (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, remont dachu, (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył oraz dynamika), 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce w podziale na formy własności, remont dachu, (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, wymiana stolarki budowlanej, (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył oraz dynamika), 2005-2015
 • Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce w podziale na formy własności, wymiana stolarki budowlanej, (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), 2005-2015
 • Odsetek mieszkań z wielkiej płyty w transakcjach na rynku mieszkaniowym w Polsce (%), średnia z lat 2012-2015
 • Udział remontów i modernizacji budynków mieszkaniowych w zużyciu poszczególnych typów materiałów budowlanych w Polsce (%), 2016
 • Struktura rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce według typu robót (%), 2011-2016 oraz 2017-2022
 • Bilans inwestorów zamierzających przeprowadzić remont domu lub mieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Polsce, 2011-2016
 • Podział prac związanych z przeprowadzeniem ostatniego remontu w mieszkaniu/domu respondenta w Polsce (%), 2014-2016
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (mld zł), budownictwo użyteczności publicznej, 2005-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo użyteczności publicznej, 2005-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo użyteczności publicznej, 2005-2015
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków użyteczności publicznej oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2015
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków użyteczności publicznej oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2015
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (mld zł), budownictwo handlowo-usługowe, 2005-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo handlowo-usługowe, 2005-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo handlowo-usługowe, 2005-2015
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2015
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2015
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (mld zł), budownictwo biurowe, 2005-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo biurowe, 2005-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo biurowe, 2005-2015
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków biurowych oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2015
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków biurowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2015
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (mld zł), budynki transportu i łączności, 2005-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budynki transportu i łączności, 2005-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budynki transportu i łączności, 2005-2015
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków transportu i łączności oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2015
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków transportu i łączności oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2015
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (mld zł), budownictwo hotelowe, 2005-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo hotelowe, 2005-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo hotelowe, 2005-2015
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków hotelowych oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2015
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków hotelowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2015
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (mld zł), budownictwo przemysłowo-magazynowe, 2005-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo przemysłowo-magazynowe, 2005-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo przemysłowo-magazynowe, 2005-2015
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków przemysłowo-magazynowych oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2015
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków przemysłowo-magazynowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2015
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (mld zł), budownictwo niemieszkaniowe pozostałe, 2005-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo niemieszkaniowe pozostałe, 2005-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo niemieszkaniowe pozostałe, 2005-2015
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych pozostałych budynków niemieszkaniowych oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2015
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych pozostałych budynków niemieszkaniowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2015
 • Udział remontów i modernizacji budynków niemieszkaniowych w zużyciu poszczególnych typów materiałów budowlanych w Polsce (%), 2016
 • Struktura rynku budownictwa niemieszkaniowego według typu robót (%), 2011-2016 oraz 2017-2022
 • Wartość produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (mld zł), budownictwo niemieszkaniowe, 2005-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo niemieszkaniowe, 2005-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo niemieszkaniowe, 2005-2015
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków niemieszkaniowych oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2015
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków niemieszkaniowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2015

Tables

 • Struktura rynku budownictwa kubaturowego według typu robót (%), 2011-2016 oraz 2017-2022
 • Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane w rejestrze REGON, 2015-2016
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne: dane i prognozy na lata 2012-2021
 • Planowana alokacja środków unijnych na projekty rewitalizacyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województw na lata 2014-2020 (mln €), styczeń 2017
 • Minimalne wymagania sprawności energetycznej budynków w Polsce od 2014, 2017 oraz 2021 roku
 • Podział prac związanych z przeprowadzeniem ostatniego remontu w mieszkaniu/domu respondenta ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania w Polsce (%), wrzesień 2016
 • Najważniejsze zrealizowane i planowane remonty i modernizacje budynków wielomieszkaniowych w Polsce, 2013-2022
 • Plany inwestycyjne szpitali publicznych w Polsce (%), 2014-2018
 • Plany inwestycyjne szpitali niepublicznych w Polsce (%), 2014-2018
 • Najważniejsze zrealizowane i planowane remonty i modernizacje budynków użyteczności publicznej w Polsce, 2012-2022
 • Najważniejsze zrealizowane i planowane remonty i modernizacje budynków handlowych w Polsce, 2011-2020
 • Najważniejsze zrealizowane i planowane remonty i modernizacje budynków biurowych w Polsce, 2013-2021
 • Najważniejsze zrealizowane i planowane remonty i modernizacje budynków transportu i łączności w Polsce, 2012-2020
 • Najważniejsze zrealizowane i planowane remonty i modernizacje budynków hotelowych w Polsce, 2013-2021
 • Najważniejsze zrealizowane i planowane remonty i modernizacje budynków przemysłowo-magazynowych w Polsce, 2014-2019
Infografika

Infografika

Product details

Price:

2 200

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: October 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Non-residential construction
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Remonty i modernizacje budynków w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Remonty i modernizacje budynków w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process