Handel internetowy w Polsce 2017

Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2017-2022

Free Sample

Industry Report

Handel internetowy w Polsce 2017

Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

3 800

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Handel internetowy w Polsce 2017

Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2017-2022

Free Sample

Raport zawiera informacje o najnowszych wydarzeniach, aktualnym stanie i spodziewanym rozwoju rynku handlu internetowego w Polsce. Raport zawiera perspektywy rozwoju głównych segmentów rynku, takich jak: rynek spożywczy, odzieży i obuwia, kosmetyków, produktów dla dzieci czy rynek RTV, AGD i sprzętu elektronicznego oraz rynek DIY, mebli i wyposażenia wnętrz.

W analizie rynku e-commerce czytelnicy znajdą najbardziej aktualne dane na temat preferencji konsumentów oraz dotyczące liderów całego rynku, jak i poszczególnych analizowanych segmentów, dodatkowo w podziale na sklepy internetowe oraz platformy handlowe, jak Allegro. Raport zawiera też prognozy rozwoju do 2022 roku zarówno wartości całego rynku, jak i omawianych segmentów w podziale na sklepy internetowe oraz platformy handlowe.

 

Subscription: 12 months
Publication date: October 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: e-commerce
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Description

Description

Raport zawiera informacje o najnowszych wydarzeniach, aktualnym stanie i spodziewanym rozwoju rynku handlu internetowego w Polsce. Raport zawiera perspektywy rozwoju głównych segmentów rynku, takich jak: rynek spożywczy, odzieży i obuwia, kosmetyków, produktów dla dzieci czy rynek RTV, AGD i sprzętu elektronicznego oraz rynek DIY, mebli i wyposażenia wnętrz.

Tegoroczna edycja została wzbogacona o między innymi:

 • DWA badania - CAPI i CAWI, poszerzające wiedzę o trendach zakupowych w poszczególnych segmentach produktowych,
 • Nowy rozdział, w całości poświęcony m-commerce (zawierający wartość rynku i prognozy rozwoju)
 • Scenariusze rozwoju e-rynku
 • Rozbudowaną sekcję trendów
 • Rozszerzony profil konsumenta, wraz z jego segmentacją

W analizie rynku e-commerce czytelnicy znajdą najbardziej aktualne dane na temat preferencji konsumentów oraz dotyczące liderów całego rynku, jak i poszczególnych analizowanych segmentów, dodatkowo w podziale na sklepy internetowe oraz platformy handlowe, jak Allegro.

Raport zawiera też prognozy rozwoju do 2022 roku zarówno wartości całego rynku, jak i omawianych segmentów w podziale na sklepy internetowe oraz platformy handlowe. Dodatkowo raport zawiera informacje o koszyku zakupów odzieżowych kobiet i mężczyzn, skłonność do wydatków na poszczególne elementy garderoby oraz najczęstsze miejsca ich zakupów, a także kwestie lojalności względem marek w przypadku wybranych produktów

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 


What is the content of the report?

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Główne trendy i inne czynniki wpływające na rozwój rynku e-commerce w Polsce
 • Największe sklepy działające w każdym z omawianych segmentów
 • Popularność Allegro i innych internetowych platform aukcyjnych
 • Postrzeganie handlu internetowego przez aktywnych polskich konsumentów i związane z tym ich preferencje zakupowe
 • Analiza poszczególnych segmentów rynku e-commerce w Polsce, w tym: rynek spożywczy, rynek RTV, AGD i sprzętu elektronicznego, rynek DIY, mebli i wyposażenia wnętrz, internetowy rynek odzieży i obuwia, kosmetyki, oraz produkty dla dzieci
 • Wartość i dynamika e-commerce w Polsce
 • Prognozy rozwoju rynku handlu w internecie do 2022 roku włącznie
 • Wartości poszczególnych omawianych segmentów w podziale na sklepy internetowe oraz platformy handlowe
 • Rzetelne prognozy rozwoju rynku handlu internetowego do 2022 r. w Polsce, oszacowane dla każdego segmentu rynku analizowanego w raporcie: rynek spożywczy, rynek RTV, AGD i sprzętu elektronicznego, rynek DIY, mebli i wyposażenia wnętrz, internetowy rynek odzieży i obuwia, kosmetyki, oraz produkty dla dzieci
 • Poziomy sprzedaży generowanej przez największe internetowe odpowiedniki sklepów stacjonarnych, platformy aukcyjne, czy sklepy działające wyłącznie w sieci
 • Profile wiodących graczy na rynku handlu internetowego w Polsce i analiza otoczenia konkurencyjnego

Who benefits from the analysis?

Kto skorzysta z tej analizy?

 

 • Firmy e-commerce operujące i wchodzące na polski rynek
 • Przedsiębiorstwa zainteresowane otwarciem sklepu internetowego
 • Firmy monitorujące rozwój kanału interentowego
 • Sklepy online oferujące artykuły RTV i sprzęt domowy
 • Sklepy online oferujące artykuły DIY oraz meble
 • Sklepy online oferujące artykuły odzieżowe i obuwnicze
 • Sklepy online oferujące produkty dla dzieci
 • Sklepy online oferujące artykuły kosmetyczne
 • Sklepy online oferujące artykuły spożywcze
 • Dostawcy rozwiązań technicznych dla sklepów e-commerce
 • Organizacje handlowe
 • Analitycy, banki, inwestorzy i instytucje finansowe

Why to buy the report?

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia
Table of Contents

Table of Contents

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Prognozy makroekonomiczne
 • Wielkość internetowego rynku detalicznego
  • Scenariusze rozwoju sytuacji na rynku
 • Największe sklepy internetowe i sprzedawcy na Allegro
 • Charakterystyka e-rynku
  • Trendy rynkowe
   • Zakupy online atrakcyjniejsze od zakupów tradycyjnych
   • Amazon i AliExpress
   • Strategia omnichannel
   • Usługi subskrypcyjne – rosnąca moda
   • Rosnące znaczenie informacji o produktach oraz sposobów ich wyszukiwania w internecie
   • Personalizacja i doświadczenie zakupowe klienta
   • Wirtualne przymierzalnie – jeden z pomysłów na AR
   • E-konsument, a sklepy bez polskiej wersji językowej
  • Najważniejsze czynniki wpływające na rynek
   • Powszechny dostęp do internetu
   • Popularyzacja e-zakupów
   • Liczba nowych komputerów
   • Liczba smartfonów
   • Wykorzystanie mobilnego internetu
  • M-commerce
   • Wartość rynku m-commerce
   • Zakupy za pomocą smartfona
   • Płatne aplikacje
 • Profil konsumenta
  • Charakterystyka e-konsumenta
   • Częstotliwość zakupów w internecie
   • Zwyczaje zakupowe w internecie
   • Urządzenia wykorzystywane do zakupów w internecie
  • Segmentacja e-konsumentów
 • Zakupy w internecie – segmenty produktowe
  • Ogólna charakterystyka segmentów produktowych
  • Charakterystyka e-zakupów wśród osób, które kupują online
  • Charakterystyka e-zakupów w odniesieniu do całej populacji
  • Porównanie zakupów internetowych konsumentów i e-konsumentów
  • Charakterystyka segmentów produktowych niekupowanych przez internet
  • Czas ostatniego zakupu danego segmentu produktowego
  • Liczba transakcji w poszczególnych kategoriach produktowych
 • Szczegółowa analiza wybranych segmentów produktowych
  • Internetowy rynek RTV, AGD i sprzętu elektronicznego
   • Wartość rynku
   • Trendy
   • Sklepy internetowe
   • Platformy handlowe
   • Profile wybranych graczy
  • Internetowy rynek DIY, mebli i wyposażenia wnętrz
   • Wartość rynku
   • Trendy
   • Sklepy internetowe
   • Platformy handlowe
   • Profile wybranych graczy
  • Internetowy rynek odzieży i obuwia
   • Wartość rynku
   • Trendy
   • Sklepy internetowe
   • Platformy handlowe
   • Profile wybranych graczy
  • Internetowy rynek produktów dla dzieci
   • Wartość rynku
   • Trendy
   • Sklepy internetowe
   • Platformy handlowe
   • Profile wybranych graczy
  • Internetowy rynek kosmetyków
   • Wartość rynku
   • Trendy
   • Sklepy internetowe
   • Platformy handlowe
   • Profile wybranych graczy
  • Handel detaliczny artykułami spożywczymi w internecie
   • Wartość rynku
   • Trendy
   • Sklepy internetowe
   • Platformy handlowe
   • Profile wybranych graczy
Graphs and Tables

Graphs and Tables

List of tables

 • Cechy demograficzne próby badawczej CAWI, sierpień 2017
 • Cechy demograficzne próby badawczej CAPI, sierpień 2017
 • Porównanie cech demograficznych próby celowej CAWI z próbą reprezentatywną CAPI, sierpień 2017
 • Wybrane statystyki dotyczące rynku internetowej sprzedaży detalicznej w Polsce, 2014-2018
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski: dane i prognozy na lata 2013-2022
 • Przegląd sytuacji na rynku internetowej sprzedaży detalicznej w Polsce, 2013-2022
 • Czynniki wpływające na dynamikę rynku internetowej sprzedaży detalicznej w Polsce, 2016-2022
 • Największe sklepy internetowe w Polsce pod względem wartości sprzedaży (mln zł), 2016
 • Wartość sprzedaży wybranych sklepów internetowych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Dynamika sprzedaży wybranych sklepów internetowych w Polsce (%), 2013-2017
 • Szacowany udział sprzedaży wybranych sklepów internetowych wśród wszystkich sklepów internetowych w Polsce (%), 2013-2017
 • Szacowany udział sprzedaży wybranych sklepów internetowych w całym rynku internetowym w Polsce (%), 2013-2017
 • 50 największych sprzedawców nowych produktów na Allegro (mln zł), 2016
 • Wpływ poszczególnych trendów na wartość rynku handlu internetowego w Polsce, 2013-2022
 • Ocena zakupów online w porównaniu z zakupami tradycyjnymi wśród e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Źródła wyszukiwania produktów online oraz częstotliwość korzystania z nich przez e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Wykorzystywane źródła informacji podczas zakupów online przez e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Wpływ poszczególnych czynników na wartość rynku handlu internetowego w Polsce, 2013-2022
 • Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery w Polsce (%), 2013-2016
 • Osoby łączące się z internetem poprzez urządzenia przenośne, według rodzaju urządzenia w Polsce (%), 2016
 • Osoby zamawiające lub kupujące przez internet towary lub usługi do użytku prywatnego w przeciągu ostatnich 12 miesięcy w wybranych krajach Europy (%), 2016
 • Osoby zamawiające lub kupujące przez internet towary lub usługi do użytku prywatnego w przeciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce (%), 2013-2016
 • Osoby zamawiające lub kupujące przez internet towary lub usługi do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy, według wykonywanego zawodu w Polsce (%), 2013-2016
 • Miejsca korzystania z internetu w Stanach Zjednoczonych, 2014
 • Charakterystyka Polaka kupującego przez internet, sierpień 2017
 • Częstotliwość zakupów w internecie wśród e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Zwyczaje zakupowe w internecie wśród e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Udziały ogółem oraz ze względu na płeć i wiek w poszczególnych segmentach próby e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Struktura demograficzna poszczególnych segmentów próby e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Częstotliwość dokonywania zakupów przez internet w podziale na segmenty e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Produkty zakupione online w ciągu ostatnich 12 miesięcy w podziale na segmenty e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Urządzenia wykorzystywane przy zakupach online, korzystanie z serwisów oraz usług subskrypcyjnych, w podziale na segmenty e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Źródła wyszukiwania i informacji oraz ocena zakupów online w porównaniu z zakupami tradycyjnymi, w podziale na segmenty e-konsumentów w Polsce, sierpień 2017
 • Zwyczaje zakupowe w internecie, w podziale na segmenty e-konsumentów w Polsce, sierpień 2017
 • Segmenty produktów kupowanych offline i online przez e-konsumentów (CAWI) w Polsce (%), sierpień 2017
 • Segmenty produktów kupowanych offline i online przez konsumentów (CAPI) w Polsce (%), sierpień 2017
 • Produkty zakupione przez internet wśród e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Produkty zakupione przez internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Produkty zakupione przez internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Porównanie zakupów internetowych wśród konsumentów i e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Produkty niezakupione online przez e-konsumentów w Polsce, którzy kupują je przynajmniej od czasu do czasu (%), sierpień 2017
 • Produkty niezakupione online przez konsumentów w Polsce, którzy kupują je przynajmniej od czasu do czasu (%), sierpień 2017
 • Czas ostatniego zakupu online produktów z poszczególnych kategorii przez e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Średnia liczba transakcji w ramach zakupionych produktów w ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród e-konsumentów w Polsce, sierpień 2017
 • Liczba sklepów internetowych w poszczególnych segmentach rynku w Polsce, 2013-2017
 • Internetowa sprzedaż detaliczna w podziale na segmenty rynku w Polsce (mln zł), 2013-2022
 • Dynamika internetowej sprzedaży detalicznej w podziale na segmenty rynku w Polsce (%), 2013-2022
 • Udział internetowej sprzedaży detalicznej w podziale na segmenty rynku w Polsce (%), 2013-2022
 • Internetowa sprzedaż detaliczna w sklepach internetowych w podziale na segmenty rynku w Polsce (mln zł), 2013-2022
 • Dynamika internetowej sprzedaży detalicznej w sklepach internetowych w podziale na segmenty rynku w Polsce (%), 2013-2022
 • Udział internetowej sprzedaży detalicznej w sklepach internetowych w podziale na segmenty rynku w Polsce (%), 2013-2022
 • Internetowa sprzedaż detaliczna na platformach handlowych w podziale na segmenty rynku w Polsce (mln zł), 2013-2022
 • Dynamika internetowej sprzedaży detalicznej na platformach handlowych w podziale na segmenty rynku w Polsce (%), 2013-2022
 • Udział internetowej sprzedaży detalicznej na platformach handlowych w podziale na segmenty rynku w Polsce (%), 2013-2022
 • Porównanie dynamiki internetowej sprzedaży detalicznej RTV, AGD i sprzętu elektronicznego do dynamiki całego rynku sprzedaży detalicznej w tym segmencie w Polsce (%), 2013-2022
 • Wartość sprzedaży detalicznej RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (mln zł), 2013-2022
 • Dynamika sprzedaży detalicznej RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Poziom wyposażenia gospodarstw domowych w wybrane produkty RTV, AGD i sprzęt elektroniczny w Polsce (%), 2000 i 2016
 • Podstawowe informacje dotyczące wybranych sklepów internetowych handlujących produktami RTV, AGD lub sprzętem elektronicznym w Polsce, wrzesień 2017
 • Wartość sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących produktami RTV, AGD lub sprzętem elektronicznym w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Dynamika sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących produktami RTV, AGD lub sprzętem elektronicznym w Polsce (%), 2013-2017
 • Szacowany udział sprzedaży wybranych sklepów internetowych wśród sklepów internetowych handlujących produktami RTV, AGD lub sprzętem elektronicznym w Polsce (%), 2013-2017
 • Szacowany udział sprzedaży wybranych sklepów internetowych w internetowym rynku RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce (%), 2013-2017
 • Płatności i warunki dostawy w wybranych sklepach internetowych na rynku sklepów internetowych handlujących produktami RTV, AGD lub sprzętem elektronicznym w Polsce, wrzesień 2017
 • Liczba aukcji nowych produktów dla wybranych kategorii RTV, AGD i sprzętu elektronicznego na platformie Allegro w Polsce, 28 lipca 2017
 • Wartość sprzedaży nowych produktów i dynamika poszczególnych grup produktowych na Allegro w segmencie RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce (tys. zł), 2013-2016 i I poł. 2017
 • Całkowita wartość sprzedaży, liczba sztuk, średnia cena i udziały poszczególnych grup produktowych na Allegro w segmencie RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce, styczeń 2013-czerwiec 2017
 • Udział wartościowy sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii i podkategorii RTV, AGD i sprzętu elektronicznego na Allegro (%), 2013-2016 i I poł. 2017
 • 25 największych sprzedawców nowych produktów w kategorii fotografia na Allegro (mln zł), 2016
 • 25 największych sprzedawców nowych produktów w kategorii komputery na Allegro (mln zł), 2016
 • 25 największych sprzedawców nowych produktów w kategorii konsole i automaty na Allegro (mln zł), 2016
 • 25 największych sprzedawców nowych produktów w kategorii RTV i AGD na Allegro (mln zł), 2016
 • 25 największych sprzedawców nowych produktów w kategorii telefony i akcesoria na Allegro (mln zł), 2016
 • 25 największych sprzedawców nowych produktów w kategoriach fotografia, komputery, konsole i automaty, RTV i AGD oraz telefony i akcesoria na Allegro (mln zł), 2016
 • Szacowana sprzedaż sklepu euro.com.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu morele.net w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu mediamarkt.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu x-kom.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu mediaexpert.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu neo24.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu komputronik.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu mall.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu emag.pl (dawniej agito.pl) w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu neonet.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Porównanie dynamiki internetowej sprzedaży detalicznej DIY, mebli i wyposażenia wnętrz do dynamiki całego rynku sprzedaży detalicznej tych produktów w Polsce (%), 2013-2022
 • Wartość sprzedaży detalicznej produktów DIY, mebli i wyposażenia wnętrz w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (mln zł), 2013-2022
 • Dynamika sprzedaży detalicznej produktów DIY, mebli i wyposażenia wnętrz w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Deklaracje respondentów odnośnie terminu przeprowadzania poszczególnych typów prac remontowych w Polsce (%), styczeń 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące wybranych sklepów internetowych handlujących produktami DIY, meblami i wyposażeniem wnętrz w Polsce, wrzesień 2017
 • Wartość sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących produktami DIY, meblami i wyposażeniem wnętrz w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Dynamika sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących produktami DIY, meblami i wyposażeniem wnętrz w Polsce (%), 2013-2017
 • Szacowany udział sprzedaży wybranych sklepów internetowych wśród sklepów internetowych handlujących produktami DIY, meblami i wyposażeniem wnętrz w Polsce (%), 2012-2016
 • Szacowany udział sprzedaży wybranych sklepów internetowych na internetowym rynku produktów DIY, mebli i wyposażenia wnętrz w Polsce (%), 2013-2017
 • Płatności i warunki dostawy w wybranych sklepach internetowych handlujących produktami DIY, meblami i wyposażeniem wnętrz w Polsce, październik 2016
 • Liczba aukcji nowych produktów dla wybranych kategorii DIY, mebli i wyposażenia wnętrz na platformie Allegro w Polsce, 28 lipca 2017
 • Wartość sprzedaży nowych produktów i dynamika poszczególnych grup produktowych na Allegro w segmencie DIY, mebli i wyposażenia wnętrz w Polsce (tys. zł), 2013-2015 i I poł. 2017
 • Całkowita wartość sprzedaży, liczba sztuk, średnia cena i udziały poszczególnych grup produktowych na Allegro w segmencie DIY, mebli i wyposażenia wnętrz w Polsce, styczeń 2013-czerwiec 2017
 • 25 największych sprzedawców nowych produktów kategorii dom i ogród na Allegro (mln zł), 2016
 • Szacowana sprzedaż sklepu leroymerlin.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu westwing.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu meble.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu nexterio.pl (wcześniej megastore.pl) w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu lazienkaplus.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu narzedzia.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu jysk.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu castorama.pl w Polsce (mln zł), 2015-2017
 • Sprzedaż sklepu meblobranie.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu ikea.com/pl/pl w Polsce (mln zł), 2016-2017
 • Porównanie dynamiki internetowej sprzedaży detalicznej odzieży i obuwia do dynamiki całego rynku sprzedaży detalicznej tego asortymentu w Polsce (%), 2013-2022
 • Wartość sprzedaży detalicznej odzieży i obuwia w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (mln zł), 2013-2022
 • Dynamika sprzedaży detalicznej odzieży i obuwia w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Przeglądanie ofert oraz zakupy odzieży i obuwia w kanale mobilnym w Polsce (%), luty 2017
 • Opinie na temat blogów i vlogów modowych w Polsce (%), luty 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące wybranych sklepów internetowych handlujących odzieżą i obuwiem w Polsce, wrzesień 2017
 • Wartość sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących odzieżą i obuwiem w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Dynamika sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących odzieżą i obuwiem w Polsce (%), 2013-2017
 • Szacowany udział sprzedaży wybranych sklepów internetowych wśród sklepów internetowych handlujących tym asortymentem w Polsce (%), 2013-2017
 • Szacowany udział sprzedaży wybranych sklepów internetowych w internetowym rynku odzieży i obuwia w Polsce (%), 2013-2017
 • Płatności i warunki dostawy w wybranych sklepach internetowych na rynku sklepów internetowych handlujących odzieżą i obuwiem w Polsce, wrzesień 2017
 • Liczba aukcji nowych produktów dla wybranych kategorii odzieży i obuwia na platformie Allegro w Polsce, 28 lipca 2017
 • Wartość sprzedaży nowych produktów i dynamika poszczególnych grup produktowych na Allegro w segmencie odzieży i obuwia w Polsce (tys. zł), 2013-2016 i I poł. 2017
 • Całkowita wartość sprzedaży, liczba sztuk, średnia cena i udziały poszczególnych grup produktowych na Allegro w segmencie odzieży i obuwia w Polsce, styczeń 2013-czerwiec 2017
 • 25 największych sprzedawców nowych produktów kategorii odzieży i obuwia na Allegro (mln zł), 2016
 • Szacowana sprzedaż sklepu zalando.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu eobuwie.com.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu bonprix.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu reserved.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu answear.com w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu deichmann.com w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu topsecret.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu 4f.com.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu zlotewyprzedaze.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu sugarfree.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Porównanie dynamiki internetowej sprzedaży detalicznej produktów dla dzieci do dynamiki całego rynku sprzedaży detalicznej tych produktów w Polsce (%), 2013-2022
 • Wartość sprzedaży detalicznej produktów dla dzieci w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (mln zł), 2013-2022
 • Dynamika sprzedaży detalicznej produktów dla dzieci w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Podstawowe informacje dotyczące wybranych sklepów internetowych handlujących produktami dla dzieci w Polsce, wrzesień 2017
 • Wartość sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących produktami dla dzieci w Polsce (mln zł), 2012-2016
 • Dynamika sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących produktami dla dzieci w Polsce (%), 2012-2016
 • Szacowany udział sprzedaży wybranych sklepów internetowych wśród sklepów internetowych handlujących produktami dla dzieci w Polsce (%), 2012-2016
 • Szacowany udział sprzedaży wybranych sklepów internetowych na internetowym rynku produktów dla dzieci w Polsce (%), 2012-2016
 • Płatności i warunki dostawy w wybranych sklepach internetowych na rynku sklepów internetowych handlujących produktami dla dzieci w Polsce, wrzesień 2017
 • Liczba aukcji nowych produktów dla wybranych kategorii produktów dla dzieci na platformie Allegro w Polsce, 28 lipca 2017
 • Wartość sprzedaży nowych produktów i dynamika poszczególnych grup produktowych na Allegro w segmencie produktów dla dzieci w Polsce (tys. zł), 2013-2016 i I poł. 2017
 • Całkowita wartość sprzedaży, liczba sztuk, średnia cena i udziały poszczególnych grup produktowych na Allegro w segmencie produktów dla dzieci w Polsce, styczeń 2013-czerwiec 2017
 • 25 największych sprzedawców nowych produktów kategorii dziecko na Allegro (mln zł), 2016
 • Sprzedaż sklepu smyk.com w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu endo.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż produktów dla dzieci w sklepie empik.com w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu 51015kids.eu w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu toysrus.pl w Polsce (mln zł), 2014-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu pl.coccodrillo.eu w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu bebito.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu zakupy.linkbaby.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu cobi.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż produktów dla dzieci w sklepie merlin.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Porównanie dynamiki internetowej sprzedaży detalicznej kosmetyków do dynamiki całego rynku sprzedaży detalicznej tych produktów w Polsce (%), 2013-2022
 • Wartość sprzedaży detalicznej kosmetyków w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (mln zł), 2013-2022
 • Dynamika sprzedaży detalicznej kosmetyków w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Podstawowe informacje dotyczące wybranych sklepów internetowych handlujących kosmetykami w Polsce, wrzesień 2017
 • Wartość sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących kosmetykami w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Dynamika sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących kosmetykami w Polsce (%), 2013-2017
 • Szacowany udział sprzedaży wybranych sklepów internetowych wśród sklepów internetowych handlujących kosmetykami w Polsce (%), 2013-2017
 • Szacowany udział sprzedaży wybranych sklepów internetowych na internetowym rynku kosmetycznym w Polsce (%), 2013-2017
 • Płatności i warunki dostawy w wybranych sklepach internetowych na rynku sklepów internetowych handlujących kosmetykami w Polsce, wrzesień 2017
 • Liczba aukcji nowych produktów dla wybranych kategorii kosmetycznych na platformie Allegro w Polsce, 28 lipiec 2017
 • Wartość sprzedaży nowych produktów i dynamika poszczególnych grup produktowych na Allegro w segmencie kosmetycznym w Polsce (tys. zł), 2013-2016 i I poł. 2017
 • Całkowita wartość sprzedaży, liczba sztuk, średnia cena i udziały poszczególnych grup produktowych na Allegro w segmencie kosmetycznym w Polsce, styczeń 2013-czerwiec 2017
 • 25 największych sprzedawców nowych produktów kategorii uroda na Allegro (mln zł), 2016
 • 25 największych sprzedawców nowych produktów kategorii zdrowie na Allegro (mln zł), 2016
 • Szacowana sprzedaż sklepu iperfumy.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu rossmann.pl w Polsce (mln zł), 2014-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu douglas.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu sephora.pl w Polsce (mln zł), 2014-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu cefarm24.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu yves-rocher.com.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu doz.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu perfumeria.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu superkoszyk.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu superpharm.pl w Polsce (mln zł), 2016-2017
 • Porównanie dynamiki internetowej sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych do dynamiki całego rynku sprzedaży detalicznej tych artykułów w Polsce (%), 2013-2022
 • Wartość sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (mln zł), 2013-2022
 • Dynamika sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Najpopularniejsze sklepy internetowe oferujące produkty spożywcze w Polsce, lipiec 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące wybranych sklepów internetowych handlujących artykułami spożywczymi w Polsce, wrzesień 2017
 • Wartość sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących artykułami spożywczymi w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Dynamika sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących artykułami spożywczymi w Polsce (%), 2013-2017
 • Szacowany udział sprzedaży wybranych sklepów internetowych wśród sklepów internetowych handlujących artykułami spożywczymi w Polsce (%), 2013-2017
 • Szacowany udział sprzedaży wybranych sklepów internetowych w internetowym rynku artykułów spożywczych w Polsce (%), 2013-2017
 • Koszty, płatności i warunki dostawy wybranych sklepów internetowych handlujących artykułami spożywczymi w Polsce, wrzesień 2017
 • Liczba aukcji dla wybranych kategorii spożywczych na platformie Allegro w Polsce, 28 lipca 2017
 • Wartość sprzedaży i dynamika poszczególnych grup produktowych na Allegro w segmencie artykułów spożywczych w Polsce (tys. zł), 2013-2016 i I poł. 2017
 • Całkowita wartość sprzedaży, liczba sztuk, średnia cena i udziały poszczególnych grup produktowych na Allegro w segmencie artykułów spożywczych w Polsce, styczeń 2013-czerwiec 2017
 • 25 największych sprzedawców nowych produktów w kategorii delikatesy na Allegro (mln zł), 2016
 • Szacowana sprzedaż sklepu ezakupy.tesco.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu e-piotripawel.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu frisco.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu bdsklep.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu alma24.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu auchandirect.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż sklepu chocolissimo.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu leclerc.com.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu ecarrefour.pl w Polsce (mln zł), 2015-2017
 • Szacowana sprzedaż sklepu dodomku.pl w Polsce (mln zł), 2013-2017


List of graphs

 

 • Korzystanie z internetu według badania CAPI (%), sierpień 2017
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży detalicznej w Polsce, 2013-2022
 • Prognozowany wzrost wartości internetowej sprzedaży detalicznej w Polsce w scenariuszach optymistycznym i pesymistycznym (%), 2017-2022
 • Korzystanie z AliExpress, Amazon i Netflix wśród e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Korzystanie z usług subskrypcyjnych przez e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Odsetek e-konsumentów, którzy korzystali ze sklepów internetowych bez polskiej wersji językowej (%), sierpień 2017
 • Powody skorzystania ze sklepu internetowego bez polskiej wersji językowej (%), sierpień 2017
 • Skłonność polskiego e-konsumenta do zakupu produktu w sklepie internetowym, który nie posiada polskiej wersji językowej (%), sierpień 2017
 • Przyczyny niekupowania w sklepie internetowym bez polskiej wersji językowej (%), sierpień 2017
 • Częstotliwość korzystania z internetu wśród osób w wieku 16-74 lata w Polsce (%), 2013-2016
 • Sprzedaż komputerów (mln sztuk) w Polsce i dynamika (%), 2013-2016
 • Sprzedaż smartfonów w Polsce (mln sztuk), 2013-2016
 • Całkowity ruch mobilnej transmisji danych w sieciach komórkowych Grupy CPS, Orange, P4 i T-Mobile w Polsce (mln GB) oraz dynamika zmian (%), 2013-2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku m-commerce w Polsce, 2013-2022
 • Udział sprzedaży m-commerce w rynku e-commerce w Polsce (%), 2013-2022
 • Kupowanie za pomocą urządzenia mobilnego w Polsce (%), 2016
 • Częstotliwość e-zakupów za pomocą smartfona w Polsce (%), sierpień 2017
 • Produkty zakupione za pomocą smartfona przez respondentów w Polsce, którzy kupują je przynajmniej od czasu do czasu (%), sierpień 2017
 • Korzystanie z płatnych aplikacji lub gier na smartfonie w Polsce (%), sierpień 2017
 • Sklep z aplikacjami, z jakiego korzysta w Polsce e-konsument na smartfonie (%), sierpień 2017
 • Urządzenia wykorzystywane do zakupów online przez e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Zakup w sklepie internetowym bez polskiej wersji językowej, w podziale na segmenty e-konsumentów w Polsce (%), sierpień 2017
 • Liczba sklepów internetowych w Polsce (tys.), 2013-2022
 • Udział sprzedaży internetowej w rynku detalicznym w Polsce (%), 2013-2022
 • Porównanie dynamiki internetowej sprzedaży detalicznej do dynamiki całego rynku sprzedaży detalicznej w Polsce (%), 2013-2022
 • Internetowa sprzedaż detaliczna w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (mld zł), 2013-2022
 • Dynamika internetowej sprzedaży detalicznej w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Udział internetowej sprzedaży detalicznej w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży detalicznej RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce, 2013-2022
 • Udział sprzedaży internetowej w rynku detalicznym RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce (%), 2013-2022
 • Udział internetowej sprzedaży detalicznej RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Proporcja zakupów online RTV, AGD oraz elektroniki użytkowej w porównaniu z zakupami tradycyjnymi w Polsce (%), sierpień 2017
 • Planowanie a spontaniczność zakupów online RTV, AGD oraz elektroniki użytkowej w Polsce (%), sierpień 2017
 • Planowanie a spontaniczność zakupów online m RTV, AGD oraz elektroniki użytkowej przy użyciu smartfona w Polsce (%), sierpień 2017
 • Odsetek kupowanych przez internet wybranych kategorii produktów z segmentu RTV, AGD oraz elektroniki użytkowej w Polsce (%), sierpień 2017
 • Udział największych sklepów internetowych w całym e-rynku RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce (%), 2013-2017
 • Poziom wyposażenia gospodarstw domowych w wybrane produkty RTV i sprzęt elektroniczny w Polsce (%), 2016
 • Poziom wyposażenia gospodarstw domowych w wybrane produkty AGD w Polsce (%), 2016
 • Liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży produktów RTV, AGD lub sprzętu elektronicznego w Polsce, 2013-2017
 • Miesięczne udziały wartościowe sprzedaży nowych produktów w wybranych kategoriach segmentu RTV, AGD i sprzętu elektronicznego na Allegro w Polsce (%), styczeń 2014-czerwiec 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży detalicznej produktów DIY, mebli i wyposażenia wnętrz w Polsce, 2013-2022
 • Udział sprzedaży internetowej w rynku detalicznym DIY, mebli i wyposażenia wnętrz w Polsce (%), 2013-2022
 • Udział internetowej sprzedaży detalicznej produktów DIY, mebli i wyposażenia wnętrz w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Proporcja zakupów online mebli, wyposażenia domu, ogrodu oraz materiałów budowlanych w porównaniu z zakupami tradycyjnymi w Polsce (%), sierpień 2017
 • Planowanie a spontaniczność zakupów online mebli, wyposażenia domu, ogrodu oraz materiałów budowlanych w Polsce (%), sierpień 2017
 • Planowanie a spontaniczność zakupów online mebli, wyposażenia domu, ogrodu oraz materiałów budowlanych przy użyciu smartfona w Polsce (%), sierpień 2017
 • Odsetek kupowanych przez internet wybranych kategorii produktów z segmentu mebli, wyposażenia domu, ogrodu oraz materiałów budowlanych w Polsce (%), sierpień 2017
 • Miesięczne wydatki per capita na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego w Polsce (zł) i dynamika (%), 2013-2015
 • Deklarowane przez konsumentów miejsca zakupu artykułów DIY w Polsce (%), styczeń 2017
 • Źródła finansowania prac remontowych w Polsce (%), styczeń 2017
 • Plany konsumentów odnośnie przeprowadzenia remontu mieszkania w ciągu następnych 12 miesięcy w Polsce, I kw. 2013-III kw. 2017
 • Liczba mieszkań, dla których wydano pozwolenia budowlane, rozpoczęto budowę oraz oddanych do użytku w Polsce (tys.), 2013-2017
 • Plany konsumentów w Polsce odnośnie kupna mieszkania lub budowy domu w ciągu następnych 12 miesięcy, I kw. 2013-III kw. 2017
 • Liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży produktów DIY, mebli i wyposażenia wnętrz w Polsce, 2013-2017
 • Miesięczne udziały wartościowe sprzedaży nowych produktów w wybranych kategoriach segmentu DIY, mebli i wyposażenia wnętrz na Allegro w Polsce (%), styczeń 2014-czerwiec 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży odzieży i obuwia w Polsce, 2013-2022
 • Udział sprzedaży internetowej w rynku detalicznym odzieży i obuwia w Polsce (%), 2013-2022
 • Udział internetowej sprzedaży detalicznej odzieży i obuwia w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Proporcja zakupów online odzieży i obuwia w porównaniu z zakupami tradycyjnymi w Polsce (%), sierpień 2017
 • Częstotliwość zakupu online odzieży i obuwia w Polsce (%), sierpień 2017
 • Planowanie a spontaniczność zakupów online odzieży i obuwia w Polsce (%), sierpień 2017
 • Planowanie a spontaniczność zakupów online odzieży i obuwia przy użyciu smartfona w Polsce (%), sierpień 2017
 • Odsetek kupowanych przez internet wybranych kategorii produktów z segmentu odzieży i obuwia w Polsce (%), sierpień 2017
 • Liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży odzieży i obuwia w Polsce, 2013-2017
 • Miesięczne udziały wartościowe sprzedaży nowych produktów w wybranych kategoriach segmentu odzieży i obuwia na Allegro w Polsce (%), styczeń 2014-czerwiec 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży detalicznej produktów dla dzieci w Polsce, 2013-2022
 • Udział sprzedaży internetowej w rynku detalicznym produktów dla dzieci w Polsce (%), 2013-2022
 • Udział internetowej sprzedaży detalicznej produktów dla dzieci w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Proporcja zakupów online zabawek w porównaniu z zakupami tradycyjnymi w Polsce (%), sierpień 2017
 • Częstotliwość zakupów zabawek online w Polsce (%), sierpień 2017
 • Planowanie a spontaniczność zakupów zabawek online w Polsce (%), sierpień 2017
 • Planowanie a spontaniczność zakupów zabawek online przy użyciu smartfon w Polsce (%), sierpień 2017
 • Odsetek kupowanych przez internet wybranych kategorii produktów z segmentu zabawek w Polsce (%), sierpień 2017
 • Struktura ludności Polski według daty urodzenia (%), 2016
 • Liczba urodzeń żywych w Polsce (tys.), 2010-2016
 • Liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży produktów dla dzieci w Polsce, 2013-2017
 • Miesięczne udziały wartościowe sprzedaży nowych produktów w wybranych kategoriach produktów dla dzieci na Allegro w Polsce (%), styczeń 2014-czerwiec 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży detalicznej kosmetyków w Polsce, 2013-2022
 • Udział sprzedaży internetowej w rynku detalicznym kosmetyków w Polsce (%), 2013-2022
 • Udział internetowej sprzedaży detalicznej kosmetyków w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Proporcja zakupów online produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej w porównaniu z zakupami tradycyjnymi w Polsce (%), sierpień 2017
 • Częstotliwość zakupów online produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej w Polsce (%), sierpień 2017
 • Planowanie a spontaniczność zakupów online produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej w Polsce (%), sierpień 2017
 • Planowanie a spontaniczność zakupów online produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej przy użyciu smartfona w Polsce (%), sierpień 2017
 • Odsetek kupowanych przez internet wybranych kategorii produktów z segmentu produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej w Polsce (%), sierpień 2017
 • Kategorie kosmetyków otrzymywanych w prezencie w Polsce (%), 2017
 • Kategorie kosmetyków wręczane w prezencie w Polsce (%), 2017
 • Liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży kosmetyków w Polsce, 2013-2017
 • Miesięczne udziały wartościowe sprzedaży produktów w wybranych kategoriach kosmetycznych na Allegro w Polsce (%), styczeń 2014-czerwiec 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych w Polsce, 2013-2022
 • Udział sprzedaży internetowej w rynku detalicznym artykułów spożywczych w Polsce (%), 2013-2022
 • Udział internetowej sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Proporcja zakupów online produktów spożywczych w porównaniu z zakupami tradycyjnymi w Polsce (%), sierpień 2017
 • Częstotliwość zakupów produktów spożywczych online w Polsce (%), sierpień 2017
 • Planowanie a spontaniczność zakupów online produktów spożywczych w Polsce (%), sierpień 2017
 • Planowanie a spontaniczność zakupów online produktów spożywczych przy użyciu smartfona w Polsce (%), sierpień 2017
 • Odsetek kupowanych przez internet wybranych kategorii produktów z segmentu produktów spożywczych w Polsce (%), sierpień 2017
 • Liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży artykułów spożywczych w Polsce, 2013-2017
 • Miesięczne udziały wartościowe sprzedaży produktów w wybranych kategoriach spożywczych na Allegro w Polsce (%), styczeń 2014-czerwiec 2017

 

Infographic

Infographic

Product details

Price:

3 800

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: October 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: e-commerce
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Handel internetowy w Polsce 2017

Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2017-2022

Handel internetowy w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Clients' Testimonials

I often make use of PMR’s data because they are a valuable source of information about the retail market in Central Europe. The news briefings help me keep abreast of the fast-changing market landscape, and the in-depth, forward-looking analyses are very helpful in strategy planning.

Commercial and Market Insight Manager

Tesco Polska Sp z o.o.

We have been using the reports and statistics provided by PMR for many years, as these are extremely valuable sources of knowledge about the European Retail markets. News let you keep an eye on dynamic changes, databases regularly provide insight, and reports and analyzes help you strategically plan your company's activities.

 

Managing Director

Swarovski Poland Sp. z o.o.,

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process