Industry Report

Handel internetowy produktami OTC w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

This product is also available in English

Handel internetowy produktami OTC w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: OTC
Zakres: Poland

Raport zawiera analizę rynku handlu internetowego produktami OTC oraz 5-letnie prognozy jego rozwoju. Zaprezentowane zostały również cechy i zachowania konsumentów wraz z analizą zmian w czasie. W publikacji nie zabrakło także rozdziału poświęconego kluczowym graczom działającym na omawianym rynku.

Ponadto wraz z raportem otrzymają Państwo informacje na temat:

 • rozmiaru rynku i wartości sprzedaży sklepów online oraz aptek internetowych,
 • prognoz rozwoju dla rynku i jego kanałów dystrybucji,
 • najważniejszych czynników, które będą oddziaływać na rynek wraz z analitycznym wyjaśnieniem ich wpływu. 

Analizie zostały poddane poszczególne segmenty rynku, z podziałem m.in. na kategorie: leki OTC, suplementy diety, dermokosmetyki.

Raport został opracowany z uwzględnieniem wpływu inflacji analizowanych produktów oraz wojny w Ukrainie i migracji do Polski, bieżących trendów i zmian legislacyjnych.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • informacje na temat rozmiaru rynku handlu internetowego: wartości sprzedaży sklepów działających w internecie i aptek internetowych (leki OTC, suplementy diety i dermokosmetyki),
 • prognozy rozwoju dla rynku i jego kanałów dystrybucji (sklepów prowadzących sprzedaż w intrenecie i aptek internetowych) na lata 2023-2028,
 • prognozy rozwoju dla sprzedaży internetowej suplementów diety i dermokosmetyków,
 • wartość sprzedaży suplementów diety i dermokosmetyków w internecie w podziale na rodzaj sklepu,
 • udział wartościowy kategorii dermokosmetyków i suplementów diety nabywanych w internecie,
 • najważniejsze wydarzenia i trendy, przeszłe i spodziewane wraz z oceną ich wpływu na wartość rynku dokonaną przez analityków PMR
 • trendy popytowe, podażowe, technologiczne, makroekonomiczne i demograficzne wraz z analitycznym wyjaśnieniem ich wpływu na rynek internetowy produktów OTC,
 • wpływ zmian prawnych na rynek internetowy produktów OTC,
 • rozbudowany profil konsumenta kupującego leki, suplementy diety i dermokosmetyki online, segmentacja nabywców,
 • najchętniej kupowane kategorie leków OTC, suplementów diety i dermokosmetyków,
 • najchętniej kupowane marki suplementów diety i dermokosmetyków,
 • rodzaje odbioru produktów OTC zamawianych przez internet (leki, suplementy diety, dermokosmetyki),
 • elastyczność cenowa wybranych suplementów diety i dermokosmetyków,
 • potrzeba korzystania z porady farmaceuty przy zakupie produktów OTC w internecie przy zakupie leków, suplementów diety, dermokosmetyków,
 • skala nieplanowanych zakupów podczas nabywania produktów OTC w internecie,
 • wiodące apteki internetowe oraz sklepy – profile zawierające informacje na temat kondycji finansowej oraz oferty, jak również estymowane przychody z handlu internetowego OTC.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Zawiera autorskie prognozy do roku 2028 przygotowane przez zespół ekonometryków i analityków rynku.
 • Ukazuje unikalne dane o sprzedaży produktów OTC w sklepach internetowych.
 • Dostarcza niezbędne dane stanowiące podstawę segmentacji klientów dokonujących zakupów online.
 • Jest niezbędnym narzędziem do śledzenia nowych trendów i zmian na rynku e-commerce produktów OTC.
 • Ułatwia analizę konkurencji i wpływu zmian na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy.
 • Stanowi kluczowe narzędzie w kształtowaniu polityki cenowej dla produktów OTC sprzedawanych w Internecie.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu, dyrektorzy sprzedaży, marketingu i finansów, reprezentujący:

 • producentów leków OTC, suplementów diety i dermokosmetyków, jak również firmy rozważające dopiero wejście na rynek OTC
 • dystrybutorów produktów OTC prowadzących lub rozważających działalność internetową – np. apteki, sklepy, platformy internetowe
 • producentów prowadzących lub zamierzających sprzedawać swoje produkty przez własny sklep internetowy
 • sieci detaliczne i drogeryjne prowadzące sprzedaż produktów OTC lub pragnące rozszerzyć ofertę o te produkty
 • firmy kosmetyczne planujące wejście w sektor dermokosmetyków
 • firmy szukające możliwości inwestycyjnych lub zainteresowanym przejęciami spółek np. fundusze private equity
 • izby handlowe, organizacje branżowe
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie
 • Wartość rynku internetowego OTC i prognozy PMR rozwoju do 2028 r Prognozy PMR rozwoju do 2028 r. Struktura rynku
Wykresy i Tabele
 • Prognoza PMR: Wartość (mld zł) i dynamika (%) internetowego rynku OTC w Polsce, 2017-2028
 • Wartościowa struktura rynku internetowego OTC w Polsce (%), według kanału sprzedaży, 2017-2028

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: OTC
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.