Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet

Industry Report

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

3 300

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet

W 16-tej edycji flagowego raportu PMR pokażemy nie tylko najważniejsze dane dotyczące jego wartości, najważniejszych kanałów dystrybucji oraz udziałów rynkowych kluczowych graczy, ale przeanalizujemy także m.in. wpływ ostatnich przejęć na rynku, skutki zmian w konsumpcji i zwyczajach zakupowych Polaków, a także efekty wprowadzonych i planowanych zmian prawnych, w tym zakazu handlu w niedzielę i programu Rodzina 500+. Analiza trendów pozwoli nie tylko na ocenę, jaki wpływ ma dane zjawisko na rynek obecnie, ale także jak sytuacja kształtować się w perspektywie pięciu lat. Czytelnicy będą mieli dostęp do kilkudziesięciu prognozowanych wskaźników oraz obszernych analiz, które powstały nie tylko na podstawie obserwacji polskiego rynku, ale także oceny sytuacji i trendów na innych rynkach Europy i świata.

Subscription: 12 months
Publication date: July 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Grocery
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Description

Description

Raport zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie  szczególnie pomocne dla Analityków.

Update raportu to plik Excel zawierający aktualizację najważniejszych danych, jak i zakładkę ‘Kluczowe wnioski’ zawierającą ekspercki komentarz na temat zaobserwowanych zmian.

Do raportu dołączone jest streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie.


What is the content of the report?

 • Wartość rynku wraz z unikalną prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego
 • Analiza sytuacji makroekonomicznej w Polsce wraz z przewidywaniami na lata 2018-2023 oraz prognozą najważniejszych wskaźników ekonomicznych do 2023 roku
 • Profil konsumenta opracowany w oparciu o badanie koszyka zakupów spożywczych przeprowadzone przez PMR na reprezentatywnej próbie 600 dorosłych mieszkańców Polski
 • Najważniejsze trendy na rynku wraz z prognozami ich rozwoju
 • Komentarz ekspercki objaśniający prezentowane dane: przyczyny, skutki, pozostałe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku spożywczym w Polsce
 • Opis procesów konsolidacyjnych na rynku handlu spożywczego w Polsce
 • Wartość i udziały kluczowych kanałów dystrybucji wraz z prognozą do 2023 roku
 • Analiza sprzedaży artykułów spożywczych w Internecie wraz z pięcioletnią prognozą
 • Ranking największych detalistów i sieci na rynku spożywczym w Polsce według przychodów, liczby posiadanych placówek, ich metrażu, wraz z opisem planów ekspansji.

Who benefits from the analysis?

 • Kadra menedżerska sieci handlowych, jak i osoby biorące udział w przygotowywaniu strategii
 • Producenci i dystrybutorzy produktów spożywczych
 • Hurtownie artykułów FMCG
 • Producenci opakowań
 • Stowarzyszenia i organizacje branżowe
 • Firmy planujące wejście na rynek spożywczy w Polsce
 • Firmy consultingowe i doradcze
 • Detaliści planujący fuzje lub przejęcia
 • Firmy deweloperskie i budowlane specjalizujące się w nieruchomościach handlowych
 • Wydziały handlowe ambasad i zagraniczne organizacje handlowe.

Why to buy the report?

 • To już 16-ta edycja raportu PMR o rynku spożywczym, dzięki czemu raport powstał na podstawie sprawdzonej i spójnej metodologii PMR zapewniającej porównywalność danych pomiędzy poszczególnymi raportami
 • Całościowy obraz sytuacji na polskim rynku spożywczym, a także wszystkich jego kanałach pozwalający na ocenę sytuacji oraz możliwości, jakie na nim występują
 • Autorskie 5-letnie prognozy rynku i kanałów, oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy, jak i strategię sprzedaży
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących wraz z oszacowanym ich wpływem na wartość rynku, a także analizą alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2023 r.
 • Zawiera wyniki badania przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie konsumentów obrazującą sytuację na rynku i trendy konsumenckie jakie obecnie występują
 • Jest jedną z nielicznych publikacji zawierających analizę sytuacji w tradycyjnych kanałach dystrybucji
 • Analiza środowiska konkurencyjnego i największych graczy umożliwi ocenę szans inwestycji w nowy segment oraz wybór oryginalnej oferty
Table of Contents

Table of Contents

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Prognozy makroekonomiczne
  • Ocena sytuacji w 2017 roku
  • Prognoza sytuacji w 2018 roku
  • Perspektywa średniookresowa: 2018-2023
 • Wartość i rozwój rynku spożywczego w Polsce
  • Scenariusze rozwoju sytuacji na rynku
  • Charakterystyka rynku
   • Wartość handlu detalicznego
   • Infrastruktura handlowa
   • Ogólna charakterystyka konsumpcji spożywczej
   • Charakterystyka konsumenta – wyniki badania
  • Trendy rynkowe
 • Kanały dystrybucji
  • Hipermarkety
  • Supermarkety
  • Sklepy dyskontowe
  • Sklepy małego formatu
   • Sklepy typu convenience
   • Spółdzielnie Społem
   • Pozostałe małe sklepy spożywcze
  • Handel artykułami spożywczymi przez internet
  • Sklepy na stacjach benzynowych
  • Specjalistyczne sklepy spożywcze
 • Wybrane sklepy wielkopowierzchniowe w województwach i miastach – mapa handlu
 • Największe firmy na spożywczym rynku detalicznym w Polsce
 • Profile największych firm i grup w handlu spożywczym
Graphs and Tables

Graphs and Tables

Graphs

 • Podział respondentów ze względu na płeć (%), marzec 2018
 • Podział respondentów ze względu na wykształcenie (%), marzec 2018
 • Podział respondentów ze względu na kategorie wiekowe (%), marzec 2018
 • Podział respondentów ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania (%), marzec 2018
 • Podział respondentów ze względu na wielkość zamieszkiwanego gospodarstwa domowego (%), marzec 2018
 • Podział respondentów ze względu na kategorię poziomu miesięcznego dochodu netto dla całego gospodarstwa domowego (%), marzec 2018
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) sprzedaży detalicznej w Polsce, 2014-2023
 • Udział towarów żywnościowych i nieżywnościowych w sprzedaży detalicznej w Polsce (%), 2014-2023
 • Wartość towarów żywnościowych i nieżywnościowych w sprzedaży detalicznej w Polsce (mld zł), 2014-2023
 • Dynamika towarów żywnościowych i nieżywnościowych w sprzedaży detalicznej w Polsce (%, r/r), 2014-2023
 • Kwartalne wskaźniki rentowności obrotu netto przedsiębiorstw ogółem oraz w sektorze handlu i napraw w Polsce, I kw. 2014-IV kw. 2017
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku spożywczego w Polsce, 2014-2023
 • Prognozowany wzrost wartości rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce w scenariuszach optymistycznym i pesymistycznym (%), 2018-2023
 • Zakupy spożywcze przez internet w Polsce (%), marzec 2018
 • Powody niekorzystania z internetowych zakupów spożywczych w Polsce (%), marzec 2018
 • Korzystanie z programu Rodzina 500+ (%), marzec 2018
 • Wpływ programu Rodzina 500+ na zwyczaje zakupowe (%), marzec 2018
 • Uczestnictwo w programach lojalnościowych w Polsce (%), 2016-2018
 • Korzystanie z usług finansowych w sklepach spożywczych w Polsce (%), marzec 2018
 • Częstość korzystania z usług gastronomicznych w hipermarketach w Polsce (%), marzec 2018
 • Częstość korzystania z usług gastronomicznych w typowych sklepach kanału convenience w Polsce (%), marzec 2018
 • Udział ludności Polski według daty urodzenia (%), czerwiec 2017
 • Udział Polek według daty urodzenia (%), czerwiec 2017
 • Suma rocznych wydatków sieci spożywczych (mln zł) i ich dynamika (%) w Polsce, 2014-2017
 • Roczne wydatki reklamowe sieci spożywczych w Polsce (mln zł), 2017
 • Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce (%), 2016
 • Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2016
 • Osoby dokonujące zakupów spożywczych w gospodarstwie domowym w Polsce (%), 2018
 • Sytuacje, w których najczęściej zdarza się badanym czytać skład produktów spożywczych przed zakupem w Polsce (%), marzec 2018
 • Udziały wielkopowierzchniowych kanałów dystrybucji w rynku spożywczym w Polsce, według wartości sprzedaży (%), 2014-2023
 • Udziały nowoczesnych kanałów dystrybucji w rynku spożywczym w Polsce, według wartości sprzedaży (%), 2014-2023
 • Rodzaje sklepów odwiedzonych przez badanych w ciągu ostatniego miesiąca w Polsce (%), marzec 2018
 • Rodzaje sklepów odwiedzonych przez badanych w ciągu ostatniego miesiąca w Polsce wśród kobiet i mężczyzn (%), marzec 2018
 • Rodzaje sklepów odwiedzonych przez badanych w ciągu ostatniego miesiąca w Polsce według grup wiekowych (%), marzec 2018
 • Liczba (tys.) i dynamika (%, r/r) punktów sprzedaży detalicznej w Polsce, 2014-2023
 • Kanał hipermarketów w Polsce: przychody (mln zł) i dynamika (%) na rynku spożywczym, 2014-2023
 • Kanał supermarketów w Polsce: przychody (mln zł) i dynamika (%) na rynku spożywczym, 2014-2023
 • Kanał dyskontów w Polsce: przychody (mln zł) i dynamika (%) na rynku spożywczym, 2014-2023
 • Kanał sklepów convenience i małych sklepów spożywczych w Polsce: całkowite przychody (mln zł) i dynamika (%) na rynku spożywczym, 2014-2023
 • Kanał sklepów convenience w Polsce: przychody (mln zł) i dynamika (%) na rynku spożywczym, 2014-2023
 • Społem w Polsce: przychody (mld zł) oraz dynamika (%), 2014-2018
 • Kanał małych sklepów spożywczych w Polsce: przychody (mln zł) i dynamika (%) na rynku spożywczym, 2014-2023
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów spożywczych przez internet w Polsce, 2014-2023
 • Udział (%) sprzedaży artykułów spożywczych przez internet w całym rynku spożywczym w Polsce, 2014-2023
 • Liczba internetowych sklepów spożywczych w Polsce, 2014-2017
 • Sprzedaż (mln zł) oraz dynamika (%) artykułów spożywczych na stacjach benzynowych w Polsce, 2014-2023
 • Liczba stacji benzynowych w Polsce, 2014-I kw. 2018
 • Szacowana liczba sklepów na stacjach benzynowych w Polsce, 2014-2019
 • Rozwój specjalistycznych sklepów spożywczych w Polsce, według liczby sklepów i dynamiki (%), 2014-2019
 • 20 największych marek handlowych w Polsce, według szacowanej wartości sprzedaży (mln zł), 2017

Tables

 • Wybrane statystyki dotyczące detalicznego rynku spożywczego w Polsce, 2014-2018
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne: dane i prognozy dla Polski na lata 2014-2023
 • Przegląd sytuacji na rynku spożywczym w Polsce, 2014-2023
 • Czynniki wpływające na wzrost rynku spożywczego w Polsce, 2017-2023
 • Analiza konkurencyjności rynku spożywczego w Polsce
 • Wpływ poszczególnych trendów na wartość rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, 2014-2023
 • Najważniejsze przejęcia na detalicznym rynku spożywczym w Polsce, 2014-kwiecień 2018
 • Wiodące firmy spożywcze operujące więcej niż jednym formatem detalicznym w Polsce, kwiecień 2018
 • Największe ogólnospożywcze sieci franczyzowe, agencyjne i partnerskie w Polsce (według liczby sklepów w 2017), 2016-2018
 • Motywacje do zwiększenia częstości zakupów spożywczych w internecie w Polsce (%), marzec 2018
 • Akceptacja zmian związanych z ewentualnym zakazem handlu w niedzielę w Polsce (%), marzec 2018
 • Akceptacja zmian związanych z ewentualnym zakazem handlu w niedzielę w Polsce w podziale na kategorie wiekowe badanych (%), marzec 2018
 • Postawy wobec determinizmu promocyjnego badanych (%), marzec 2018
 • Postawy wobec programów i akcji lojalnościowych w Polsce (%), marzec 2018
 • Postawy wobec programów i akcji lojalnościowych wśród grup demograficznych w Polsce (%), marzec 2018
 • Najpopularniejsze programy lojalnościowe w Polsce (%), 2016-2018
 • Wpływ uczestnictwa w programie lojalnościowym na zachowania zakupowe w Polsce (%), 2016-2018
 • Postawy wobec gastronomii oferowanej w sklepach spożywczych w Polsce (%), marzec 2018
 • Stosunek wizyt u specjalistów do wizyt w sklepach handlu nowoczesnego w Polsce dla różnych niespożywczych kategorii produktowych (%), marzec 2018
 • Powody wybierania kanałów handlu nowoczesnego dla różnych niespożywczych kategorii produktowych w Polsce (%), marzec 2018
 • Wpływ poszczególnych czynników na wartość rynku spożywczego w Polsce, 2014-2023
 • Największe wydatki reklamowe sieci spożywczych w Polsce w podziale na media (mln zł), 2017
 • Przeciętne miesięczne spożycie wybranych artykułów żywnościowych w Polsce według miejsca zamieszkania, 2016
 • Przeciętne miesięczne wydatki na osobę na podstawowe kategorie spożywcze w gospodarstwie domowym w Polsce (zł) i ich znaczenie w budżecie domowym, 2014-2016
 • Przeciętne miesięczne spożycie na osobę podstawowych artykułów żywnościowych w gospodarstwie domowym w Polsce (zł) i ich znaczenie w budżecie domowym, 200, 2014-20166
 • Wskaźniki cen w Polsce dla podstawowych grup produktów z kategorii żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, 2016-2018
 • Sklepy wybierane regularnie przez badanych do zakupów spożywczych w Polsce (%), marzec 2018
 • Niektóre sklepy wybierane regularnie przez badanych do zakupów spożywczych w Polsce w kategoriach wielkości miejscowości (%), marzec 2018
 • Charakterystyka największych sieci spożywczych (%), 2018
 • Częstość czytania składu produktów przed zakupem w Polsce wśród respondentów ogółem i w podziale na kategorie płci (%), marzec 2018
 • Częstość czytania składu produktów przed zakupem wśród respondentów mieszkających w różnej wielkości ośrodkach w Polsce (%), marzec 2018
 • Częstość czytania składu produktów przed zakupem w Polsce wśród respondentów o różnym poziomie wykształcenia (%), marzec 2018
 • Częstość sprawdzania informacji o pochodzeniu produktu ogółem i w grupach wiekowych w Polsce (%), marzec 2018
 • Częstość sprawdzania informacji o pochodzeniu produktu w Polsce według poziomu wykształcenia badanych (%), marzec 2018
 • Informacje, na których polegają badani, jeżeli chodzi o pochodzenie produktu (%), marzec 2018
 • Postawy wobec polskiego pochodzenia produktów spożywczych (%), marzec 2018
 • Postawy wobec nowych produktów (%), marzec 2018
 • Udziały poszczególnych detalicznych kanałów dystrybucji w rynku spożywczym w Polsce (%), 2014-2023
 • Wartość poszczególnych detalicznych kanałów dystrybucji na rynku spożywczym w Polsce (mln zł), 2014-2023
 • Dynamika poszczególnych detalicznych kanałów dystrybucji na rynku spożywczym w Polsce (%), 2014-2023
 • Liczba sklepów ogólnospożywczych w różnych kanałach dystrybucji, na stacjach benzynowych i sklepów specjalistycznych w Polsce, 2014-2019
 • Średnia roczna sprzedaż na sklep ogólnospożywczy w różnych kanałach dystrybucji i na stacjach benzynowych w Polsce (mln zł), 2014-2019
 • Liczba sklepów ogólnospożywczych w różnych kanałach dystrybucji, na stacjach benzynowych i sklepów specjalistycznych w Polsce na milion mieszkańców, 2014-2019
 • Liczba ludności przypadająca na jeden sklep ogólnospożywczy w różnych kanałach dystrybucji, na stacjach benzynowych i na sklep specjalistyczny w Polsce (tys.), 2014-2019
 • Częstość odwiedzania różnych kanałów sklepów spożywczych ogółem i według kategorii demograficzno-społecznych w Polsce (%), marzec 2018
 • Zmiana w częstości odwiedzania sklepów spożywczych w Polsce ogólnie oraz w kategoriach płci i wieku (%), marzec 2018
 • Postawa wobec przydatności wielkopowierzchniowych sklepów w Polsce (%), marzec 2018
 • Postawa wobec przydatności wielkopowierzchniowych sklepów w Polsce według wieku respondentów (%), marzec 2018
 • Wielkość (tys. m²) i dynamika (%, r/r) łącznej powierzchni sprzedaży sklepów detalicznych w Polsce oraz średnia powierzchnia sprzedażowa (m²), 2014-2018
 • Liczba punktów sprzedaży detalicznej w Polsce według powierzchni sprzedaży, 2014-2017
 • Liczba i powierzchnia sklepów w Polsce, w podziale na województwa, 2016
 • Udział punktów handlowych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym działających w Polsce, według liczby sklepów i powierzchni (%), 2014-2018
 • Liczba i udział sklepów spożywczych w Polsce, 2014-2018
 • Analiza konkurencyjności kanału hipermarketów w Polsce
 • Ogólne informacje o poszczególnych sieciach hipermarketów w Polsce, 2016
 • Porównanie głównych statystyk poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce, 2016
 • Wartość sprzedaży poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Dynamika sprzedaży poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce (%), 2014-2018
 • Udział poszczególnych sieci w kanale hipermarketów w Polsce (%), 2014-2018
 • Udział poszczególnych sieci hipermarketów w rynku spożywczym w Polsce (%), 2014-2018
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce, 2014-2019
 • Szacowana powierzchnia sklepów poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce (tys. m²), 2014-2019
 • Szacowana średnia powierzchnia sklepu poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce (m²), 2014-2019
 • Średnioroczna sprzedaż na sklep poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Średnioroczna sprzedaż na m² sklepu poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce (tys. zł), 2014-2018
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce, kwiecień 2018
 • Analiza konkurencyjności kanału supermarketów w Polsce
 • Ogólne informacje o wybranych sieciach supermarketów w Polsce, 2017
 • Porównanie głównych statystyk wybranych sieci supermarketów w Polsce, 2017
 • Wartość sprzedaży wybranych sieci supermarketów w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Dynamika sprzedaży wybranych sieci supermarketów w Polsce (%), 2014-2018
 • Udział wybranych sieci w kanale supermarketów w Polsce (%), 2014-2018
 • Udział wybranych sieci supermarketów w rynku spożywczym w Polsce (%), 2014-2018
 • Liczba sklepów wybranych sieci supermarketów w Polsce, 2014-2019
 • Szacowana powierzchnia sklepów wybranych sieci supermarketów w Polsce (tys. m²), 2014-2019
 • Szacowana średnia powierzchnia sklepu wybranych sieci supermarketów w Polsce (m²), 2014-2019
 • Szacowana średnioroczna sprzedaż na sklep wybranych sieci supermarketów w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Szacowana średnioroczna sprzedaż na m² sklepu wybranych sieci supermarketów w Polsce (tys. zł), 2014-2018
 • Liczba sklepów wybranych sieci supermarketów w Polsce, kwiecień 2018
 • Analiza konkurencyjności kanału dyskontów w Polsce
 • Ogólne informacje o poszczególnych sieciach dyskontów w Polsce, 2017
 • Porównanie głównych statystyk poszczególnych sieci dyskontów w Polsce, 2017
 • Wartość sprzedaży poszczególnych sieci dyskontów w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Dynamika sprzedaży poszczególnych sieci dyskontów w Polsce (%), 2014-2018
 • Udział poszczególnych sieci w kanale dyskontów w Polsce (%), 2014-2018
 • Udział poszczególnych sieci dyskontów w rynku spożywczym w Polsce (%), 2014-2018
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci dyskontów w Polsce, 2014-2019                 
 • Powierzchnia sklepów poszczególnych sieci dyskontów w Polsce (tys. m²), 2014-2019
 • Średnia powierzchnia sklepu poszczególnych sieci dyskontów w Polsce (m²), 2014-2019
 • Średnioroczna sprzedaż na sklep poszczególnych sieci dyskontów w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Średnioroczna sprzedaż na m² sklepu poszczególnych sieci dyskontów w Polsce (tys. zł), 2014-2018
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci dyskontów w Polsce, kwiecień 2018
 • Udział sklepów małego formatu w rynku spożywczym w Polsce, według wartości sprzedaży (%), 2014-2023
 • Liczba sklepów spożywczych małego formatu w Polsce w podziale na podstawowe formaty, 2014-2019
 • Liczba sklepów spożywczych małego formatu na milion mieszkańców w Polsce, w podziale na podstawowe formaty, 2014-2019
 • Analiza konkurencyjności kanału sklepów convenience w Polsce
 • Ogólne informacje o wybranych sieciach convenience w Polsce, 2017
 • Porównanie głównych statystyk wybranych sieci convenience w Polsce, 2017
 • Wartość sprzedaży wybranych sieci convenience w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Dynamika sprzedaży wybranych sieci convenience w Polsce (%), 2014-2018
 • Udział wybranych sieci w kanale convenience w Polsce (%), 2014-2018
 • Udział wybranych sieci convenience w rynku spożywczym w Polsce (%), 2014-2018
 • Szacowana liczba sklepów wybranych sieci convenience w Polsce, 2014-2019
 • Szacowana średnioroczna sprzedaż na sklep wybranych sieci convenience w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Liczba sklepów wybranych sieci convenience w Polsce, kwiecień 2018
 • Analiza konkurencyjności kanału spółdzielni Społem w Polsce
 • Liczba spółdzielni Społem w Polsce, marzec 2018
 • Liczba sklepów wybranych spółdzielni Społem w Polsce, marzec 2018
 • Analiza konkurencyjności kanału małych sklepów spożywczych w Polsce
 • Ogólne informacje o wybranych sieciach małych sklepów spożywczych w Polsce, 2017
 • Porównanie głównych statystyk wybranych sieci małych sklepów spożywczych w Polsce, 2017
 • Wartość sprzedaży wybranych sieci małych sklepów spożywczych w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Dynamika sprzedaży wybranych sieci małych sklepów spożywczych w Polsce (%), 2014-2018
 • Udział wybranych sieci w kanale małych sklepów spożywczych w Polsce (%), 2014-2018
 • Udział wybranych sieci małych sklepów spożywczych w rynku spożywczym w Polsce (%), 2014-2018
 • Szacowana liczba sklepów wybranych sieci małych sklepów spożywczych w Polsce, 2014-2019
 • Szacowana średnioroczna sprzedaż na sklep wybranych sieci małych sklepów spożywczych w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Liczba sklepów wybranych dużych sieci małych sklepów spożywczych w Polsce, kwiecień 2018
 • Liczba sklepów wybranych mniejszych sieci małych sklepów spożywczych w Polsce, kwiecień 2018
 • Analiza konkurencyjności kanału sprzedaży artykułów spożywczych przez internet w Polsce
 • Wybrane sklepy internetowe handlujące artykułami spożywczymi w Polsce: sprzedaż (mln zł), 2015-2016
 • Wybrane sklepy internetowe handlujące artykułami spożywczymi w Polsce: asortyment, kwiecień 2018
 • Wybrane sklepy internetowe handlujące artykułami spożywczymi w Polsce: wybrane charakterystyki, kwiecień 2018
 • Analiza konkurencyjności kanału sprzedaży artykułów spożywczych na stacjach benzynowych w Polsce
 • Liczba stacji paliw w Polsce według kluczowych operatorów, 2014-I kw. 2018
 • Udział stacji paliw w Polsce według kluczowych operatorów, pod względem liczby stacji (%), 2014-I kw. 2018
 • Liczba stacji benzynowych przy sklepach sieci spożywczych w Polsce, 2014-I kw. 2018
 • Stosunek wizyt u specjalistów do wizyt w sklepach handlu nowoczesnego dla różnych kategorii produktowych – spożywczych w Polsce (%), marzec 2018
 • Analiza konkurencyjności kanału sprzedaży artykułów spożywczych w sklepach specjalistycznych w Polsce
 • Liczba sklepów specjalistycznych w Polsce, według rodzaju oferty, 2006, 2014-2019
 • Struktura ilościowa sklepów specjalistycznych, według rodzaju oferty (%), 2006, 2014-2019
 • Wybrane sieci sklepów mięsno-wędliniarskich w Polsce, 2014-2018
 • Wybrane sieci sklepów piekarniczo-ciastkarskich w Polsce, 2014-2018
 • Wybrane sieci sklepów z alkoholem w Polsce, 2014-2018
 • Wybrane sieci sklepów z kawą/herbatą w Polsce, 2014-2018
 • Liczba i powierzchnia targowisk oraz liczba stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej w Polsce, 2014-2018
 • Liczba targowisk w Polsce ogółem oraz na milion mieszkańców, według województw, 2016
 • Analiza konkurencyjności kanału sprzedaży artykułów spożywczych na targowiskach w Polsce
 • Liczba hipermarketów w Polsce, w podziale na szyldy i województwa, kwiecień 2018
 • Liczba supermarketów w Polsce, w podziale na szyldy i województwa, kwiecień 2018 – cz. 1
 • Liczba supermarketów w Polsce, w podziale na szyldy i województwa, kwiecień 2018 – cz. 2
 • Liczba supermarketów w Polsce, w podziale na szyldy i województwa, kwiecień 2018 – cz. 3
 • Liczba dyskontów w Polsce, w podziale na szyldy i województwa, kwiecień 2018
 • Liczba sklepów typu convenience w Polsce, w podziale na szyldy i województwa, kwiecień 2018
 • Liczba hipermarketów na milion mieszkańców w Polsce, w podziale na szyldy i województwa, kwiecień 2018
 • Liczba supermarketów na milion mieszkańców w Polsce, w podziale na szyldy i województwa, kwiecień 2018 – cz. 1
 • Liczba supermarketów na milion mieszkańców w Polsce, w podziale na szyldy i województwa, kwiecień 2018 – cz. 2
 • Liczba supermarketów w Polsce na milion mieszkańców w podziale na szyldy i województwa, kwiecień 2018 – cz. 3
 • Liczba sklepów dyskontowych na milion mieszkańców w Polsce, w podziale na szyldy i województwa, kwiecień 2018
 • Liczba sklepów typu convenience na milion mieszkańców w Polsce, w podziale na szyldy i województwa, kwiecień 2018
 • 20 miast w Polsce z największą liczbą sklepów nowoczesnych, kwiecień 2018
 • Miasta powyżej 25 tys. w Polsce z co najmniej pięcioma hipermarketami, kwiecień 2018
 • Miasta powyżej 25 tys. mieszkańców w Polsce z największą liczbą supermarketów, kwiecień 2018
 • Miasta powyżej 25 tys. mieszkańców w Polsce z największą liczbą sklepów dyskontowych, kwiecień 2018
 • Miasta powyżej 25 tys. mieszkańców w Polsce z największą liczbą sklepów typu convenience, kwiecień 2018
 • Ogólne informacje o 20 największych firmach i grupach handlowych działających na spożywczym rynku detalicznym w Polsce, 2017
 • Porównanie głównych statystyk 20 największych firm i grup handlowych działających na spożywczym rynku detalicznym w Polsce, 2017
 • Wartość sprzedaży 20 największych firm i grup handlowych działających na spożywczym rynku detalicznym w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Dynamika sprzedaży 20 największych firm i grup handlowych działających na spożywczym rynku detalicznym w Polsce (%), 2014-2018
 • Udział 20 największych firm i grup handlowych w spożywczym rynku detalicznym w Polsce (%), 2014-2018
 • Liczba sklepów 20 największych firm i grup handlowych działających na spożywczym rynku detalicznym w Polsce, 2014-2019
 • Średnioroczna sprzedaż na sklep 20 największych firm i grup handlowych działających na spożywczym rynku detalicznym w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Top 30 ogólnopolskich sieci spożywczych w Polsce, według przychodów ze sprzedaży w 2017 roku (mln zł), 2017-2018
 • Top 30 ogólnopolskich sieci spożywczych w Polsce, według liczby placówek w 2017 roku, 2017-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Biedronka w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży, zysk oraz obroty (mln zł) i liczba sklepów sieci detalicznych Grupy Eurocash w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Lidl i Kaufland w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Tesco w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Grupy Auchan w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Carrefour w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów prowadzonych w obrębie GK Specjał w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Żabka i Freshmarket w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Intermarche w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Dino w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Netto w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci E.Leclerc w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Top Market, Delica, Minuta8 w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Polomarket w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży, zysk oraz sprzedaż sieci detalicznych Grupy Handlowej Emperia w Polsce (mln zł), 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Piotr i Paweł w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów Grupy Metro w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Mila w Polsce, 2016-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów GK Bać-Pol w Polsce, 2014-2018
 • Przychody ze sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci Eko w Polsce, 2014-2018

 

Infographic

Infographic

Product details

Price:

3 300

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: July 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Grocery
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process