Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This report is now available in a new edition:
Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2018

This product is also available in English

Product details

Price:

3 200

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample
Raport zawiera kompleksowy opis sytuacji na rynku handlu detalicznego artykułami kosmetycznymi w Polsce, uwzględniający wpływ czynników makroekonomicznych, legislacyjnych (m.in. Program Rodzina 500+, nowelizacja prawa farmaceutycznego), analizę sytuacji finansowej i planów ekspansji największych, jak i średnich graczy. Raport omawia wartość i strukturę rynku od 2013 r. do 2022 r. z rozbiciem na główne kanały dystrybucji, a także analizę rynku w podziale na segmenty cenowe i produktowe.
Subscription: 12 months
Publication date: March 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Cosmetics
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Description

Description

Raport zawiera kompleksowy opis sytuacji na rynku handlu detalicznego artykułami kosmetycznymi w Polsce, uwzględniający wpływ czynników makroekonomicznych, legislacyjnych (m.in. Program Rodzina 500+, nowelizacja prawa farmaceutycznego), analizę sytuacji finansowej i planów ekspansji największych, jak i średnich graczy. Raport omawia wartość i strukturę rynku od 2013 r. do 2022 r. z rozbiciem na główne kanały dystrybucji, a także analizę rynku w podziale na segmenty cenowe i produktowe. Opisuje również profil polskiego konsumenta, który wyłania się z unikalnego badania przeprowadzonego na próbie celowej 500 dorosłych mieszkańców Polski na potrzeby niniejszego raportu. Zbadany zostanie koszyk zakupów kosmetycznych kobiet i mężczyzn, skłonność konsumenta do wydatków na poszczególne produkty kosmetyczne oraz najczęstsze miejsca ich zakupów, a także kwestie lojalności względem marek w przypadku wybranych produktów. Raport zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie  szczególnie pomocne dla Analityków. Update raportu to plik Excel zawierający aktualizację najważniejszych danych, jak i zakładkę ‘Kluczowe wnioski’ zawierającą ekspercki komentarz na temat zaobserwowanych zmian. Dodatkowo do tego raportu możecie Państwo zakupić streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie.

 

 


What is the content of the report?

 • Wartość rynku wraz z unikalną prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego
 • Wartość sprzedaży kosmetyków w poszczególnych kanałach dystrybucji w latach 2013-2022
 • Wartość segmentu kosmetyków selektywnych w Polsce w latach 2013-2022
 • Wartość poszczególnych segmentów produktowych
 • Komentarz ekspercki objaśniający prezentowane dane: przyczyny, skutki, pozostałe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku kosmetyków w Polsce.
 • Profil konsumenta opracowany w oparciu o badanie koszyka zakupów kosmetycznych przeprowadzone przez PMR na początku 2017 r. na próbie celowej 500 dorosłych mieszkańców Polski
 • Wpływ wprowadzonych bądź proponowanych zmian legislacyjnych na handel detaliczny kosmetykami (Program Rodzina 500+, zakaz handlu w niedzielę, nowelizacja prawa farmaceutycznego)
 • Opis procesów konsolidacyjnych na rynku handlu detalicznego artykułami kosmetycznymi w Polsce
 • Ranking największych detalistów na rynku kosmetycznym w Polsce według: przychodów, liczby posiadanych placówek wraz z opisem planów ekspansji, zmian w asortymencie (np. rozwój oferty pozakosmetycznej w sklepach drogeryjno-kosmetycznych, rozwój marki własnej)
 • Analiza rozwoju oferty kosmetycznej w sieciach spożywczych (zarówno pod markami własnymi, jak i producenckimi) wraz z podaniem szacunkowej sprzedaży artykułów kosmetycznych przez wybranych detalistów (m.in. Biedronka, Lidl, Tesco, Carrefour, Auchan)
 • Wartość rynku
 • Przychody sieci
 • Sprzedaż na sklep
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci
 • Łączny udział 10 największych graczy
 • Kanały ujęte w raporcie: sklepy kosmetyczno-drogeryjne, hipermarkety, supermarkety, dyskonty, sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe, sprzedaż bezpośrednia, sprzedaż internetowa, targowiska
 • Alternatywne scenariusze rozwoju rynku do 2022 r. szacujące wpływ poszczególnych czynników na jego prognozowaną wartość przygotowane we współpracy z zespołem ekonometryków
 • Unikatowe badanie koszyka zakupów kosmetycznych przeprowadzone w styczniu 2017 r.
 • Analiza procesu zakupów kosmetycznych Polek i Polaków
 • Wartość i analiza segmentu premium na rynku kosmetyków kosmetycznych w Polsce
 • Przychody 20  wiodących graczy (w porównaniu do 10 w poprzednich edycjach)

Who benefits from the analysis?

 • Sieci sklepów drogeryjno-kosmetycznych
 • Firmy działające w obszarze sprzedaży bezpośredniej
 • Wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze
 • Hurtownie artykułów FMCG
 • Producenci artykułów kosmetycznych
 • Producenci opakowań
 • Producenci akcesoriów kosmetycznych (do włosów i ciała)
 • Producenci komponentów
 • Banki oraz fundusze inwestycyjne
 • Banki oraz fundusze inwestycyjne
 • Firmy zainteresowane poszerzeniem asortymentu o kosmetyki (np. sieci odzieżowe)
 • Firmy chcące poznać profil polskiego konsumenta (firmy badawcze, consultingowe, agencje reklamowe)

Why to buy the report?

 • Całościowy obraz detalicznego rynku kosmetycznego w Polsce i wszystkch jego kanałów
 • Unikalne prognozy dla rynku i analizowanych kanałów do 2022 roku oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych
 • Możliwość dokonania analizy danych historycznych, a także trendów, jakie z nich płyną
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących wraz z oszacowanym ich wpływu na wartość rynku, a także analizę alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2022 r.
 • Analiza największych graczy we wszystkich badanych kanałach wraz z oszacowaniem sprzedaży kosmetyków
 • Unikatowe badanie koszyka zakupów kosmetycznych wraz z analizą procesu zakupów kosmetycznych Polek i Polaków
 • Analiza segmentu premium a także wszystkich głównych segmentów produktowych
Table of Contents

Table of Contents

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Otoczenie makroekonomiczne
  • Ocena roku 2016
  • Prognozy na 2017 rok
  • Perspektywa średniookresowa: 2018-2022
 • Wartość i rozwój rynku artykułów kosmetycznych
  • Scenariusze rozwoju sytuacji na rynku
 • Charakterystyka rynku
  • Trendy rynkowe
   • Konsolidacja i nasycenie rynku
   • Polacy chętnie sięgają po kosmetyki polskich marek
   • Rosnące znacznie strategii omnichannel
   • Ewentualne wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę
   • Większy asortyment pozakosmetyczny w drogeriach
   • Polacy stają się coraz bardziej świadomymi konsumentami, testują też nowe produkty
   • Kosmetyki naturalne i ekologiczne
   • Niestandardowa oferta ratunkiem dla tradycyjnych drogerii
   • Szybko rosnący rynek kosmetyków kolorowych
   • Kosmetyki na prezent
  • Najważniejsze czynniki wpływające na rynek
   • Demografia
   • Imigracja
   • Wydatki konsumenckie
   • Wydatki reklamowe
 • Profil konsumenta
  • Konsument w 2016 roku
  • Segmentacja konsumentów, którzy w ciągu 30 dni dokonali zakupu kosmetyków
 • Charakterystyka zakupów artykułów kosmetycznych w wybranych segmentach i kategoriach produktowych
  • Kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała
   • Krem do pielęgnacji twarzy
   • Krem do rąk
   • Balsam do ciała
  • Kosmetyki do mycia ciała, żel pod prysznic
  • Dezodoranty
  • Kosmetyki do włosów, szampony
  • Kosmetyki luksusowe, perfumy
  • Kosmetyki kolorowe
   • Tusze to rzęs
   • Podkład do twarzy
   • Szminki
  • Kosmetyki dla mężczyzn
   • Pianka i żel do golenia
   • Balsam i krem po goleniu
   • Żele i gumy do włosów
  • Kosmetyczne marki własne
 • Kanały dystrybucji
  • Sklepy drogeryjno-kosmetyczne
   • Duże sieci drogeryjne
   • Małe sieci drogeryjne
   • Franczyzowe sieci drogeryjne
   • Sieci perfumeryjne
   • Sieci z kosmetykami naturalnymi
   • Sieci z kosmetykami kolorowymi
  • Wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze
   • Dyskonty
   • Hipermarkety
   • Supermarkety
  • Sprzedaż bezpośrednia
  • Internet
   • Sklepy internetowe
   • Platformy handlowe
  • Apteki
  • Małe sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe
 • Najwięksi detaliści kosmetyczni
  • Profile kluczowych sieci drogeryjnych
   • Rossmann
   • Jeronimo Martins (Biedronka i Hebe)
   • Avon
   • Grupa Schwarz (Lidl i Kaufland)
   • Super-Pharm
   • Auchan
   • Sephora
   • Douglas
   • Tesco
   • Natura
Graphs and Tables

Graphs and Tables

Graphs

 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, 2013-2022
 • Prognozowany wzrost wartości detalicznego rynku artykułów kosmetycznych w Polsce w scenariuszach optymistycznym i pesymistycznym (%), 2017-2022
 • Deklaracja zakupu w ciągu ostatnich trzech miesięcy nowego, innowacyjnego produktu, który niedawno pojawił się na rynku w Polsce (%), 2017
 • Nowości na rynku kosmetycznym w Polsce, zakupione przez badanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy (%), 2017
 • Deklaracja zakupu w Polsce w ciągu ostatnich trzech miesięcy nowego, niestosowanego wcześniej kosmetyku, w zależności od wysokości wynagrodzenia (%), 2017
 • Kategorie kosmetyków, zakupione po raz pierwszy przez badanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy w Polsce (%), 2017
 • Odsetek obdarowanych kosmetykami jako prezentami w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce w podziale na wysokość dochodów netto per capita (%), 2017
 • Kategorie kosmetyków otrzymywanych w prezencie w Polsce (%), 2017
 • Odsetek wręczających kosmetyki jako prezent w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce w podziale na wysokość dochodów netto per capita (%), 2017
 • Kategorie kosmetyków wręczane w prezencie w Polsce (%), 2017
 • Udział ludności Polski według daty urodzenia (%), czerwiec 2016
 • Udział Polek według daty urodzenia (%), czerwiec 2016
 • Miesięczne wydatki per capita na higienę osobistą w Polsce (zł) i zmiana (%), 2013-2015
 • Łączne wydatki (mld zł) i dynamika (%) wydatków reklamowych branży kosmetycznej w Polsce, 2013-2016
 • Wydatki na reklamę Top 10 reklamodawców ogółem (mln zł) i ich udział (%) w całkowitych wydatkach branży w Polsce, 2013-2016
 • Łączne wydatki reklamowe kluczowych detalistów kosmetycznych w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2013-2016
 • Kosmetyki zakupione w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Kosmetyki zakupione w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), według płci, 2017
 • Kosmetyki zakupione w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), w podziale na kategorie wiekowe, 2017
 • Kosmetyki zakupione w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), w podziale na dochód netto w gospodarstwie per capita, 2017
 • Akceptacja cenowa kremu do twarzy o pojemności 100 ml w Polsce (%), 2017
 • Liczba kremów do rąk zakupionych na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie w Polsce (%), 2017
 • Miejsca zakupu kremu do rąk w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu kremu do rąk (%), 2017
 • Marki kremu do rąk zakupione w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa kremu do rąk o pojemności 100 ml w Polsce (%), 2017
 • Liczba balsamów do ciała zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu balsamu do ciała w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu balsamu do ciała (%), 2017
 • Marki balsamu do ciała zakupione w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa balsamu do ciała o pojemności 400 ml w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu żelu pod prysznic (%), 2017
 • Akceptacja cenowa żelu pod prysznic o pojemności 400 ml w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa dezodorantu o pojemności 150 ml w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu szamponu do włosów (%), 2017
 • Akceptacja cenowa szamponu do włosów o pojemności 400 ml w Polsce (%), 2017
 • Liczba perfum zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu perfum w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu perfum (%), 2017
 • Marki perfum zakupionych w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa perfum o pojemności 50 ml w Polsce (%), 2017
 • Liczba tuszów do rzęs zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu tuszów do rzęs w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu tuszów do rzęs (%), 2017
 • Marki tuszów do rzęs zakupionych w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa tuszu do rzęs o pojemności 10 ml w Polsce (%), 2017
 • Liczba podkładów do twarzy zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu podkładów do twarzy w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu podkładu do twarzy (%), 2017
 • Marki podkładów do twarzy zakupionych w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa podkładu do twarzy o pojemności 10 ml w Polsce (%), 2017
 • Liczba szminek zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu szminek w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu szminek (%), 2017
 • Marki szminek zakupionych w Polsce w ciągu ostatnich 30 dni (%), 2017
 • Akceptacja cenowa szminki w Polsce (%), 2017
 • Liczba pianek/żeli do golenia zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu pianek/żeli do golenia w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu pianek/żeli do golenia (%), 2017
 • Marki pianek/żeli do golenia zakupionych w Polsce w ciągu ostatnich 30 dni (%), 2017
 • Akceptacja cenowa pianki/żelu do golenia o pojemności 100 ml w Polsce (%), 2017
 • Liczba balsamów/kremów po goleniu zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu balsamów i kremów po goleniu w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu balsamów i kremów po goleniu (%), 2017
 • Marki balsamów i kremów po goleniu zakupionych w Polsce w ciągu ostatnich 30 dni (%), 2017
 • Akceptacja cenowa balsamu/kremu po goleniu o pojemności 100 ml w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa żelu/gumy do włosów o pojemności 250 ml w Polsce (%), 2017
 • Porównanie dynamiki najszybciej rosnących kanałów dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce (%), 2013-2022
 • Najczęściej wybierane miejsca zakupu kosmetyków w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w sklepach drogeryjno-kosmetycznych w Polsce, 2013-2022
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków w drogeriach w Polsce (%), 2017
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków w perfumeriach w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w wielkopowierzchniowych sklepach spożywczych w Polsce, 2013-2022
 • Udział sprzedaży artykułów kosmetycznych w wielkopowierzchniowych sklepach spożywczych w podziale na formaty w Polsce (%), 2013-2022
 • Liczba sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce, według formatów, 2013-2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w sklepach dyskontowych w Polsce, 2013-2022
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków w dyskontach w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w hipermarketach w Polsce, 2013-2022
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków w hipermarketach w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w supermarketach w Polsce, 2013-2022
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków w supermarketach w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży bezpośredniej kosmetyków w Polsce, 2013-2022
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków w sprzedaży bezpośredniej w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży detalicznej kosmetyków w Polsce, 2013-2022
 • Dynamika sprzedaży detalicznej kosmetyków w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Udział internetowej sprzedaży detalicznej kosmetyków w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków przez internet w Polsce (%), 2017
 • Liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży kosmetyków w Polsce, 2013-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w aptekach w Polsce, 2013-2022
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków w aptekach w Polsce (%), 2017
 • Liczba aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w Polsce, 2015-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w sklepach spożywczych i spożywczo-przemysłowych w Polsce, 2013-2022
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków w sklepach osiedlowych w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu (%), 2017

Tables

 • Profile demograficzne respondentów (%), 2017
 • Wybrane statystyki dotyczące rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, 2014-2018
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne: dane i prognozy na lata 2013-2022
 • Przegląd sytuacji na rynku kosmetycznym w Polsce, 2013-2022
 • Czynniki wzrostu rynku kosmetycznego w Polsce, 2016-2022
 • Analiza konkurencyjności rynku artykułów kosmetycznych w Polsce
 • Wpływ poszczególnych trendów na wartość rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, 2013-2022
 • Wpływ poszczególnych czynników na wartość rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, 2013-2022
 • Wydatki na reklamę w segmencie higiena i pielęgnacja w Polsce (%), według grup produktowych, 2015 i 2016
 • Wydatki na reklamę w segmencie higiena i pielęgnacja w Polsce (mln zł), według grup produktowych, 2013-2016
 • Top 10 reklamodawców branży kosmetycznej w Polsce pod względem wydatków na reklamę (mln zł), 2015 vs 2016
 • Top 10 marek branży kosmetycznej w Polsce pod względem wydatków na reklamę (mln zł), 2015 vs 2016
 • Wydatki reklamowe detalistów w branży kosmetycznej w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Kategorie kosmetyków zakupionych w Polsce w 2016 r. (%), 2017
 • Kategorie kosmetyków zakupionych w Polsce w 2016 r., według płci respondentów (%), 2017
 • Kategorie kosmetyków zakupionych w Polsce w 2016 r., w podziale na kategorie wiekowe (%), 2017
 • Kategorie kosmetyków zakupionych w Polsce w 2016 r., w podziale na dochód netto w gospodarstwie per capita (%), 2017
 • Podsumowanie segmentacji – profile konsumentów (%), 2017
 • Profile psychograficzne konsumentów kupujących kosmetyki w Polsce, 2017
 • Profile demograficzne konsumentów kupujących kosmetyki w Polsce (%), 2017
 • Częstotliwość zakupu poszczególnych kategorii kosmetyków w Polsce (%), 2017
 • Charakterystyka respondentów kupujących co najmniej raz w miesiącu poszczególne kategorie kosmetyków w Polsce (%), 2017
 • Analiza koszykowa – najczęściej kupowane kategorie kosmetyków w grupie kobiet w Polsce, 2017
 • Analiza koszykowa – najczęściej kupowane kategorie kosmetyków w grupie mężczyzn w Polsce, 2017
 • Kryteria wyboru poszczególnych kategorii kosmetyków w Polsce (%), 2017
 • Kryteria wyboru kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Liczba kremów do pielęgnacji twarzy zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu kremu do pielęgnacji twarzy w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie, w których dokonano zakupu kremów do pielęgnacji twarzy w Polsce (%), 2017
 • Marki kremów do pielęgnacji twarzy zakupione w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa kremu do twarzy o pojemności 100 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Akceptacja cenowa kremu do rąk o pojemności 100 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Akceptacja cenowa balsamu do ciała o pojemności 400 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Liczba żeli pod prysznic zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu żelu pod prysznic w Polsce (%), 2017
 • Marki żelu pod prysznic zakupione w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa żelu pod prysznic o pojemności 400 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Kryteria wyboru żelu pod prysznic o pojemności 400 ml w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Liczba dezodorantów zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu dezodorantów w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu dezodorantów (%), 2017
 • Marki dezodorantów, które zakupiono w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa dezodorantu o pojemności 150 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Liczba szamponów zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu szamponu do włosów w Polsce (%), 2017
 • Marki szamponu do włosów, które zakupiono w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa szamponu do włosów o pojemności 400 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Kryteria wyboru kosmetyków do pielęgnacji włosów w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Akceptacja cenowa perfum o pojemności 50 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Kryteria wyboru perfum w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Wybrani dystrybutorzy kosmetyków premium i selektywnych w Polsce, według wartości sprzedaży (mln zł), 2013-2015
 • Kryteria wyboru kosmetyków do makijażu w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Akceptacja cenowa tuszu do rzęs o pojemności 10 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Akceptacja cenowa podkładu do twarzy o pojemności 10 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Akceptacja cenowa szminki w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Wartościowe i ilościowe udziały marek własnych w poszczególnych kategoriach artykułów kosmetycznych i higienicznych oraz ich dynamika w Polsce, 2014-2015
 • Kryteria wyboru miejsca zakupu kosmetyków w Polsce (%), 2017
 • Kryteria wyboru miejsca zakupu kosmetyków w Polsce, według zmiennych demograficznych, 2017
 • Wartość rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, według kanałów dystrybucji (mln zł), 2013-2022
 • Dynamika wzrostu kanałów dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce (%), 2013-2022
 • Udziały kanałów dystrybucji w rynku artykułów kosmetycznych w Polsce (%), 2013-2022
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży artykułów kosmetycznych w sklepach drogeryjno-kosmetycznych w Polsce
 • Porównanie kanału drogerii nowoczesnych i kanału drogerii tradycyjnych w Polsce: wartość sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów, 2013-2017
 • Charakterystyka dużych sieci drogeryjnych w Polsce, 2015-2017
 • Szacunkowa wartość sprzedaży artykułów kosmetycznych (mln zł) i liczba sklepów dużych sieci drogeryjnych w Polsce, 2013-2017
 • Charakterystyka małych sieci drogeryjnych w Polsce, 2015-2017
 • Szacowana wartość sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów małych sieci drogeryjnych w Polsce, 2013-2017
 • Charakterystyka franczyzowych sieci drogeryjnych w Polsce, 2015-2017
 • Szacowana wartość sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów franczyzowych sieci drogeryjnych w Polsce, 2013-2017
 • Charakterystyka dużych sieci perfumeryjnych w Polsce, 2015-2017
 • Wartość sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów dużych sieci perfumeryjnych w Polsce, 2013-2017
 • Charakterystyka sieci z kosmetykami naturalnymi w Polsce, 2015-2017
 • Szacowana wartość sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci z kosmetykami naturalnymi w Polsce, 2013-2017
 • Charakterystyka sieci z kosmetykami kolorowymi w Polsce, 2015-2017
 • Szacowana wartość sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci z kosmetykami kolorowymi w Polsce, 2013-2017
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży artykułów kosmetycznych w wielkopowierzchniowych sklepach spożywczych w Polsce
 • Szacowane przychody ze sprzedaży artykułów kosmetycznych w sklepach dyskontowych w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Szacowane przychody ze sprzedaży artykułów kosmetycznych w hipermarketach w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Szacowane przychody ze sprzedaży artykułów kosmetycznych w wybranych supermarketach w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży artykułów kosmetycznych w sprzedaży bezpośredniej w Polsce
 • Przychody czołowych firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią kosmetyków w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży artykułów kosmetycznych przez internet w Polsce
 • Wartość sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących kosmetykami w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Wartość sprzedaży nowych produktów i dynamika poszczególnych grup produktowych na Allegro w segmencie kosmetycznym w Polsce, 2012-2015 i I-VII 2016
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży artykułów kosmetycznych w aptekach w Polsce
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży artykułów kosmetycznych w kanale małych sklepów spożywczych i spożywczo-przemysłowych w Polsce
 • Ogólne informacje na temat 20 największych detalistów kosmetycznych w Polsce, 2016
 • Szacowane udziały rynkowe 20 największych detalistów kosmetycznych w Polsce (%), 2013-2017
 • Szacowane przychody ze sprzedaży artykułów kosmetycznych 20 największych detalistów kosmetycznych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Dynamika sprzedaży artykułów kosmetycznych 20 największych detalistów kosmetycznych w Polsce (%), 2013-2017
 • Liczba sklepów największych detalistów kosmetycznych w Polsce, 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż artykułów kosmetycznych na sklep największych detalistów kosmetycznych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Rossmann w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Biedronka w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Hebe w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Sprzedaż i liczba sklepów Avon w Polsce, 2013-2017
 • Kaufland w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Lidl w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Super-Pharm w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Grupa Auchan w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Sephora w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Douglas w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Tesco w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Drogerie Natura w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
Infographic

Infographic

Product details

Price:

3 200

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: March 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Cosmetics
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Clients' Testimonials

I often make use of PMR’s data because they are a valuable source of information about the retail market in Central Europe. The news briefings help me keep abreast of the fast-changing market landscape, and the in-depth, forward-looking analyses are very helpful in strategy planning.

Commercial and Market Insight Manager

Tesco Polska Sp z o.o.

We have been using the reports and statistics provided by PMR for many years, as these are extremely valuable sources of knowledge about the European Retail markets. News let you keep an eye on dynamic changes, databases regularly provide insight, and reports and analyzes help you strategically plan your company's activities.

 

Managing Director

Swarovski Poland Sp. z o.o.,

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process