Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

2 300

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample
Raport zawiera unikatowe dane o rynku DIY wraz z autorskimi prognozami aż do 2022 roku, w tym m.in. wartość całego rynku, a także w podziale na sprzedaż detaliczną i instytucjonalną. Analiza obejmuje także kanały dystrybucji, w tym sieci tzw. marketów budowlanych, spożywcze sklepy wielkopowierzchniowe, Internet oraz sklepy niezależne i targowiska. Ponadto, publikacja omawia najważniejsze czynniki wpływające na rynek (skłonność do przeprowadzania remontów i napraw, wartość przyznanych kredytów konsumenckich i hipotecznych, plany zakupu mieszkania lub domu) oraz prezentuje kluczowe trendy na rynku.
Subscription: 12 months
Publication date: September 2016
Other versions: Polish
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma
Country: Poland
Pages: 349

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: info@pmrcr.com

Description

Description

Raport zawiera unikatowe dane o rynku DIY wraz z autorskimi prognozami aż do 2022 roku, w tym m.in. wartość całego rynku, a także w podziale na sprzedaż detaliczną i instytucjonalną. Analiza obejmuje także kanały dystrybucji, w tym sieci tzw. marketów budowlanych, spożywcze sklepy wielkopowierzchniowe, Internet oraz sklepy niezależne i targowiska. Ponadto, publikacja omawia najważniejsze czynniki wpływające na rynek (skłonność do przeprowadzania remontów i napraw, wartość przyznanych kredytów konsumenckich i hipotecznych, plany zakupu mieszkania lub domu) oraz prezentuje kluczowe trendy na rynku.


What is the content of the report?

 • Wartość całego rynku DIY w Polsce wraz z autorską prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego
 • Wartość głównych segmentów, czyli rynku instytucjonalnego i detalicznego wraz z prognozą do 2022
 • Alternatywne scenariusze rozwoju rynku do 2022 r. szacujące wpływ poszczególnych czynników na jego prognozowaną wartość przygotowane we współpracy z zespołem ekonometryków
 • Prezentacja kluczowych trendów, w tym m.in. konsolidacja rynku, rosnąca popularność zakupów przez Internet, rozszerzanie oferty marketów budowlanych
 • Udział oraz wartość poszczególnych kanałów dystrybucji na rynku wraz z prognozą do 2022 roku
 • Prezentacja wyników badania konsumenckiego dotyczącego zakupów i planów zakupowych Polaków dla produktów DIY, przeprowadzonych na zlecenie PMR
 • Dane o sprzedaży i udziale w rynku dla najważniejszych graczy na rynku DIY w Polsce
 • Informacje o liczbie sklepów dla sieci DIY i ich planowanej ekspansji
 • Profile największych graczy na rynku zawierające informacje o ich planach i strategiach, o powierzchni i wyglądzie sklepów, a także informacje o lokalizacji wszystkich sklepów należących do danej sieci

Who benefits from the analysis?

 • Sieci sklepów DIY (tzw. marketów budowlanych)
 • Hurtownie i składy materiałów budowlanych
 • Producenci i dystrybutorzy artykułów oferowanych na tym rynku, czyli m.in. osprzętu elektrycznego, artykułów drewnianych, przyrządów kanalizacyjnych, materiałów budowlanych, narzędzi, artykułów ogrodowych
 • Sieci spożywczych sklepów wielkopowierzchniowych, które posiadają lub planują wprowadzenie do swojej oferty wyżej wymienionego asortymentu
 • Sklepy internetowe oraz dostawcy rozwiązań IT dla sieci sklepów
 • Organizacje i zrzeszenia branżowe
 • Firmy planujące wejście na ten rynek lub doradzające w procesie fuzji i akwizycji
 • Inwestorzy, deweloperzy oraz firmy budowlane i remontowe
 • Firmy logistyczne świadczące usługi dla sieci DIY
 • Banki, analitycy oraz firmy consultingowe

Why to buy the report?

 • Całościowy obraz rynku DIY w Polsce i wszystkich jego kanałów, pozwalający na ocenę dalszego rozwoju rynku, czy potencjalnych przejęć
 • Autorskie 5-letnie prognozy rynku, segmentów i kanałów, oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy, jak i strategię sprzedaży
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących wraz z oszacowanym ich wpływem na wartość rynku, a także analizą alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2022 r.
 • Wyniki badania konsumenckiego dotyczącego zakupów i planów zakupowych wspomogą zweryfikowanie planów sprzedażowych na najbliższy okres, a także decyzję, co do intensyfikacji działań marketingowych
 • Raport będzie przydatnym narzędziem w procesie tworzenia strategii sprzedaży oraz analizy konkurencji na rynku, a także budżetowania oraz planowania przyszłych inwestycji
 • Możliwość dokonania analizy danych historycznych, a także trendów, jakie z nich płyną
Table of Contents

Table of Contents

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Otoczenie makroekonomiczne
  • Ocena roku 2016
  • Prognozy na 2017 rok
  • Perspektywa średniookresowa: 2018-2022
 • Całkowity rynek DIY w Polsce
  • Wartość instytucjonalnego rynku DIY
  • Wartość detalicznego rynku DIY
   • Scenariusze rozwoju sytuacji na rynku
 • Charakterystyka rynku
  • Najważniejsze czynniki wpływające na rynek
   • Rynek mieszkaniowy
   • Kredyty hipoteczne
   • Kredyty konsumenckie
   • Remonty
   • Wydatki na utrzymanie gospodarstwa domowego
  • Trendy rynkowe
   • Ekspansja sieci i konsolidacja rynku
   • Popularność marek własnych
   • Konsumenci są coraz bardziej wygodni
   • Ewentualne wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę
  • Segmenty produktowe
  • Kanały dystrybucji
   • Sieci sklepów DIY (marketów budowlanych)
   • Sklepy niezależne
   • Spożywcze sklepy wielkopowierzchniowe
   • Sprzedaż internetowa
   • Pozostałe
  • Sklepy DIY – analiza lokalizacji
 • Najwięksi gracze na rynku DIY w Polsce
  • Profile największych graczy
   • Castorama
   • Leroy Merlin
   • OBI
   • Bricomarche
   • PSB-Mrówka
   • Praktiker
   • Merkury Market
   • Auchan
   • Majster
   • Tesco
Graphs and Tables

Graphs and Tables

Graphs

 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) całkowitego rynku DIY w Polsce, 2013-2022
 • Rynek DIY w Polsce w podziale na sprzedaż instytucjonalną i detaliczną (%), 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) instytucjonalnego rynku DIY w Polsce, 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) detalicznego rynku DIY w Polsce, 2013-2022
 • Prognozowany wzrost wartości detalicznego rynku DIY w Polsce w scenariuszach optymistycznym i pesymistycznym (%), 2017-2022
 • Liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie, w trakcie budowy i oddanych do użytku w Polsce (tys.), 2013-2015 i I-III kw. 2016
 • Plany konsumentów w Polsce odnośnie kupna mieszkania lub budowy domu w ciągu następnych 12 miesięcy, I kw. 2013-I kw. 2017
 • Wartość (mln zł) i liczba (tys.) nowo przyznanych kredytów hipotecznych w Polsce, I kw. 2013-III kw. 2016
 • Zmiana wartości kredytów konsumenckich w Polsce (mln zł), styczeń 2013-listopad 2016
 • Źródła finansowania prac remontowych w Polsce (%), styczeń 2017
 • Plany konsumentów odnośnie przeprowadzenia remontu mieszkania w ciągu następnych 12 miesięcy w Polsce, I kw. 2013-I kw. 2017
 • Miesięczne wydatki per capita na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego w Polsce (zł) i zmiana (%), 2013-2015
 • Ilościowy udział poszczególnych segmentów produktowych w ofercie wybranych sklepów DIY w Polsce (%), luty 2017
 • Wartościowy udział poszczególnych segmentów produktowych w rynku detalicznym DIY w Polsce (%), 2016
 • Deklarowane przez konsumentów miejsca zakupu artykułów DIY w Polsce (%), styczeń 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) kanału sieci sklepów DIY w Polsce, 2013-2022
 • Łączna liczba sklepów należących do największych sieci sklepów DIY w Polsce, 2013-2017
 • Sieci DIY, według szacowanej średniej powierzchni sprzedaży na sklep (m²), 2016
 • Znajomość poszczególnych sieci DIY w Polsce (%), styczeń 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) kanału sieci sklepów niezależnych z ofertą DIY w Polsce, 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży produktów DIY w kanale sieci sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce, 2013-2022
 • Łączna liczba hipermarketów w Polsce, 2013-2017
 • Łączna liczba supermarketów w Polsce, 2013-2017
 • Łączna liczba dyskontów w Polsce, 2013-2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży internetowej produktów DIY w Polsce, 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) pozostałych kanałów oferujących produkty DIY w Polsce, 2013-2022

Tables

 • Wybrane statystyki dotyczące rynku DIY w Polsce, 2014-2018
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski: dane i prognozy na lata 2013-2022
 • Przegląd sytuacji na instytucjonalnym rynku DIY w Polsce, 2013-2022
 • Czynniki wpływające na wzrost instytucjonalnego rynku DIY w Polsce, 2016-2022
 • Analiza konkurencyjności instytucjonalnego rynku DIY w Polsce
 • Przegląd sytuacji na detalicznym rynku DIY w Polsce, 2013-2022
 • Czynniki wpływające na wzrost detalicznego rynku DIY w Polsce, 2016-2022
 • Analiza konkurencyjności detalicznego rynku DIY w Polsce
 • Wpływ poszczególnych czynników na wartość rynku DIY w Polsce, 2013-2022
 • Deklaracje respondentów odnośnie terminu przeprowadzania poszczególnych typów prac remontowych w Polsce (%), styczeń 2017
 • Sposób przeprowadzania prac remontowych w Polsce (%), styczeń 2017
 • Wpływ poszczególnych trendów na wartość rynku DIY w Polsce, 2013-2022
 • Najważniejsze czynniki brane pod uwagę przy wyborze sklepu w zależności od typu zakupów DIY w Polsce (%), styczeń 2017
 • Produkty znajdujące się w ofercie sklepów DIY zakupione przez respondentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce (%), styczeń 2017
 • Udział poszczególnych kanałów dystrybucji w detalicznym rynku DIY w Polsce (%), 2013-2022
 • Wartość poszczególnych kanałów dystrybucji detalicznego rynku DIY w Polsce (mln zł), 2013-2022
 • Dynamika sprzedaży poszczególnych kanałów dystrybucji detalicznego rynku DIY w Polsce (%), 2013-2022
 • Analiza konkurencyjności kanału sieci sklepów DIY w Polsce
 • Najczęściej odwiedzane sieci sklepów DIY w Polsce (%), styczeń 2017
 • Sieci DIY, w których respondenci dokonali zakupów w Polsce (%), styczeń 2017
 • Wartość sprzedaży największych sieci DIY w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Udział w całkowitym rynku DIY największych sieci DIY w Polsce (%), 2013-2017
 • Liczba sklepów największych sieci DIY w Polsce, 2013-2017
 • Analiza konkurencyjności kanału sieci sklepów niezależnych z ofertą DIY w Polsce
 • Analiza konkurencyjności kanału sieci sklepów wielkopowierzchniowych z ofertą DIY w Polsce
 • Szacowana wartość sprzedaży artykułów DIY przez wybrane sieci sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Udział w całkowitym rynku DIY wybranych sieci sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce (%), 2013-2017
 • Liczba sklepów wybranych sieci sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce, 2013-2017
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży internetowej produktów DIY w Polsce
 • Podstawowe informacje dotyczące wybranych sklepów internetowych handlujących produktami DIY w Polsce, styczeń 2017
 • Szacowana wartość sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących produktami DIY w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży produktów DIY na targowiskach w Polsce
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży produktów DIY w hurtowniach i składach budowlanych w Polsce
 • Wybrane sieci sklepów DIY w Polsce, według liczby sklepów w województwach, 2016 – cz. 1
 • Wybrane sieci sklepów DIY w Polsce, według liczby sklepów w województwach, 2016 – cz. 2
 • Wybrane sieci sklepów DIY w Polsce, według liczby sklepów w miastach powyżej 150 tys. mieszkańców, 2016 – cz. 1
 • Wybrane sieci sklepów DIY w Polsce, według liczby sklepów w miastach powyżej 150 tys. mieszkańców, 2016 – cz. 2
 • Informacje o największych graczach na rynku DIY w Polsce
 • Wybrane informacje o największych graczach na rynku DIY w Polsce, 2016
 • Wartość sprzedaży największych graczy na rynku DIY w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Dynamika sprzedaży największych graczy na rynku DIY w Polsce (%), 2013-2017
 • Udział największych graczy w całkowitym rynku DIY w Polsce (%), 2013-2017
 • Liczba sklepów największych graczy na rynku DIY w Polsce, 2013-2017
 • Wartość sprzedaży na sklep największych graczy na rynku DIY w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Kluczowe informacje o sieci Castorama w Polsce, 2013-2017
 • Liczba sklepów sieci Castorama w Polsce, 2016
 • Liczba sklepów sieci Brico Depot w Polsce, 2016
 • Kluczowe informacje o sieci Leroy Merlin w Polsce, 2013-2017
 • Liczba sklepów sieci Leroy Merlin w Polsce, 2016
 • Liczba sklepów sieci Bricoman, 2016
 • Kluczowe informacje o sieci OBI w Polsce, 2013-2017
 • Liczba sklepów sieci OBI w Polsce, 2016
 • Kluczowe informacje o sieci Bricomarche w Polsce, 2013-2017
 • Liczba sklepów sieci Bricomarche w Polsce, 2016
 • Kluczowe informacje o sieci PSB-Mrówka w Polsce, 2013-2017
 • Liczba sklepów sieci PSB-Mrówka w Polsce, 2016
 • Kluczowe informacje o sieci Praktiker w Polsce, 2013-2017
 • Liczba sklepów sieci Praktiker w Polsce, 2016
 • Kluczowe informacje o sieci Merkury Market w Polsce, 2013-2017
 • Liczba sklepów sieci Merkury Market w Polsce, 2016
 • Kluczowe informacje o sieci Auchan w Polsce, 2013-2017
 • Kluczowe informacje o sieci Majster w Polsce, 2013-2017
 • Liczba sklepów sieci Majster w Polsce, 2016
 • Kluczowe informacje o sieci Tesco w Polsce, 2013-2017
Infographic

Infographic

Product details

Price:

2 300

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: February 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: DIY
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Clients' Testimonials

I often make use of PMR’s data because they are a valuable source of information about the retail market in Central Europe. The news briefings help me keep abreast of the fast-changing market landscape, and the in-depth, forward-looking analyses are very helpful in strategy planning.

Commercial and Market Insight Manager

Tesco Polska Sp z o.o.

We have been using the reports and statistics provided by PMR for many years, as these are extremely valuable sources of knowledge about the European Retail markets. News let you keep an eye on dynamic changes, databases regularly provide insight, and reports and analyzes help you strategically plan your company's activities.

 

Managing Director

Swarovski Poland Sp. z o.o.,

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process