Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet

Industry Report

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

3 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet

Raport stanowi rzetelne i wiarygodne źródło wiedzy na temat rynku dystrybucji na rynku farmaceutycznym w Polsce. Kolejna edycja raportu zawiera dane na temat obecnej wartości rynku, a także prognozy rozwoju rynku na lata 2017-2022, uwzględniające m.in. wpływ zmian prawnych oraz innych wydarzeń na rynek.

Raport prezentuje analizę działalności głównych graczy rynkowych oraz profile największych hurtowni farmaceutycznych, sieci aptecznych i aptek internetowych oraz importerów równoległych , w tym informacje finansowe oraz informacje o zasięgu działalności prowadzonej na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce.

 

Subscription: 12 months
Publication date: September 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharmaceuticals & Parapharmaceuticals
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Description

Description

Raport stanowi rzetelne i wiarygodne źródło wiedzy na temat rynku dystrybucji na rynku farmaceutycznym w Polsce. Kolejna edycja raportu zawiera dane na temat obecnej wartości rynku, a także prognozy rozwoju rynku na lata 2017-2022, uwzględniające m.in. wpływ zmian prawnych oraz innych wydarzeń na rynek.

 

Raport prezentuje analizę działalności głównych graczy rynkowych oraz profile największych hurtowni farmaceutycznych, sieci aptecznych i aptek internetowych oraz importerów równoległych , w tym informacje finansowe oraz informacje o zasięgu działalności prowadzonej na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Dodatkowo do tego raportu możecie Państwo zakupić streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, jak i plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 


What is the content of the report?

 

 • Wartość sprzedaży detalicznej i hurtowej, szpitalnej aptecznej, pozaaptecznej, internetowej oraz wartość handlu równoległego na rynku farmaceutycznym w Polsce
 • Perspektywy rozwoju rynku w latach 2017–2022 dla takich wskaźników jak: wartość sprzedaży detalicznej i hurtowej, szpitalnej aptecznej, pozaaptecznej, internetowej (apteki i sklepy internetowe) wraz z ze szczegółowym omówieniem czynników wpływających na dynamikę rynku obecnie i w przyszłości
 • Struktura rynku obejmująca dystrybucję: hurtową, detaliczną apteczną i pozaapteczną, a także internetową
 • Czynniki wzrostu i bariery rozwoju wpływające na obecną i przyszłą sytuację na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce
 • Największe sieci apteczne prowadzące działalność w Polsce, jak również sieci o mniejszym zasięgu; wnikliwa analiza powiązań właścicielskich
 • Największe hurtownie na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce
 • Największe apteki internetowe oraz sprzedaż przez serwis Allegro
 • Profile wiodących graczy rynkowych, wraz z danymi na temat ich sprzedaży oraz planów rozwojowych
 • Dane rynkowe, np. liczba aptek w odniesieniu do wielkości populacji, liczba aptek internetowych, , udziały rynkowe w rynku hurtu farmaceutycznego, liczba aptek w poszczególnych sieciach wraz z danymi kontaktowymi w osobnej bazie Excel (dodatkowo płatne)
 • Średnie ceny i marże - omówienie
 • Regulacje prawne określające warunki dystrybucji farmaceutycznej przez apteki działające na terenie Polski.

 

Who benefits from the analysis?

 

 • Sieci aptecznych prowadzących sprzedaż detaliczną w Polsce
 • Hurtowni farmaceutycznych funkcjonujących na terenie Polski
 • Innych dystrybutorów prowadzących działalność na polskim rynku farmaceutycznym np. operatorów logistycznych, importerów równoległych
 • Producentów leków i parafarmaceutyków, marek własnych
 • Inwestorów zainteresowanych wejściem na ten rynek.
 • Sieci detalicznych pragnących rozwijać ofertę farmaceutyków.
 • Ambasad i innych jednostek wspierających inwestorów na rynku polskim.

Why to buy the report?

 

 • Unikalny zestaw danych, prognoz oraz analiza środowiska konkurencyjnego pozwoli przeprowadzić analizy rynku poprzedzające decyzje inwestycyjne
 • Opracowywanie optymalizacji strategii dystrybucji farmaceutyków i parafarmaceutyków w Polsce
 • Niezbędne narzędzie przy opracowywaniu akcji marketingowych i sprzedażowych, które umożliwi identyfikację kluczowych odbiorców i największych barier
 • Wsparcie danymi i wnioskami podczas przygotowywania biznes planów oraz innych działań podczas prezentacji przed zarządem firmy
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy
 • Tworzenie strategii rozwoju dla nowego lub już działającego na rynku przedsiębiorstwa
 • Opracowywanie planów operacyjnych
 • Aktualizowanie lub sporządzania budżetów
 • Przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęć na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce
Table of Contents

Table of Contents

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Dystrybucja hurtowa
  • Dystrybucja do aptek
   • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2016-2017
   • Przyszłe najważniejsze wydarzenia i trendy dla lat 2017-2022
   • Liczba, rodzaj i lokalizacja hurtowni
  • Regulacje prawne
   • Procedura wydania pozwolenia na działalność
   • Wymogi lokalowe
  • Wartość rynku dystrybucji hurtowej do aptek i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Najwięksi gracze na rynku
  • Profile wybranych czołowych graczy
   • Neuca
   • Farmacol
   • Pelion
   • Slawex
   • CF Cefarm SA
   • OPDF SA
   • Salus International
  • Dystrybucja bezpośrednia, DTP i wyłączna
   • Charakterystyka segmentu
   • Regulacje prawne
   • Operatorzy logistyczni
  • Dystrybucja do szpitali
   • Charakterystyka segmentu
   • Grupy zakupowe
   • Kondycja finansowa szpitali
   • Wartość rynku przetargów lekowych 2016-2017
   • Wartość rynku dystrybucji do szpitali i prognozy rozwoju na lata 2016-2022
   • Najwięksi gracze na rynku szpitalnym
 • Dystrybucja do aptek
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2016-2017
  • Przyszłe najważniejsze wydarzenia i trendy dla lat 2017-2022
  • Liczba, rodzaj i lokalizacja hurtowni
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2016-2017
 • Przyszłe najważniejsze wydarzenia i trendy dla lat 2017-2022
 • Liczba, rodzaj i lokalizacja hurtowni
 • Regulacje prawne
  • Procedura wydania pozwolenia na działalność
  • Wymogi lokalowe
 • Procedura wydania pozwolenia na działalność
 • Wymogi lokalowe
 • Wartość rynku dystrybucji hurtowej do aptek i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Najwięksi gracze na rynku
 • Profile wybranych czołowych graczy
  • Neuca
  • Farmacol
  • Pelion
  • Slawex
  • CF Cefarm SA
  • OPDF SA
  • Salus International
 • Neuca
 • Farmacol
 • Pelion
 • Slawex
 • CF Cefarm SA
 • OPDF SA
 • Salus International
 • Dystrybucja bezpośrednia, DTP i wyłączna
  • Charakterystyka segmentu
  • Regulacje prawne
  • Operatorzy logistyczni
 • Charakterystyka segmentu
 • Regulacje prawne
 • Operatorzy logistyczni
 • Dystrybucja do szpitali
  • Charakterystyka segmentu
  • Grupy zakupowe
  • Kondycja finansowa szpitali
  • Wartość rynku przetargów lekowych 2016-2017
  • Wartość rynku dystrybucji do szpitali i prognozy rozwoju na lata 2016-2022
  • Najwięksi gracze na rynku szpitalnym
 • Charakterystyka segmentu
 • Grupy zakupowe
 • Kondycja finansowa szpitali
 • Wartość rynku przetargów lekowych 2016-2017
 • Wartość rynku dystrybucji do szpitali i prognozy rozwoju na lata 2016-2022
 • Najwięksi gracze na rynku szpitalnym
 • Dystrybucja w placówkach aptecznych
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2016-2022
   • Wydarzenia i trendy w latach 2016-2017
   • Oczekiwane wydarzenia i trendy w latach 2017-2022
  • Liczba i rozmieszczenie aptek
   • Liczba aptek
   • Rozmieszczenie według miast i województw
  • Sieci apteczne
   • Ilościowo
   • Wartościowo
   • Liczba pacjentów
   • Ceny i marże
  • Sieci aptek franczyzowe
  • Grupy zakupowe aptek
  • Punkty apteczne
  • Apteki szpitalne
  • Regulacje prawne
  • Urzędowe marże detaliczne
  • Wartość dystrybucji aptecznej i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Struktura rynku
  • Profile wybranych czołowych sieci aptecznych powiązanych z hurtowniami
   • Pelion Healthcare Group/CEPD
   • Farmacol SA
   • Hygieia
  • Profile wybranych czołowych niezależnych sieci aptecznych
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2016-2022
  • Wydarzenia i trendy w latach 2016-2017
  • Oczekiwane wydarzenia i trendy w latach 2017-2022
 • Wydarzenia i trendy w latach 2016-2017
 • Oczekiwane wydarzenia i trendy w latach 2017-2022
 • Liczba i rozmieszczenie aptek
  • Liczba aptek
  • Rozmieszczenie według miast i województw
 • Liczba aptek
 • Rozmieszczenie według miast i województw
 • Sieci apteczne
  • Ilościowo
  • Wartościowo
  • Liczba pacjentów
  • Ceny i marże
 • Ilościowo
 • Wartościowo
 • Liczba pacjentów
 • Ceny i marże
 • Sieci aptek franczyzowe
 • Grupy zakupowe aptek
 • Punkty apteczne
 • Apteki szpitalne
 • Regulacje prawne
 • Urzędowe marże detaliczne
 • Wartość dystrybucji aptecznej i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Struktura rynku
 • Profile wybranych czołowych sieci aptecznych powiązanych z hurtowniami
  • Pelion Healthcare Group/CEPD
  • Farmacol SA
  • Hygieia
 • Pelion Healthcare Group/CEPD
 • Farmacol SA
 • Hygieia
 • Profile wybranych czołowych niezależnych sieci aptecznych
 • Dystrybucja pozaapteczna
  • Regulacje prawne
   • Planowane akty prawne
  • Wartość rynku dystrybucji pozaaptecznej i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Struktura rynku
  • Podmioty zajmujące się dystrybucją leków w obrocie pozaaptecznym
   • Dystrybucja hurtowa
   • Dystrybucja detaliczna
  • Zachowania konsumenckie – wyniki badania PMR
 • Regulacje prawne
  • Planowane akty prawne
 • Planowane akty prawne
 • Wartość rynku dystrybucji pozaaptecznej i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Struktura rynku
 • Podmioty zajmujące się dystrybucją leków w obrocie pozaaptecznym
  • Dystrybucja hurtowa
  • Dystrybucja detaliczna
 • Dystrybucja hurtowa
 • Dystrybucja detaliczna
 • Zachowania konsumenckie – wyniki badania PMR
 • Dystrybucja internetowa
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy
   • Przeszłe wydarzenia i trendy
   • Przyszłe wydarzenia i trendy
   • Zachowania konsumenckie – wyniki badania PMR
   • Liczba aptek internetowych
   • Regulacje prawne
  • Wartość rynku handlu internetowego i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Struktura rynku
  • Czołowi gracze
   • Liczba użytkowników i zasięg
   • Rozpoznawalność aptek
   • Najpopularniejsze apteki internetowe: dermokosmetyki – wyniki badania PMR
   • Najpopularniejsze apteki internetowe: suplementy diety – wyniki badania PMR
  • Profile wybranych czołowych graczy – apteki internetowe
   • Doz.pl
   • Aptekagemini.pl
   • I-apteka.pl
   • SK Farm II
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy
  • Przeszłe wydarzenia i trendy
  • Przyszłe wydarzenia i trendy
  • Zachowania konsumenckie – wyniki badania PMR
  • Liczba aptek internetowych
  • Regulacje prawne
 • Przeszłe wydarzenia i trendy
 • Przyszłe wydarzenia i trendy
 • Zachowania konsumenckie – wyniki badania PMR
 • Liczba aptek internetowych
 • Regulacje prawne
 • Wartość rynku handlu internetowego i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Struktura rynku
 • Czołowi gracze
  • Liczba użytkowników i zasięg
  • Rozpoznawalność aptek
  • Najpopularniejsze apteki internetowe: dermokosmetyki – wyniki badania PMR
  • Najpopularniejsze apteki internetowe: suplementy diety – wyniki badania PMR
 • Liczba użytkowników i zasięg
 • Rozpoznawalność aptek
 • Najpopularniejsze apteki internetowe: dermokosmetyki – wyniki badania PMR
 • Najpopularniejsze apteki internetowe: suplementy diety – wyniki badania PMR
 • Profile wybranych czołowych graczy – apteki internetowe
  • Doz.pl
  • Aptekagemini.pl
  • I-apteka.pl
  • SK Farm II
 • Doz.pl
 • Aptekagemini.pl
 • I-apteka.pl
 • SK Farm II
 • Handel równoległy
  • Import równoległy
   • Regulacje prawne
   • Liczba pozwoleń na import równoległy
   • Wartość rynku leków z importu równoległego
   • Najwięksi gracze
  • Eksport równoległy
 • Import równoległy
  • Regulacje prawne
  • Liczba pozwoleń na import równoległy
  • Wartość rynku leków z importu równoległego
  • Najwięksi gracze
 • Regulacje prawne
 • Liczba pozwoleń na import równoległy
 • Wartość rynku leków z importu równoległego
 • Najwięksi gracze
 • Eksport równoległy
Graphs and Tables

Graphs and Tables

List of tables

 • Czynniki makroekonomiczne wpływające na dynamikę rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce, 2017-2022
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek dystrybucji hurtowej do aptek w Polsce, 2016-2017
 • Przyszłe reformy i trendy na rynku oraz ich wpływ na rynek dystrybucji hurtowej w Polsce, 2017-2022
 • Liczba magazynów hurtowni farmaceutycznych mających pozwolenie na obrót produktami leczniczymi w Polsce, w podziale na produkty o wymaganiach dodatkowych, sierpień 2017
 • Udziały rynkowe największych graczy na rynku hurtu farmaceutycznego w Polsce, sprzedaż do aptek i szpitali (%), 2013-2016
 • Porównanie wyników finansowych największych hurtowni farmaceutycznych w Polsce, 2016
 • Porównanie wyników finansowych największych hurtowni farmaceutycznych w Polsce, I kw. 2017
 • Struktura własnościowa Neuca SA (%), 2017
 • Struktura Grupy Neuca w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące Grupy Neuca w Polsce, 2017
 • Udziały Grupy Neuca w rynku hurtu do aptek w Polsce, pod względem wartości (%), I kw. 2011-II kw. 2017
 • Struktura własnościowa Farmacol SA w Polsce (%), 2017
 • Struktura Grupy Kapitałowej Farmacol w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące Grupy Farmacol w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Pelion SA w Polsce (%), 28 sierpnia 2017
 • Struktura Grupy Pelion w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące Grupy Pelion w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa PDF Slawex Sp. z o.o. (%), 2017
 • Struktura własnościowa Logispharm Sp. z o.o. (%), 2017
 • Ogólne informacje dotyczące Grupy Slawex w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa CF Cefarm SA w Polsce (%), 2017
 • Struktura Grupy Centrala Farmaceutyczna Cefarm w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące CF Cefarm SA w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA w Polsce (%), 2017
 • Struktura własnościowa członków OPDF w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące OPDF SA w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Salus International Sp. z o.o. (%), 2017
 • Struktura Grupy Salus International w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące Salus International w Polsce, 2017
 • Przykłady producentów stosujących dystrybucję bezpośrednią lub DTP na rynku polskim
 • Województwa o największej wartości przetargów lekowych w Polsce (zł), 2016 i II kwartał 2017
 • Najwięksi przetargobiorcy lekowi w Polsce i ich udział w rynku, pod względem wartości wygranych przetargów (zł), 2016 i II kwartał 2017
 • Najważniejsi gracze na rynku dystrybucji szpitalnej w Polsce, 2017
 • Przychody najważniejszych graczy na rynku dystrybucji szpitalnej (mln zł), dynamika (%) i zysk netto (mln zł) w Polsce, 2007-2016
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy rynkowe oraz ich wpływ na wartość rynku dystrybucji w aptekach w Polsce, 2016-2017
 • Przeciętne miesięczne obroty apteki w Polsce (tys. zł) i dynamika (%), 2014-czerwiec 2017
 • Wybrane przejęcia sieci aptecznych w Polsce, 2016-sierpień 2017
 • Przyszłe wydarzenia i trendy na rynku oraz ich wpływ na rynek dystrybucji w aptekach w Polsce, 2017-2022
 • Udział sprzedaży produktów OTC i Rx w kwocie marży w aptekach sieciowych 50+ i na całym rynku aptecznym w Polsce (%), 2010-2016
 • Liczba placówek wybranych franczyzowych sieci aptek w Polsce, sierpień 2017
 • Wybrane grupy zakupowe aptek działające na rynku farmaceutycznym w Polsce, 2017
 • Liczba aptek szpitalnych, działów farmacji szpitalnej i aptek zakładowych w poszczególnych województwach w Polsce, sierpień 2017
 • Urzędowe marże detaliczne na leki refundowane w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące sieci DOZ w Polsce, 2017
 • Przychody i zysk/strata netto wybranych innych aptek i sieci aptecznych należących do DOZ w Polsce, 2010-2015
 • Przychody i zysk/strata netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do PZF Cefarm Lublin w Polsce, 2010-2015
 • Przychody i zysk/strata netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do Apteki Cefarm w Polsce, 2010-2015
 • Przychody i zysk/strata netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do Apexim w Polsce, 2010-2015
 • Przychody i zysk/strata netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do PZF Cefarm Kraków w Polsce, 2010-2015
 • Przychody i zysk/strata netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do Suprema Sp. z o.o. w Polsce, 2010-2015
 • Przychody i zysk/strata netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do Defarm w Polsce, 2010-2015
 • Przychody i zysk/strata netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do Przylesie w Polsce, 2010-2015
 • Przychody i zysk/strata netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do Helikon Farmacja w Polsce, 2010-2015
 • Przychody i zysk/strata netto wybranych spółek należących do Grupy Kapitałowej Farmacol zajmujących się sprzedażą detaliczną w Polsce, 2010-2015
 • Struktura własnościowa Hygieia Sp. z o.o., 2017
 • Ogólne informacje dotyczące sieci Hygieia w Polsce, 2017
 • Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), powyżej 20 placówek, sierpień 2017
 • Nowe placówki uruchomione przez wybrane największe sieci apteczne w Polsce, wrzesień 2016-sierpień 2017
 • Struktura własnościowa BRL Center Sp. z o.o., 2017
 • Struktura własnościowa Dr. Max Sp. z o.o., 2017
 • Ogólne informacje dotyczące sieci Dr. Max w Polsce, 2017
 • Struktura BRL Center Sp. z o.o., 2017
 • Przychody i wynik finansowy netto wybranych spółek sieci Dr. Max w Polsce (mln zł), 2010-2015 lub 2016
 • Struktura własnościowa Ziko Apteka Sp. z o.o., 2017
 • Struktura własnościowa Socrates Time Sp. z o.o., 2017
 • Ogólne informacje dotyczące sieci Ziko Apteka w Polsce, 2017
 • Liczba placówek Ziko Apteka i punktów Ziko Dermo w Polsce, według województw, sierpień 2017
 • Struktura własnościowa GAP Sp. z o.o., 2017
 • Ogólne informacje dotyczące Grupy Aptek Prima w Polsce, 2017
 • Struktura sieci Grupa Aptek Prima, 2017
 • Przychody i wynik finansowy netto wybranych spółek sieci Aptek Prima w Polsce (mln zł), 2010-2015 lub 2016
 • Struktura sieci Apteka Słoneczna, 2017
 • Przychody i wynik finansowy netto wybranych spółek sieci Apteka Słoneczna w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Struktura własnościowa Grupa Nowa Farmacja Sp. z o.o., 2017
 • Ogólne informacje dotyczące grupy Nowa Farmacja w Polsce, 2017
 • Struktura sieci Nowa Farmacja, 2017
 • Struktura własnościowa Gemini Polska Sp. z o.o., 2017
 • Struktura własnościowa Apteka Gemini Hutter Sp. z o.o., 2017
 • Struktura własnościowa Gemini Polska Sp. z o.o., 2017
 • Ogólne informacje dotyczące sieci Gemini w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa sieci Euro-Apteka Sp. z o.o., 2017
 • Ogólne informacje dotyczące sieci Euro-Apteka Sp. z o.o. w Polsce, 2017
 • Struktura sieci Euro-Apteka Sp. z o.o., 2017
 • Ogólne informacje dotyczące sieci Apteka Dyżurna w Polsce, 2017
 • Struktura sieci Apteka Dyżurna, 2017
 • Przychody i wynik finansowy netto wybranych spółek sieci Apteka Dyżurna w Polsce (mln zł), 2011-2015
 • Ogólne informacje dotyczące sieci Apteka Zdrowit w Polsce, 2017
 • Struktura sieci Apteka Centrum Zdrowia, 2017
 • Przychody i wynik finansowy netto wybranych spółek sieci Apteka Zdrowit w Polsce (mln zł), 2013-2015
 • Ogólne informacje dotyczące sieci Apteka Dom Leków w Polsce, 2017
 • Struktura sieci Apteka Dom Leków, 2017
 • Struktura własnościowa Super-Pharm Poland Sp. z o.o., 2017
 • Ogólne informacje dotyczące Super-Pharm Poland Sp. z o.o. w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące sieci Apteka Centrum Zdrowia w Polsce, 2017
 • Struktura sieci Apteka Centrum Zdrowia, 2017
 • Struktura własnościowa sieci Cosmedica Sp. z o.o., 2017
 • Ogólne informacje dotyczące sieci Cosmedica w Polsce, 2017
 • Struktura sieci Cosmedica, 2017
 • Przychody i wynik finansowy netto wybranych spółek sieci Cosmedica w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Ogólne informacje dotyczące sieci Wracam do Zdrowia, 2017
 • Struktura sieci Apteka Centrum Zdrowia, 2017
 • Przychody i wynik finansowy netto wybranych spółek sieci Wracam do Zdrowia w Polsce (mln zł), 2010-2016
 • Wybrane hurtownie farmaceutyczne specjalizujące się w dystrybucji produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu poza aptekami w Polsce, sierpień 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Eko-Era w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Eurocash Serwis w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Jako-Hurt w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Kargo w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące Hurtowni Farmaceutycznej „Monika” w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy PT Dystrybucja w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy PHPU Stopol w Polsce, 2017
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce, 2013-2018
 • Liczba sklepów wybranych sieci supermarketów w Polsce, 2013-2018
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci dyskontów w Polsce, 2013-2018
 • Liczba sklepów spożywczych małego formatu na milion mieszkańców w Polsce, w podziale na podstawowe formaty, 2013-2018
 • Szacowana liczba sklepów wybranych sieci convenience w Polsce, 2013-2018
 • Liczba stacji paliw w Polsce według kluczowych operatorów, 2013-I kw. 2017
 • Charakterystyka dużych sieci drogeryjnych w Polsce, 2015-2017
 • Częstość zakupu leków OTC, dermokosmetyków i suplementów diety w drogeriach i innych sklepach ogólnodostępnych w Polsce (%), według wieku, 2016
 • Częstość zakupu leków OTC, dermokosmetyków i suplementów diety w drogeriach i innych sklepach ogólnodostępnych w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2016
 • Częstość zakupu leków OTC, dermokosmetyków i suplementów diety w drogeriach i innych sklepach ogólnodostępnych w Polsce (%), według wykształcenia, 2016
 • Częstość zakupu leków OTC, dermokosmetyków i suplementów diety w drogeriach i innych sklepach ogólnodostępnych w Polsce (%), według dochodu, 2016
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek dystrybucji internetowej w Polsce, 2016-2017
 • Przyszłe reformy i zmiany na rynku oraz ich wpływ na rynek dystrybucji internetowej produktów OTC w Polsce, 2017-2021
 • Deklaracja zakupu produktu OTC w 2016 r. w Polsce, ogółem i według kanału sprzedaży (%), 2017
 • Podsumowanie profilu konsumenta leku OTC offline i online w Polsce, 2017
 • Podsumowanie profilu konsumenta suplementów diety offline i online w Polsce, 2017
 • Porównanie klientów aptek i sklepów internetowych w Polsce, 2017
 • Liczba aktywnych aptek internetowych działających w poszczególnych województwach w Polsce, maj 2011 i wrzesień 2016
 • Podsumowanie najważniejszych zmian prawnych regulujących sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych w Polsce, 2007-2017
 • Apteki internetowe, w których zakupiono dermokosmetyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, według kategorii produktów (%), 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny doz.pl, 2017
 • Liczba użytkowników (real users) doz.pl (tys.), 2012-2016
 • Ogólne informacje dotyczące domeny aptekagemini.pl, 2017
 • Liczba użytkowników (real users) strony aptekagemini.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny i-apteka.pl, 2017
 • Liczba użytkowników (real users) strony i-apteka.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny cefarm24.pl, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny tanie-leczenie.pl, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny aptekaotc.pl, 2017
 • Liczba pozwoleń na import równoległy do Polski leków Rx, według kategorii ATC, 2016
 • Liczba pozwoleń na import równoległy do Polski leków stosowanych w lecznictwie zamkniętym, według kategorii ATC, 2016
 • Liczba pozwoleń na import równoległy do Polski leków OTC, według kategorii ATC, 2016
 • Ogólne informacje dotyczące firmy InPharm w Polsce, 2017
 • Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez InPharm w ramach importu równoległego do Polski, 2016
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Delfarma w Polsce, 2017
 • Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez Delfarmę w ramach importu równoległego do Polski, 2016
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Pretium Farm w Polsce, 2017
 • Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez Pretium Farm w ramach importu równoległego do Polski, styczeń-czerwiec 2017
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Forfarm w Polsce, 2017
 • Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez Forfarm w ramach importu równoległego do Polski, 2016
 • Pozostali wybrani importerzy równolegli produktów farmaceutycznych w Polsce, według liczby pozwoleń, 2016 − I-VI 2017


List of graphs

 

 • Wartość rynku hurtowej sprzedaży do aptek w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2006-2022
 • Wartość rynku sprzedaży hurtowej do szpitali w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2011-2022
 • Wartość rynku sprzedaży aptecznej w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2006-2022
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku pozaaptecznego produktów OTC w Polsce, 2015-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowego rynku OTC w Polsce, 2016-2022
 • Lokalizacja magazynów hurtowni farmaceutycznych w poszczególnych województwach w Polsce (%), sierpień 2017
 • Liczba magazynów hurtowni farmaceutycznych mających pozwolenie na obrót produktami leczniczymi w Polsce, według obszarów obrotu, sierpień 2017
 • Wartość rynku hurtowej sprzedaży do aptek w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2006-2022
 • Udziały rynkowe trzech największych graczy na rynku hurtu farmaceutycznego w Polsce, sprzedaż do aptek i szpitali (%), 2015-I kwartał 2017
 • Przychody ze sprzedaży Grupy Neuca w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2006-I poł. 2017
 • Zysk netto Grupy Neuca w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2006-I poł. 2017
 • Struktura sprzedaży Grupy Neuca w Polsce, według segmentów (%), 2016
 • Struktura sprzedaży Grupy Neuca w Polsce, według segmentów (%), I poł. 2017
 • Przychody ze sprzedaży Grupy Farmacol w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2006-I kw. 2017
 • Zysk netto Grupy Farmacol w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2006-I kw. 2017
 • Struktura sprzedaży Grupy Farmacol w Polsce (%), według segmentów, 2014-I kw. 2017
 • Przychody ze sprzedaży Grupy Pelion (mln zł) i dynamika (%), 2006-I poł. 2017
 • Zysk netto Grupy Pelion (mln zł) i dynamika (%), 2006-I poł. 2017
 • Struktura sprzedaży Grupy Pelion w Polsce (%), według segmentów, 2015-I poł. 2017
 • Struktura sprzedaży Grupy Pelion (%), według segmentów, po korektach, 2015-I poł. 2017
 • Przychody PDF Slawex Sp. z o.o. ze sprzedaży w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Zysk netto PDF Slawex Sp. z o.o. w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Przychody ze sprzedaży i zysk/strata netto Logispharm Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2014-2015
 • Przychody ze sprzedaży CF Cefarm SA w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2007-2015
 • Zysk/strata netto CF Cefarm SA w Polsce (mln zł), 2007-2015
 • Przychody ze sprzedaży i zysk netto Hurtap SA (mln zł), 2006-2016
 • Przychody ze sprzedaży i zysk netto OPDF (mln zł), 2006-2016
 • Przychody ze sprzedaży i zysk netto Intra Sp. z o.o. (mln zł), 2006-2015
 • Przychody ze sprzedaży i zysk netto Medicare Sp. z o.o. (mln zł), 2006-2016
 • Przychody ze sprzedaży i zysk/strata netto Novo SA w Polsce (mln zł), 2011-2016
 • Przychody ze sprzedaży i zysk netto Lubfarm SA (mln zł), 2006-2016
 • Przychody ze sprzedaży i zysk netto Multi Pharme SA w Polsce (mln zł), 2006-2015
 • Przychody ze sprzedaży i zysk/stratanetto Preska Sp. z o.o. (mln zł), 2002-2015
 • Przychody ze sprzedaży Salus International w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2006-2016
 • Zysk netto Salus International w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2006-2015
 • Udział dystrybucji bezpośredniej dermokosmetyków w ilościowej sprzedaży do aptek w Polsce (%), III 2013-II 2016
 • Plany przystąpienia szpitali publicznych do grup zakupowych w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat (%), 2012-2017
 • Grupa zakupowa, do której szpitale publiczne w Polsce przystąpiły lub planują przystąpić (%), 2017
 • Zadłużenie wymagalne SP ZOZ w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), 2010-II kw. 2017
 • Wydatki NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010-2016
 • Wydatki NFZ na programy lekowe w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010-2016
 • Wydatki NFZ na chemioterapię w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010-2016
 • Wartość rynku sprzedaży hurtowej do szpitali w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2011-2022
 • Liczba pacjentów w statystycznej aptece w Polsce, rocznie i miesięcznie, 2007-2017
 • Liczba aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w Polsce, III kw. 2005-czerwiec 2017
 • Liczba aptek ogólnodostępnych w poszczególnych województwach w Polsce, sierpień 2017
 • Liczba aptek ogólnodostępnych w wybranych największych miastach w Polsce, sierpień 2017
 • Liczba mieszkańców przypadających na aptekę ogólnodostępną w Polsce, według województw, sierpień 2017
 • Liczba mieszkańców przypadających na aptekę ogólnodostępną w największych miastach w Polsce, sierpień 2017
 • Liczba sieci aptecznych i liczba aptek w sieciach w Polsce, III kw. 2006-luty 2017
 • Odsetek aptek należących do sieci aptecznych w Polsce (%), 2005-czerwiec 2017
 • Odsetek aptek należących do sieci aptecznych w Polsce, według wielkości sieci (%), lipiec 2013-grudzień 2016
 • Udział sieci w wartości rynku aptecznego w Polsce (%), 2012-czerwiec 2017
 • Udział aptek indywidualnych i sieciowych w detalicznym rynku farmaceutycznym w Polsce (%), pod względem wartościowym, listopad 2016
 • Struktura rynku aptek sieciowych w Polsce (%), 2013-listopad 2016
 • Średnia dzienna liczba pacjentów w aptekach w Polsce, apteki sieciowe i indywidualne, 2016
 • Średnie ceny w aptekach w Polsce (zł), apteki sieciowe i indywidualne, listopad 2015 i listopad 2016
 • Średnie marże w aptekach w Polsce (%), apteki sieciowe i indywidualne, listopad 2015 i listopad 2016
 • Liczba punktów aptecznych w poszczególnych województwach w Polsce, sierpień 2017
 • Średnia marża apteczna w Polsce (%), 2012-I-VII 2017
 • Wartość rynku sprzedaży aptecznej w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2006-2022
 • Rynek apteczny w Polsce, według statusu produktu, pod względem wartości (%), 2015-2016
 • Wybrane największe sieci aptek należące do hurtowni farmaceutycznych w Polsce (liczba placówek), sierpień 2017
 • Przychody ze sprzedaży detalicznej Pelionu (mln zł) i dynamika (%), 2008-I połowa 2017
 • Przychody i zysk/strata netto DOZ SA w Polsce (mln zł), 2008-2015
 • Przychody ze sprzedaży detalicznej Farmacolu w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2009-I kw. 2017
 • Zysk/strata netto ze sprzedaży detalicznej Farmacolu w Polsce (mln zł), 2013-I kw. 2017
 • Przychody ze sprzedaży Hygieia Sp. z o.o. w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2012-2015
 • Przychody ze sprzedaży i zysk/strata netto Hygieia Chojnacki Sp. j. w Polsce (mln zł), 2010-2015
 • Liczba placówek Dr. Max w Polsce, według województw, wrzesień 2016
 • Przychody i wynik finansowy netto BRL Center Sp. z o.o. (mln zł), 2004-I kw. 2016
 • Przychody i wynik finansowy netto Ziko Apteka Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2007-2016
 • Liczba placówek Grupy Aptek Prima w Polsce, według województw, wrzesień 2016
 • Liczba placówek sieci Apteka Słoneczna w Polsce, według województw, sierpień 2017
 • Liczba placówek sieci Nowa Farmacja w Polsce, według województw, sierpień 2017
 • Przychody ze sprzedaży i zysk/strata netto firmy Nowa Farmacja Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2009-2016
 • Przychody ze sprzedaży i zysk netto firmy Arkadia Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2006-2015
 • Przychody ze sprzedaży i zysk/strata netto firmy AD Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2006-2014
 • Przychody ze sprzedaży i zysk/strata netto firmy Farmacja Podlaska Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2008-2016
 • Liczba placówek sieci Apteka Gemini/Rodzina Gemini w Polsce, według województw, sierpień 2017
 • Przychody ze sprzedaży i zysk/strata netto firmy Gemini Hutter Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2011-2014
 • Przychody ze sprzedaży i zysk/strata netto firmy Apteka Gemini Hutter Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2009-2014
 • Liczba placówek sieci Euro-Apteka w Polsce, według województw, sierpień 2017
 • Przychody i wynik finansowy netto Euro-Apteka Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2002-2015
 • Liczba placówek sieci Apteka Dyżurna w Polsce, według województw, sierpień 2017
 • Liczba placówek sieci Apteki Zdrowit w Polsce, według województw, sierpień 2017
 • Liczba placówek sieci Aptek Dom Leków w Polsce, według województw, sierpień 2017
 • Liczba placówek Super-Pharm Poland Sp. z o.o. w Polsce, według województw, sierpień 2017
 • Przychody ze sprzedaży i zysk/strata netto Super-Pharm Poland Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2006-2017
 • Liczba placówek sieci Aptek Centrum Zdrowia w Polsce, według województw, sierpień 2017
 • Przychody i wynik finansowy netto Optimum Anna Złotnicka-Plucińska, Wojciech Pluciński Sp. j. w Polsce (mln zł), 2013-2014
 • Przychody i wynik finansowy netto Akeso Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2014
 • Liczba placówek sieci Cosmedica w Polsce, według województw, sierpień 2017
 • Liczba placówek sieci Aptek Wracam do Zdrowia w Polsce, według województw, sierpień 2017
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku pozaaptecznego produktów OTC w Polsce, 2015-2022
 • Rynek pozaapteczny produktów OTC w Polsce, według statusu produktu, pod względem wartości (%), 2015-2016
 • Udział wartościowy poszczególnych kategorii terapeutycznych na pozaaptecznym rynku leków OTC w Polsce (%), 2015-2016
 • Przychody ze sprzedaży i zysk netto Jako-Hurt Urszula, Krzysztof Jarosz Sp. j. (mln zł), 2008-2016
 • Przychody ze sprzedaży i zysk netto Kargo Sp. z o. o. (mln zł), 2007-2015
 • Przychody ze sprzedaży i zysk/strata netto PT Dystrybucja (mln zł), 2007-2015
 • Przychody ze sprzedaży i zysk/strata netto PHPU Stopol Sp. z o. o. Sp. k. w Polsce (mln zł), 2007-2015
 • Liczba aptek internetowych działających w Polsce, maj 2011-wrzesień 2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowego rynku OTC w Polsce, 2016-2022
 • Wartościowa struktura rynku internetowego OTC w Polsce (%), według statusu produktu, 2016
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według liczby użytkowników (real users, tys.), kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według zasięgu wśród internautów (%), kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Apteki internetowe, z których Polacy korzystają najczęściej (%), październik 2015 i październik 2016
 • Najlepiej rozpoznawalne apteki internetowe w Polsce (%), kwiecień 2015 i kwiecień 2016
 • Apteki internetowe, w których zakupiono suplementy diety w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce (%), 2017
 • Przychody ze sprzedaży i zysk strata (mln zł) doz.pl w Polsce, 2013-2015
 • Wartość sprzedaży (mln zł) i dynamika (%) i-apteka.pl, 2012-2016
 • Wartość sprzedaży (mln zł) i dynamika (%) cefarm24.pl, 2012-2016
 • Wartość sprzedaży (mln zł) i dynamika (%) tanie-leczenie.pl, 2012-2016
 • Liczba pozwoleń wydanych na import równoległy leków w Polsce, 2004 – styczeń-czerwiec 2017
 • Decyzje wydane przez URPL w zakresie importu równoległego leków do Polski, 2016
 • Liczba pozwoleń wydanych na import równoległy leków w Polsce, według statusu leku, 2016
 • Liczba pozwoleń wydanych na import równoległy leków w Polsce, według statusu leku, styczeń-czerwiec 2017
 • Kraje pochodzenia leków sprowadzanych do Polski w ramach importu równoległego (%), według liczby pozwoleń, 2016
 • Kraje pochodzenia leków sprowadzanych do Polski w ramach importu równoległego (%), według liczby pozwoleń, styczeń-czerwiec 2017
 • Wartość rynku leków z importu równoległego w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2008-2015
 • Polski rynek importerów równoległych (%), według liczby pozwoleń, 2016
 • Polski rynek importerów równoległych (%), według liczby pozwoleń, styczeń-czerwiec 2017
 • Przychody i zysk netto ze sprzedaży InPharmu w Polsce (mln zł), 2008-2016
 • Przychody i zysk netto ze sprzedaży Delfarmy w Polsce (mln zł), 2008-2015
 • Przychody i zysk/strata netto ze sprzedaży Pretium Farm w Polsce (mln zł), 2008-2015
 • Przychody i zysk netto ze sprzedaży Forfarm w Polsce (mln zł), 2007-2015

 

Infographic

Infographic

Product details

Price:

3 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: September 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharmaceuticals & Parapharmaceuticals
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Clients' Testimonials

 We are a long-standing subscriber of PMR’s information services, and specifically its pharmaceutical and healthcare market news bulletins.

We appreciate the reliability of the information provided,and the high standards of data analysis offered by PMR.    

President

PHOENIX Pharma Polska Sp. z o. o

I have been using PMR reports in my daily work for over 3 years. They are a source of consolidated knowledge based on the relevant indicators. At the same time I value our cooperation as an expert in the Health Care market in Poland. Your forecasts are important to us when working on marketing and promotional strategies.

Head of Sales and Marketing

Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process