Budownictwo kolejowe w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet

Industry Report

Budownictwo kolejowe w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

2 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Budownictwo kolejowe w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet

Raport dotyczący polskiego rynku budownictwa kolejowego wydawany jest przez PMR już od kilku lat, zazwyczaj co 2 lata. 

Subscription: 12 months
Publication date: September 2016
Other versions: Polish
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma
Country: Poland
Pages: 349

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: info@pmrcr.com

Description

Description

Raport dotyczący polskiego rynku budownictwa kolejowego wydawany jest przez PMR już od kilku lat, zazwyczaj co 2 lata. Raport jest niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, czy analizie strategii największych firm wykonawczych w budownictwie kolejowym. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy bazują na modelach ekonometrycznych, rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje oraz na wiedzy i doświadczeniu ekspertów PMR.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

Trendy:

 

 • postępy w ogłaszaniu przetargów oraz w kontraktacji inwestycji kolejowych
   
 • zaawansowanie realizacji Krajowego Programu Kolejowego
   
 • zaawansowanie inwestycji tramwajowych w Polsce
   
 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych na transport szynowy, zarówno przez PKP PLK jak i przez samorządy

 

Dane i statystyki z raportu:

 

 • produkcja budowlano-montażowa z tytułu dróg szynowych, ogółem oraz dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników
   
 • liczebność firm wykonawczych w branży kolejowej
   
 • wyniki finansowe największych firm wykonawczych
   
 • środki UE na infrastrukturę kolejową
   
 • wartość i dynamika PKB
   
 • źródła finansowania inwestycji kolejowych
   
 • polski rynek budownictwa kolejowego na tle krajów regionu

 

Kanały, podsektory ujęte w raporcie:

 

 • budownictwo kolejowe, ogółem oraz w podziale na województwa
   
 • budownictwo kolejowe ogółem oraz w podziale na nowe linie, modernizacje i rewitalizacje

 

Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa kolejowego

5-letnie prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, takie jak: dynamika PKB i jego składowych, demografia, wynagrodzenia.

 

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

 • Producenci cementu, betonu, kruszyw, podkładów kolejowych, szyn, rozjazdów, linii energetycznych
   
 • Firmy wykonawcze w budownictwie kolejowym
   
 • Firmy projektowe w budownictwie kolejowym
   
 • Dostawcy sprzętu budowlanego
   
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze
   
 • Instytucje finansowe
   
 • Firmy logistyczne
   
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
   
 • Organizacje handlowe, PR i branżowe

 

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

Raport „Budownictwo kolejowe 2017” stanowi:

 

 • Unikalne źródło wiedzy, pomocne przy budowaniu strategii
   
 • Kompleksową ocenę głównych szans i zagrożeń dla polskiej branży kolejowej w najbliższych latach
   
 • Przegląd obecnej sytuacji i nastrojów w branży
   
 • Narzędzie do monitoringu konkurencji i zbudowania analizy SWOT
   
 • Kompleksową analizę statystyczną sektora kolejowego w podziale na nowe linie, modernizacje i rewitalizacje
   
 • Unikalną wiedzę o wartości i dynamice rynku oraz 5-letnie autorskie prognozy rozwoju branży kolejowej stanowiące bazę do planowania krótko i długoterminowej strategii
   
 • Analizę otoczenia konkurencyjnego w budownictwie kolejowym
   
 • Zestawienie najważniejszych planowanych inwestycji
   
 • Analizę rynku polskiego na tle pozostałych krajów regionu

 

 


What is the content of the report?

Who benefits from the analysis?

Why to buy the report?

Table of Contents

Table of Contents

Graphs and Tables

Graphs and Tables

Infographic

Infographic

Product details

Price:

2 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: November 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Civil Engineering
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process