Budownictwo kolejowe w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2022

View Leaflet

Industry Report

Budownictwo kolejowe w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

2 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Budownictwo kolejowe w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2022

View Leaflet

Raport dotyczący polskiego rynku budownictwa kolejowego wydawany jest przez PMR już od kilku lat, zazwyczaj co 2 lata. 

Subscription: 12 months
Publication date: February 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Civil Engineering
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Raport dotyczący polskiego rynku budownictwa kolejowego wydawany jest przez PMR już od kilku lat, zazwyczaj co 2 lata. Raport jest niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, czy analizie strategii największych firm wykonawczych w budownictwie kolejowym. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy bazują na modelach ekonometrycznych, rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje oraz na wiedzy i doświadczeniu ekspertów PMR.


Jakie informacje zawiera raport ?

Trendy:

 • postępy w ogłaszaniu przetargów oraz w kontraktacji inwestycji kolejowych
   
 • zaawansowanie realizacji Krajowego Programu Kolejowego
   
 • zaawansowanie inwestycji tramwajowych w Polsce
   
 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych na transport szynowy, zarówno przez PKP PLK jak i przez samorządy

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Producenci cementu, betonu, kruszyw, podkładów kolejowych, szyn, rozjazdów, linii energetycznych
   
 • Firmy wykonawcze w budownictwie kolejowym
   
 • Firmy projektowe w budownictwie kolejowym
   
 • Dostawcy sprzętu budowlanego
   
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze
   
 • Instytucje finansowe
   
 • Firmy logistyczne
   
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
   
 • Organizacje handlowe, PR i branżowe

Dlaczego warto kupić ten raport?

Raport „Budownictwo kolejowe 2017” stanowi:

 • Unikalne źródło wiedzy, pomocne przy budowaniu strategii
   
 • Kompleksową ocenę głównych szans i zagrożeń dla polskiej branży kolejowej w najbliższych latach
   
 • Przegląd obecnej sytuacji i nastrojów w branży
   
 • Narzędzie do monitoringu konkurencji i zbudowania analizy SWOT
   
 • Kompleksową analizę statystyczną sektora kolejowego w podziale na nowe linie, modernizacje i rewitalizacje
   
 • Unikalną wiedzę o wartości i dynamice rynku oraz 5-letnie autorskie prognozy rozwoju branży kolejowej stanowiące bazę do planowania krótko i długoterminowej strategii
   
 • Analizę otoczenia konkurencyjnego w budownictwie kolejowym
   
 • Zestawienie najważniejszych planowanych inwestycji
   
 • Analizę rynku polskiego na tle pozostałych krajów regionu
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rynek budownictwa kolejowego w Polsce
  • Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych
  • Krajowy Program Kolejowy
  • Kolejowy Program Utrzymaniowy
  • Trendy w przetargach kolejowych
  • Trendy w generalnym wykonawstwie
  • Oczekiwane problemy na rynku wykonawstwa
  • Zapotrzebowanie na materiały i sprzęt budowlany
  • Zmiany prawne mające wpływ na rynek budownictwa kolejowego
  • Prognozy rozwoju branży kolejowej w latach 2017-2022
 • Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych
 • Krajowy Program Kolejowy
 • Kolejowy Program Utrzymaniowy
 • Trendy w przetargach kolejowych
 • Trendy w generalnym wykonawstwie
 • Oczekiwane problemy na rynku wykonawstwa
 • Zapotrzebowanie na materiały i sprzęt budowlany
 • Zmiany prawne mające wpływ na rynek budownictwa kolejowego
 • Prognozy rozwoju branży kolejowej w latach 2017-2022
 • Wyniki badania przedstawicieli firm budowlanych z sektora budownictwa kolejowego
  • Metodologia badania
  • Charakterystyka badanych wykonawców kolejowych
  • Rodzaj prowadzonych prac i inwestorzy
  • Podzlecanie prac
  • Wyniki działalności
  • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR
  • Problemy na rynku
  • Inwestycje wykonawców kolejowych
  • Marki sprzętu budowlanego
  • Ocena możliwości realizacji Krajowego Programu Kolejowego
 • Metodologia badania
 • Charakterystyka badanych wykonawców kolejowych
 • Rodzaj prowadzonych prac i inwestorzy
 • Podzlecanie prac
 • Wyniki działalności
 • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR
 • Problemy na rynku
 • Inwestycje wykonawców kolejowych
 • Marki sprzętu budowlanego
 • Ocena możliwości realizacji Krajowego Programu Kolejowego
 • Analiza realizowanych i planowanych inwestycji
  • Inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  • Inwestycje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
  • Inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
  • Inwestycje tramwajowe
  • Koleje Dużych Prędkości
  • Druga linia warszawskiego metra
  • Lista najważniejszych inwestycji
 • Inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Inwestycje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
 • Inwestycje tramwajowe
 • Koleje Dużych Prędkości
 • Druga linia warszawskiego metra
 • Lista najważniejszych inwestycji
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

List of tables

 • Budownictwo kolejowe na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
 • Czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na prognozy dla budownictwa kolejowego w Polsce
 • Zmienne niezależne wykorzystane w analizie wyników badania
 • Wielkość przedsiębiorstw w podziale na region działania, według liczby pracowników (%), 2016
 • Przychody firm z tytułu budownictwa kolejowego, w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Rodzaj prowadzonej działalności, w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Inne sektory budownictwa, w których działa firma, w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Inne sektory budownictwa, w których działa firma, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Inne sektory budownictwa, w których działa firma, w podziale na region działania (%), 2016
 • Oczekiwania wobec średnich udziałów rodzajów prac w budownictwie kolejowym w Polsce w 2017 r. (%), w podziale na region działania firmy
 • Udział prac podzlecanych w 2016 r. w budownictwie kolejowym w Polsce (%), w podziale na region działania firmy
 • Oczekiwany udział prac podzlecanych we wszystkich realizowanych w 2017 r. (%), w podziale na region działania firmy
 • Wskaźnik rentowności sprzedaży, w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Problemy na rynku budownictwa kolejowego dotykające firmy w dużym stopniu, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Problemy na rynku budownictwa kolejowego dotykające firmy w dużym stopniu, w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Problemy na rynku budownictwa kolejowego dotykające firmy w dużym stopniu, w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Oczekiwania odnośnie wzrostu problemów na rynku budownictwa kolejowego, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Oczekiwania odnośnie wzrostu problemów na rynku budownictwa kolejowego, w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Oczekiwania odnośnie wzrostu problemów na rynku budownictwa kolejowego, w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Inwestycje planowane w ciągu najbliższych dwóch lat, w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Planowane przez firmy inwestycje w sprzęt i maszyny, w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Marki maszyn i sprzętu budowlanego wykorzystywane w budownictwie kolejowym w Polsce, w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Marki maszyn i sprzętu budowlanego wykorzystywane w budownictwie kolejowym w Polsce, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Marki maszyn i sprzętu budowlanego wykorzystywane w budownictwie kolejowym w Polsce, w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Inne marki maszyn i sprzętu budowlanego wykorzystywane w budownictwie kolejowym w Polsce, w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Marki maszyn i sprzętu budowlanego planowanych do zakupu, w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Marki maszyn i sprzętu budowlanego planowanych do zakupu, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Marki maszyn i sprzętu budowlanego planowanych do zakupu, w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Inne marki maszyn i sprzętu budowlanego planowane do zakupu, w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Główne inwestycje kolejowe w Polsce, 2016-2026


List of graphs

 

 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce: drogi kolejowe (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Produkcja budowlano-montażowa w Polsce: drogi kolejowe (mld zł) oraz dynamika (%, r/r), 2011-2022
 • Nakłady finansowe na modernizacje i remonty torów w Polsce (mld zł), 2010-2023
 • Udział produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa kolejowego w budownictwie inżynieryjnym w Polsce, 2011-2022
 • Wielkość badanych przedsiębiorstw według liczby pracowników (%), 2016
 • Wielkość przedsiębiorstw w podziale na udział podzlecanych prac, według liczby pracowników (%), 2016
 • Wielkość przedsiębiorstw w podziale na wiodącego zleceniodawcę, według liczby pracowników (%), 2016
 • Stopień zatrudnienia własnych zasobów w szczycie sezonu (%), 2016
 • Zatrudnienie własnych zasobów w szczycie sezonu, w podziale na udział podzlecanych prac (%), 2016
 • Zatrudnienie własnych zasobów w szczycie sezonu, w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Zatrudnienie własnych zasobów w szczycie sezonu, w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Zatrudnienie w szczycie sezonu (własne zasoby i podwykonawcy) (%), 2016
 • Zatrudnienie w szczycie sezonu (własne zasoby i podwykonawcy), w podziale na udział podzlecanych prac (%), 2016
 • Zatrudnienie w szczycie sezonu (własne zasoby i podwykonawcy), w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Zatrudnienie w szczycie sezonu (własne zasoby i podwykonawcy), w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Zatrudnienie w szczycie sezonu: udział własnych pracowników i pracowników podwykonawców (%), 2016
 • Zatrudnienie w szczycie sezonu: udział własnych pracowników i pracowników podwykonawców, w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Zatrudnienie w szczycie sezonu: udział własnych pracowników i pracowników podwykonawców, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Zatrudnienie w szczycie sezonu: udział własnych pracowników i pracowników podwykonawców, w podziale na region działania (%), 2016
 • Przychody firm z tytułu budownictwa kolejowego (%), 2016
 • Przychody firm z tytułu budownictwa kolejowego, w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Przychody firm z tytułu budownictwa kolejowego, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Regiony, w których wykonywano lub spodziewano się wykonywania prac (%) w 2017 r.
 • Regiony, w których wykonywano lub spodziewano się wykonywania prac w 2017 r. (%), w podziale na udział podzlecanych prac
 • Regiony, w których wykonywano lub spodziewano się wykonywania prac w 2017 r. (%), w podziale na wiodącego zleceniodawcę
 • Regiony, w których wykonywano lub spodziewano się wykonywania prac w 2017 r. (%), w podziale na wielkość firmy
 • Rodzaj prowadzonej działalności w obszarze budownictwa kolejowego w Polsce (%), 2016
 • Rodzaj prowadzonej działalności, w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Rodzaj prowadzonej działalności, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Inne sektory budownictwa, w których działa firma (%), 2016
 • Oczekiwania wobec średnich udziałów rodzajów prac w budownictwie kolejowym w Polsce (%) w 2017 r.
 • Oczekiwania wobec średnich udziałów rodzajów prac w budownictwie kolejowym w Polsce w 2017 r. (%), w podziale na wiodącego zleceniodawcę
 • Oczekiwania wobec średnich udziałów rodzajów prac w budownictwie kolejowym w Polsce w 2017 r. (%), w podziale na wielkość firmy
 • Inwestorzy prac kolejowych w Polsce (%), 2016
 • Inwestorzy prac kolejowych w Polsce, w podziale na udział podzlecanych prac (%), 2016
 • Inwestorzy prac kolejowych w Polsce, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Inwestorzy prac kolejowych w Polsce, w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Średnie udziały inwestorów w wartości zamówień w Polsce (%), 2016
 • Średnie udziały inwestorów w wartości zamówień w Polsce, w podziale na udział podzlecanych prac (%), 2016
 • Średnie udziały inwestorów w wartości zamówień w Polsce, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Średnie udziały inwestorów w wartości zamówień w Polsce, w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Udział prac podzlecanych w budownictwie kolejowym w Polsce (%), 2016
 • Udział prac podzlecanych w 2016 r. w budownictwie kolejowym w Polsce (%), w podziale na wiodącego zleceniodawcę
 • Udział prac podzlecanych w 2016 r. w budownictwie kolejowym w Polsce (%), w podziale na wielkość firmy
 • Oczekiwany udział prac podzlecanych (%) we wszystkich realizowanych w 2017 r.
 • Oczekiwany udział prac podzlecanych we wszystkich realizowanych w 2017 r. (%), w podziale na wiodącego zleceniodawcę
 • Oczekiwany udział prac podzlecanych we wszystkich realizowanych w 2017 r. (%), w podziale na wielkość firmy
 • Średni udział prac podzlecanych firmom różnej wielkości (%), 2016
 • Średni udział prac podzlecanych firmom różnej wielkości, w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Średni udział prac podzlecanych firmom różnej wielkości, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Średni udział prac podzlecanych firmom różnej wielkości, w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Wyniki działalności firmy w 2016 r.
 • Wyniki działalności firmy w 2016 r. (%), w podziale na wiodącego zleceniodawcę
 • Wyniki działalności w 2016 r. (%), w podziale na wielkość firmy
 • Wyniki działalności w 2016 r. (%), w podziale na region działania firmy
 • Wskaźnik rentowności sprzedaży firmy (%), 2016
 • Wskaźnik rentowności sprzedaży firmy, w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Wskaźnik rentowności sprzedaży, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, w podziale na wiodącego zleceniodawcę, 2016
 • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, w podziale na wielkość firmy, 2016
 • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, w podziale na region działania firmy, 2016
 • Ocena firm odnośnie bazy sprzętu i maszyn budowlanych (%), 2016
 • Ocena firm odnośnie bazy sprzętu i maszyn budowlanych, w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Ocena firm odnośnie bazy sprzętu i maszyn budowlanych, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Ocena firm odnośnie bazy sprzętu i maszyn budowlanych, w podziale na region działania firmy (%), 2016
 • Inwestycje planowane w ciągu najbliższych dwóch lat, w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Inwestycje planowane w ciągu najbliższych dwóch lat, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Inwestycje w sprzęt i maszyny planowane przez firmy z obszaru budownictwa kolejowego (%), 2016
 • Planowane przez firmy inwestycje w sprzęt i maszyny, w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Planowane przez firmy inwestycje w sprzęt i maszyny, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Marki maszyn i sprzętu budowlanego wykorzystywane w budownictwie kolejowym w Polsce (%), 2016
 • Inne marki maszyn i sprzętu budowlanego wykorzystywane w budownictwie kolejowym w Polsce (%), 2016
 • Inne marki maszyn i sprzętu budowlanego wykorzystywane w budownictwie kolejowym w Polsce, w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Inne marki maszyn i sprzętu budowlanego wykorzystywane w budownictwie kolejowym w Polsce, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Planowane zakupy maszyn i sprzętu budowlanego, według marek (%), 2016
 • Inne marki maszyn i sprzętu budowlanego planowane do zakupu (%), 2016
 • Inne marki maszyn i sprzętu budowlanego planowane do zakupu, w podziale na wiodącego zleceniodawcę (%), 2016
 • Inne marki maszyn i sprzętu budowlanego planowane do zakupu, w podziale na wielkość firmy (%), 2016
 • Możliwość realizacji Krajowego Programu Kolejowego w opinii respondentów (%), 2016

 

Infografika

Infografika

Product details

Price:

2 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: February 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Civil Engineering
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process