Budownictwo kolejowe w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet

Industry Report

Budownictwo kolejowe w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

2 400

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Budownictwo kolejowe w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet

Raport dotyczący polskiego rynku budownictwa kolejowego wydawany jest przez PMR już od kilku lat, zazwyczaj co 2 lata. 

Subscription: 12 months
Publication date: September 2016
Other versions: Polish
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma
Country: Poland
Pages: 349

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: info@pmrcr.com

Description

Description

Raport dotyczący polskiego rynku budownictwa kolejowego wydawany jest przez PMR już od kilku lat, zazwyczaj co 2 lata. Raport jest niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, czy analizie strategii największych firm wykonawczych w budownictwie kolejowym. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy bazują na modelach ekonometrycznych, rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje oraz na wiedzy i doświadczeniu ekspertów PMR.


What is the content of the report?

Trendy:

 • postępy w ogłaszaniu przetargów oraz w kontraktacji inwestycji kolejowych
   
 • zaawansowanie realizacji Krajowego Programu Kolejowego
   
 • zaawansowanie inwestycji tramwajowych w Polsce
   
 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych na transport szynowy, zarówno przez PKP PLK jak i przez samorządy

Who benefits from the analysis?

 • Producenci cementu, betonu, kruszyw, podkładów kolejowych, szyn, rozjazdów, linii energetycznych
   
 • Firmy wykonawcze w budownictwie kolejowym
   
 • Firmy projektowe w budownictwie kolejowym
   
 • Dostawcy sprzętu budowlanego
   
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze
   
 • Instytucje finansowe
   
 • Firmy logistyczne
   
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
   
 • Organizacje handlowe, PR i branżowe

Why to buy the report?

Raport „Budownictwo kolejowe 2017” stanowi:

 • Unikalne źródło wiedzy, pomocne przy budowaniu strategii
   
 • Kompleksową ocenę głównych szans i zagrożeń dla polskiej branży kolejowej w najbliższych latach
   
 • Przegląd obecnej sytuacji i nastrojów w branży
   
 • Narzędzie do monitoringu konkurencji i zbudowania analizy SWOT
   
 • Kompleksową analizę statystyczną sektora kolejowego w podziale na nowe linie, modernizacje i rewitalizacje
   
 • Unikalną wiedzę o wartości i dynamice rynku oraz 5-letnie autorskie prognozy rozwoju branży kolejowej stanowiące bazę do planowania krótko i długoterminowej strategii
   
 • Analizę otoczenia konkurencyjnego w budownictwie kolejowym
   
 • Zestawienie najważniejszych planowanych inwestycji
   
 • Analizę rynku polskiego na tle pozostałych krajów regionu
Table of Contents

Table of Contents

Graphs and Tables

Graphs and Tables

Infographic

Infographic

Product details

Price:

2 400

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: February 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Civil Engineering
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process