Budownictwo drogowe w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Budownictwo drogowe w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

This product is also available in English

Product details

Price:

2 600

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Budownictwo drogowe w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

View Leaflet Free Sample

Raport dotyczący polskiego rynku budownictwa drogowego, który wydawany jest przez PMR już od kilku lat. Jednak w najnowszej edycji na potrzeby raportu przeprowadzone zostało także badanie wśród 150 największych drogowych firm wykonawczych, dzięki któremu zdiagnozowana została realna kondycja polskiego rynku drogowego.

Subscription: 12 months
Publication date: September 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Civil Engineering
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Raport dotyczący polskiego rynku budownictwa drogowego, który wydawany jest przez PMR już od kilku lat. Jednak w najnowszej edycji na potrzeby raportu przeprowadzone zostało także badanie wśród 150 największych drogowych firm wykonawczych, dzięki któremu zdiagnozowana została realna kondycja polskiego rynku drogowego. Raport jest niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, czy analizie strategii największych firm wykonawczych w budownictwie drogowym. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy bazują na modelach ekonometrycznych, rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje oraz na wiedzy i doświadczeniu ekspertów PMR. 

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

Trendy:

 

 • zaawansowanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych
   
 • zaawansowanie realizacji Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
   
 • analiza postępów inwestycyjnych wśród 16 Zarządów Dróg Wojewódzkich
   
 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych na drogi, zarówno przez agencje rządowe jak i przez samorządy

 

Specyfika rynku:

 

Aktualne trendy na rynku budownictwa drogowego często różnią się w poszczególnych segmentach rynku, tj. drogach krajowych, wojewódzkich czy samorządowych. Raport PMR diagnozuje obecną oraz oczekiwaną w najbliższych latach sytuację rynkową w poszczególnych segmentach rynku.

 

Dane i statystyki z raportu:

 

 • produkcja budowlano-montażowa, ogółem oraz dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników
   
 • pozwolenia na realizację inwestycji drogowych
   
 • obiekty drogowe oddane do użytkowania
   
 • liczebność firm wykonawczych w branży drogowej
   
 • wyniki finansowe największych firm wykonawczych
   
 • środki UE na budowę dróg
   
 • wartość i dynamika PKB
   
 • źródła finansowania inwestycji drogowych

 

Kanały, podsektory ujęte w raporcie:

 

 • budownictwo drogowe, ogółem oraz w podziale na drogi krajowe, wojewódzkie i samorządowe
   
 • budownictwo drogowe ogółem oraz w podziale na nowe drogi oraz modernizacje
   
 • drogi w podziale na nawierzchnie asfaltowe i betonowe

 

Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej z tytułu budowy dróg

5-letnie prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, takie jak: dynamika PKB i jego składowych, demografia, wynagrodzenia.

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

 • Producenci cementu, betonu, kruszyw i asfaltów
   
 • Firmy wykonawcze w budownictwie drogowym
   
 • Producenci elementów dla bezpieczeństwa na drogach (bariery, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)
   
 • Firmy projektowe w budownictwie drogowym
   
 • Dostawcy sprzętu budowlanego
   
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze
   
 • Instytucje finansowe
   
 • Firmy logistyczne
   
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
   
 • Organizacje handlowe, PR i branżowe

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

Raport „Budownictwo drogowe 2017” stanowi:

 

 • Unikalne źródło wiedzy, pomocne przy budowaniu strategii
   
 • Kompleksową ocenę głównych szans i zagrożeń dla polskiej branży drogowej w najbliższych latach
   
 • Przegląd obecnej sytuacji i nastrojów w branży wraz z kalkulacją wskaźnika koniunktury w branży drogowej
   
 • Narzędzie do monitoringu konkurencji i zbudowania analizy SWOT
   
 • Unikalne badanie przeprowadzone wśród 150 firm wykonawczych w budownictwie drogowym
   
 • Kompleksową analizę statystyczną sektora drogowego w podziale na drogi krajowe, wojewódzkie i samorządowe, która wspiera budżetowanie
   
 • Unikalną wiedzę o wartości i dynamice rynku oraz 5-letnie autorskie prognozy rozwoju branży drogowej stanowiące bazę do planowania krótko i długoterminowej strategii
   
 • Analizę otoczenia konkurencyjnego w budownictwie drogowym
   
 • Zestawienie najważniejszych planowanych inwestycji w podziale na typ inwestora (GDDKiA, ZDW, Samorządy)

 

 


Jakie informacje zawiera raport ?

Jakie informacje zawiera raport?

 

Trendy:

 

 • zaawansowanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych
   
 • zaawansowanie realizacji Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
   
 • analiza postępów inwestycyjnych wśród 16 Zarządów Dróg Wojewódzkich
   
 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych na drogi, zarówno przez agencje rządowe jak i przez samorządy

 

Specyfika rynku:

 

Aktualne trendy na rynku budownictwa drogowego często różnią się w poszczególnych segmentach rynku, tj. drogach krajowych, wojewódzkich czy samorządowych. Raport PMR diagnozuje obecną oraz oczekiwaną w najbliższych latach sytuację rynkową w poszczególnych segmentach rynku.

 

Dane i statystyki z raportu:

 

 • produkcja budowlano-montażowa, ogółem oraz dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników
   
 • pozwolenia na realizację inwestycji drogowych
   
 • obiekty drogowe oddane do użytkowania
   
 • liczebność firm wykonawczych w branży drogowej
   
 • wyniki finansowe największych firm wykonawczych
   
 • środki UE na budowę dróg
   
 • wartość i dynamika PKB
   
 • źródła finansowania inwestycji drogowych

 

Kanały, podsektory ujęte w raporcie:

 

 • budownictwo drogowe, ogółem oraz w podziale na drogi krajowe, wojewódzkie i samorządowe
   
 • budownictwo drogowe ogółem oraz w podziale na nowe drogi oraz modernizacje
   
 • drogi w podziale na nawierzchnie asfaltowe i betonowe

 

Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej z tytułu budowy dróg

5-letnie prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, takie jak: dynamika PKB i jego składowych, demografia, wynagrodzenia.

Kto skorzysta z tej analizy?

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

 • Producenci cementu, betonu, kruszyw i asfaltów
   
 • Firmy wykonawcze w budownictwie drogowym
   
 • Producenci elementów dla bezpieczeństwa na drogach (bariery, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)
   
 • Firmy projektowe w budownictwie drogowym
   
 • Dostawcy sprzętu budowlanego
   
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze
   
 • Instytucje finansowe
   
 • Firmy logistyczne
   
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
   
 • Organizacje handlowe, PR i branżowe

 

Dlaczego warto kupić ten raport?

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

Raport „Budownictwo drogowe 2017” stanowi:

 

 • Unikalne źródło wiedzy, pomocne przy budowaniu strategii
   
 • Kompleksową ocenę głównych szans i zagrożeń dla polskiej branży drogowej w najbliższych latach
   
 • Przegląd obecnej sytuacji i nastrojów w branży wraz z kalkulacją wskaźnika koniunktury w branży drogowej
   
 • Narzędzie do monitoringu konkurencji i zbudowania analizy SWOT
   
 • Unikalne badanie przeprowadzone wśród 150 firm wykonawczych w budownictwie drogowym
   
 • Kompleksową analizę statystyczną sektora drogowego w podziale na drogi krajowe, wojewódzkie i samorządowe, która wspiera budżetowanie
   
 • Unikalną wiedzę o wartości i dynamice rynku oraz 5-letnie autorskie prognozy rozwoju branży drogowej stanowiące bazę do planowania krótko i długoterminowej strategii
   
 • Analizę otoczenia konkurencyjnego w budownictwie drogowym
   
 • Zestawienie najważniejszych planowanych inwestycji w podziale na typ inwestora (GDDKiA, ZDW, Samorządy)

 

Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Prognozy rozwoju branży drogowej w latach 2017-2022
  • Aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych
 • Aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych
 • Wyniki badania przedstawicieli firm budowlanych z sektora budownictwa drogowego
  • Metodologia badania
  • Podsumowanie wyników badania
  • Informacje o firmach, z którymi przeprowadzono wywiady
  • Charakterystyka firm pod względem rodzaju prowadzonych prac oraz typu inwestorów prac budowlanych
  • Charakterystyka przedsiębiorstw ze względu na podzlecanie prac
  • Wynik działalności oraz wskaźnik rentowności
  • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR
  • Plany inwestycyjne wykonawców na najbliższy rok
  • Posiadane marki sprzętu budowlanego oraz plany zakupowe
  • Bieżące i przyszłe problemy rynku budownictwa drogowego
  • Wymogi i czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa dróg
 • Metodologia badania
 • Podsumowanie wyników badania
 • Informacje o firmach, z którymi przeprowadzono wywiady
 • Charakterystyka firm pod względem rodzaju prowadzonych prac oraz typu inwestorów prac budowlanych
 • Charakterystyka przedsiębiorstw ze względu na podzlecanie prac
 • Wynik działalności oraz wskaźnik rentowności
 • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR
 • Plany inwestycyjne wykonawców na najbliższy rok
 • Posiadane marki sprzętu budowlanego oraz plany zakupowe
 • Bieżące i przyszłe problemy rynku budownictwa drogowego
 • Wymogi i czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa dróg
 • Analiza realizowanych i planowanych inwestycji
  • Kontraktacja GDDKiA przewidziana na II półrocze 2017
 • Kontraktacja GDDKiA przewidziana na II półrocze 2017
 • Analiza wydatków inwestycyjnych na drogi 66 miast na prawach powiatu
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

Infografika

Infografika

Product details

Price:

2 600

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: September 2017
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Civil Engineering
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Budownictwo drogowe w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Budownictwo drogowe w Polsce 2017

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process