Analiza regionalna rynku opieki zdrowotnej w Polsce 2018

Prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Industry Report

Analiza regionalna rynku opieki zdrowotnej w Polsce 2018

Prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

3 000

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Analiza regionalna rynku opieki zdrowotnej w Polsce 2018

Prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Raport szczegółowo omawia aktualną sytuację na rynku opieki zdrowotnej w Polsce w podziale na powiaty i specjalizacje, a także perspektywy rozwoju w latach 2018-2023. Zawiera wiele wskaźników i danych dotyczących m.in. potencjału rynku, struktury pod względem specjalizacji (POZ AOS), największych firm i nasycenia w poszczególnych regionach Polski. Jest niezbędnym narzędziem do planowania ekspansji i podstawą do decyzji o wejściu firmy na nowy obszar Polski lub rozszerzeniu operacji. Analiza stanowi również podstawę szacowania popytu dla dostawców sprzętu medycznego, leków i innych produktów dla sektora medycznego.

Subscription: 12 months
Publication date: November 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma & Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Raport zawiera wiele wskaźników i danych dotyczących m.in. potencjału rynku, struktury pod względem typu usługi nasycenia w poszczególnych regionach Polski. Jego celem jest identyfikacja „białych plam” – najbardziej perspektywicznych lokalizacji biorąc pod uwagę aktualne nasycenie, dostępność lekarzy, a także prognozy makroekonomiczne i demograficzne (np. liczba ludności, stopa bezrobocia, poziom płac) dla danego powiatu. Jest niezbędnym narzędziem do planowania ekspansji i podstawą do decyzji o wejściu firmy na nowy obszar Polski lub rozszerzeniu operacji. Analiza stanowi również podstawę szacowania popytu dla dostawców sprzętu medycznego, leków i innych produktów dla sektora medycznego.

Produkt obejmuje raport w formie pliku pdf – podsumowanie kluczowych wniosków z analizy (wraz z wizualizacją danych na mapkach) oraz Excel wynikowy (wszystkie powiaty i specjalizacje), który może służyć do samodzielnego filtrowania danych i dodatkowych analiz (zgodnie z potrzebami).


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Analiza rynku opieki zdrowotnej w Polsce w podziale na specjalizacje i powiaty
 • Najbardziej atrakcyjne powiaty pod względem nasycenia daną specjalizacją
 • Prognozy makroekonomiczne 2018-2023 wskaźników istotnych z punktu widzenia opieki zdrowotnej dla powiatów
 • Prognozy demograficzne dla powiatów
 • Analiza segmentu prywatnego i publicznego

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Firmy oferujące abonamenty medyczne
 • Dostawcy usług medycznych płatnych na zasadzie fee-for- service
 • Firmy oferujące ubezpieczenia medyczne
 • Administratorzy i operatorzy szpitali oraz firm świadczących usługi medyczne
 • Fundusze private equity i podmioty świadczące usługi finansowe dla branży medycznej
 • Dostawcy dla sektora opieki medycznej: producenci sprzętu medycznego i leków.
 • Niepubliczne placówki opieki zdrowotnej w Polsce, czyli m.in. laboratoria, stacje dializ, gabinety stomatologiczne, placówki oferujące badania diagnostyki obrazowej, ratownictwo medyczne, szpitale niepubliczne
 • Firmy specjalizujące się w świadczeniu usług IT, reklamowych, konsultingowych, badawczych i analitycznych dla branży farmaceutycznej
 • Banki
 • Instytucje rządowe, instytuty naukowe i badawcze

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Identyfikacja „białych plam” – najbardziej perspektywicznych lokalizacji biorąc pod uwagę aktualny stan nasycenia świadczeniami
 • Tworzenie strategii rozwoju firmy na bazie eksperckiej oceny perspektyw rozwoju poszczególnych powiatów w  kontekście usług medycznych powstałej w wyniki autorskich prognoz i ekskluzywnych wywiadów z największymi graczami
 • Tworzenie lub rozszerzanie oferty usług medycznych, w tym o nowe perspektywiczne specjalizacje i regiony
 • Planowanie strategii sprzedaży abonamentów i ubezpieczeń w danym regionie Polski
 • Rozpoczęcie działalności na rynku opieki zdrowotnej w Polsce lub w konkretnym powiacie
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy w rożnych regionach Polski oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy
 • Podejmowanie decyzji inwestycyjnych odnoszących się do działalności w sferze opieki zdrowotnej, np. w zakresie finansowania przedsięwzięć, fuzji i przejęć w danym regionie.
 • Opracowywanie budżetów na podstawie rzetelnych informacji o rynku
Spis Treści

Spis Treści

 • Liczba placówek ambulatoryjnych w Polsce
 • Według lokalizacji
 • Według skali działalności (POZ, POZ+AOS, AOS)
 • Według formy własności (publiczne, niepubliczne po przekształceniach, prywatne)
  • Liczba placówek publicznych
  • Liczba placówek publicznych na 1 tys. mieszkańców
  • Liczba placówek niepublicznych przekształconych
  • Liczba placówek niepublicznych przekształconych na 1 tys. mieszkańców
  • Liczba placówek prywatnych
  • Liczba placówek prywatnych na 1 tys. mieszkańców
 • Charakterystyka i ocena potencjału rozwojowego specjalizacji – analiza nasycenia specjalizacjami według powiatów
 • POZ
 • Diabetologia
  • Liczba placówek z poradnią diabetologiczną (% wszystkich placówek, w podziale na publiczne, niepubliczne, prywatne)
  • Liczba placówek z poradnią diabetologiczną na 1 tys. mieszkańców
  • Liczba poradni diabetologicznych
  • Liczba poradni diabetologicznych na 1 tys. mieszkańców
 • Kardiologia
 • Alergologia
 • Chirurgia
 • Laryngologia
 • Ortopedia
 • Urologia
 • Charakterystyka placówek ambulatoryjnych w poszczególnych powiatach
 • Powiat 1
  • Liczba placówek według specjalizacji
  • Liczba poradni według specjalizacji
  • Prognoza makroekonomiczna 2018-2023 (wskaźniki istotne z punktu widzenia prywatnej opieki zdrowotnej)
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 000

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: November 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma & Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process