Analiza regionalna rynku opieki zdrowotnej w Polsce 2018

Prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Analiza regionalna rynku opieki zdrowotnej w Polsce 2018

Prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Analiza regionalna rynku opieki zdrowotnej w Polsce 2018

Prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Healthcare
Zakres: Poland

Raport szczegółowo omawia aktualną sytuację na rynku opieki zdrowotnej w Polsce w podziale na powiaty i specjalizacje, a także perspektywy rozwoju w latach 2018-2023. Zawiera wiele wskaźników i danych dotyczących m.in. potencjału rynku (czynniki ekonomiczne i demograficzne wraz z prognozami na lata 2018-2023 dla każdego powiatu), struktury pod względem specjalizacji (POZ, AOS) oraz nasycenia w poszczególnych regionach Polski. Jest niezbędnym narzędziem do planowania ekspansji i podstawą do decyzji o wejściu firmy na nowy obszar Polski. Analiza stanowi również podstawę szacowania popytu dla dostawców sprzętu medycznego, leków i innych produktów dla sektora medycznego. Do standardowej wersji pdf dołączony jest Excel wynikowy, umożliwiający analizę wszystkich obszarów terytorialnie, jak również według specjalizacji medycznych.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Analiza rynku opieki zdrowotnej w Polsce w podziale na specjalizacje i powiaty
 • Najbardziej atrakcyjne powiaty pod względem nasycenia daną specjalizacją
 • Prognozy makroekonomiczne 2018-2023 wskaźników istotnych z punktu widzenia opieki zdrowotnej dla powiatów
 • Prognozy demograficzne dla powiatów
 • Analiza segmentu prywatnego i publicznego
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Identyfikacja „białych plam” – najbardziej perspektywicznych lokalizacji biorąc pod uwagę aktualny stan nasycenia świadczeniami
 • Tworzenie strategii rozwoju firmy na bazie eksperckiej oceny perspektyw rozwoju poszczególnych powiatów w  kontekście usług medycznych powstałej w wyniki autorskich prognoz i ekskluzywnych wywiadów z największymi graczami
 • Tworzenie lub rozszerzanie oferty usług medycznych, w tym o nowe perspektywiczne specjalizacje i regiony
 • Planowanie strategii sprzedaży abonamentów i ubezpieczeń w danym regionie Polski
 • Rozpoczęcie działalności na rynku opieki zdrowotnej w Polsce lub w konkretnym powiacie
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy w rożnych regionach Polski oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy
 • Podejmowanie decyzji inwestycyjnych odnoszących się do działalności w sferze opieki zdrowotnej, np. w zakresie finansowania przedsięwzięć, fuzji i przejęć w danym regionie.
 • Opracowywanie budżetów na podstawie rzetelnych informacji o rynku
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Firmy oferujące abonamenty medyczne
 • Dostawcy usług medycznych płatnych na zasadzie fee-for- service
 • Firmy oferujące ubezpieczenia medyczne
 • Administratorzy i operatorzy szpitali oraz firm świadczących usługi medyczne
 • Fundusze private equity i podmioty świadczące usługi finansowe dla branży medycznej
 • Dostawcy dla sektora opieki medycznej: producenci sprzętu medycznego i leków.
 • Niepubliczne placówki opieki zdrowotnej w Polsce, czyli m.in. laboratoria, stacje dializ, gabinety stomatologiczne, placówki oferujące badania diagnostyki obrazowej, ratownictwo medyczne, szpitale niepubliczne
 • Firmy specjalizujące się w świadczeniu usług IT, reklamowych, konsultingowych, badawczych i analitycznych dla branży farmaceutycznej
 • Banki
 • Instytucje rządowe, instytuty naukowe i badawcze
Spis Treści
 • Analiza nasycenia placówkami i poradniami w poszczególnych regionach Polski Liczba i struktura własności placówek POZ i AOS w poszczególnych województwach Liczba i struktura własności poradni POZ i AOS w poszczególnych województwach Nasycenie placówkami i poradniami POZ i AOS w poszczególnych województwach Liczba poradni na jedną placówkę w poszczególnych województwach Analiza nasycenia placówkami Powiaty z najwyższą liczbą placówek Powiaty z najwyższą liczbą placówek POZ Powiaty z najwyższą liczbą placówek AOS Powiaty z najwyższą liczbą placówek AOS i POZ Powiaty z najwyższą liczbą placówek przypadającą na tys. mieszkańców Powiaty z najniższą liczbą placówek Powiaty z najniższą liczbą placówek POZ Powiaty z najniższą liczbą placówek AOS Powiaty z najniższą liczbą placówek AOS i POZ Powiaty z najniższą liczbą placówek przypadającą na tys. mieszkańców Analiza nasycenia poradniami Powiaty z najwyższą liczbą poradni POZ i AOS Powiaty z najwyższą liczbą poradni POZ Powiaty z najwyższą liczbą poradni AOS Powiaty z najwyższą liczbą poradni przypadających na tys. mieszkańców Powiaty z najwyższą średnią liczbą poradni przypadających na jedną placówkę Powiaty z najniższą liczbą poradni POZ i AOS Powiaty z najniższą liczbą poradni POZ Powiaty z najniższą liczbą poradni AOS Powiaty z najniższą liczbą poradni przypadających na tys. mieszkańców Powiaty z najniższą średnią liczbą poradni przypadających na jedną placówkę Województwo mazowieckie Liczba placówek POZ/AOS w poszczególnych powiatach Liczba poradni POZ i AOS w poszczególnych powiatach Średnia liczba poradni przypadająca na jedną placówkę Specjalizacje z największą liczbą poradni Województwo śląskie Liczba placówek POZ/AOS w poszczególnych powiatach Liczba poradni POZ i AOS w poszczególnych powiatach Średnia liczba poradni przypadająca na jedną placówkę Specjalizacje z największą liczbą poradni Województwo wielkopolskie Liczba placówek POZ/AOS w poszczególnych powiatach Liczba poradni POZ i AOS w poszczególnych powiatach Średnia liczba poradni przypadająca na jedną placówkę Specjalizacje z największą liczbą poradni Województwo małopolskie Liczba placówek POZ/AOS w poszczególnych powiatach Liczba poradni POZ i AOS w poszczególnych powiatach Średnia liczba poradni przypadająca na jedną placówkę Specjalizacje z największą liczbą poradni Województwo dolnośląskie Liczba placówek POZ/AOS w poszczególnych powiatach Liczba poradni POZ i AOS w poszczególnych powiatach Średnia liczba poradni przypadająca na jedną placówkę Specjalizacje z największą liczbą poradni Województwo łódzkie Liczba placówek POZ/AOS w poszczególnych powiatach Liczba poradni POZ i AOS w poszczególnych powiatach Średnia liczba poradni przypadająca na jedną placówkę Specjalizacje z największą liczbą poradni Województwo podkarpackie Liczba placówek POZ/AOS w poszczególnych powiatach Liczba poradni POZ i AOS w poszczególnych powiatach Średnia liczba poradni przypadająca na jedną placówkę Specjalizacje z największą liczbą poradni Województwo pomorskie Liczba placówek POZ/AOS w poszczególnych powiatach Liczba poradni POZ i AOS w poszczególnych powiatach Średnia liczba poradni przypadająca na jedną placówkę Specjalizacje z największą liczbą poradni Województwo lubelskie Liczba placówek POZ/AOS w poszczególnych powiatach Liczba poradni POZ i AOS w poszczególnych powiatach Średnia liczba poradni przypadająca na jedną placówkę Specjalizacje z największą liczbą poradni Województwo zachodniopomorskie Liczba placówek POZ/AOS w poszczególnych powiatach Liczba poradni POZ i AOS w poszczególnych powiatach Średnia liczba poradni przypadająca na jedną placówkę Specjalizacje z największą liczbą poradni Województwo kujawsko-pomorskie Liczba placówek POZ/AOS w poszczególnych powiatach Liczba poradni POZ i AOS w poszczególnych powiatach Średnia liczba poradni przypadająca na jedną placówkę Specjalizacje z największą liczbą poradni Województwo warmińsko-mazurskie Liczba placówek POZ/AOS w poszczególnych powiatach Liczba poradni POZ i AOS w poszczególnych powiatach Średnia liczba poradni przypadająca na jedną placówkę Specjalizacje z największą liczbą poradni Województwo podlaskie Liczba placówek POZ/AOS w poszczególnych powiatach Liczba poradni POZ i AOS w poszczególnych powiatach Średnia liczba poradni przypadająca na jedną placówkę Specjalizacje z największą liczbą poradni Województwo świętokrzyskie Liczba placówek POZ/AOS w poszczególnych powiatach Liczba poradni POZ i AOS w poszczególnych powiatach Średnia liczba poradni przypadająca na jedną placówkę Specjalizacje z największą liczbą poradni Województwo lubuskie Liczba placówek POZ/AOS w poszczególnych powiatach Liczba poradni POZ i AOS w poszczególnych powiatach Średnia liczba poradni przypadająca na jedną placówkę Specjalizacje z największą liczbą poradni Województwo opolskie Liczba placówek POZ/AOS w poszczególnych powiatach Liczba poradni POZ i AOS w poszczególnych powiatach Średnia liczba poradni przypadająca na jedną placówkę Specjalizacje z największą liczbą poradni
 • Liczba i struktura własności placówek POZ i AOS w poszczególnych województwach

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Healthcare
Zakres: Poland

Analiza regionalna rynku opieki zdrowotnej w Polsce 2018

Prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.