Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Prognozy cen głównych materiałów budowlanych

III - IV kw

2021

Prognozy cen głównych materiałów budowlanych

III - IV kw

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Sektor: Building materials
Zakres: Poland

Sytuacja na rynku materiałów budowlanych staje się bardzo niepewna. Rosnące ceny surowców, zawirowania na międzynarodowych rynkach, niepewne łańcuchy dostaw i silny popyt to czynniki wpływające na dynamiczne wzrosty cen materiałów.
Przedstawiamy analizę prezentującą prognozowane na III oraz IV kw. 2021 r. ceny 16 głównych kategorii materiałów budowlanych.
Na tle trzech scenariuszy rozwoju sytuacji rynkowej i makroekonomicznej, uwzględniających różne kształtowanie się zarówno sytuacji gospodarczej, strony popytowej, jak i podażowej, dokonaliśmy prognozy cen materiałów budowlanych na III kw. 2021 oraz IV kw. 2021 r.
Nasz scenariusz bazowy zakłada najbardziej prawdopodobne w ocenie PMR prognozy kluczowych wskaźników makroekonomicznych i zmiennych wpływających na poziomy cen materiałów budowlanych.
Dodatkowo przedstawione zostały scenariusze:

 • z wysokich cen (potencjalnie wyższe wzrosty zmiennych objaśnianych)
 • z niskich cen (potencjalnie niższe wzrosty zmiennych objaśnianych). Szczegółowe poziomy zmiennych przyjętych we wszystkich wariantach zaprezentowane są w tabelkach.
Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Przedstawiamy analizę prezentującą prognozowane na III oraz IV kw. 2021 r. ceny 16 głównych kategorii materiałów budowlanych. Analiza zawiera trendy cenowe oraz prognozy cen na III i IV kw. 2021 r. przygotowane w trzech scenariuszach prognostycznych :

 • Bazowym (zakładającym najbardziej prawdopodobne prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych oraz zmiennych wpływających w kluczowym stopniu na poziom cen analizowanych materiałów budowlanych);
 • Wysokich cen (zakładającym potencjalnie wyższe wzrosty zmiennych objaśnianych);
 • Niskich cen (uwzględniającym potencjalnie niższe wzrosty zmiennych objaśnianych).

Szczegółowe poziomy zmiennych przyjętych we wszystkich wariantach prognostycznych zaprezentowane są w tabelkach w pliku excel. Opracowanie Prognozy cen głównych materiałów budowlanych, III-IV kw. 2021 zawiera prognozowane kategorie materiałów budowlanych:

 • Asfalt
 • Beton
 • Cement
 • Blachodachówki
 • Dachówki ceramiczne
 • Gips
 • Żwir
 • Tłuczeń
 • Okna PCV
 • Okna drewniane
 • Pianki montażowe
 • Sucha zaprawa
 • Pustaki ceramiczne i betonowe
 • Pręty stalowe
 • Wapno
 • Deski szalunkowe.

Raport wskazuje, jakie kluczowe zmienne wpływają na poszczególne kategorie materiałów budowlanych oraz jak otoczenie makroekonomiczne może przełożyć się na kierunki zmian cen materiałów.

Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Dane o cenach poszczególnych materiałów budowalnych zostały opracowane w formie indeksów cen, reprezentujących ich zmiany w czasie w ujęciu kwartalnym.
 • Dla każdego materiału budowlanego zostało wybranych kilka najbardziej reprezentatywnych, konkretnych produktów, których zmiany cen zostały następnie zagregowane do jednego wskaźnika.
 • Źródłem danych dla cen materiałów budowlanych są powszechnie znane w branży bazy cen do kosztorysów, dane oparte o ekspercki monitoring rynku, wywiady eksperckie oraz znajomość branży przez zespoł analityków rynku budowlanego PMR.

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Sektor: Building materials
Zakres: Poland

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.